zondag, maart 31, 2013

nationale helden


Paese Bassi


"Af en toe voel je je zelfs vies" Des hommes et des Dieux

Daar ben je dan de enige niet in, van den Eijnden !

Maar of die bisschop die meende dat "de Kerk wel een paar martelaren kon gebruiken", * dat ook vond wens ik vooralsnog sterk  te betwijfelen

Daar verandert ook het media-strategisch gebruik van broeder Cristian de Chergé en de zijnen niets aan.
toevoeging volgt op later tijdstip gezien beperkingen van zowel pc als ik.

* In Smarten geboren, Geschiedenis van een Broedercongregatie, Edesius Boerrigter
Onze Lieve Vrouw van Zeven  Smarten, Amsterdam/Voorhout, 1985zaterdag, maart 30, 2013

midden op het grote plein staat het stalletje van Katrijn en Joost met de grote voeten

Zal ie het doen?'Ideeën hebben hun tijd nodig om tot rijpheid te komen; arbeid die vruchteloos lijkt, kan een kostbaar bezit vormen voor latere geslachten; en zelfs op de ruïnes van verwoeste beschavingen heeft telkens opnieuw een volgende generatie zich een veiliger woonplaats gebouwd. Ook voor wie de toekomst met zorg tegemoet ziet, blijft de plicht van deze dag duidelijk: met inzet van al zijn krachten het recht en de waarheid te helpen vestigen in deze wereld.'

um sol numa folha qualquer
Samba de Avião


vrijdag, maart 29, 2013

Jeugdzorg

29-3-2013

bron ANP

De rechtbank Den Haag heeft een 45-jarige lerares veroordeeld tot  12 maanden cel waarvan 6 maanden voorwaardelijk  voor ontucht met een 14-jarige leerlinge in 2007.

Daarnaast mag de  vrouw 5 jaar geen lesgeven aan minderjarigen, komt ze onder toezicht van de reclassering en moet ze psychiatrisch worden behandeld.

De vrouw wist dat de leerlinge het thuis moeilijk had, de lerares was ook de mentor van het meisje

Volgens de rechtbank heeft ze desondanks 'elke keer het welzijn van het meisje ondergeschikt gemaakt aan haar eigen seksuele gevoelens en verlangens'.

De rechtbank spreekt van vergaand seksueel misbruik. Wat ze heeft gedaan, heeft de leerlinge psychisch beschadigd, meent de rechter.

Protest: "Missbrauchskardinal hat Spur der seelischen Verwüstung, u.a. mit Suizidfolgen durch das Land gezogen"

Opfer empört: Bischof tritt bei Gedenkmesse für Ex-Kardinal Groer auf

Der Standard

28. März 2013
Wien/Eisenstadt/St. Pölten - Ein angekündigter Auftritt des Eisenstädter Bischofs Ägidius Zsifkovics bei einer Gedenkmesse für den vor zehn Jahren verstorbenen Kardinal Hans Hermann Groer erbost die Plattform "Betroffene Kirchlicher Gewalt". Groer musste Mitte der 90er-Jahre aufgrund von Missbrauchsvorwürfen als Wiener Erzbischof zurücktreten. Die Diözese verteidigte die Anwesenheit von Zsifkovics bei der Feier in der niederösterreichischen Klosterkirche Marienfeld.

Der Auftritt des Eisenstädter Diözesanbischofs bei der Gedenkmesse am 8. April schlage dem Fass den Boden aus, daher legte die Opfer-Plattform "schärfsten Protest ein". "Kardinal Groer hat eine Spur der seelischen Verwüstung, u.a. mit Suizidfolgen durch das Land gezogen. Bis heute leiden viele seiner Opfer weiter." Alleine "die jährlichen Wallfahrten und Gedenkmessen zu Ehren des Missbrauchskardinals" würden einen Affront darstellen.

"Ein Schlag ins Gesicht"

Auch für Josef Hartmann, der die Anschuldigungen gegen Groer erstmals erhoben hatte, ist die Veranstaltung "ein Schlag ins Gesicht". Er fordert: "Zsifkovics soll sich im Vatikan bei Papst Franziskus dafür einsetzen, dass die Geheimakte Groer endlich geöffnet und den Betroffenen zugänglich gemacht wird."
 
