donderdag, november 30, 2017

una a una ESMA III
“We waited for eight years for Marta to come back. I had the illusion that they were alive. Now I realize how much of a fool I was … for what purpose did we have justice? Why did not they have the right to a trial as you have today?”
Marta Ocampo Casco de Vásquez 

 11 juli 2013 hearing   


dinsdag, november 28, 2017

ABC Late Night Live

Joanne McCarthy and the Royal Commission into Child Sexual Abuse  

 

Speaking at the Scone Writers' Festival Joanne McCarthy talks to Phillip about her response to the Commission's proceedings and recommendations.


 Listen now(Link will open in new window)   Download audio


BRON RCAU # 28

Adelaide Archbishop Philip Wilson child sex abuse concealing trial delayed

Zero tolerance 
The trial of the most senior Catholic in the world to be charged with concealing child sex abuse has been delayed after it was revealed the accused, Adelaide Archbishop Philip Wilson, had a pacemaker installed days before he was due in court.
Archbishop Wilson was set to appear in Newcastle Local Court today to face one charge of concealing a serious indictable offence, namely, that he knew about the offences committed by a priest in the 1970s but did not go to police with information when the priest was charged.
BRON
The 67-year-old faces up to two years in jail for the charge, which he has denied.

The court heard Archbishop Wilson remains at home as he had the operation to install a pacemaker days ago and cannot board a flight until tomorrow. His barrister, Stephen Odgers SC, said while they were not going to argue the Archbishop would be unfit to face trial, a neurologist had “concerns” about his health and had placed him on medication after concerns about his mental ability.
“Concerns have now been raised about the defendant’s cognitive capacities,” Mr Odgers said. “What I anticipate the professor to say is that he has suspicions about the defendant’s capacities, that may not be apparent in conversation, (but) the only way to really find out is to do neuropsychological testing.”
The court heard the “best case” was that the medication could take three to six months to work.
At 2pm today, the court will hear from the neurologist before considering whether to delay the trial until Thursday or next year.
Magistrate Caleb Franklin was told there are 16 witnesses for the prosecution, 14 of whom are civilians, and three or four for the defence.
Police will allege Archbishop Wilson failed to advise police between April, 2004, and July, 2006, that Hunter Valley priest James Patrick Fletcher had indecently assaulted a 10-year-old boy in 1971. It’s alleged the boy told the Archbishop, then a priest, that he had been abused, and that a second boy disclosed during confession in 1976 that he was also sexually abused by Fletcher. Fletcher died in jail in 2006 after being convicted.
Archbishop Wilson was first charged in March, 2015, more than two and a half years ago, and has, since then, made three attempts to have the matter quashed or permanently stayed. In each stage — a local court magistrate, the NSW Supreme Court, and the Court of Appeal, he has been unsuccessful.


KLIK
 
zondag, november 26, 2017

Groenestein André Beemster

Voor wat het waard is:

26 - 11 - 2017 vraag aan  Pietje

Sint
Palingdroom


Een pak slaag als welkom op het Leo-gesticht
30-6-2008

BORCULO - De bomen. De grote, dikke eiken langs de oprijlaan. Dat is wat Ben Mestebeld (71) uit Goirle het meest indrukwekkend vond, toen hij als 11-jarig stadsjongetje samen met zijn 8-jarige broertje Wim in 1948 werd afgezet bij het Leo Gesticht in Borculo.

Directeur zorginstelling Vivence rijdt in Porsche op kosten van gehandicapten

KLIK


Bijlmerneesies, Architect Bijlmer: 'We dachten dat geluk te maken was' mi oso eds mi cas

voor Pascal, de fotograaf die niet op het IDFA paste

"We dachten dat geluk te maken was," vertelde architect Pi de Bruijn over de enorme ambitie waarmee het team van stedenbouwkundige Siegfried Nassuth indertijd aan de opdracht voor het ontwerp van de Bijlmermeer begon.
Patrick Meershoek
25-11-2017
Een utopische gedachte die achteraf misschien wat naïef was. Maar ook prachtig, bijna religieus. Je moet als architect ook in iets kunnen geloven."
...

