donderdag, januari 31, 2008

Motu Proprio Maciel overleden

't Is veel mooier dan je denkt, en als je denkt is het nog veel mooier?

Wijding 59 priesters Legionairs van Christus
Geplaatst door Eric Masseus op dinsdag 23 november 2004

Donderdag worden er in Rome in de basiliek Santa Maria Maggiore 59 nieuwe priesters gewijd. De omvangrijkste priesterwijding sinds jaren.

Achter deze massale wijding staat de nu 84-jarige pater Marcial Maciel. Hij heeft op twintigjarige leeftijd in 1941 in Mexico Stad de Legionairs van Christus gesticht, een van de jongste ordes van de Rooms-katholieke Kerk. Drie jaar later werd hij op 26 november in de basiliek van Guadeloupe tot priester gewijd. Aanstaande vrijdag viert hij in de basiliek Sint Paulus buiten de Muren in Rome een grote dankdienst ter gelegenheid van zijn 60-jarig priesterjubileum.

Kardinalen, bisschoppen, meer dan duizend Legionairs van Christus en talrijke verwanten en vrienden zullen de viering bijwonen. Op 30 november ontvangt paus Johannes Paulus II de Legionairs en gasten in een audiëntie. Het kleine zaadje in 1941 groeide, volgens de paus, uit tot een krachtige boom met talrijke priesters en leken wier ideaal bestaat uit de verkondiging van het Rijk van Christus in de wereld.

Pauselijk instituut in Jeruzalem toevertrouwd aan Legionairs van Christus
Geplaatst door Eric Masseus 30 november 2004

ROME (RKnieuws.net) - Johannes Paulus II heeft de leiding van het Notre Dame van Jeruzalem Centrum toevertrouwd aan de priestercongregatie Legionairs van Christus. Het instituut behoort toe aan de Heilige Stoel en houdt zich bezig met religie, liefdadigheid, cultuur en onderwijs.
De paus maakte dit 26 november bekend middels een motu proprio, een pauselijk document geschreven ‘uit eigener beweging’. Op die dag vierde de Mexicaanse pater Marcial Maciel zijn 60-jarig priesterjubileum. Maciel is de stichter van de Legionairs van Christus, een missionaire gemeenschap van priesters en priesterkandidaten.

Een sexueel misbruiker waaraan de eed van trouw werd afgelegd.
Maar wel eentje, die een hoop geld, en macht in Mexico, binnen bracht.

......In de aanklacht wordt met name ingegaan op het seksueel misbruik van
seminaristen in Rome door Maciel in de vijftiger en zestiger jaren
van de vorige eeuw. Maciel zou de seminaristen na het misbruik de absolutie (zie crimen sollicitationes en de paralel met Buresi) hebben gegeven voor de “zonden” die zij zojuist met hem hadden begaan. Omdat Maciel een Amerikaans priester is, zal hij waarschijnlijk – gezien de aard van de beschuldigingen en in de lijn van het uit 2002 daterende bisschoppelijk Youth Protection Charter– als priester worden geschorst.

Tegenslag in de VS
Tijdens een plechtigheid in Rome op 30 november, toen de paus Maciel
prees en het Legioen de leiding gaf aan een instituut in Jeruzalem, keurde hij
de statuten goed van Regnum Christi, de lekenbeweging van de Legionairs van
Christus. De paus prees de beweging als een groep voor het nastreven van een
“samenleving van christelijke rechtvaardigheid en liefde”.

Terwijl Maciel in Rome werd gecomplimenteerd, lag zijn beweging in de
VS onder vuur.
In een brief van aartsbisschop Flynn van Minneapolis op 23 november,
gebood de bisschop de Legionairs “zich te onthouden van alle activiteiten in het
aartsbisdom.” Dit verbod had ook betrekking op de activiteiten van Regnum
Christi.

De beslissing is door aartsbisschop Flynn pas genomen na jarenlang
overleg met de Legionairs van Christus.

In een brief gericht aan
de directeur van het Legioen van Christus in
de VS, een functie die voorheen werd bekleed door de Maciel’s aanklagers Vaca en Alarcón, beschrijft de aartsbisschop de communicatie met het Legioen als “vaag en dubbelzinnig, gekarakteriseerd door generalisaties over intenties en beleid.
… Onze pastores blijven signalen van aanmoediging waarnemen over het vormen van
een ‘parallelle kerk’ en competitieve structuren, dat individuele parochianen
scheidt van de locale parochie en aartsbisdom.

”Flynn is de tweede Amerikaanse prelaat die de Legionairs van Christus
in de ban doet. Al eerder, het jaar 2000, heeft bisschop Griffin van Columbus in
Ohio de Legionairs verboden om nog langer activiteiten in zijn bisdom te
ontplooien.

Aanhangers van Maciel in opstand
Geplaats door Lambert Jordens
7 juni 2006 (Bron: NCR)
COTIJA (RKnieuws.net) - Cotija ligt in Zuid-Mexico daar waar de katholieken vochten tegen de Marxisten rond 1930. In 1932 was Marcial Maciel 12 jaar. Die is nu 86 en voordat Het Vaticaan hem zijn openbaar optreden ontnam op 19 mei naar aanleiding van sexueel misbruik was hij maandenlang in Cotija.

Gezien gezondheid en leeftijd werd hem gezegd een leven van boete en gebed te leiden, ver van het openbare. De Paus vernederde de beroemdste priester van Mexico en de beweging van Regnum Christi stond op zijn kop.
De vorige Paus was deze beweging zeer toegedaan.
Vreemd: maanden geleden maakte de beweging geen melding van de naam van de oprichter toen zij een brief stuurde om de Universiteit van Sacramento te financieren. Verandert de beweging haar ethiek ?

Breuk
Paus Benedictus brak met zijn voorganger door de door JP II geprotegeerde Maciel te laten vallen. Een erkenning van een eerdere fout van het Vaticaan. De correspondent in Rome van de NCR meldde dat er meer dan 20 en minder dan 100 slachtoffers zijn.
Father Maciel besloot zichzelf zoals Christus niet te verdedigen.

Hybris
Deze vergelijking met Christus is bizar. Maciel was nooit bekend buiten Mexico. De website van The Legion verdedigt Maciel. Maar al in 2002 waren twee kardinalen bezig met Maciel: Kardinaal Ratzinger en Kardinaal Sodano.
Ratzinger zag de bijziendheid op dit punt van Johannes Paulus en zag het Macielverhaal als verantwoordelijkheid voor de volgende Paus: wie dan ook.
Hoe kan het vaticaan priesters straffen als Maciel buiten schot blijft ?

Straf
Father Neuhaus, altijd verdiger van Maciel zegt: "Ik protesteer niet tegen de maatregel zodanig dat ik weet dat Maciel schuldig is of niet, het is duidelijk dat de Congregatie en de Heilige Vader meer weten dan ik over de schuld of onschuld van Maciel." Neuhaus heeft geen idee hoeveel pijn zijn uitlating doet bij mensen wier klachten 22 jaar zijn ontkend onder Johannes Paulus.

Mededogen
Neuhaus toont geen mededogen voor al dit lijden , mensen die een jaar geleden nog trouw zworen aan de H. Stoel. Na zo’n lange periode van inaktiviteit in het spreken over sexueel misbruik en traumatische herinneringen die de ziel verduisteren.

November 2007
verbiedt Benedictus XVI de eed van trouw en gehoorzaamheid binnen het legioen aan de stichter en zijn opvolger(s)

Bron: Regnum Christie:
Como un gesto de fe y
de la tradición de la Iglesia,
el Card. Norberto Rivera pide
la bendición sacerdotal de
los nuevos sacerdotes.


Sipe over Mahony: ik lieg alleen wanneer het nodig is


Die andere Mexicaan, Bernard Law?
't Schijnt hem goed te gaan, daar in Rome.

Stichter Legionnairs van Christus overleden
Geplaatst door Theo Borgermans

op donderdag 31 januari 2008 om 19:00u

MEXICO (RKnieuws.net) - De Mexicaan Marcial Maciel, stichter van de congregatie van de Legionnairs van Christus, is woensdag op 87-jarige leeftijd overleden. Marcial Maciel was gedwongen in 2006 de leiding van zijn congregatie op te geven nadat oud-seminaristen hem van pedofilie hadden beschuldigd.

Paus Benedictus XVI had hem gevraagd te verzaken aan elke publieke dienst en een gereserveerd leven van gebed en boete te leiden.

Marcial Maciel heeft de hem ten laste gelegde feiten steeds ontkend en bleef zeer invloedrijk in zijn congregatie.De congregatie van de Legionnairs van Christus werd in 1941 door pater Maciel in Mexico gesticht. (tb)De laatste woorden?
Er zijn er, die de moed opbrachten en -'t heeft 49 jaar geduurd - bleven opbrengen omdat zij zich zijn eerste woorden altijd zullen herinneren:
"I'm looking voor boys like you!"

Zij maakten er een eind aan!

woensdag, januari 30, 2008

RK Canada doet alsnog mee in Waarheidscommissie

Da's nou toch nog 'ns een een fascinerende omdraaing van de argumentatie van die zoals die elders gebruikt werd: abuses students were not the only victims...
En de onderstreping van de rol van de samenleving.

Moge menigeen waaronder de Stichting Echo en aan die voormalige RK Universiteit Nijmegen , inclusief de HaHa's als Peter Nissen, zich in diepe schaamte hullen!

Wiens brood men eet.....

Catholic bishops to support commission on residential schools

BILL CURRY
Globe and Mail Update
January 29, 2008


Ottawa — Catholic bishops pledged their support yesterday for a truth commission on Indian residential schools, saying Catholics will speak publicly at the hearings to “balance” the official history of what happened for decades behind closed doors.