Seitens der Diözese Eisenstadt verteidigt man den Besuch von Zsifkovics. Das Totengedenken sei "Teil der Kultur menschlicher Gesellschaften", insbesondere Teil von Kultur und Ritus der Katholischen Kirche, hieß es in einer Stellungnahme gegenüber der APA. "Wenn gläubige Christen ihrer Toten - ohne Ansehen der Person und ihrer Beurteilung durch weltliche Instanzen - im Rahmen von Gottesdiensten gedenken und für sie beten, dann ist das etwas ganz Selbstverständliches."Ebenso sei es üblich, dass ein Bischof der Gedenkfeier für einen anderen verstorbenen Bischof vorsteht", hieß es weiter in der Stellungnahme. Groer, der am 24. März 2003 gestorben ist, ist in der von ihm mitbegründeten Zisterzienserinnen-Abtei bei Maria Roggendorf beerdigt worden. (APA, 28.3.2013)


Be Sociable, Share!

Er zijn van die momenten dat ik even  héél gelukkig wordt van neurotische exogamyThanks, Mr. Modesty

donderdag, maart 28, 2013

Journaal live


Wir habes es nicht gewusst


Wiens kont men kust


Postzegels

Red een portret ; 40.000 onbekende geportretteerden vragen uw hulp Op 4 april 2013 start de actie Red een Portret met een feestelijke benefietavond. Tijdens deze avond wordt de website gelanceerd waarop bezoekers kunnen bijdragen aan het digitaliseren en identificeren van tienduizenden portretten van Fotostudio Merkelbach uit de periode 1913-1969. Om deze grote collectie kwetsbare glasnegatieven voor de toekomst te behouden is de actie Red een Portret opgezet. Uw bijdrage is onmisbaar om de actie te doen slagen. De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het project.


BRON MEA CULPA UNITEDPeddelende barbaren passeren Lobith 1 mei


De jeugdzorg slaagt erin 1 mei het kader gereed te hebben waarmee uitvoering wordt gegeven aan de aanbevelingen van de commissie-Samson. Dit is de verwachting van Hans Kamps, voorzitter van het bestuur van de brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland, en André Rouvoet, voorzitter van de onafhankelijke commissie die in november met het oog hierop door de sector is ingesteld.

In de afgelopen maanden is door de commissie, de brancheorganisatie en de aangesloten instellingen hard gewerkt aan de totstandkoming van een kwaliteitskader dat beoogt seksueel misbruik in de jeugdzorg te voorkomen. Er is steeds van uitgegaan dat hiervoor ongeveer een half jaar nodig was. Betrokkenen laten weten dat het kwaliteitskader inderdaad begin mei gepresenteerd zal kunnen worden.

Van de zijde van de commissie-Rouvoet is overigens in het overleg met het bestuur van Jeugdzorg Nederland de krachtige aanbeveling aan de sector gedaan om niet te volstaan met het uitvoeren van de aanbevelingen van de commissie-Samson. Uitvoering daarvan is absoluut noodzakelijk en een voortvarende implementatie van het kwaliteitskader is dus geboden, maar naar het oordeel van de commissie behoort de sector vervolgens een verdiepingsslag te maken naar een systeem dat de aanpak van seksueel misbruik integreert in het veiligheidssysteem van de instellingen. Seksueel misbruik staat immers niet op zichzelf.

Voorzitter Hans Kamps heeft instemmend gereageerd op deze aanbeveling: "Wij hebben de commissie-Rouvoet gevraagd om de lat hoog te leggen. Natuurlijk zijn we ons er goed van bewust dat dit allemaal veel van de sector vergt, maar het is voor ons een erezaak om er alles aan te doen om de veiligheid van de kinderen die aan onze instellingen worden toevertrouwd zoveel mogelijk te borgen."

Over de wijze waarop na 1 mei invulling zal worden gegeven aan de aanbeveling van de commissie zal het bestuur van Jeugdzorg Nederland zich binnenkort buigen.

