zaterdag, september 30, 2017

Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg (met gebarentaal en ondertiteling)

KLIK

Video | 15-09-2017

Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.
Titel: Micha de Winter over het meldpunt voor geweld in de jeugdzorg
Inleiding: Prof. dr. Micha de Winter, voorzitter van de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg, over het meldpunt.
Gesproken tekst: zoals veel mensen weten is er een commissie door het kabinet ingesteld dat onderzoek doet naar geweld dat is gepleegd tegen minderjarige in instellingen voor jeugdzorg en in pleeggezinnen sinds de tweede wereldoorlog. Die commissie heeft nu ook een meldpunt (Meldpunt Geweld Jeugdzorg: 088 3717500) ingesteld waar mensen kunnen bellen die als kind dit soort ervaringen hebben opgedaan, dus die met geweld te maken hebben gehad in jeugdzorginstellingen of in pleeggezinnen. Tot nu toe hebben al veel mensen ons gebeld, ook al voordat er een meldpunt was, ongeveer 400 mensen. Die hebben verhalen verteld over geweld dat ontzettend langdurig was, vaak ernstig, eigenlijk zou je kunnen zeggen structureel. De commissie vindt het heel belangrijk om een luisterend oor te bieden aan al die mensen, maar wil ook graag gebruik maken van die verhalen, als mensen daar tenminste toestemming voor geven, om het onderzoek te doen. Dat vinden we belangrijk omdat daarmee dat onderzoek ook gebaseerd kan zijn op echte ervaringen van mensen. 
Als het  enzo enzo  ....
 Luister dus maar 
Dan kun je altijd nog besluiten of je nu nog een handenwrijvend nóg eens een hele stapel papiertjes wilt verspillen !! 
Wanneer je dat zonde van het papier vind of er gewoon niet uitkomt: 
1 Lees maar even de 3 manieren waarop je een melding kunt doen
En vooral het rijtje vragen en antwoorden. 
2 En als je er dan nog niet uit komt,   bedenk dan dat je natuurlijk de enige niet bent die heeft moeten leren typen.  ( Ik ook. Dat deden ze volgens mij met al die veel te jonge slimme snotneusies ;-), dat heette leerplicht) 
Conclusssie:   Blijf door gaan met jezelf te erkennen en blijf gewoon je eigen keuzes  maken over wat jij wilt 
Je bent niet afhankelijk meer , niet van welk cluppie dan ook !!  Niet van  weet ik veel wat voor steunbewijs dan ook.  (ook niet van mij!)  zelfs niet van je vroegere groeps/of huisgenoten.   Die tijd is gelukkig óók voor bij ! 
Dág dame vermomd als overvalscommando.  Je was een cadeautje. Groeten ook aan de rest ! 

PS: kan jij trouwens óók pompoenkuikentjes maken? ;-)


Herman Bolhaar wordt nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel

De heer mr. H.J. (Herman) Bolhaar wordt de nieuwe Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hij volgt mevrouw mr. C.E. Dettmeijer op die per 15 november stopt als Nationaal Rapporteur.
De heer Bolhaar (1955) is van 1 juni 2011 tot 1 juni 2017 voorzitter van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie (OM) geweest. Hij  is nu als senior fellow verbonden aan het Ash Center for Democratic Governance and Innovation van de Harvard University in Cambridge, in de Verenigde Staten.
Als voorzitter van het College van procureurs-generaal was de heer Bolhaar al nauw betrokken bij de aanpak van mensenhandel. Zo nam hij vanuit het OM jarenlang een voortrekkersrol in als voorzitter van de Task Force Mensenhandel. Met deze Task Force in de rol van aanjager is er een integrale aanpak in de strijd tegen mensenhandel gekomen, waarbij politie en OM samenwerken met onder meer gemeenten, Koninklijke Marechaussee (KMar), Inspectie SZW , de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Kamer van Koophandel (KvK), ngo’s (zoals CoMensha) en private partijen (bijvoorbeeld de horeca).
De benoemingstermijn voor de Nationaal Rapporteur is vier jaar en deze kan eenmaal worden verlengd met vier jaar.

vrijdag, september 29, 2017

kwispeldoortje

bron
Oh, ennuh 
hoe een gevallen vrouw eruit ziet is inmiddels - ook bij die Commissie de Winter  -dankzij de archieven  ook al een tijdje bekend 
Gewoon even klikken !!   (dat is dus een link, naar een van de filmpjes die Altra beschikbaar heeft gesteld,  de zusters waren die van de Voorzienigheid).