Participation from the Catholic Church, which ran about 70 per cent of the schools jointly with the federal government, was far from certain until now.

Sylvain Lavoie, the Archbishop of the Keewatin-Le Pas diocese spanning northern Saskatchewan and Manitoba, said the public will learn that abused students were not the only victims in the federal schools policy that lasted more than 100 years.
“There was a lot of good intentions,” the Archbishop said.

“And sometimes the very people staffing the schools were perhaps in some ways victims themselves of a flawed system – of unreal expectations and certainly perhaps very unjust working hours. … I think we'll be able to tell the full story, which I think Canada needs to hear.”

Archbishop Lavoie, who speaks Cree and has spent most of his career working in northern native communities, said all stories should be told.
“That those who maybe suffered in some way, abused, that they would be heard. But also that those who were involved in the schools as teachers or religious, would also be heard,” he said.

Archbishop Lavoie was one of seven northern Canadian bishops who met yesterday morning at an Ottawa church with Phil Fontaine, head of the Assembly of First Nations.

Mr. Fontaine, who has been travelling the country trying to get the 17 distinct Catholic entities to co-operate with the truth commission, praised the bishops for clearing up the “uncertainty” surrounding their participation. However, the northern bishops insisted they could not speak for all other dioceses.

A Truth and Reconciliation Commission is part of last year's multibillion dollar out-of-court settlement between former students, the churches and Ottawa. The commissioners are expected to be announced shortly and will then have a five year mandate to tour the country and compile the official history of Indian residential schools in Canada.

In advance, a cross-country tour to religious communities by the AFN and church leaders is being planned to raise awareness of the commission.

Mr. Fontaine attended two Manitoba Catholic Indian residential schools and, in 1990, was one of the first native leaders to go public with allegations of physical and sexual abuse.

In the years since, many former students have come forward. But what is rarely heard is the perspective of those who worked at the dormitory schools – either as religious leaders, teachers or general staff.

Archbishop Lavoie was asked yesterday whether any effort was being made to approach those accused of abuse to come forward with their stories.
“We really can't say too much about that,” he replied. “Many of them have passed on. So I would think those who wish to speak, would have to speak for themselves.”

Following his informal press conference with the Archbishop, Mr. Fontaine said the biggest victory resulting from yesterday's meeting may be through access to the Catholic records relating to the schools, which could be a key source of information.

“In our view, the Truth and Reconciliation Commission is the most important part of the settlement agreement,” he said. “It's really about writing the missing chapter in Canadian history.”


Revealing New Layers of Dark History
Residential-School Victims Will Gain Access to Stories of Alleged Abusers
By Bill CurryGlobe and Mail
2 January 2007

The painful, personal stories of Canada's residential schools will soon include the perspective of the alleged abusers, as teachers' private journals and thousands of other documents held by churches are gathered and released for the first time.

The massive exercise is part of a five-year project to document one of the darkest chapters in Canadian history.

Called a Truth and Reconciliation Commission, the $60-million project is a key, but mostly overlooked, aspect of Ottawa's residential-schools agreement. The $1.9-billion settlement was officially approved by the courts last month.

The project bears the same name as the six-year commission led by former Anglican archbishop Desmond Tutu in South Africa, where people of all races shared searing personal stories of violence and racism during the country's apartheid past.

The purpose of Canada's exercise is to give former students a formal opportunity to tell their stories and to create a final report that will be Canada's official historical record of the period.

But while the report will focus on the broad perspective, many natives will also want to access the papers and photos to learn about their own experiences and family history, said Phil Fontaine, national chief of the Assembly of First Nations, himself a victim of residential-school abuse.

Seeing the meticulous church records will be an important new part of the story, he said.

"We will learn what transpired on a daily basis -- because the officials kept daily journals -- and come to understand how they viewed these schools, the children that they were responsible for," Mr. Fontaine said. "This is an important missing piece at the moment. Because all we've heard is the stories of the survivors, and this is just now coming out. But we haven't heard from the churches."

Amid widespread claims by former students of physical and sexual abuse, the process presents the possibility that victims could look up the diaries of their abusers.

A statement of principles in the terms of reference states that the commission must "do no harm" and that all involvement must be voluntary, but the process is sure to be difficult for many who take part.

Mr. Fontaine conceded that the process will be painful at times, but he said it will ultimately help natives move on and allow all Canadians to understand the impact residential schools had on native society.

"We have to be prepared to expose the ugly truth of the residential-schools experience because that's part of the healing and reconciliation that has to occur. We know that it's been traumatic for survivors . . . this is not easy because we're dealing with painful experiences. But it's all very important. This is not about causing further harm to individuals. It's really about making things better and fixing things and making sure people understand this experience in a way that will enable us to turn the page.

"Three commissioners will be named to hear from former students and teachers and comb through the historical records currently archived by churches and governments.

The records include thousands of photographs, student profiles, reports by visiting church officials and teachers' personal journals.

Residential schools were originally an extension of the missionary work of European religious settlers who sought to convert aboriginals to Christianity. The federal government became involved in joint ventures with the churches in 1874 and took over the schools completely in 1969. The last residential school closed in 1996.

While specific lawsuits dealing with sexual and physical abuse continue, the $1.9-billion settlement recognizes that all students suffered through loss of culture and language and by being forcibly removed from their homes to live at the schools.

Although the commission will have access to any records it wishes, meetings are under way to determine the level of access extended to individual survivors.

Public release of the records will be subject to the federal access-to-information and privacy laws, meaning that individuals named in the documents will likely have to be consulted. Library and Archives Canada will be closely involved in the effort, but the undertaking is clearly daunting for those in charge of the records.
Nancy Hurn, the national archivist for the Anglican Church, manages the church's records with the help of one part-time assistant.

The church is willing to share whatever is needed, she said, but she is concerned about meeting the volume of requests that are likely to flood her desk. The commission's terms of reference says a report on "historic findings and recommendations" must be produced within the first two years.

"I think that is the one thing in the agreement that gives me concern. One is the timing and the other is how the [access and privacy] legislation is going to be applied," she said. "We're doing everything we can to make them available."

zaterdag, januari 26, 2008

Breek de stilte; verzekeren

"A child who has been abused needs society to kneel before him or her and bend its ear to the whispers of his or her pain." - Charlene Smith
The insurance company called me the other day.It was time for the annual renewal of the church policy.
"I'd suggest," said my caller, "that you increase your liability coverage and give some further consideration to insurance for physical and sexual abuse."
"You're right," I said, "but it deeply saddens me that the church has to protect itself for fear its staff or congregants are charged with abuse."
"I understand," said our insurance rep, "but the reality is..."

Indeed, there is an alarming reality, an endemic problem within the global institution we refer to as the Church, a problem at times that seems so pervasive, a disease so dreadfully horrible that the once public perception of the Church as a paragon of virtue, and a model of all that is good and noble in society, appears but a distant memory.
Again and again, like some bad dream, the word "clergy" finds its way onto the front pages of our national newspapers, alongside it the words "sexual abuse."

The words should never be breathed or spoken in the same sentence, let alone side by side. The apostolic creeds we recite in the Church remind us that we are a holy universal Church, or should be, but by our conduct we have tragically maligned the name of Christ and invited the just and valid criticism of society that hypocrisy fills our ranks from the top brass to the ordinary man or woman in the pew.

I cannot imagine the unspeakable horror of sexual abuse. I simply cannot conceive of the trauma to the soul, the devastation to the human spirit, the disfiguration of the emotions.
I have never walked in the shoes of a young girl or boy whose innocence has been violated, whose sacred trust in the Almighty and His representatives has been betrayed with a kiss of death, I've never been there.

I remember in my first year of high school, two senior boys grabbing me in a corridor, pulling down my trousers and underwear then laughing hysterically.

never ever told anyone about that for years. That momentary exposure of my nakedness before their laughing eyes was a humiliating assault that left a wound, and crushed the spirit of a rather naive mid-pubescent kid.
rest van het artikel

donderdag, januari 24, 2008

Het Meldpunt belegt avonden rond misbruik

Geplaatst door Theo Borgermans op donderdag 24 januari 2008 om 11:50u (Bron: RD)

ZWOLLE (RKnieuws.net) - Het interkerkelijke Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties belegt in maart en april vier thema-avonden rondom het thema "De kerk als veilige plaats".

Doel van de avonden is „een bewustwording te creëren en handreikingen te geven rondom grenzen in het pastoraat”, aldus de uitnodiging. Er zal onder andere een presentatie worden gehouden over de betekenis en de gevolgen van seksueel misbruik in kerkelijke relaties.

De avonden zullen plaatshebben op 6 maart (Dordrecht), 26 maart (Zwolle), 16 april (Utrecht) en 23 april (Assen).

Het Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties is opgericht door de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken.

+++++++++

dinsdag, januari 22, 2008

Vijf jaar cel voor priester wegens seksueel misbruik

Geplaatst door Theo Borgermans op dinsdag 22 januari 2008 om 12:10u (Bron: VRT)

BRUSSEL (RKnieuws.net) - De Brusselse correctionele rechtbank heeft priester Robert Borremans veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief, voor seksueel misbruik. Borremans raakte bekend als koorleider bij het huwelijk van prins Filip en prinses Mathilde.
De man heeft volgens de rechtbank het minderjarige zoontje van vrienden lange tijd misbruikt.Het is al het derde proces voor seksueel misbruik tegen de priester. De twee vorige zaken waren verjaard.De priester gaat waarschijnlijk in beroep tegen zijn veroordeling.
+++++++++

Zwitserland: ze rollen zomaar uit de kast; kom maar met het gerotzooi

Heel goed nieuws: 't gaat goed in Zwitserland.
Zondag openheid in een frans krantenintervieuw over de de mede-verantwoordelijkheid over de een, en vandaag alweer een nieuw geval. Maar we mogen we nog even niet weten waar ze deze hebben gevonden.