Informatieblad over excuses, hulpaanbod en concept regelingen financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik

Naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Samson heeft de Minister van Veiligheid en Justitie tezamen met de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) op 29 oktober 2012 namens het kabinet excuses aangeboden aan iedere volwassene en aan ieder kind dat onder de verantwoordelijkheid van de overheid in een pleeggezin of een jeugdinstelling is geplaatst en daar vervolgens slachtoffer is geworden van seksueel misbruik.

Informatie over excuses, hulpaanbod en concept regelingen financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik 

Excuses
Naar aanleiding van de bevindingen van de Commissie Samson heeft de Minister van Veiligheid en Justitie tezamen met de Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en van Veiligheid en Justitie (VenJ) op 29 oktober 2012 namens het kabinet excuses aangeboden aan iedere volwassene en aan ieder kind dat onder de verantwoordelijkheid van de overheid in een pleeggezin of een jeugdinstelling is geplaatst en daar vervolgens slachtoffer is geworden van seksueel misbruik. De Minister heeft deze excuses uitgesproken in een bijeenkomst met vertegenwoordigers van de lotgenotenorganisaties KLOKK, Nederland heelt en SKIP. De minister heeft daarin ook nogmaals benadrukt dat de bevindingen van de Commissie Samson hard bij de bewindslieden zijn aangekomen. Zij vinden wat er instellingen en pleeggezinnen is voorgevallen, absoluut verwerpelijk en niet te tolereren. Kinderen die thuis niet de bescherming kregen die zij nodig hadden, zijn onder de verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen en pleeggezinnen geplaatst. Dat zij daar vervolgens slachtoffers zijn geworden van seksueel misbruik, is buitengewoon betreurenswaardig.

Hulpaanbod
Uit gesprekken met de lotgenotenorganisaties is gebleken dat slachtoffers van seksueel misbruik primair behoefte hebben aan erkenning en hulp. Lotgenotenorganisaties, Slachtofferhulp Nederland, Jeugdzorg Nederland, VWS en VenJ werken uit hoe hieraan vorm gegeven kan worden, in aanvulling op de beschikbare reguliere gezondheidszorg. De hulpvraag van het slachtoffer staat daarbij centraal: is behoefte aan (een combinatie van) professionele hulpverlening, lotgenotencontacten, bemiddeling tussen slachtoffer en dader?


Een goede toegang tot hulpverlening is van groot belang. Daarom is op 1 oktober 2012 de Hulplijn Seksueel misbruik geopend. De Hulplijn is er voor alle slachtoffers van seksueel misbruik, ook voor mensen die lang geleden slachtoffer zijn geweest van misbruik. De Hulplijn is bij Slachtofferhulp Nederland ondergebracht. Ook slachtoffers van niet-seksueel geweld kunnen terecht bij Slachtofferhulp Nederland, of bij de Hulplijn. Het nummer van de Hulplijn is 0900 9999 001.
Mensen die de Hulplijn bellen, krijgen een medewerker aan de lijn die hen zo nodig helpt om duidelijk te krijgen welke hulp of advies het beste bij hem of haar past. De medewerker zorgt ervoor dat de beller met de juiste instantie in contact komt. Slachtoffers kunnen de Hulplijn ook anoniem bellen.


Regelingen financiële tegemoetkoming
Het leed dat slachtoffers van seksueel misbruik is aangedaan, laat zich niet in geld uitdrukken. Dat neemt niet weg dat slachtoffers behoefte kunnen hebben aan een vorm van financiële compensatie. De Commissie Samson heeft geadviseerd de regeling voor het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) aan te passen zodat ook zaken van slachtoffers van seksueel misbruik van vóór 1973 in behandeling kunnen worden genomen. Omdat bij de uitwerking van deze aanbeveling bleek dat dit onvoldoende mogelijkheden voor slachtoffers zou bieden, wordt specifiek voor slachtoffers van seksueel misbruik
in pleeggezinnen en jeugdinstellingen een speciale regeling opgesteld. Deze regeling wordt genoemd de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik.
Deze Tijdelijke regeling Tegemoetkoming betreft, zoals de naam aangeeft, een tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik. De regeling gaat gelden voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik in instellingen of pleeggezinnen in de periode 1945 – t/m 31 december 2012. De regeling is bedoeld voor slachtoffers die niemand kunnen aanspreken op de geleden schade. De persoon van de beschuldigde blijft tijdens de procedure ‘buiten beeld’; slachtoffers hoeven tijdens de procedure waarin hun aanvraag voor tegemoetkoming wordt beoordeeld, geen confrontatie aan met deze persoon of de instelling. De regeling betreft een bestuursrechtelijke regeling waarbij het misbruik voldoende aannemelijk moet zijn. De zwaardere bewijslast die onderdeel is in een civiele procedure, is hier niet aan de orde.

