woensdag, september 13, 2006

Lots genoten

women on waves: noodzaak tot hertaling
zoutpilaren in de Dode Zeecrispina Geplaatst op 8/9 '04 3:12u
In een andere draad hadden we het vandaag over Ubuntu.
http://www.rorate.com/rorate/scripts/fshow.php?id=42168&volgende=150

Vandaag stierf Beyers Naudé....... Grote mensen hebben ook maar 1 aards leven. Maar misschien is dat ook wel genoeg? Vandaag huilden vrouwen over hun kinderen in Ossetie en TjetenieVandaag was ik trots op en blij met mijn vrienden die een smerige rascistische oorlog in Afrika beeindigde en democratie in Portugal mogelijk maakten. Vandaag was ik blij met een Portugese vrouwelijke rechter die nee zei tegen een Nederlandse vrouwelijke arts.Ik denk dat Zuid Afrika en de Waarheidscommissie ons allemaal nog zoveel belangrijke ervaringen
te bieden heeft,persoonlijk en politiek. Misschien is er iemand die denken over Ubuntu wil delen?
Rudolf vond al
www.ubuntu.be, op welke site ook een aantal zaken staan.

En hier volgt wat van Desmond Tutu hierover in zijn boek "Geen toekomst zonder verzoening"

Maar eerst iets van de flap van het boek:De oprichting van de ZuidAfrikaanse Waarheidscommissie was een gebeurtenis van groot internationaal belang. Nooit tevoren had een democratie getracht de weg van despotisme naar democratie af te leggen door zich volledig rekenschap te geven van de wreedheden die begaan waren in het verleden en door verzoening te zoeken met de voormalige onderdrukkers. In Geen toekomst zonder verzoening vertrouwd Desmond Tutu de lezer zijn inzichten toe over de diepe wijsheid die hij heeft verwoven door Zuid Afrika door deze pijnlijke ervaring te gidsen. Met grote overtuigingskracht verdedigt hij het werk van de Commissie tegen hen die haar onder vuur hebben genomen en gaat hij in op morele dilemma´s (wordt vervolgd)

crispina Geplaatst op 8/9 '04 4:28u
gaat hij in op morele dilemma´s als: mogen mensen die gruweldaden op hun geweten hebben amnestie krijgen?Hebben de tallozen slachtoffers van de Apartheid geen recht op vergelding?Tutu:Ubuntu is erg moeilijk uit te leggen in een westerse taal. Het draait om het wezen van het mens-zijn. Als we iemand de hoogste lof willen toezwaaien zeggen we "yo,u nobuntu""he,die en die heeft ubuntu." Dat wil zeggen dat je genereus bent, gastvrij, vriendelijk, zorgzaam en meelevend. Je deelt wat je hebt. Het wil zoiets zeggen als : Mijn menselijkheid is verweven, is onlosmakelijk verbonden met die van jou, wij behoren tot hetzelfde pakket. We zeggen "een mens is mens door andere mensen"Het is niet: "Ik denk, dus ik besta" Het is eerder:"Ik ben mens omdat ik erbij hoor. Ik doe mee, ik deel".

Een persoon met ubuntu is open en toegankelijk voor anderen, is positief over anderen, voelt zich niet bedreigd doordat anderen kundig en goed zijn, want hij of zij is zeker van zichzelf omdat hij of zij beseft tot een groter geheel te behoren en wordt slechts gekrenkt in deze eigenwaarde wanneer anderen worden vernederd of gekrenkt, wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt, of wanneer ze worden behandeld als minder dan zij zijn. Harmonie, vriendelijkheid en gemeenschapszin zijn een groot goed. Sociale harmonie is voor ons summum bonum- het hoogste goed.(wordt vervolgd

crispina Geplaatst op 8/9 '04 5:31u
Sociale harmonie is voor ons summum bonum- het hoogste goed.Alles wat dit kostbare goed aantast en ondergraaft, moet gemeden worden als de pest.Woede, wrok, wraaklust, maar ook
succes als uitkomst van agressieve concurrentie hollen het uit.Vergeven is niet zomaar altruistisch zijn.Het is de beste vorm van zelfbelang.Dat wat jou ontmenselijkt, zal onontkoombaar ook mij ontmenselijken. Het geeft mensen weerstandsvermogen, het stelt hen in staat te overleven en menselijk te blijven ondanks de pogingen hen te ontmenselijken. (hoofdstuktitel: Neurenberg of collectief geheugenverlies?Een derde weg)

Geplaatst op 8/9 '04 9:14u
In een andere draad hadden we het vandaag over Ubuntu.
http://www.rorate.com/rorate/scripts/fshow.php?d=42168&volgende=150

Crispina, de link werkte niet omdat http:// dubbel stond (wordt al voorgegeven in het vakje.) Als het goed is werkt die nu wel.Klinkt heel goed:UbuntuZonder die derde weg komen we er echt niet.Vrede en alle Goeds, Harry P.S.Het zal wel met vallen en opstaan zijn. Zie maar naar de geloofwaardigheid(?) van ons waarden en normendebat: Trouw van vandaag

Geplaatst op 8/9 '04 10:09u

Lieve Crispina, Gewoon: Als wij ons met onszelf verzoenen,hebben wij vanzelf alle mensen lief!...