Voor de verkorte versie en niet de hele versie van de goede herder, zie  bij 32-35

Wanneer je daarin geinteresseerd bent: ook over dit tehuis en haar bewoonsters/bewoners is
inmiddels het nodige aan archieven boven water gekomen.
Maar zoals je op de filmpjes kunt zien: zijn er nogal wat van die bewoners en bewoonsters om te jatten zo mooi,  dus hebben die zeker in digitijdperk Recht op Bescherming,  Privacy genaamd.
(Wat natuurlijk ook geldt voor de mensen die er werkten/wilden werken)
Mensenhandel is strafbaar !
Ook als er de noodzaak maar vooral het Recht op Informatie bestaat.

Er moet nog heel wat gebeuren in en met die archieven, wat daar is ongelooflijke lulkoek over  opgehangen, zoals steeds duidelijker wordt. En ook bekend is bij die Commissie de Winter.
En niet alleen daar.
(Het was  - net als op het ministerie - zelfs bij het RK Meldpunt Seksueel Misbruik vóór de sluiting bekend! Die hebben geweigerd ook daar iets mee te doen)Jaap Fischer heet inmiddels al weer jaren Joop Visser, zie maar

citaat:

" " X is geslaagd voor haar typediploma, allemaal achten.
Maar oh, oh, oh wat is ze slordig Al die papiertjes verspild "
Ik kan het niet honderd procent zeggen, ik denk dat het moeder Johanna is geweest. "

1-10-2017 aanvulling  Mea Culpa Smeets: Obamacare

'Als ze terug naar hun ouders kunnen, voelt dat afscheid niet slecht. Het is pas pijnlijk als je jaren voor hen hebt gezorgd en ze van hier naar een andere instelling moeten. Omdat er geen vooruitgang is bij de ouders of omdat ze dertien worden.'

Klik

woensdag, september 27, 2017

" Haben Sie das gemacht?" " Nein, Sie"


SAVED
Nazareth,  Heritage in the Limelight 
Dat was lachen onder het eten

Geen herinnering wel beelden 


Met deze roman lijkt Griet Op de Beeck haar hand te overspelen

en dan dankzij Stijn Fens niet mogen zeggen dat je zo de pest aan Jan Wolkers hebt......
Trix heeft 't niet gefixt: Es steht geschriebenDe Strijdkreet met een strikkie d'rom
maandag, september 25, 2017

Zr Rudolfa; papier hier

Er was er niet één die zo goed kon mopperen als Rudolfa.
Ze had er zo veel talent voor dat ze daarvan ook knap gul uitdeelde ook: ze maakte daarin volgens m,ij niet zo heel erg veel onderscheid.
Het enige onderscheid dat ze maakte was dat tussen mopperen en kankeren: ze kankerde nóóit!
Ze is ook het enige mens wat ik ken of ooit gekend heb - denk ik - die die gave had, écht had. Er waren best nonnen  bij die daar regelmatig hun best voor deden, of misschien wel hebben gedaan zonder dat ik dat door had, maar haar talent miste. Josef kwam  een heel eind in de richting, maar vloog ook regelmatig uit de bocht als ze 's avond d'r kantjes zat te klossen zodat haar collega koffie kon gaan drinken.   En dan kon ze knap vals worden ook. De enige die ik ken of ooit heb gekend die dat dan deed met een stoere snuffert: zeer tevreden met zichzelf: zo, dat had ze dan weer mooi opgelost! Orde hersteld.