Met een diepe buiging en dank voor het jarenlange gevecht van slachtoffers en andere gelovigen:
Verwegistan, here we come; Europa begint zich per week meer te integreren in de rest van de wereld.

Wordt het inmiddels nog geen tijd voor die zogenaamde niet bestaande nederlandse dossiers in die koppen en die lades? Want als ik -als volledig buitenstaander - al van een kerkelijk medewerker weet die alleen al in het bisdom Haarlem over 8 mannendossiers in zo'n la de (geaccepteerde) opdracht kreeg tot zwijgen , naast mijn eigen inmiddels bij verantwoordelijken bekende en (h)erkende misbruik en pogingen tot een formele aanklacht ken, hoeveel van die dossiers liggen er dan nog (niet)? En hoeveel (geaccepteerde) opdrachten tot zwijgen en negeren?

Goed nieuws uit Zwitserland

Prêtres pédophiles: un nouveau cas a été dénoncé à la justice
Un nouveau cas de pédophilie d'un prêtre a été dénoncé dans l'Evêché de Lausanne, Genève et Fribourg.

Nicolas Betticher, l'official de l'évêché, l'a transmis lundi à la justice civile, a-t-il annoncé au téléjournal de la Télévsion suisse romande (TSR).
22/01/2008 20:39 - ATS

"C'est dans le cadre de tout ce qui se dit ces dernières semaines que nous avons reçu une série d'informations inquiétantes qui m'ont conduit hier à une telle démarche", a dit M. Betticher. Comme l'instruction commence, l'Evêché n'a pas voulu révéler dans quel canton ce dossier a été ouvert, a ajouté l'official.

Ce cas s'ajoute à celui du prêtre capucin pédophile dévoilé récemment.
Lundi, le Ministère public jurassien a ouvert une enquête contre ce prêtre qui a avoué avoir commis des abus sexuels à Lully (FR) et en France. En parallèle, les milieux ecclésiastiques ont réclamé la création d'une banque de données sur les religieux pédophiles.


Justitie niet ingelicht

Geplaatst door Theo Borgermans
maandag 21 januari 2008 om 00:05u

GENEVE (RKnieuws.net) - Een verantwoordelijke van de Zwitserse katholieke Kerk heeft zondag erkend dat zij "medeplichtig" is geweest in de zaak van een priester, die beticht wordt van pedofiele daden in Zwitserland en Frankrijk. De kerkelijke hiërarchie heeft nagelaten de gerechtelijke diensten in te lichten.

Het parket van Grenoble opende woensdag een informatie-onderzoek over de betrokken priester die aan de Zwitserse politie verklaarde dat hij zich in 1992 in de streek van Grenoble vergreep aan een minderjarige. De 67-jarige kapucijn was reeds betrokken in andere pedofiliezaken in Zwitserland.

Zijn oversten stuurden hem van 1989 tot 2005 naar Frankrijk zonder de Justitie van beide landen in te lichten.

Pater Nicolas Betticher, woordvoerder van het bisdom Lausanne, Genève, Friburg en Neuchâtel : "Men heeft de procedure niet gevolgd. Als men dat gedaan had, was er geen herhaling van de feiten geweest. Men heeft slecht gehandeld door deze priester naar Frankrijk te sturen".

De kapucijn, die in 2005 terugkeerde naar Zwitserland, leeft momenteel in een klooster in Montcroix à Delemont, in het noordwesten van het land.
Volgens de Zwitserse pers was de priester in de jaren 1980 verantwoordelijk voor vakantiekampen. (tb)

Na financieel gerotzooi seksueel misbruikpleger- priester veroordeeld voor pedofilieMet dergelijke kerels moeten ouders en gelovigen eerst een jurist raadplegen om te weten hoe hij precies stinkt als hij naakt zwemt met jongentjes. Kennelijk weliswaar vrijgesproken van zwendel, maar niet van vervalsing en financieel gerotzooi -maar dat dan weer niet voor persoonlijk gewin- nu alsnog veroordeeld wegens pedofilie.

Een belgische versie van het internationaal bekende luchtje, in nederland bekend onder de naam Haffmans. Iemand nog een broodje kat met spek?

3 jaar effectieve celstraf voor pedofiele priester
Brussel 15:54 22-01-2008

De pedofiele priester Robert Borremans is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar, waarvan drie jaar effectief, voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn petekind. Het is al de derde keer dat de priester uit Etterbeek terecht staat voor pedofiele praktijken met minderjarige jongens.

Borremans krijgt een zware straf: vijf jaar cel, waarvan drie jaar effectief, voor de aanranding en verkrachting van zijn petekind. De priester begon het kind te misbruiken toen het nog heel jong was en de praktijken sleepten aan tot zijn achttiende.

"In het vonnis zijn alle tenlasteleggingen bewezen geacht", zegt Charles Ashley Verhaegen, advocaat van het slachtoffer.

"De eerste tenlastelegging ging over de periode voor het kind tien jaar was. Uit de verklaringen blijkt bovendien dat het misbruik nog veel vroeger begonnen is."

Borremans was parochiepriester in Etterbeek.

Hij raakte bekend bij het grote publiek in 1999 toen hij het koor leidde op de huwelijksmis van prins Filip en prinses Mathilde. Velen waren toen verontwaardigd: tegen de priester liep namelijk al een gerechtelijk onderzoek voor zedenfeiten: als scoutsleider van een scoutsgroep in Etterbeek zou Borremans verschillende jongens hebben lastiggevallen.

In een van die zaken rond een zeventienjarige jongen, achtte de rechter de priester al schuldig aan aanranding van de eerbaarheid. Maar omdat de feiten al zo oud waren, kreeg Borremans geen straf. Vandaag oordeelde de rechter dat de pedofiele priester zijn les duidelijk niet had geleerd.

"Dat er alarmsignalen geweest zijn die Borremans hadden moeten doen beseffen dat hij een probleem had, heeft de rechter als een belangrijk element weerhouden," beaamt advocaat Verhaegen.

Zo heeft de priester jarenlang zijn vertrouwensband met zijn petekind op de meest perverse manier misbruikt. Tegen de jongen dreigde hij dat hij naar de hel zou gaan als hij ging klikken bij zijn ouders.
Priester Borremans gaat waarschijnlijk in beroep.

© FM Brussel / tvbrussel

Borremans een probleem? Tja.

Een aantal kinderen kregen levenslang!

Een van hen, goddank, een van zijn stembanden weer terug.

Tribunal escroquerie à l’école Sainte-Geneviève
18/01/2007

Éclaboussé par un scandale de pédophilie lors du mariage du prince Philippe et de la princesse Mathilde, où il dirigeait la chorale, l’abbé Robert Borremans (53) était à présent poursuivi dans une affaire financière. Le pouvoir organisateur (P.O.) de l’école Sainte-Geneviève, à Etterbeek, où il était comptable, l’a accusé d’importants détournements d’argent.

Hier, toutefois, le tribunal correctionnel a acquitté le curé du chef de l’escroquerie dénoncée.

L’ecclésiastique a néanmoins été reconnu coupable d’une autre prévention de faux et usage de faux, retenue par le parquet. Robert Borremans a toujours soutenu qu’il avait hérité d’une comptabilité tronquée en héritant de ses fonctions. Selon lui, des fonds occultes y étaient manipulés bien avant lui. Et il n’en tira aucun enrichissement personnel.

Une thèse soutenue par la défense qu’a faite sienne la présidente de la 49e chambre correctionnelle, Annick Baudri. Et, même s’il n’y a pas prescription, celle-ci a retenu le dépassement du délai raisonnable du jugement pour ne prononcer qu’une simple déclaration de culpabilité à l’encontre de l’abbé. Quant à la partie civile, elle est totalement déboutée du dommage de 305.000 EURO qu’elle réclamait.

« Dommage, on a essayé », ont commenté les deux représentantes de la Communauté Éducative Sainte Geneviève, qui assistaient au prononcé. Selon le P.O. de l’école etterbeekoise, Robert Borremans aurait détourné plus de 10 millions de FB, entre 1990 et 1996, au détriment de l’école.

Le tribunal a souligné les contradictions et les lacunes du dossier, notamment à propos de titres placés puis vendus par l’abbé Borremans. « Une situation de fonds secrets connue de ses prédécesseurs », a estimé en substance le tribunal. Et, selon la défense, la vente des titres eut lieu pour régler des dépenses pour l’école, dont les finances étaient alors dans le rouge. Un fait avéré, selon le tribunal.

La juge a retenu l’absence d’intention délictueuse. Et balayé l’argument selon lequel l’abbé aurait utilisé cet argent pour offrir des cadeaux aux jeunes garçons qui faisaient partie des ouailles de sa paroisse et dont il aurait abusé sexuellement. Mme Baudri a ainsi relevé que le prêtre, accusé de faits de moeurs, n’a finalement été reconnu coupable que d’outrage aux moeurs, pour s’être baigné nu dans une rivière avec des garçons, n’écopant en degré d’appel que d’une simple déclaration de culpabilité. Déjà…

Raadkamer verwijst priester Robert Borremans naar strafrechtbank
donderdag 25 april 2002 Bron: belgaBRUSSEL -
De raadkamer in Brussel heeft priester Robert Borremans naar de strafrechtbank verwezen.
Hij wordt beticht van aanranding van de eerbaarheid met geweld van meerdere minderjarigen jonger dan 16 en één minderjarige ouder dan 16 en openbare zedenschennis. Dit alles met de verzwarende omstandigheid dat de priester gezag uitoefende over deze jongeren als scoutsleider van zijn zelf opgerichte scoutsvereniging in Etterbeek.

zondag, januari 20, 2008

Wie raakt me?