Alicia Doesn't live here anymore
kinderbescherming Nederland, artikel compleet 

vrijdag, november 24, 2017

En de winnaars zijn:

  • IDFA Special Jury Award for Dutch Documentary (2.500): Maasja Ooms voor Aliciadinsdag, november 21, 2017

Blind voor het belang van het kind; de wet tegen de schijnerkenningen


Ter gelegenheid van de internationale dag van de rechten van het kind, vragen de Kinderrechtencommissaris, de Délégué général aux droits de l’enfant en Myria (het Federaal migratiecentrum) dat de wet tegen schijnerkenningen grondig herzien wordt.
DeWereldMorgen redactie
maandag 20 november 2017

Een wet van 19 september 2017 zal binnenkort de ambtenaar van de burgerlijke stand van een gemeente in staat stellen om de erkenning van een buitenechtelijk kind door zijn vader (of meemoeder) te weigeren, als die ambtenaar van mening is dat deze erkenning verblijfsfraude uitmaakt. Onder meer gaat het hier over de strijd tegen de erkenning van het vaderschap door Belgische mannen of wettig-verblijvende migranten, louter met als doel een verblijfsvergunning te verwerven voor de moeder. Volgens deze wet bestaat er “geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner" wanneer "de intentie van de erkenner, kennelijk enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel".
Een plaatselijke ambtenaar kan daarom besluiten dat een persoon niet de vader van een kind is als hij of zij uit “een geheel van omstandigheden" kan afleiden dat de betrokken persoon uitsluitend frauduleuze bedoelingen heeft, ook al is er een biologische band met het kind.
Daarnaast vereist de wet dat een hele reeks documenten, die soms moeilijk te verkrijgen zijn (zoals de geboorteaktes van beide vreemde ouders) vóór élke erkenning ingediend worden bij de gemeente. In het geval van een onderzoek naar schijnerkenning, uitgevoerd door de politie en het parket, kan de erkenningsprocedure tot 8 maanden duren, vanaf het moment waarop alle documenten zijn ingediend. Als de erkenning wordt geweigerd door de ambtenaar van de burgerlijke stand, is er geen specifiek en voor iedereen toegankelijk beroep mogelijk.
Een kind zal daarom vele maanden moeten wachten - of zelfs jaren in geval van een beroep voor de familierechtbank - voor er een beslissing valt of het al dan niet een officiële vader kan hebben, en dus mogelijks een verblijfsrecht via gezinshereniging. Ondertussen zijn de gevolgen voor het irregulier verblijf van het kind en zijn moeder ernstig: het ontbreken van sociale rechten voor het kind en zijn moeder (met uitzondering van dringende medische hulp) en met name het risico op verwijdering van het grondgebied. Eens het zover is, wordt het bijzonder moeilijk om de vaderlijke afstamming alsnog vast te laten stellen. En zonder vaderlijke verwantschap, zal ook geen alimentatierecht kunnen worden geëist en zal er ook geen erfrecht zijn.
De Kinderrechtencommissaris, de Délégué général aux droits de l’enfant en Myria vinden het belangrijk dat fraude bestreden wordt. Het is onaanvaardbaar dat kwaadwillige individuen misbruik maken van de kwetsbare situatie van migranten die zich in een precaire situatie bevinden.
Deze nieuwe wet dreigt echter zijn doel voorbij te schieten en tegelijk het belang van het kind en de grondrechten van de getroffenen ernstig te schenden. Het feit dat een kind gedeeltelijk of uitsluitend werd verwekt met het oog op het verkrijgen van een verblijfsrecht voor een van zijn ouders, vormt geen reden om zijn status als mens en zijn rechten te negeren.
Volgens het Internationaal Verdrag over de Rechten van het Kind heeft elk kind het recht om "onmiddellijk na de geboorte ingeschreven [te worden] en [heeft het] vanaf de geboorte het recht op een naam, het recht een nationaliteit te verwerven en, voor zover mogelijk, het recht zijn of haar ouders te kennen en door hen te worden verzorgd" (art. 7). Staten hebben ook de verplichting om "het recht van het kind zijn of haar identiteit te behouden, met inbegrip van nationaliteit, naam en familiebetrekkingen zoals wettelijk erkend" te respecteren (art. 8).
Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vereist "respect voor het privé-leven dat iedereen in staat is om de details van zijn identiteit als mens vast te stellen, inclusief zijn verwantschap" (Mennesson tegen Frankrijk, § 96). De nieuwe wet schaadt ondubbelzinnig het recht van het kind om, in principe, zijn dubbele afstamming te doen gelden, en om zijn afkomst zowel aan de kant van de moeder als aan de kant van de vader te kennen.
De Délégué général aux droits de l’enfant, de Kinderrechtencommissaris, en Myria, vragen dat deze wet herzien wordt om beter rekening te houden met het belang van het kind. Een erkenning vernietigen zou alleen in uitzonderlijke gevallen mogelijk mogen zijn en enkel door beslissing van een rechter die heeft vastgesteld dat zo’n vernietiging in het belang is van het kind.
Het is niet wenselijk zo’n beslissing over te laten aan gemeenteambtenaren die hiervoor maar beperkt zijn opgeleid en vaak overbelast zijn. In afwachting van de gevraagde herziening vragen wij dat alle betrokken partijen rekening houden met het belang van het kind, dat er in dit verband in principe in bestaat, zelfs in het geval van verblijfsfraude, afstamming bevestigd te zien, zowel aan de kant van de moeder als van de vader.