Wel moet er naast de verklaring van het slachtoffer enig steunbewijs zijn.


De bedragen die op grond van deze regeling kunnen worden uitgekeerd, betreffen all-in-bedragen. Dat wil zeggen dat hierin verschillende kostenposten zijn meegenomen zoals medische kosten en immateriële schade. Voor de hoogte van de bedragen zal in belangrijke mate worden gekeken naar de hoogte van uitkeringen die de afgelopen jaren op grond van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven voor andere zaken van seksueel misbruik zijn toegekend.


In plaats van een beroep te doen op de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik kan er voor een slachtoffer grond zijn om een civiele vordering tot schadevergoeding in de dienen. Daarom wordt nog een tweede regeling opgesteld: de regeling Statuut Afhandeling Civiele vorderingen schadevergoeding seksueel misbruik (verder genoemd regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen).


De regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen is gebaseerd op mogelijke aansprakelijkheid van een instelling of van de overheid en bedoeld voor slachtoffers van seksueel misbruik in de periode van 1945 t/m 31 december 20121. De opzet van de regeling en de bedragen die op grond van de regeling kunnen worden uitgekeerd lijken op de regeling voor misbruik van minderjarige slachtoffers in de Rooms-katholieke kerk (de RKK-regeling).

Anders dan bij de RKK-regeling kunnen ook slachtoffers van seksueel misbruik door groepsgenoten en van seksueel misbruik in pleeggezinnen onder bepaalde omstandigheden onder de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen vallen.


In de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen wordt verder opgenomen dat er geen beroep op verjaring kan worden gedaan en dat er in beginsel – met uitzondering van de hoogste categorie – geen causaal verband tussen het misbruik en schade hoeft te worden aangetoond.
Een aanvraag doen op basis van deze regeling is voor een slachtoffer om twee redenen ‘zwaarder’ dan een aanvraag doen op basis van de Tijdelijke regeling

Tegemoetkoming:
a. De toetsing van het bewijs van het seksueel misbruik zal bij de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen zwaarder zijn dan bij de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming.
1 Slachtoffers van misbruik ná 31 december 2012 staan reguliere procedures voor civiele vordering tot schadevergoeding ter beschikking.
b. Bij de procedure van de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen kan de beschuldigde persoon nadrukkelijk in beeld komen.
De regeling Statuut Afhandeling Civiele vorderingen zal van toepassing zijn op zowel rijksinstellingen voor justitiële en gesloten jeugdzorg als Bureaus Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd & Opvoedhulp aangesloten bij Jeugdzorg. Dat wil zeggen dat aanvragen van slachtoffers op eenzelfde wijze kunnen worden ingediend, beoordeeld en behandeld onafhankelijk of het misbruik heeft plaatsgevonden in een instelling van het rijk of in een particuliere instelling (mits die is aangesloten bij Jeugdzorg Nederland).


Het is mogelijk dat een slachtoffer – hoe spijtig ook – niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, noch op basis van het Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen noch op basis van de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming. Voor die slachtoffers wil VWS in samenwerking met VenJ ervoor zorgen dat zij hulp en nazorg krijgen. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de lotgenotenorganisaties, Slachtofferhulp Nederland en Jeugdzorg Nederland.
Slachtoffers van misbruik in de periode 1945 – 31 december 2012 kunnen er in alle gevallen ook voor kiezen hun zaak voor te leggen aan de civiele rechter in plaats van een beroep te doen op een van bovenstaande regelingen. In dat geval zijn de reguliere regels van het civiele recht van toepassing.
Slachtoffers van misbruik ná 31 december 2012 kunnen geen beroep doen op de bovengeschetste regelingen. Hen staan de reguliere procedures voor civiele vordering tot schadevergoeding ter beschikking.