.....
The perpetrator of sexual violence commits two crimes through touch: first he steals the body, than he steals the voice.

It is an endless mystery that the shame the sex offender should logically and naturally feel within his own soul while violating the body of another is rarely if ever felt by him. Instead, the shame of this crime, its awful and crushing weight, is
poured into the body of the victim. Maybe that is why the victim, not the
offender, most often feels like the criminal and why it is so difficult for most
survivors to come forward.

Needless to say, too often, when victims do speak up, with their halting and barely audible voices, voices struggling to be heard and restored, they are unwelcome and unwanted, especially when the sex offender is a valued member of the community, like a clergyman or an adult family member. It’s not very mysterious why.

Almost always the perpetrator of these crimes is of greater social value than the victim so it is the victim who will first be charged, if not by words than by actions, with violating the peace and order of the family, the church, the community.

Indeed, there are so many psychological and social forces arrayed
against a victim speaking, especially a child, that when it does occur it is
almost always a miracle, a witness to what the great Christian philosopher and
mystic Simone Weil meant when she wrote: “At the bottom of the heart of every
human being, from earliest infancy until the tomb, there is something that goes
on indomitably expecting, in the teeth of all experience of crimes committed,
suffered, and witnessed, that good and not evil will be done to him. It is this
above all that is sacred in every human being.”
.....


Voice from the dessert,
Seeking an alternative to the authoritarianism and tribalism of Roman Catholicism

zaterdag, januari 19, 2008

Bishops are branded 'narcissistic sociopaths'

Abused priest dismisses church attitude to victims
By Anita Guidera
Thursday January 17 2008

A priest who suffered sexual abuse has branded bishops and priests who fail to reach out to abuse victims as "narcissistic sociopaths".

Father Patrick McCafferty has launched a blistering attack on the institutional church, claiming it was inflicted with a deep sickness "from the top down".

The outspoken priest, who is currently a doctoral student at Dublin's Milltown Institute, has also called on the Church to repent and make reparation for the sins of its members.

Speaking yesterday, he revealed he had been sexually abused as a child between the ages of four and seven. He also claimed he was assaulted by a priest when he was a young seminarian.

"I know the particular devastation clerical sexual abuse has on victims," he said.
He was speaking on Donegal's Highland Radio in response to claims that jailed paedophile priest Eugene Greene had been sent financial gifts from parishioners.
Former parishioners in west Donegal have expressed outrage at the claims
Lisburn-born Fr McCafferty added: "This man has done a great evil. This man has brought horrendous shame on the church."

Greene (80) was jailed for 12 years after pleading guilty to 41 sample charges of buggery, gross indecency and indecent assault on young boys.
He is due for release later this year, four years early.

Fr McCafferty has expressed anger at the lack of empathy from many bishops and priests and their failure to reach out to victims of clerical sexual abuse.
"With some notable exceptions, they have just walled these victims out of their hearts.

"The institutional church is very sick. Bishops are very sick. Priests are very sick. Not all of them, by any means, but many of them are narcissistic sociopaths.

"They are self-absorbed. They are self-serving and they are incapable of feeling the suffering of human beings when it comes to this issue."

He said that by and large, the lay community had provided him, as an abuse victim, with more support than the Church.
He added that the same church representatives had no difficulty feeling sympathy elsewhere.

"They can feel sorry for people with cancer. They can feel sorry for people who have been in a road accident... but when it comes to victims of predator priests they have hearts of stone.

"It is diabolical and I mean diabolical in every sense of the word -- of the devil."

Fr McCafferty has undergone extensive therapy to overcome depression, sleeplessness, panic attacks, anxiety and an eating disorder he has suffered as a result of abuse.
"At times I felt suicidal. There are still times when it is so black and you hope it will get better but you don't know that it will get better," he said.

- Anita Guidera

Keuzes, pooiers en tinnef

R-rated sacrilege

At first it seemed like just another press conference on sexual abuse by Catholic priests. The invitation was about a new book: "Sacrilege: Sexual Abuse in the Catholic Church" by Leon Podles, a scholar whom I'd last interviewed almost 10 years ago about his prior book "Church Impotent: The Feminization of Christianity."

So I showed up at the National Press Club Tuesday morning. What I discovered is probably the first R-rated account of what was really done to all those thousands of mostly teenage boys by abuser priests overseen by compliant bishops.

It takes a strong stomach to work through the first few chapters that give the gory details about this ecclesiastical horror show.

Previous books on abuse, Podles told us, had been sanitized by not going into detail what sorts of rape, torture and sadism were perpetrated on innocent children. Not his. He had to form his own publishing company to get the book out after the publisher that commissioned the book backed out and no other publisher would take it because of the sexual content.

"Only a tiny fraction of the truth has come out," he told about 10 of us at his press conference.

"Now people will understand why abuse victims cannot 'get over' it, why they have problems keeping a job and staying married."

When they tell church authorities, "They're regarded as whiners and moneygrubbers," he said. When sympathetic state legislators have tried extending the statute of limitations for abuse victims, "the Catholic Church has fought this tooth and nail.

"Bishops fear that if the truth were known, many, like Cardinal [Bernard] Law, would lose their jobs."

Podles had a personal encounter with this evil attending a private Catholic boys school years ago while considering the priesthood. He detected a strong current of homosexuality about the place; then his roommate committed a sexual act on him while he slept. When Podles reported the incident to the rector at dawn, the priest did not believe him. The roommate went on to become a Dominican who was then booted out of the order for his gay activities. He eventually died of AIDS.

Podles, who left the school the following day, remains a Roman Catholic but mourns the evil afflicting his church. Every pope since Paul VI, he says, has known how bad the situation is.

"John Paul II did nothing about abuse except mourn it," he told us. "Benedict has still not disciplined bishops who permitted abuse."

Tom Doyle, a Catholic priest and expert in canon law, was also at the press conference.
Many priests, he said, "are seriously disturbed and sexually dysfunctional. In seminary, their sexual development is frozen at adolescence. Emotionally, they are 12 or 13."

No wonder, he added, that the typical victim is also 12 or 13 years old.

I'd expected a boring book launch, but I was intrigued enough to hang around for lunch afterwards. (The crab cakes and wine were a hook, I must admit). Today, Doyle was telling us, abuse stats are lower because there are fewer priests and kids have wised up as to what sex abuse looks like.

As for the unfortunates who were preyed upon up until this century, "The only place these people can get decent treatment is in the civil courts," he said. "They still get beaten to the ground by the bishops and their lawyers."

Julia Duin, assistant national editor/religion, The Washington TimesVoor de hele tekst van Podles Introduction in Sacrilege: Sexual Abuse in the
Catholic Church
uit de reacties:

Mr. Podles granted me permission to print the Introduction of "Sacrilege" in my column: http://www.renewamerica.us/columns/abbott/071109
Posted by Matt C. Abbott
January 18, 2008 6:06 AM

De hahahaha Rk Netnieuws, waarvan onder verschillende namen (een)mannetje(s) al verschillende jaren deelnamen en deelnemen aan het rorate.com

(de link ontbreekt hier, ik heb behoefte aan informatie maar geen enkele behoefte dmv hun virale infecties dit soort verkapt commerciele goochemerd en sites aan verder publiek te helpen. Weinig zo smerig als het tinnef dat (commercieel) misbruik maakt van gepleegd misbruik. Pooierkeuzes. Mogelijk gemaakt door de RKK).

Name: RKnet.nieuwsDate: Jan 6 19:22 2008Views: 212
Quote ReplyVatikaans gebed voor slachtoffers pedofiele priesters
Date: Jan 6 19:08 2008Vatikaans gebed voor slachtoffers pedofiele priesters--------------------------------------------------------------------------------VATICAANSTAD (RKnet.nieuws) - In de Osservatore Romano van zaterdag onthulde het Vatikaan hoe ze de gepleegde misbruiken van pedofiele priesters gaat herstellen. Kardinaal Claudio Hummes, prefect van de Congregatie voor de clerus, preciseerde wat het Vaticaan aan de bisschoppen heeft opgedragen op het gebied van zuivering en herstel van de waardigheid de slachtoffers.Volgens de nieuwsite van Rorate "veegt het Vaticaan de jongste jaren klachten over seksueel misbruik niet langer onder tafel." Zelfs Paus Benedictus XVI haat het onderwerp niet uit de weg. De Heilige Vader heeft in oktober 2006 seksueel misbruik door priesters openlijk veroordeeld. Dat dit gebeurde bij het bezoek van de Ierse bisschoppen aan het Vaticaan zal geen toeval zijn geweest. De Paus trad niet in details, maar niet lang daarvoor plaagden enkele Ierse schandalen de Catholica. Volgens de op sensatie beluste pers zouden slachtoffers in kloosterkerkers seksueel zijn gebruikt. Pas decenia later bleek een klein percentage daar openheid aan te geven, omdat ze daar klachten aan hadden overgehouden. Uiteindelijk bleek het niet, zoals de media schreeuwde, om brutaal sadisme van de clerici te gaan, maar "een spannend seksueel getint spel", waarbij het in slechts één geval waarschijnlijk tot penetratie van één van de slachtoffers is gekomen.

