zaterdag, augustus 06, 2005

Goed Nieuws: Vaticaan lijkt ernst te gaan maken van aanpak seksueel misbruik

Geplaatst door Theo Borgermans op do 4 aug '05 om 03:39u (Bron: NCR, Katholiek Nederland)

VATICAANSTAD (RKnieuws.net) - Het Vaticaan lijkt serieus werk te gaan maken van de vervolging van priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik. Dat zou tenminste kunnen worden afgeleid uit het doortastende optreden van de nieuwe prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer, William Levada, in het dossier van de Italiaanse priester Gino Burresi (73). Burresi, eertijds een welbekend mysticus, werd eind jaren ’80 door seminaristen beschuldigd van seksueel misbruik.

Burresi werd op 27 mei van dit jaar per decreet door de Congregatie voor de Geloofsleer gedisciplineerd. De inhoud van het decreet werd door de Italiaanse bisschoppenconferentie op 19 juli publiek gemaakt, maar trok toen weinig aandacht.

De journalist en Vaticaankenner John Allen vestigde er vorige week speciaal de aandacht op in een bijdrage voor de National Catholic Reporter.

Misbruik
Officieel, aldus John Allen, wordt tegen Burresi opgetreden, omdat hij zijn positie als biechtvader en geestelijk leidsman heeft misbruikt. Bronnen in het Vaticaan hebben de National Catholic Reporter echter laten weten, dat zeker ook de beschuldigingen dat Burresi zich jaren geleden aan seksueel misbruik schuldig zou hebben gemaakt, een belangrijk motief voor optreden zijn geweest.

De National Catholic Reporter heeft de hand weten te leggen op de originele tekst van het Vaticaanse decreet van 27 mei jl, waarmee Burresi wordt aangepakt. De tekst blijkt door aartsbisschop Levada ondertekend, en door paus Benedictus XV bevestigd te zijn.

De bepalingen van het decreet liegen er niet om: Burresi mag geen biecht meer horen, geen geestelijke begeleiding meer geven, niet meer preken, niet meer in het openbaar sacramenten en sacramentalia bedelen, en zich in de media niet meer uitlaten over zaken die met het geloof, de moraal, of het bovennatuurlijke te maken hebben. Tegen de bepalingen is bovendien geen beroep mogelijk. Het enige wat de priester nu nog rest, is het recht om privé de mis te lezen.

Wereldfaam
In de jaren ’60 en ’70 verwierf Burresi wereldwijde faam als mysticus. Hij zou onder meer de stigmata ontvangen hebben. Burresi was in die tijd nog broeder van de Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria. Eerst in 1983 werd hij priester gewijd. Vijf jaar later kwamen de eerste beschuldigingen van seksueel misbruik, waaraan hij zich in de jaren ’70 en ’80 schuldig zou hebben gemaakt, naar buiten. De beschuldigingen werden onderzocht, maar de priester werd niet voor een kerkelijke rechtbank gebracht. Wel verliet Burresi de Oblaten in 1992 met grote ruzie en richtte hij een eigen congregatie op.

In 1997 werd bij de Congregatie voor de Geloofsleer, toen onder leiding van kardinaal Ratzinger, een proces gestart tegen Burresi om beschuldigingen te onderzoeken, dat hij zich aan ernstig misbruik van vooral het biechtgeheim schuldig zou hebben gemaakt. In 2002 werd dat proces afgesloten met een decreet dat sterk lijkt op dat van 27 mei jl.

Vanwege verjaringsbepalingen in het Canoniek Recht kon het toen niet worden toegepast. Met het decreet van 27 mei jl. wordt Burresi nu alsnog aangepakt.toegevoegd teruggevonden mei 07:

Actuele zaken : Heel goed nieuws uit Vaticaan? Benedictus XVI en seksueel misbruik

een der moderatoren: Geplaatst op 27/7 '05 21:27u
Wat een titel : "heel goed nieuws uit vaticaan?" Er had beter gestaan:"Heel slecht nieuws uit vaticaan!"Wie verheugt zich om zo’n bericht?Ik alleszins niet.Dit artikel heb ik ook een aantal maal gelezen en kwam tot dezelfde conclusie als Lien.Ik heb dit even voor me gehouden, omdat er misschien iets zou staan wat ik dan steeds weer over het hoofd zou zien. In ieder geval een slecht bericht uit het Vaticaan.

Tja.... 't Is maar net hoe dik de plaat beton is, nietwaar...