Het had misschien toch handiger geweest wanneer d'een of andere goochemerd d'r eens uit had gelegd dat ze in zo'n geval een bordje met een krijtje moest gebruiken om de naam van dat kind dat ze net op zolder had gegooid even op te schrijven: Marietje  met een kruisje achter de naam. Dan wist Marietje met het kruisje tenminste dat ze alsnog flink op haar donder zou hebben kunnen krijgen edoch  dat scheelde dan toch weer een nacht op die zolder zitten, hangen, liggen of in stilte wachten
tot de volgende ochtend of - in het beste geval een paar uur later - omdat de rest van de slaapzaal in slaap was gevallen voordat er even doorgegeven kon worden dat Marietje niet in haar bed lag, zodat zo weer van die zolder afgehaald kon worden en afgedroogd naar bed kon na het afwassen van die koffiekopjes en Josef die háár kop er weer 's niet bij had gehouden.
Natuurlijk was het nóg handiger geweest wanneer zo'n goochemerd haar gewoon even had leren schreeuwen: en nu allemaal je kop dicht. Afgelopen!! Dan waren natuurlijk die 2 rijen kleintjes voor mijn rij natuurlijk waarschijnlijk wel wakker geworden, maar na het weten - al was het maar door ons gegiechel- oh, da's Josef waarschijnlijk wel weer doorgeslapen. Er waren tenslotte zo vaak geluiden waarvan je wakker werd en bepaald niet altijd gegiechel, Zelfs kopbonkers leerde je -al kon dat lang duren - verstaan. Ze niet meer horen is gebleken veel langer te duren. Die kunnen al jaren weg zijn vóór ze weer een tijdje weer langs komen.

Om Rudolfa's gemopper kon ik lachen. Misschien wel omdat zij en ik ruilden: ik kon wél kankeren en kreeg dan haar gemopper.  waarbij ze geen onderscheid des persoons maakte. 't Kon een van de nonnen zijn of een van de kinderen.
Behalve als zij slaapdienst had, op die andere zaal. Waar Angela aan de koffie wilde waarvan het best kan zijn dat God die schonk.
Ik niet in ieder geval, wat dan ook de reden was waarom Rudolfa heel zachtjes over die slaapzaal liep en je ook heel zachtjes wakker maakte.  Vaker dan zo'n 2 maal op een avond deed ze dat niet, als ze dat al haalde. Voor dat koffie tafelritueel was één oog half open doen dan ook niet nodig, daar was met open mond haar handendrilpoging ruim 10 jaar te laat voor, zoals de vakantiefilm  uit Nederhorsterberg (Altra archief)   demonstreert.  En te giechelen was er weinig, niet in die rij. Integendeel.

Vandaag is een goede dag om Rudolfa te herinneren. Wat me wel vaker gebeurt. Maar vanavond is het een goede tijd om haar te missen.
Die baai  was verkeerd en Leonora hartstikke gek ....
Maar eindeloos veel mensen blijken antwoord te kunnen geven op die vraag: was was jij toen Rudolfa ons wakker maakte omdat JFK neer was geschoten.

Rudolfa was heel bang. Maar ik mis haar. Ik had dat zo graag van haar willen kunnen gaan verstaan.
Want nu zitten mijn handen in de weg.

En met dat weten is dat Zuster Rudolfa.
En voor mij het steunbewijs van de schuld van zich een broeder noemende Amatus Meurders. 

Het spijt mij Meurders dat ik jou  die dag in Voorhout, februar 2006,  toen je je vertelde dat jij pupillen bij je in bed nam wanneer het onweerde en mij probeerde te manipuleren ik niet deed wat ik had moeten doen ! 

Dat spijt me, Dalmatius. 

Ik  kon alleen maar nee! zeggen en daarmee weggaan.
Ik was er dankzij Josef en Zuster Rudolfa te perplex voor ! 

Dank je Rudolfa, het is goed dat te weten.

From the Family of Barbara Blaine

News For immediate release Sunday, September 24, 2017
Barbara Blaine, the founder and former president of SNAP, the Survivors Network of those Abused by Priests passed away today, surrounded by her family and friends.
At this time, the family has asked that you respect their privacy until they make a statement.We can now share with you that Barbara has peacefully passed away following an unexpected and rare cardiac event (SCAD) that occurred this past Monday. Her final hours were spent surrounded by her husband, Howard and sisters Marcia and Marian. From the window in her room, she was basked in the bright sunlight cascading off the serene Utah landscape. Barbara loved hiking those rocky climbs with Howard, and her indomitable spirit was in harmony with the unshakable vistas.