Een ding is duidelijk. De kerk heeft stelling genomen tegen priesters die te jonge knapen verleiden tot het spelen van seksueel georienteerde spelletjes. Zeker als ze daarbij ook nog eens misbruik maken van het geestelijk priesterlijk overwicht. Door al die overdreven media-aandacht zou bij niet-ingewijden het idee kunnen onstaan dat de clerici van de katholieke kerk allemaal lid zouden zijn van een geheime sm-club.Dat is dus niet zo. Kardinaal Hummes wijst er in de Osservatore Romano dan ook op dat slechts een miniem deel van de priesters bij seksueel misbruik betrokken is. Minder dan 1 procent van de priesters hebben seksuele problemen, aldus de kardinaal. "Maar alle priesters hebben nood aan spirituele hulp om hun roeping ten volle te beleven en hun taak waar te maken in de wereld van vandaag".Wat volwassen kerels met elkaar in discretie doen, valt moeilijk te controleren. Van die minder dan 1 procent seksueel problematische priesters is weer een miniem deel, naar ruime schatting minder dan 2 % pedofiel. Maar ze hebben voor de volle 100% bijgedragen tot de imagobeschadiging van de clerus.Het Vatikaan neemt dan ook geen halve maatregelen. Voor de zuivering en herstel beveelt de kardinaal aan gebedsbijeenbijeenkomsten te organiseren voor de slachtoffers. Deze dienen onder bisdommelijk toezicht plaats te vinden "in een geest van herstel en zuivering".

Name: Moet je meemaken !Date: Jan 6 21:51 2008Views: 174
Quote ReplyRE: Vatikaans gebed voor slachtoffers pedofiele priesters
De stelling is dus dat slechts één op 5000 à 10000 priesters pedoseksueel zou zijn.Wie dat gelooft, leeft nog in de ijstijd...Het is kwaadaardig de Kerk voortdurend alleen de seksschandalen onder de neus te wrijven.Maar deze vorm van bagatelliseren is kwaadaardig tegenover de slachtoffers.

Name: BorisDate: Jan 7 01:07 2008Views: 143
Quote ReplyRE: Vatikaans gebed voor slachtoffers pedofiele priesters
Moet je meemaken ! wrote:
De stelling is dus dat slechts één op 5000 à 10000 priesters pedoseksueel zou zijn.Wie dat gelooft, leeft nog in de ijstijd...Het is kwaadaardig de Kerk voortdurend alleen de seksschandalen onder de neus te wrijven.Maar deze vorm van bagatelliseren is kwaadaardig tegenover de slachtoffers.
Wat jij bagateliseren noemt, zijn keiharde cijfers van een van de hoogste prelaten van het Vatikaan. De man die hiermee belast is zal toch geen onzin vertellen aan een krant als de Osservatore Romano.Het grote probleem is dat hier homoseksualiteit op één hoop wordt gegooid met pedofilie.En dat hiermee ook het zuivere jongerenpastoraat in een smerig daglicht komt te staan.Dat de overgrote meerderheid van de heren die hun heil zochten in een beroep waar je geen vrouw mocht hebben, daar in principe al geen moeite mee hadden, laat zich raden.Soms maakt de situatie de dief. Eeuwenlang was er het enorme aanbod aan koorknaapjes en misdienaartjes, Sommige zielzorgers zullen dat misschien interessanter hebben gevonden dan de oude vrouwtjes in de biechtstoel. Maar net als in de wereldse wereld werd pedofilie nooit geaccepteerd binnen de catholica. Het speelde zich dan ook altijd in het geheim af.Heel wat geheimer dan de gewone relaties van de prelaten.In de eeuwen van vervolging van de homoseksueel was de kerk en klooster eeuwenlang een veilige haven. Ook voor de meer extreme heren bood de kerk in de navolging van de martelaren de ultieme vorm van heiligheid. Iets wat vanwege de discretie nauwelijks ter sprake wordt gebracht. Binnen de gesloten gelederen ontwikkelde de kerk methoden om de natuurlijke endorfine door de aderen van de gelovigen te jagen.Sterkte de kerk haar voorgangers met de kennis dat pijn en plezier heel dicht bij elkaar lagen en dat wierook een rush-effect veroorzaakte bij de serieuze boeteling.Al het goede wat de kerk op dit gebied door de eeuwen heen heeft weten te bereiken, ook op het gebied van de iets ruigere vormen van homoseksualiteit, wordt op dit moment teniet gedaan door een paar kinderpeuteraars.

Name: HBVL.beDate: Jan 7 14:27 2008Views: 97
Quote ReplyVatikaanse bidmarathon voor slachtoffers pedofiele priesters
Paus roept op tot 'bidmarathon'MA 07 jan 2008 Paus Benedictus XVI heeft opgeroepen tot een wereldwijde, ononderbroken 'bidmarathon' om de schade te repareren die is aangebracht door pedofiele priesters. Het gaat om een 'intens reinigingsritueel', maar is ook een manier om excuses aan te bieden aan de slachtoffers, zo zei kardinaal Claudio Hummes, hoofd van de congregatie voor de clerus.De paus doet een beroep op het zwaarst mogelijke spirituele geschut. In een brief aan alle kerkelijke instellingen vraagt de voormalig kardinaal Ratzinger gebeden te organiseren ten overstaan van het Heilige Sacrament. In een te bepalen kerk moet 24 uur achtereen de "hostie worden geadoreerd".Ingewijden spreken van de meest karakteristieke daad van Benedictus XVI sinds zijn aantreden eind 2005. De theoloog in Ratzinger grijpt direct terug op Jezus Christus, die zei dat "bepaalde demonen alleen zijn te bestrijden met het gebed en vasten".Critici vinden dat de kerk juist meer concrete actie moet ondernemen tegen het fenomeen. De afgelopen jaren kwamen talloze gevallen aan het licht van priesters die kinderen hadden misbruikt. Het leidde tot het uitbetalen van forse schadevergoedingen, zoals vorig jaar in Los Angeles waar de aartsbisschop 600 miljoen dollar moest uitkeren aan 508 slachtoffers.Bron: HBVL.be

Name: Inez Date: Jan 9 09:18 2008Views: 44
Quote ReplyRE: Vatikaans gebed voor slachtoffers pedofiele priesters
RKnet.nieuws wrote:
Date: Jan 6 19:08 2008Vatikaans gebed voor slachtoffers pedofiele priesters--------------------------------------------------------------------------------VATICAANSTAD (RKnet.nieuws)
.......
Van een cadeautje wat ik met de december feesten kreeg, kon ik 2 boeken kopen.Sacrilige, sexual abuse in the catholic church, Van Leon Podles was er een van , precies 100 pagina's noten, na 520 pagina's tekst. Een schrijver die soms voor zaken pleit waarvan ik griezel. Hij en ik hebben elk een idee over mn vrouwtjes en mannetjes in de rkk, waarvoor 45 jaar, die we alletwee niet eens meer hebben , waarschijnlijk niet genoeg zou zijn om het ooit eens te worden.

Het is een fantastisch boek. Het kost me liters. Soms breekt het koude zweet me uit. Soms tranen. Het koude zweet en de rillingen doordat ik hem versta in wat hij beschrijft. Deze tranen zijn nieuw. En zijn een heel bijzonder cadeau.

Hij is zijn eigen grenzen overgegaan en daarmee die van mij. Het zou hem wel eens liters hebben kunnen kosten. Een boek van een volwassen man voor volwassenen. Ik kocht er nog een boek bij, laatste deel van Harry Potter. Een noodzakelijke aankoop. Ik had de moed niet om alleen met Podles boek die weken in te gaan.

Ik wens de schrijver of schrijfster van bovenstaande het water toe wat hij of zij nodig heeft.
Hij of zij ging grenzen ver voorbij!
Mijn spijt aan diegenen die hierdoor geweld werden aangedaan.
Maar aan die spijt heb je niets, misschien versta je mijn hand.

dinsdag, januari 15, 2008

Religieus erfgoed, kennis van d t en koren maatjes

Avondmaal:

Jouw vader en jouw moeder he, die zeggen ook geen tok-tok meer he?

Nee schat, maar die hebben we niet opgegeten, hoor.


Een leugen bij dat avondmaal.
En toen was het ongelooflijke daar:
het eind van een zorgontvanger, de rechtspositie van een burger in een een democratische rechtstaat: kind van

Het ongelooflijke.
Misschien wel de meest essentiele beleving van mensen.

het eind van de afhankelijkheid van leugens van anderen,
het recht op je eigen leugens, of waarheid.

Datgene wat religieusen als volwassenen vrijwillig voor kozen op te offeren, terug kregen bij Vaticaan 2, maar anderen ontstalen
Wat hen, tot op de dag van gister, uiteindelijk een rot-zorg bleek.

Schuldig!

Geen Bejahung, maar Bejahweh.

marsvrouwtjes die niet konden geloven, maar hun eigen scheppingsverhaal maakten.
Bidsprinkhanen.

Ongelooflijk

FOUD. Fout!

En de bidsprinkhaan doet inmddels wat zij horen te doen:
Zij adopteren kippen.

Zoals ze altijd een haan adopteerden.
Nu krijgen ze af en toe een eitje
Daar hebben ze recht op.
Zoals mensen het recht hebben om waardig te gaan. Ieder mens.

En een samenleving de noodzaak heeft tot oordelen.

Want “Ieder heeft het recht om de hoop niet te verliezen, ook al verandert het perspectief van die hoop.” betekent ieder.


Zorgen is geen daad, maar een betrekking,
en in die betrekking worden dingen gedaan.
Zorgen is wezenlijk:
betrokken, vriendelijk en liefdevol
In relatie gaan staan, voor de kortere of langere tijd
dat de professionele zorgzaamheid duurt.