BRON

1 Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning(B.S., 4 oktober 2017).

vrijdag, november 17, 2017

The ‘gangster’ superior, the Irish priest and the wealthy widow

KLIK
Paradise Papers reveal an Irish priest’s key role in the finances of a rich Catholic order whose founder was a sex abuser

Irish Times
Colm Keena
11-11-2017“All have already been closed”

The Vatican Insider
Andrea Tornelli
14-11-2017

The Paradise papers document the Congregation’s reservoirs hidden in tax havens. 

klik

dinsdag, november 14, 2017

'Rights' and 'Wrongs'.....
.....
The Declaration of Human Rights was borne from the desire of many nations to embrace common values that underpin human life. The catastrophe of war and the horror of the holocaust made it imperative to attempt to bring order from chaos. I again pass by the question of enforceability. However as social attitudes evolve and change and scientific knowledge increases we must continually assess whether the actions of government, institutions and individuals accord with the generally accepted values of civilised nations. Those values find common expression in the Declaration.

The Report of the Child Sexual Abuse Royal Commission will describe the mistakes made by many institutions. Many of those mistakes are already documented in the case study reports previously provided to government. There will be 44 case study reports in all. They reflect a fraction of the occasions where some governments, institutions and individuals acted contrary to the "rights" afforded to children under the Convention on the Rights of the Child.

The history of both Maralinga and Child Abuse in Australia make plain that "rights" matter. Fundamental rights once identified and adopted by a community cannot be easily cast aside. We cannot expound the virtues of a free and just society and express them through a statement of accepted "rights" if we do not endeavour to ensure that the actions of government and our many institutions are consistent with those "rights". 


14 -11-2017


Justice McClellan addresses Centre for Forensic Behavioural Science Seminar

The Hon. Justice Peter McClellan AM, Chair of the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, addressed the Centre for Forensic Behavioural Science Seminar at Swinburne University of Technology in Melbourne on Tuesday 14 November 2017.
 
Justice McClellan's speech is available here

Copyright © 2017 Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse, All rights reserved.
Our mailing address is:
Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse
GPO Box 5283
Sydney, NSW 2001
Australia

"When you are ready to talk, we are ready to listen": final sitting marks the end of the Royal Commission

KLIK
14 November 2017

The Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse will sit on December 14 to publicly mark the conclusion of the five-year long inquiry.

Royal Commission CEO, Philip Reed, said the sitting will be a chance for Commissioners to thank the community for their continued support of the Royal Commission and its work.

“When we began in 2013, we had no idea just how widespread or prevalent child sexual abuse in institutions was in Australia, or how many people would come forward to share their story,” Mr Reed said.