From running a homeless shelter that she helped found, to acting as a tireless voice for those sexually abused who might otherwise have been silenced by the Catholic Church, Barbara was a fierce and tireless warrior on behalf of social justice. Her passion for progressive and compassionate advocacy was only matched by the love she felt towards family. Those fortunate enough to have known her are readily familiar with the absolute commitment she felt towards her close circle; we were all lucky to have been graced by her love.

Barbara was taken far too early, and we may never find rhyme or reason in the manner of her passing, but we can forever find inspiration and purpose through the manner in which she lived. She was a truly remarkable human being, and her spirit will remain with us, shaping our choices for the better, erring us away from petty concerns and encouraging us to lean in towards compassion, that we might honor her memory.
A Celebration of Barbara's life will be held at a future date.Barbara Blaine, founder of sex abuse survivor group SNAP, dies

Sep 25, 2017Veelkleurige 'Dag van de Wereldkerk' in Den Bosch

zondag, september 24, 2017

NMAAHC First Anniversary Celebration

The African American experience is the lens through which we understand what it is to be an American. 
LONNIE G. BUNCH IIIFounding Director, NMAAHC
NMAAHC First Anniversary Celebration - DAY TWO
KLIK

zaterdag, september 23, 2017

Als de rook om je hoofd is verdwenen

    A                         D
Lekker kankeren op Theo van der Burgh en die lange van Vianen
     A              E7          A // stop
Want bij elke lange bal dan dook die eikel er steevast overheen

Webstad

KLIK

klik

bron


''[...] klik
after you've looked at it tonight you should return at an other day
alone and look with listening ears
[...]
to always remember our past 
but not by looking over our shoulder in fear
but looking forward to a brighter future for all of us
[...] ''
 
KLIKgroeten uit Nambia, may the force be with youSaint Kilian’s Lecture

vrijdag, september 22, 2017

Dialing for dollars is trying to find me.


21-9- 2017CORTE D’APPELLO


KLIK

Uno sconto di pena, ma lieve. La Corte d’appello di Brescia ha condannato per pedofilia Mauro Inzoli, 67 anni, l’ex parroco di Crema ridotto allo stato laicale da papa Francesco, a 4 anni, sette mesi e dieci giorni contro i 4 anni e nove mesi della sentenza di primo grado. La riduzione di un mese e 20 giorni è dovuta al fatto che due degli otto episodi di abusi sessuali ai danni di cinque ragazzini, allora minorenni, sono prescritti. La sentenza, con cui il presidente Enrico Fischetti e il giudice relatore Maria Paola Borio hanno accolto la richiesta del procuratore generale Cristina Bertotti, è stata pronunciata alle 17 di giovedì, dopo un’ora di camera di consiglio.

L’imputato, assistito dagli avvocati Nerio Diodà e Corardo Limentani, non era presente. I suoi legali hanno preannunciato ricorso in Cassazione.

wait for delivery each day until three

Le vittime dell’ex leader di Comunione e liberazione, ribattezzato ‘don Mercedes’ per la sua passione per le auto di lusso, erano state risarcite con 25 mila euro a testa da Inzoli, che aveva implicitamente confermato gli episodi nella lettera allegata alla memoria difensiva in cui si dichiarava “profondamente addolorato per quanto per mia responsabilità accaduto”. Inzoli, aveva scritto il gup Letizia Platè nelle motivazioni, “ha approfittato con spregiudicatezza della propria posizione di forza e di prestigio, tradendo la fiducia in lui riposta dai giovani nel momenti di confidenza delle proprie problematiche personali”. 
Toccava i ragazzini nelle parti intime anche durante le confessioni e per convnicerli che ciò che faceva era giusto citava brani del Vecchio Testamento, la relazione filiale tra Abramo e Isacco. 