A. van Heijst, een herwaardering van de Caritas


Maar het oordeel over die zorg -en die tijd van die betrekking - is uiteindelijk aan die zorg-ontvanger. Mogelijk gemaakt -of niet- in professionele zorgzaamheid.
In dat oordeel over zichzelf.

Want op die namiddag dat deze foto werd gemaakt
was op het nieuws het bericht dat wetenschappers een
nieuwe ster, of misschien was het wel een planeet hadden ontdekt.
Die niet je niet kunt zien, alleen kunt berekenen. Het kreeg als naam een nummer.
Voordat het ruimteschip vertrok haalde ik eruit terug wat mij van is.

Ben! Bejahung! Een kind van, burger in een democratische rechststaat.
Moed willig.

Arme zusters en broeders? Welnee! Die zeiden dok! dok!
En daar ging hij aan dood.
Niet meer de leugens , schuld en schaamte en vervalsing van de bidsprinkhaan.
Maar kennis, aantoonbaar. Met de berekeningen erbij
In een niet vernietigd dossier in een openbaar archief!
En toestemming van B&W. Met inachtneming van en zorgvuldig omgaan met privacy-wetgeving.

Voor het eerst een rechtspositie.
Die toegang gaf tot een dossier waaruit, wat niemand vermoedde, blijkt wat er in de laatste 3 weken van mijn vaders leven is gebeurd.
Waaruit te lezen valt waaraan hij stierf.

Waarmee de puzzelstukken waarvoor ik gevochten heb met niet-toegestane herinneringen en ervaringen, waarover gezwegen en gelogen moest worden, naadloos blijken te passen.

Arme zusters? Liefdewerk?

Zelfverheerlijking. Hun eigen scheppinsverhalen. Leugens! Mensontwaardige leugens van grenzenoverschrijdingen. Vrouwen die zich niet begrenst wisten.

Ongelooflijk.

Ik ben een kind van mijn ouders, burger in een democratische rechtstaat.
Waarin het Recht op Leven onvervreemdbaar is, net als het recht op geloofsvrijheid.
En ieder het recht heeft op waardig heen gaan. Waar heen dan ook.

Waar mijn ouders heen zijn gegaan? Ook dat weet ik inmiddels, al werd ook die kennis ontzegd door de zusters, die destijds zo stil bepaald niet waren.

Het verleden is er om van te leren. Want wie zijn of haar geschiedenis niet kent is gedoemd de fouten te blijven herhalen.

Niemand heeft het recht de ander te verdoemen!

Mensenrechten dwingen tot Zorg en respect voor Leven.

De keuze tussen Beneinung, moeten willen en Angst, ongelooflijke grensoverschrijding of moedwilligheid in Bejahung van Zijn.

Ten Common Myths about the Sexual Abuse of Minors and Vulnerable Adults by Clerics

About Patrick J. Wall

Clergy Abuse and the Catholic Church Home
Patrick J. Wall (blog)

Ten Common Myths about the Sexual Abuse of Minors and Vulnerable Adults by Clerics
Myth #1 - Catholic priests are no more likely to be pedophiles than other groups of men.

Roman Catholic bishops, priests, and deacons are vowed to a life of perfect and perpetual continence. (canon 276 CIC83) This is the lens with which we should view the following facts from the John Jay Center for Criminal Justice Study commissioned by the Bishops.

Since 1950, 4,392 priests and ten bishops have resigned or been removed for credible accusations of sexual abuse against minors and vulnerable adults. Twenty-two percent of the allegations self-reported by the bishops were for children under the age of ten and 6% of the victims were under the age of seven (John Jay pg.9). I know of no other religious denomination, organization, or group in the world who is reporting these percentages or gross numbers of crimes as agents of their organization.

Myth #2 - The celibate state of priests does not lead to pedophilia.

Three different theologians and scholars employed by the Church in the twentieth century - as well as the Church’s own psychiatrists and psychologists who were ignored by the Hierarchy - disagree. I would go further and say that celibacy itself violates the natural law, betrays revealed faith and reason, and leads to numerous sexual paraphilia, including pedophilia, ephebophilia and bestiality. Beginning with Reverend Thomas Verner Moore in 1936, the Church has been attempting to understand the crime of stuprum (sex between an adult and a child) and other psychological infirmities of the clergy in the discipline of psychology.

Moore first studied the insanity rates among Catholic clergy and found them higher than the general population. Further, Moore also studied and published on detection measures of pre-psychotics who apply for admission to the priesthood or religious communities. In November 1971, Conrad W. Baars, M.D. of the Mayo Clinic presented a paper to the Synod of Bishops meeting in Rome titled, “The Role of the Church in the Causation, Treatment, and Prevention of the Crisis in the Priesthood.“

The results were that only 10%-15% of priests attain adult maturation and 20%-25% have serious psychiatric difficulties.

Also during 1971, the Holy See made the Servants of the Paraclete an order of Pontifical rite. The third church therapist who was ignored is Reverend Michael Petersen of the Saint Luke Institute. Petersen along with Thomas Doyle, O.P. and Raymond Mouton, Esq. submitted a report to the Bishop for the 1985 Collegeville, MN. meeting that the scandal was going to explode if the Hierarchy did not attend to the victims.

Myth #3 - Married clergy would make pedophilia and other forms of sexual misconduct go away.

The track record of the hierarchy enforcing the discipline of clergy in sexual matters is riddled with holes. The bishops first met at Elvira in 309 AD and published in Power and Sexuality, to discuss and legislate against the sexual perversions of the clergy.

The pope was also given a detailed report by Saint Peter Damian in 1051 AD, The Book of Gomorrah, detailing the graphic evidence of the sexual activities of the clergy.

In the end, marriage will not change the current situation because the Hierarchy has not been able to enforce the legislation and delicts already on the books.

Myth #4 - Clerical celibacy started in the early church.

Celibacy was idealized in the early church but never officially enforced. Beginning in 1123 AD at the Council of Worms, Pope Calixtus II promulgated a canon that impeded married persons from being ordained but more importantly, the marriages contracted by clerics were declared invalid and had no effect.

Pope Calixtus then ordered all married priests to abandon their wives. The record indicates the medieval period did institutionalize celibacy. The First Lateran Council proclaimed that a male in Holy Orders attained an indelible mark and celibacy was an essential element of that priestly character.

Myth #5 - Female clergy would help solve the problem.

The fact is that we will never really know because the current teaching of the Church is that any layman and all women are not capable of holding the priestly or episcopal office.

Myth #6 - Homosexuality is connected to pedophilia.

Sexual abuse is a civil and canonical crime. The sexual orientation of the perpetrator is not relevant to prosecuting the crime.

We are all sinners but we are not all criminals.

Myth #7 - The Catholic hierarchy has made significant strides to address pedophilia.

No. The bishops have done nothing out of fear it will hurt their image and the image of the. The Hierarchy has never enforced penalties on the crimes of stuprum, sexual abuse of minors, sodomy, solicitation in the confessional, bestiality, and all the other crimes by clerics noted in canon 2359.2 of the 1917 Code of Canon Law. The Hierarchy has had the evidence of the sexual abuse of minors, the knowledge of recidivism, and the complete power over the clergy … and they have done nothing.


The cover-up of the sexual abuse of minors is necessary in the Hierarchy’s worldview to maintain the image of the church as the perfect society.

Myth #8 - The Church’s teaching on family sexual morality is not the real problem.

The sexual morality of the clergy as evidenced in the thousands of sexual abuse cases across the world (look at Ireland) leads one to question the moral maturity of the clergy. If the clergy are emotionally immature it follows that they too are morally immature in regards to the sexual abuse of a child or vulnerable adult.

There has been a long-standing cry by the laity for the Hierarchy to concentrate less on the morality of the bedroom and more on the boardroom.

The evidence of the stuprum cases is cause for the Hierarchy to concentrate first on the morality in the rectory and less on the family home.

Myth #9 - Catholic journalists have ignored the pedophile problem.

Roman Catholic journalists, like priests, are in a difficult spot. They are paid and owe obedience to the Hierarchy who are deathly afraid of negative press and scandal. I believe if a Roman Catholic journalist was to fully plumb the depths of the scandal, they would be warned and then relieved of duty. The Roman Catholic journalist who studies and searches below the surface is like the nail that sticks out: they are hammered down.

Myth #10 - Requiring celibacy limits the number of men as candidates for the priesthood, resulting in a high number of sexually unbalanced priests.

This is the age old question, nature or nurture? The question we should be asking (noting that the Hierarchy has never successfully enforced the rule of celibacy) is: Does the Hierarchy - by omitting their duty to enforce the laws of the Church - attract a group of sexually unbalanced priests and religious thereby endangering all children at Roman Catholic Institutions?

Ireland 'left out' in atonement drive for sins of the Fathers

By John Cooney
Monday January 14 2008

THE Vatican's call on Catholics to atone for the child clerical sex abuse scandals that have rocked its foundations in recent years has handed a poisoned chalice to the Irish bishops.

A week after what has been described by one commentator as Rome's "largest global prayer initiative ever seen", the Irish bishops have not yet received a letter instructing them what to do in order to make reparation to the thousands of young people raped by priests and nuns.
The purported aim of this Rome initiative is "to make amends before God for the evil that has been done and hail once more the dignity of the victims".

Yet, it is most unlikely that the victims of rapacious clerical fiends, such as the late Fathers Brendan Smyth and Sean Fortune, as well as other known notorious priest felons such as Ivan Payne, are enraptured at this directive from Rome for collective spiritual atonement.

Still cast as social pariahs more than four years after the Ferns Report into horrendous clerical sexual abuse in Wexford, victims in Ireland still await the justice delayed to them from the Ryan Commission of Inquiry into state institutions run by religious orders, as well as from the Dublin archdiocesan probe, which is being conducted behind closed doors by Circuit Court judge Yvonne Murphy.