Geplaatst op 8/9 '04 14:45u
Gewoon: Als wij ons met onszelf verzoenen,Inderdaad C, maar soms valt er heel wat te verzoenen!
Kamer wil paspoort voor ‘latente‘ Nederlanders

DEN HAAG (ANP) - Kinderen die voor 1985 zijn geboren uit een Nederlandse moeder en een buitenlandse vader, moeten alsnog de Nederlandse nationaliteit kunnen krijgen. Een meerderheid van PvdA, CDA, D66 en ChristenUnie zal dat volgende week voorstellen in een debat met minister Rita Verdonk. Tot 1985 konden alleen Nederlandse vaders het Nederlanderschap aan hun kinderen overdragen. Kinderen uit een gemengd huwelijk waarin de moeder Nederlandse was, konden geen Nederlander worden. Tussen 1985 en 1988 was er een overgangsregeling op grond waarvan gedupeerden alsnog voor het Nederlanderschap konden opteren.

Volgens de fracties is daar destijds echter te weinig bekendheid aan gegeven, waardoor velen er geen gebruik van hebben gemaakt. Deze kinderen voelen zich vaak wel Nederlander en ondervinden problemen als ze familie in Nederland willen bezoeken of hier willen wonen. De partijen willen die rechtsongelijkheid herstellen en vinden dat betrokkenen met terugwerkende kracht een Nederlands paspoort moeten kunnen krijgen.
Verdonk had de Kamer eerder dit jaar laten weten geen aanleiding te zien om de groep alsnog het Nederlanderschap te geven. Volgens de VVD-bewindsvrouw is destijds wel voldoende bekendheid aan de optieregeling gegeven en hebben velen er tijdig gebruik van gemaakt.
13.09.06 21:38 ANP

maandag, september 11, 2006

Verlenging verjaringstermijn sexueel misbruik

House approves stricter sex-abuse laws
By Michael Paulsonand Suzanne SmalleyGLOBE STAFF

The state House of Representatives today passed legislation prompted by the clergy sexual abuse scandal that would remove some restrictions on prosecuting abuse cases and would toughen restrictions on some convicted sex offenders.

The measure, headed to the Senate as early as Monday, goes partway toward addressing concerns raised by victim advocates, who have repeatedly objected to laws in many states, including Massachusetts, that preclude lawsuits and prosecutions stemming from abuse incidents that took place decades ago.
House Speaker Salvatore F. DiMasi said the measure virtually eliminates the statute of limitations for the prosecution of child sexual abuse in Massachusetts.

The measure would change the state’s statute of limitations for child sexual abuse cases, making it possible for prosecutors to bring charges 27 years after the victim first reports the episode, or 27 years after the victim turns 16. And prosecutors could bring charges in cases that occurred longer ago if there is independent evidence that corroborates the victim’s allegations. (The 27 year period was chosen as a compromise, but also is supposed to allow enough time for victims to reach adulthood and recognize that abuse is a prosecutable crime.)

Governor Mitt Romney wants to review all of the provisions of the bill before deciding whether to sign it, but he is generally supportive, said his spokesman, Eric Fehrnstrom.
Posted by the Boston Globe City & Region Desk

Cypres,

Een krankzinnig verhaal op Cyprus. Krankzinnig door de beschuldigingen over en weer. Maar de griezelig bekende ingredienten horend bij "Het Grote Geheim": .Beschuldigingen tegen een priester van seksueel misbruik van een minderjarige jongen, financiele ondersteuning in een armoede situatie die uitlopen op sexuele contacten, dan beschuldigingen rond het al dan (door de priestert) niet toegestane verbreken van de relatie, En een voor die priester verantwoordelijke bisschop die pas omdat hij gechanteerd zou worden door de onderwereld met het publiceren van foto's waarvan de werkelijkheidswaarde onduidelijk zou zijn naar de politie stapt en de onderwereld beschuldigt.
En dan een rechtszaak. Maar ondertussen het proberen onderling te regelen dan wel de betreffende jongere onder druk wordt gezet in een bijeenkomst waarbij tegen de afspraken in wel de kerk een advocaat heeft maar de 20 jarige niet........

En dat alles dan ook nog eens uitgerekend in een kandidaatstelling van kandidaten binnen de Grieks-Cypriotische kerk, waar priesters door parochies worden gekozen, welke vervolgens dan weer een aartsbisschop moeten kiezen. Voor welke post de verantwoordelijke bisschop een goede kandidaat was.