E proprio giovedì papa Francesco ha fatto riferimento al caso di Crema, affermando di aver fatto un errore: «In un solo caso ho accolto il provvedimento di un vescovo, quello di Crema, che toglieva tutti i ministeri al sacerdote colpevole, ma non lo stato clericale (l’allusione è a don Mauro Inzoli, ndr). Davanti alle due possibilità ho scelto la più benevola. Ma dopo due anni questo è ricaduto. È stata l’unica volta che ho sbagliato, ma da questo sbaglio ho imparato».
donderdag, september 21, 2017

De kinderbescherming hoeft de terminaal zieke 10-jarige Amir nog niet over te dragen aan zijn ouders in het azc in Emmen. De rechter vindt dat geregeld moet worden dat de ouders hun zoon dagelijks kunnen bezoeken in de instelling waarin hij is geplaatst.
De toestemming voor de voorlopige ondertoezichtstelling en de uithuisplaatsing van de ongeneeslijk zieke jongen is door de kinderrechter verlengd tot 5 november.

# 7 RCAU leave card You are now formally excused

Thank You

BRON

Bonney Djuric is a former resident and the founder of Parragirls, a network of women who lived at the facility, and the co-founder of the Parramatta Female Factory Precinct Memory Project. 

Bron: CLAN
Thank you 

dinsdag, september 19, 2017

De Kinderbescherming zoekt naar mogelijkheden om de zorg voor de terminaal zieke 10-jarige Amir uit Emmen op ,,een veilige manier’’ weer over te dragen aan zijn vader en moeder.

Kinderbescherming: doodzieke Amir had met spoed specialistische hulp nodig

Dagblad van het Noorden 
Dat zegt woordvoerder Richard Bakker van de Raad voor de Kinderbescherming. Het doodzieke kind is anderhalve week geleden bij zijn ouders uit het asielzoekerscentrum in Emmen weggehaald.


Het jongetje lijdt aan een ongeneeslijke stofwisselingsziekte. Hij is uitbehandeld en na weken opname uit het ziekenhuis ontslagen. Zijn Afghaanse ouders zeggen dat hij hoogstens nog een paar maanden te leven heeft. Het kan ook veel sneller voorbij zijn.”


Woensdag wordt de rechtszaak tegen de kinderbescherming in een besloten zitting in Assen behandeld.

De Krullenkop: pist U al wild? "De informatie is waarschijnlijk marktgevoelig, wij hebben geen inzage in het rapport.

Maar ons is gegarandeerd dat de veiligheid niet in het geding is."

"Vertrouwen is goed, maar controle is beter, weten we nu"
De Zwolse jeugdzorgwethouder Ed Anker


Photo CLAN Moeke Storm Heel Het Raderwerk staat Stil Wanneer Uw Sterke Arm Dat Wil


KLAK
KLIK

 

zondag, september 17, 2017

Diplomatieke porno

KLIK


Holy See Press Office Communiqué, 15.09.2017

On August 21 last, the Department of State of the United States of America notified the Secretariat of State, through diplomatic channels, of a possible violation of laws relating to child pornography images by a member of the diplomatic corps of the Holy See accredited to Washington.

The Holy See, following the practice of sovereign states, recalled the priest in question, who is currently in Vatican City.

Having received such information from the United States government, the Secretariat of State transmitted this information to the Promoter of Justice of the Vatican Tribunal.

The Promoter of Justice opened an investigation and has already commenced international collaboration to obtain elements relative to the case.

It should be noted that, as provided by the laws in force applicable to all preliminary inquiries, the investigations carried by the Promoter of Justice are subject to investigative confidentiality.

The statement did not identify the cleric, but Italian news media reports and an American official familiar with the investigation said it was Msgr.Carlo Alberto Capella, who was ordained in Milan in 1993 and entered the diplomatic corps in 2004. He has also worked as a diplomat in Hong Kong and as the Holy See's liaison to Italy.
September 15, 2017 
WASHINGTON—Following this morning's bulletin from the Holy See that a Vatican diplomat based in Washington had been recalled to face an investigation for alleged violation of child pornography laws, the President of the US Conference of Catholic Bishops, Cardinal Daniel N. DiNardo of Galveston-Houston has issued the following statement:
"This is a serious issue. We hope the Holy See will be forthcoming with more details. While we don't know all the facts, consistent with our Charter, we reaffirm that when such allegations occur, an immediate, thorough, and transparent investigation should begin in cooperation with law enforcement and immediate steps be taken to protect children. 

The protection of children and young people is our most sacred responsibility."