Apparently oblivious of the legal processes set in place here by the Government, the Vatican has decreed an alternative strategy which concentrates on other-worldly contrition, rather than on the classic civic principle of justice being seen to be done to the wronged.

The rallying cry for bishops, priests and the Catholic faithful to engage in "perpetual adoration" before the Blessed Sacrament in churches throughout the world was issued last Sunday week by the Vatican's head of clergy, Cardinal Claudio Hummes.

In an interview with the Vatican's official daily newspaper, 'L'Osservatore Romano', that was picked up avidly by the secular media, Cardinal Hummes said that atonement-prayer crusade would involve ordinary parishioners taking turns to maintain a round-the-clock vigil kneeling before a consecrated host representing the body of Jesus Christ.

Cardinal Hummes also explained that the atonement initiative would require every diocesan bishop to assign a priest to work full-time on the arrangements in their localities.

According to the Brazilian-born Cardinal, a letter had already been sent to dioceses, parishes, rectories, chapels, monasteries, convents and seminaries.

It may be that the post between Rome and Ireland is unduly tardy -- or that the diplomatic post-bag to the papal nunciature in Dublin has not yet recovered from the Christmas holiday season -- but, as of this weekend, a spokesman for the bishops at Maynooth could affirm no sighting of a Vatican stamp or a curial imprint.

Yet, Vatican-watchers are in no doubt that Cardinal Hummes would not have given the story to 'L'Osservatore Romano' if the prayer initiative did not have the full personal backing from the very top of the Catholic Church's authoritarian command system -- Pope Benedict XVI.

Indeed, it carries all the hallmarks of the thinking of the former Cardinal Joseph Ratzinger, who, before his election in succession to John Paul II, made clear his intent "to cleanse" the Catholic Church of "filfth" from within the priestly ranks.

As is now admitted, even in Rome, the late Polish Pontiff was slow to move against paedophile clergy, and even Cardinal Ratzinger, in his powerful post of head of the Congregation for the Doctrine of the Faith, was also accused of engaging in cover-ups of errant clerics.

Since his election in the 2005 conclave, Pope Benedict has taken a tougher line against paedophile clergy, notably censuring the Mexican founder of the extreme right wing Legionaries of Christ, Fr Marcial Maciel, who was shielded by John Paul from accusers stretching back to the 1940s.

So, if this is Pope Benedict's latest response to the damaging phenomenon of clerical sex abuse, he has blundered in the public relations section of the Vatican, by allowing Cardinal Hummes to communicate through the traditional but narrow medium of 'L'Osservatore Romano'.

It is strange that a Pope of such intelligence has not summoned either a meeting of Cardinals, or an international Synod of Bishops, to discuss ways of tackling the huge crisis of credibility for the Catholic Church.

This is not to mock the power of prayer and repentance, but it is to affirm the need for Rome's consultation of the leaders and members of national churches in addressing a problem of such magnitude.
Apart from a communications system failure that has left the Irish bishops in the dark, the timing of the leak from Hummes could not be worse, coming as the Irish Episcopal Conference is finally getting its child protection procedures in satisfactory order for government compliance on both sides of the Border.

As the Irish bishops await formal receipt of this instruction from Rome, it has a capacity to distract from the corrective strategies put in place, particularly by Cardinal Sean Brady and Archbishop Diarmuid Martin.

Rome's well-meaning but poorly-launched move may leave many Catholics wondering if they have to shoulder the guilt for the "Sins of the Fathers."

- John Cooney

vrijdag, januari 11, 2008

Brief aan de Paus met verzoek om niet slechts een oproep tot gebed maar tot leeftijdsontslag Bernard Law

His Holiness Pope Benedict XVI
PPApostolic PalaceVia Del Pellegrino
Citta Del Vaticano 00120
Vatican City State

In care of:
Most reverend Pietro Sambi,
Apostolic Pro-Nuncio,
3339 Massachusetts Ave., NW,
Washington DC 20005

Jan. 9, 2008

Dear Holy Father:
We are members of a confidential self-help group for men and women who have been sexually abused by clergy (Catholic and otherwise). Our goals are to help heal the wounded and protect the vulnerable. We join with other Catholics who believe that our Church needs to be a visible witness to the healing of survivors.

We write because of your upcoming trip to the US and the on-going clergy sex abuse and cover up scandal. Specifically, we write to propose a simple but meaningful step you could take in the weeks ahead to help ease the suffering of thousands of Catholics, ex-Catholics, and child molestation victims.

The continued high-profile status and influence of Cardinal Bernard Law, in the literal and figurative center of Catholic power, rubs even more salt into the still fresh and very deep wounds of thousands. Regardless of how one characterizes his motives, for years and years, Cardinal Law’s actions have clearly led to immense and largely preventable devastation to the lives of hundreds of once trusting and innocent and vulnerable children, their loved ones, the Boston Catholic community, and indeed, across the US.

As you know, he sits on eight important Vatican dicasteries, and has a particularly troubling, powerful role in the selection of new bishops. This, coupled with his increasing public visibility, again exacerbates intense pain among many.

We respectfully ask that you insist that Cardinal Law honor the mandatory retirement age for bishops and step down before you visit the US this spring. A more clear, simple and effective step could better ease our suffering is hard to imagine. And without this step toward basic justice and accountability, other gestures you or other church officials might take regarding clergy sex crimes and cover ups will ring hollow.

“It’s time to forgive,” some might say. Many have already forgiven him. But forgiveness toward a wrong-doer doesn’t mean callousness toward the innocent. Forgiveness also doesn’t guarantee a sinner promotions and unfettered access to power, especially when those moves add to an already overwhelming reservoir of still-unaddressed sadness and suffering among victims and the laity.

“Why shouldn’t Cardinal Law be allowed to contribute to the church?” others might ask. Because, simply, his comfort and convenience are secondary. The well-being of those in deep pain should come first. (And one might legitimately question how helpful HE can be in choosing bishops since, by his own admission, he repeatedly erred in serious personnel issues in Boston involving dangerous predators in the priesthood.)

We are grateful for the recent Vatican initiative to encourage more widespread prayer by Catholics across the world focused on this crisis and its victims. We welcome nearly any effort to raise public awareness of the scandal, especially one that reminds us all that so many who’ve been assaulted and betrayed are still in deep pain. This action on your part will represent a powerful complement to you recent call for prayer.

At the same time, however, words alone won’t heal these deep and on-going wounds. Hundreds of complicit bishops have either largely ignored or concealed horrific crimes against vulnerable kids. None of those complicit bishops have experienced any consequences for this. No genuine healing, we feel, can take place without this injustice being addressed.

We urge you to listen to the voices of those who have suffered, and continue to suffer, from this terrible wound to the Church.
Barbara Blaine, President of SNAP
David Clohessy, National Director of SNAP
Mary Grant, Western Regional Director for SNAP
Peter Isely, Midwest Regional Director for SNAP
Mark V. Serrano, Mid-Atlantic Regional Director for SNAP
Barbara Dorris, Outreach Director for SNAP
In support of this letter,
Mary Pat Fox, President Voice of the Faithful
Survivors Network of those Abused by Priests
700 North Green, Suite 504 Chicago, Illinois 60622

Voice of the Faithful
P.O. Box 423, Newton MA 02464

woensdag, januari 09, 2008

stolen generationsWe can promote ethical husbandry where animals are treated as respected sentient beings, or allow them to be kept their entire lives in caged prisons and treated as "production units."

dinsdag, januari 08, 2008

lepra kolonies op koppertjesmaandag

Staff reporters with AAP
January 07, 2008 10:16am


ABORIGINAL leaders want $1 billion compensation for members of the stolen generation
and have threatened a legal fight if governments do not pay up.

Indigenous Affairs Minister Jenny Macklin has ruled out establishing the fund, playing down calls that an apology, which the federal government has promised to make to the stolen generation, would be hollow without compensation.

Stolen Generation Alliance chairwoman Christine King today said such a fund would have a wide variety of uses. "We believe that there is a fund that should be set up, it's not just about compensation ... some people want a healing centre, some people want cultural centres,'' she told ABC Radio.

"We are not trying to claim anything other than what is the right of the Aboriginal peoples that were a part of and are are part of the stolen generations.''

"I understand there's a wide range of views and I've certainly spoken to many many people about these issues but we recognise that for many people the apology is extremely important,'' Ms Macklin said.

"It's a way of making clear that we do recognise the terrible things that have been done in the past and also really enables us to make the apology and then move forward into the areas where people really do want to see progress.''

Ms Macklin said it was more important to focus on closing the gap in life expectancy between indigenous and non-indigenous Australians.

"It's a way of making clear that we do recognise the terrible things that have been done in the past and also really enables us to make the apology and then move forward into the areas where people really do want to see progress.''

Ms Macklin said it was more important to focus on closing the gap in life expectancy between indigenous and non-indigenous Australians. "We won't be creating a compensation fund - what we will be doing is putting the funding ... into health and education services,'' Ms Macklin said.

Stolen Generation Victoria chair Lyn Austin said she believed that victims should consider suing. "If people wish, they could take class action against the states or the Commonwealth," she said.
"It's something we are chasing at the moment, to find a legal firm that would do it.