Tja, en die kan natuurlijk geen erebaantje in Rome krijgen..........

Bishop’s supporters deny sex scandal cover-up
By Elias Saoulli

SUPPORTERS of Limassol bishop Athanassios were yesterday livid at allegations the venerated cleric tried to quash a sex scandal.Nicos Polycarpou, 20, alleges that he and Archimandrite Isaac Macheriotis, maintained relations of a homosexual nature.

The affair is said to have begun three years ago, when Polycarpou was 17 and therefore still underage.The youth has filed a lawsuit, filed in a Limassol court, demanding compensation of up to £250,000 for alleged sexual exploitation of a minor.It was daily Politis that broke the story in July, when it published photos of the archimandrite ostensibly showing him
engaging in untowardly acts with the youngster.

The paper insisted the material was authentic, although subsequent digital analysis by British experts – commissioned by the Limassol bishopric – deemed the photos were doctored.To
Limassol bishop Athanassios, who is responsible for Macheriotis, the affair and – and more importantly – its timing smacks of a conspiracy to tarnish his image ahead of the Archbishopric elections this September.Moreover, he believes that circles inside the Church are at the bottom of the affair.

According to Athanassios, the scheme involves people of the underworld, who have paid
homosexuals to lie about the archimandrite. He says that in early July he was approached by “gangsters”, who tried to blackmail him by asking money for the photos and the negatives.The bishop refused to play along, reporting the case to the police.

In the meantime, to cover all the bases, Athanassios launched an internal inquiry at the bishopric to find whether there was any truth to the allegations.In the meantime the Attorney-general has launched an investigation into the extortion allegations.Neoclis Neocleous, lawyer for the youth, said his client had a limited sexual relationship with archimandrite Macheriotis for three years, but that recently the youth decided to break it off. But when the cleric allegedly insisted on keeping the relationship, Polycarpou resorted to taking pictures as a way of convincing Macheriotis to leave him be, the lawyer claimed.

Until that point, Neocleous said, the matter was kept quiet. But when Politis “somehow” got hold of the controversial photos and published them, the police were forced to investigate.Neocleous denies suggestions that his client later used connections to try and shake down the archimandrite.Politis yesterday came out with more explosive claims.

The paper said that a secret meeting was held last Friday between the youth and bishop Athanassios. The meeting was arranged by two acquaintances of Polycarpou, one being his uncle.The point was to try to resolve the matter quietly, to avoid further embarrassment to both the youth and the priest.The youth was allegedly assured that no lawyers would be
present; however, on arriving at the bishopric, he saw Marios Hardjiotis, the legal counsel for the archimandrite, was also present.

During the conversation, Hardjiotis reportedly urged the youth to sign a statement affirming that he lied about the whole affair and that he was deeply sorry for any inconvenience
caused.But Polycarpou hesitated, thinking it wise to call his lawyer Neocleous, who was abroad at the time. Neocleous advised him not to sign the document, because by doing so he would open himself up to perjury charges and could face up to two years’ imprisonment.
Returning to the room, Polycarpou said he couldn’t sign anything.

At which point, Politis claims, the priest’s lawyer flew off the handle, threatening to destroy the youth’s reputation in court.“Yes, I advised him not to sign any such thing,” Neocleous told the Mail yesterday.“If he does, that’s his own business. But I will have nothing to do with that.”But Neocleous did not rule out the possibility of an out-of-court settlement.He went on to confirm press reports that money was a factor in the relationship between his client and the archimandrite.

“But not in the sense of cash for every congress they had. It was different. The two went way back together. My client is dirt poor. He first met the priest at a charity organisation run by Macheriotis. The priest had always helped him out financially, asking nothing in return. But
gradually, after their affair began, things changed and sexual favours were given in exchange for assistance.”

Neocleous also told the Mail that, during Friday’s visit to the bishopric, Polycarpou had a heart-to-heart with bishop Athanassios.“It’s true. The kid gave him a detailed account, even leading Athanassios to the specific chambers where the acts took place.” Apparently Athanassios told the youth that he tended to believe him, but that the matter was out of his hands now that the police was in the picture.

Yesterday the Athanassios Support Group held a news conference about the upcoming elections, but inevitably discussion turned to the scandal.Speaking for the group, Giorgos
Eliades dismissed claims that Athanassios had tried to interfere with the course
of justice or tried to cover up the affair.

“These are lies, unfounded and unabashed lies,” Eliades said.“I am ashamed that Politis should stoop so low. It’s character assassination.”

Meanwhile the deadline for submission of candidacies for Electors expired yesterday. Known also as Special Representatives, Electors are clerics aged over 25, voted for by parishes across
the island. A second round of voting is then held, with the Electors nominating the Archbishop.

Cyprus Mail 2006

bekeken x 39