Uitvoering regelingen
De bedoeling is dat het Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM) zowel de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming seksueel misbruik als de regeling Statuut Afhandeling Civiele vorderingen schadevergoeding seksueel misbruik gaat uitvoeren. Het SGM zal hierbij een aparte kamer inrichten voor de afhandeling van de civiele vorderingen, waarbij leden met specifieke expertise voor deze kamer worden geworven.

Zowel over de beide regelingen als de uitvoering door het SGM moet nog definitieve besluitvorming plaatsvinden. Na besluitvorming zullen beide regelingen worden gepubliceerd. Bij de publicatie zullen de aanvraag- en indieningsprocedure worden toegelicht. Gestreefd wordt naar een laagdrempelige en transparante wijze van aanvragen en indienen. Naar verwachting zal de beoordeling van aanvragen voor de Tijdelijke regeling Tegemoetkoming en van vorderingen voor de regeling Statuut Afhandeling Civiele Vorderingen pas in de tweede helft van 2013 kunnen plaatsvinden. De organisatie en bemensing van de uitvoering vraagt tijd en voor een zorgvuldige beoordeling is het noodzakelijk dat het SGM meerdere aanvragen en vorderingen in ogenschouw neemt. 

Voor vragen over bovenstaande tekst kunt u terecht bij de Hulplijn Seksueel Misbruik.
Telefoon 0900 9999 001 (ma-vr 09.00 - 17.00 lokaal tarief)
Alle ministeries hebben gezamenlijk een internetsite, www.rijksoverheid.nl. In het contactformulier op deze site kunt u uw vraag stellen.
Op de site vindt u ook informatie en informatiebladen of brochures over veel andere onderwerpen.
U kunt ook bellen naar Informatie Rijksoverheid. Het telefoonnummer is 1400 (lokaal tarief).
U kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur - 20.00 uur.

hearing donderdag;


Witte donderdag Eijk kondigt WYD song aan

Hoewel hij nog niet wist wat hij met de aanbevelingen van Deetman II onderzoek en diens  conclussie: we hebben geen flauw idee wat geweld  is zal doen
kon het na Australië  en de aankondiging van de priestrock in Madrid en zijn bezielende aanwezigheid in Rome voor Brazilië niet uitblijven  en daar is ie dan  de charismamiss


voortouw monitoring

Pak ons dan als je kanIk ben verantwoordelijk dat het slachtoffer een goede behandeling krijgt

KLIK

witte donderdag hearing
maandag, maart 25, 2013

Turkije organiseert demonstratie in Parijs

 Schattingen tussen (politie:) 300.000   -(organisatie:)  1,4  miljoen  deelnemers

La Croix


Belastingdienst leuker kunnen we het niet maken politietraining bestrijding seksueel misbruik kinderen

24-3-2013
KRO Brandpunt


Op het platteland van Tanzania wordt bijna twee derde van de kinderen slachtoffer van seksueel misbruik of geweld. Verkrachting, mishandeling, voor veel kinderen is het de keiharde realiteit. Maar ondanks ingrijpende maatregelen die de Tanzaniaanse overheid heeft afgekondigd, is er meer nodig om het tij te keren. Aart Zeeman gaat mee met Nederlandse politietrainers die hun collega’s duidelijk maken hoe je misbruik van kinderen in de praktijk kunt bestrijden. Zodat er uiteindelijk voor wordt gezorgd dat er in de Tanzania ook echt iets verandert.