“Since then we have held 57 public hearings, where we sat for 444 days and heard evidence of more than 1,300 witnesses. Commissioners have also listened to the personal accounts of almost 8,000 survivors of child sexual abuse in institutions through ‘private sessions’.

“Combined with our comprehensive policy and research program, the Royal Commission has been able to contribute to the community’s understanding and awareness of institutional child sexual abuse.”

Mr Reed said that during the life of the Royal Commission, thousands of individuals, including survivors, academics, legal practitioners, government representatives and advocacy and support groups have contributed to its work.

 “We couldn’t have achieved what we have so far without the input and support of so many,” Mr Reed said.

The Hon. Justice Peter McClellan AM, the Chair of the Royal Commission, will present the National Library of Australia with a book of around one thousand messages written by survivors of institutional child sexual abuse.

The book titled, ‘Message to Australia’ is a collation of personal messages written by those who shared their story to the Royal Commission in a private session. The messages, addressed to the Australian community, tell of survivors’ experiences and their hopes for creating a safer environment for children in the future. Once handed to the National Library, the book will be accessible to members of the public.
KLIK

This sitting will be open to the public, with limited seating available.

For those who are unable to attend, the sitting will be streamed live to the public via webcast on the Royal Commission’s website www.childabuseroyalcommission.gov.au

The Royal Commission’s final report will be delivered to the Governor General on Friday 15 December 2017.

Event:                   Royal Commission Final Sitting

Date:                     Thursday 14 December

Sitting times:       9:30am AEDT (the sitting is expected to conclude by 10:00am AEDT)

Location:              Hearing Room 1, Level 17, Governor Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydney


BRON

zondag, november 12, 2017

Archbishop Martin accused of being ‘very negative’ about Church

All of this [then] requires a new sense of identity by the Catholic community 
[of the “why” of Catholic education]


 The “Irish religious education establishment is fixated on questions of ownership and management, and too little on the purpose of the Catholic school and the outcomes of Catholic education in terms of faith formation”.

Diarmuid Martin, Dublin 2017 

De koeien dragen staarten

"Luister en spreek de waarheid met hart en lippen"
Benedictus van Nursia

Maar dan moet er wel geluisterd worden bron KNR 


den cooooninck van Hispanje heb ik ook altijd vereerd
Bron

donderdag, november 09, 2017

Pai! Afasta de mim esse cálice; Cale-se! Vaticaan werkt richtlijnen uit voor kinderen van priesters


MINDER DAN 1 MINUUT LEESTIJD

De Commissie ter Bescherming van het Kind, die werd opgericht voor het bestrijden van seksueel misbruik in de katholieke Kerk, werkt richtlijnen uit voor de omgang van kinderen van priesters met hun vaders. Dat blijkt uit een brief van de commissie van eind oktober aan de organisatie Coping International, een zelfhulpgroep voor kinderen van katholieke priesters. Dezelfde commissie vaardigde eerder ook al richtlijnen uit voor de preventie van seksueel misbruik in de Kerk. In de brief wordt Coping International de kans geboden om concrete suggesties en aanbevelingen te doen.
De richtlijnen moeten er volgens de commissievoorzitter onder meer voor zorgen dat priesters die een kind verwekken daarvoor ook juridisch, moreel en financieel de verantwoordelijkheid opnemen. Daarbij moet het belang van het kind op de eerste plaats komen. De Ierse bisschoppenconferentie vaardigde hierover in augustus als eersten een reeks richtlijnen uit. De commissie zal nagaan in welke mate die een basis kunnen vormen voor richtlijnen voor de universele Kerk.
Bron: Kathpress.at


woensdag, november 08, 2017

De achter- achterkleindochter van Amaro Humoristas da Madeira 4Litro desenterram vídeo do ‘Crime do Padre Inácio’, paródia feita em 20136 - 11 - 2017

KLIK
Grupo de comediantes foi ao baú esta segunda-feira e recuperou vídeo sobre um padre que se muda para uma nova paróquia “e envolve-se carnalmente com uma jovem paroquiana, porém, comer carne torna-se um pesadelo e e Padre Inácio acaba engasgado”