"Victims of crime qualify so why shouldn't we?"
********************
redactioneel commentaar zelfde krant
Sorry comes at a high price

AS predicted by some commentators, it seems that saying sorry to members of the so-called stolen generation will come at a price.
Aboriginal activists claim that up to $1 billion will be needed to compensate the 13,000
people who were forcibly removed from their parents as children.
Failure to come up with an appropriate funding package could trigger a huge legal action,
Stolen Generations Victoria chairwoman Lyn Austin has warned.
By voting for Labor at the recent federal election, Australians presumably endorsed Kevin Rudd's policy of apologising to indigenous groups.
However, this does not mean they necessarily support a publicly funded payout for past child removal practices.
"Stolen generation" members may have a strong argument for compensation, but it is vital that a rational and considered response to this highly emotional issue is found.
All parties should lay their cards on the table. Prime Minister Rudd should make his position on compensation unequivocal.
Indigenous Affairs minister Jenny Macklin has ruled out a payout. But if the Government does change tack, there will need to be wide discussion about the best way to deliver the benefits to those concerned.
Australians are a generous people who are
willing to look after those who deserve it.
But they are unlikely to support compensation for the "stolen generation" unless the case
is made out clearly and validly.
We should not be in the business of signing open cheques for the deeds of our forefathers.

05-01-2008 13:34:14
Broer en zus na 67 jaar herenigd
BIRMINGHAM - Een broer en zus hebben elkaar na 67 jaar teruggevonden in een klein dorpje in het Engelse graafschap Suffolk. De 67-jarige Jack Allen
sloot in Rendlesham vriendschap met de plaatselijke kruidenier, die de dochter van zijn 75-jarige zuster Pat Collins bleek te zijn.
Allen werd in februari 1940 als Joseph McIver
geboren als kind van Josephine McIver en Douglas MacDonald. Hij werd een maand na zijn geboorte geadopteerd door Frank en Christine Allen. Op zevenjarige leeftijd kreeg ook Jack de achternaam Allen, aldus de zaterdageditie van de krant The Daily Telegraph.
In 2004 verhuisde Jack Allen naar Rendlesham, waar hij de winkelierster
Carole Dzierozynski leerde kennen. Pas drie jaar na de eerste kennismaking besefte Jack Allen dat de kruidenierster zijn nicht was en Pat Collins zijn zus. Dit werd duidelijk toen Jack Allen vertelde dat hij eigenlijk Joseph heette en net als Pat Collins in het oosten van Londen was geboren. Van zijn zuster kreeg Jack te horen dat hun in 2002 overleden moeder in totaal tien kinderen had, zes zonen en vier dochters.

maandag, januari 07, 2008

Ottawa paying out $1.9 billion to aboriginal former students

Special Report
The Schools settlement
Sun Jan 6 2008
Alexandra Paul


BY the end of January, $1.9 billion should be in the hands of people who had to attend residential schools set up for status Indians. Aboriginal leaders say children who were forced into the schools under federal law were also systematically stripped of their aboriginal identities, languages and culture under a misguided government assimilation policy. Hundreds of survivors reported sexual, physical and emotional abuse in the institutions. The court-supervised compensation is the first official recognition of the toll the schools exacted on the aboriginal population in Canada. It's also believed to be the largest compensation package ever to First Nations.
The Indian Residential Schools Resolution office, handling the distribution of cheques through Service Canada, had estimated the number of eligible recipients at 80,000 coast to coast, but more have filed for cheques. Some will be eligible and some won't be.

The deadline for compensation applications was Sept. 19 for former students at 130 schools in Canada that operated from the 1870s through the 1970s and 1980s.

Last year, a total of $82.6 million in advance payments of $8,000 each was paid out to recipients aged 65 and older.
The fund represents years of negotiations by the Assembly of First Nations with the federal government that funded the schools and churches that ran them.


Payment can be reviewed
SURVIVORS who disagree with the size of their compensation cheque can question it directly with Indian Residential Schools Resolution Canada, which is distributing the court-supervised $1.9-billion settlement.

Reconsideration is the first step. It's an internal review within the agency. ...
Following reconsideration, individuals can go to the National Administration Committee.
An appeal form is included in letters mailed to applicants with the reconsideration decision and it must be filed within 12 months of a response.
The NAC is a seven-member board of representatives from all the parties that signed the settlement agreement. It includes the federal government, the Assembly of First Nations and legal counsel for the survivors who attended the schools and the churches that ran many of them.
Compensation recognizes the experience of residing at Indian Residential School, including the impacts of the loss of language and culture. There is a lump-sum payment of $10,000 for the first year plus $3,000 for each subsequent year.
In cases where compensation is less than expected, explanatory letters are being mailed separately from cheques.

Where gaps exist in the historical records, survivors are being contacted to provide more information or documentation to help assess residency or duration of stay at a school.

There is a list of 132 schools recognized under the settlement;
Day schools are not recognized, nor are applicants who died before May 30, 2005.
Families can collect benefits for survivors who died on or after May 30, 2005.

The settlement agreement is court-supervised and the final step in the appeal process is to one of nine Canadian courts that approved it.Minimum payment under the so-called common-experience settlement is $10,000 for the first year of residential school, plus $3,000 for every year of attendance after that. The average cheque is $21,125.

...........
So far, in Canada, there have been 81,000 claims; 42,649 of them processed and $712.2 million paid out.

naar het hele artikel

Alles wat je niet wilde weten over sex


'Mi sembra di essere andato in Paradiso'

Kardinaal Claudio Hummes: Bidden voor slachtoffers pedofiele priesters
Geplaatst door Theo Borgermans op zondag 6 januari 2008 om 08:10u

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - In een interview met de Osservatore Romano dat zaterdag verscheen beveelt kardinaal Claudio Hummes, prefect van de Congregatie voor de clerus, gebedsbijeenbijeenkomsten aan voor de slachtoffers van pedofiele priesters.

Volgens de kardinaal zijn de gebedsbijeenkomsten nodig om de gepleegde misbruiken te herstellen voor God en om de slachtoffers te herstellen in hun waardigheid.Kardinaal Hummes wijst er op dat slechts een miniem deel van de priesters bij seksueel misbruik betrokken is.

Minder dan 1 procent van de priesters hebben seksuele problemen, aldus de kardinaal. "Maar alle priesters hebben nood aan spirituele hulp om hun roeping ten volle te beleven en hun taak waar te maken in de wereld van vandaag".

De prelaat preciseerde dat het Vaticaan aan de bisschoppen heeft voorgesteld in hun bisdom gebedsbijeenkomsten te organiseren "in een geest van herstel en zuivering".

Paus Benedictus XVI heeft in oktober 2006 seksueel misbruik door priesters openlijk veroordeeld bij het bezoek van de Ierse bisschoppen aan het Vaticaan.
De jongste jaren veegt het Vaticaan klachten over seksueel misbruik niet langer onder tafel. Dat gebeurde onder druk van klachten van talrijke slachtoffers. (tb)

Name: RKnet.nieuws Date: Jan 6 19:22 2008

Vatikaans gebed voor slachtoffers pedofiele priesters
In de Osservatore Romano van zaterdag onthulde het Vatikaan hoe ze de gepleegde misbruiken van pedofiele priesters gaat herstellen.
Kardinaal Claudio Hummes, prefect van de Congregatie voor de clerus, preciseerde wat het Vaticaan aan de bisschoppen heeft opgedragen op het gebied van zuivering en herstel van de waardigheid de slachtoffers.Volgens de nieuwsite van Rorate "veegt het Vaticaan de jongste jaren klachten over seksueel misbruik niet langer onder tafel." Zelfs Paus Benedictus XVI haat het onderwerp niet uit de weg.

De Heilige Vader heeft in oktober 2006 seksueel misbruik door priesters openlijk veroordeeld. Dat dit gebeurde bij het bezoek van de Ierse bisschoppen aan het Vaticaan zal geen toeval zijn geweest. De Paus trad niet in details, maar niet lang daarvoor plaagden enkele Ierse schandalen de Catholica.

Volgens de op sensatie beluste pers zouden slachtoffers in kloosterkerkers seksueel zijn gebruikt. Pas decenia later bleek een klein percentage daar openheid aan te geven, omdat ze daar klachten aan hadden overgehouden.

Uiteindelijk bleek het niet, zoals de media schreeuwde, om brutaal sadisme van de clerici te gaan, maar "een spannend seksueel getint spel", waarbij het in slechts één geval waarschijnlijk tot penetratie van één van de slachtoffers is gekomen.

Een ding is duidelijk. De kerk heeft stelling genomen tegen priesters die te jonge knapen verleiden tot het spelen van seksueel georienteerde spelletjes. Zeker als ze
daarbij ook nog eens misbruik maken van het geestelijk priesterlijk overwicht.

Door al die overdreven media-aandacht zou bij niet-ingewijden het idee
kunnen onstaan dat de clerici van de katholieke kerk allemaal lid
zouden zijn van een geheime sm-club.Dat is dus niet zo.

Kardinaal Hummes wijst er in de Osservatore Romano dan ook op dat slechts een miniem deel van de priesters bij seksueel misbruik betrokken is. Minder dan 1 procent van de priesters hebben seksuele problemen, aldus de kardinaal.

"Maar alle priesters hebben nood aan spirituele hulp om hun roeping ten volle te beleven en hun taak waar te maken in de wereld van vandaag".

Wat volwassen kerels met elkaar in discretie doen, valt moeilijk te controleren. Van die minder dan 1 procent seksueel problematische priesters is weer een miniem deel, naar ruime schatting minder dan 2 % pedofiel. Maar ze hebben voor de volle 100% bijgedragen tot de imagobeschadiging van de clerus.

Het Vatikaan neemt dan ook geen halve maatregelen. Voor de zuivering en herstel beveelt de kardinaal aan gebedsbijeenbijeenkomsten te organiseren voor de slachtoffers. Deze dienen onder bisdommelijk toezicht plaats te vinden "in een geest van herstel en zuivering".