Misterie van de week Wie 't weet mag 't zeggen

Paulus en Eucalypta
Nah, 't zal wel door mijn nonnen komen
maar 'k heb nu toch werkelijk een paar maal mijn best gedaan om 'n deel van ene Father Ted  te kunnen kijken, wat  me  wegens spontaan  optredend oogletsel dus nog niet een keer gelukt is, maar dat had ik zo'n 1000 jaar terug ook al bij een Herdershond,  die 500 jaar daarna nog maar 's  ooit in de herkansing gegooid, wat ook niks opleverde, en  Padre Amado heeft van Opus Dei zo'n eeuw na z'n dood dezelfde status  als Starrenburg van Haarlem gekregen

Maar dit....
't Is in ieder geval boeiend door de vraag wat is dit??
Is 't een Schots drama,  een weinig geslaagde poging tot actualiseren van Poncke ? anglicaanse internet-game over het monster van Loch Ness?

Wie 't weet mag 't zeggen
Tot dat moment,  Socrates,  geef ik naast Father Tuck geloof ik toch maar de voorkeur aan een aantal - ook zwaar gedateerde - continentale versies
Maar wat 't nou toch in hemelsnaam  is ?? 
Catholic Church in Scotland has covered up culture of sexual bullying among priests, claims serving Father

24-3-2013
A SERVING priest has accused the Catholic Church in Scotland of covering up a culture of sexual bullying by a powerful gay mafia.
Father Matthew Despard, 48, says sexual misconduct has been rife in junior seminaries, where priests are trained, for decades.
[...]
[...]
compleet (met uitzondering van het antwoord) 


Zal je net zien: is 't 'n hedendaagse oproep tot gebed voor priesters !!

Wat verschrikkelijk voor de man


Herdenkingsdag toetje; herbronning

Ancient Prayer

God Grant me a well of tears
My sins to Hide
Or I am like arid earth unsanctified!

(Medieval Irish Lyric trans. Carney)  

[herkomst aartsbisdom Dublin]

´Dwaze moeder´ veronstschuldigt zich bij paus

Katholiek Nieuwsblad
24 maart 2013
 door  KNA 


Hebe de Bonafini (84), woordvoerster voor de mensenrechtengroep van de moeders van de ´Plaza de Mayo´ heeft zich indirect verontschuldigd voor haar kritiek op de pauskeuze van Jorge Maria Bergoglio.
"Ik kende uw pastorale werk niet" schrijft Bonafini in een open brief aan paus Franciscus. Tot haar verrassing heeft zij van veel van haar medestrijdsters en -strijders verklaringen gekregen over Bergoglio's engagement in het verleden. Zij is nu zeer verheugd over zijn werk en hoopt op hervormingen in het Vaticaan, schrijft Bonafini die als een scherpe critica van kardinaal Bergoglio bekend stond. 

Onregelmatigheden
De 'dwaze moeders' van het Plaza de Mayo zijn een organisatie voor burgerrechten die opheldering eist over het lot van vermiste en verdwenen personen ten tijde van de Argentijnse militaire dictatuur (1976-1983). De groepering staat dicht bij de regering en spuit regelmatig kritiek op het gedrag van kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders in die tijd. Onlangs raakt een afsplitsing van de 'moeders' in opspraak wegen onregelmatigheden bij het krijgen van overheidssubsidie.
La Plata, 21 de marzo de 2013
Al Papa Francisco:Permítame que me dirija a usted como Don Francisco, ese Francisco que descubrí ahora. Mi padre también se llamaba Francisco y era un santo trabajador de manos muy encallecidas de tanto trabajar para mantenernos. Don Francisco, no sabía de su trabajo pastoral, sólo sabía que el máximo dirigente de la iglesia argentina habitaba en la catedral; esa catedral que cuando marchábamos y pasábamos por delante, le cantábamos: "Ustedes se callaron cuando se los llevaron". Hoy, ante mi sorpresa, escucho a muchos compañeros explicar de su entrega y trabajo en las villas. Me alegro infinitamente al saber de su trabajo y siento esperanzas de un cambio en el Vaticano. Hemos sufrido mucho en esta Latinoamérica que hoy se levanta erguida gracias a sus dirigentes. Me enteré que es posible que beatifique al Padre Murias.* Por este motivo me atrevo a enviarle la lista de sacerdotes y obispos del Tercer Mundo desaparecidos y asesinados para solicitarle que, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo pedimos por todos, usted, como un acto de solidaridad los recuerde a todos por su entrega en la lucha por la patria..


(link ook vanuit wikipedia)