zaterdag, september 29, 2012

Handel in mensenleed en slachtofferbelangen

En alweer informatie die kennelijk  in het kader van slachtofferbelangen niet gelezen mag worden

Het missende bericht (of misschien wel meerdere, geen idee) was er een van die dieptrieste, een man die verteld een brief te hebben ontvangen om de 8e naar Den Haag te komen, en  zijn advocaat informeerde hem dat  de 28e voor de commissie komt ...
 Dank je, Heer 2, ik was je erkentelijk! 
Was het hetzelfde bericht op een aparte, inmiddels dan dus ook weg, waarin hij liet weten niet te weten of die groep onderling nog contacten heeft  of vergis ik mij nu...
toegevoegd

belazerd jezuitenonderwijs
``...
Jezuïeten
Pater Jan Bentvelzen, provinciaal overste van de Nederlandse provincie van Societas Jesu
(jezuïeten), meldt dat er sinds maart 2010 door de Klachtencommissie van de Stichting Beheer &
Toezicht 7 klachten zijn behandeld (intussen zijn meer klachten aangekondigd, die nog in het stadium
van een melding verkeren). 3 klachten zijn helemaal afgehandeld waarin ook compensatie is
uitgekeerd (alle 3 in categorie 2).1 klager heeft zich teruggetrokken, maar er zijn onderhandelingen
over mediation. 2 klachten zijn voorlopig ingedeeld bij categorie 5 en er worden door de commissie
nadere inlichtingen ingewonnen bij de klager. 1 klacht loopt nog (tijdens de zitting was het een klacht
tegen het bisdom, maar deze is overgedaan aan de jezuïeten).
Contact met slachtoffers: Met alle slachtoffers die een klacht hebben ingediend is schriftelijk contact
(geweest). Met slachtoffers die daar prijs op stellen, heeft p. Bentvelzen meerdere gesprekken
gevoerd.
Er bestaat een lotgenotengroep Canisiuscollege die is aangesloten bij KLOKK. Daarmee onderhoudt
p. Bentvelzen contacten die niet erg vlot verlopen. De laatste maanden zijn de contacten zeer miniem
geweest. Er wordt gewerkt aan mediation. Ter facilitering van hun werk is reeds € 20.000 betaald.
Met de organisatie KLOKK zelf zijn geen directe contacten maar de leiding van KLOKK bestaat
gedeeltelijk uit de leiding van de lotgenotengroep Canisiuscollege.
Mediation: Mediationtrajecten zijn aangeboden, maar nog niet in gang gezet, aangezien de
slachtoffers bezwaar maken tegen de mediators, die het mediationtraject bij de salesianen
begeleidden.

...``

bron


Project X Niet voor publicatie zet het op WWW

Niet voor publicatie: Persuitnodiging: Commissie-Samson presenteert eindrapport
27 september 2012 — 14:58

Op maandag 8 oktober presenteert de commissie-Samson haar eindrapport in perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten10 in Den Haag. Mediavertegenwoordigers kunnen vanaf 09.30 uur  het rapport 'Omringd door zorg, toch niet veilig' in Nieuwspoort afhalen. Dan vervalt ook het embargo.

De persconferentie begint om 10.30 uur. Dan zal voorzitter Rieke Samson van de commissie een toelichting geven en is er voor de media gelegenheid tot het stellen van vragen. Vervolgens zal zij het rapport aanbieden aan minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van VWS. Aansluitend zullen de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van VWS een reactie geven en vragen beantwoorden. Tot slot zal bestuurder Ans van de Maat van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland reageren en vragen beantwoorden.

Met de presentatie en publicatie van het eindrapport wordt het onafhankelijk onderzoek van de commissie-Samson, naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst, afgesloten.

Donderdag 11 oktober organiseert de commissie-Samson in De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout een congres over de inhoud van 'Omringd door zorg, toch niet veilig'. Meer over het congres op www.congrescommissiesamson.nl

BRON

Link

Enkele onderwerpen die tijden het congres aan bod zullen komen zijn:
  • De impact van seksueel misbruik voor een kind
  • Professionalisering binnen de jeugdzorg 
  • Het toezicht op de jeugdzorg
  • Seksueel misbruik een taai probleem, maar goed te bestrijden

Nederlandse kerkprovincie blijft deel van Europa uitmaken; slachtoffers nog steeds genegeerd

Bron 

"...
Sinds maart 2010 heeft p. Van den Eijnden een stuk of acht gesprekken gevoerd met slachtoffers.
Eén daarvan heeft daarna een klacht ingediend. Voor de anderen was het gesprek voldoende. Zij
wilden hun verhaal doen opdat de orde op de hoogte zou zijn.
Op de site van KLOKK is sprake van een Lotgenotengroep Franciscanen. Bij doorklikken blijkt het te
gaan om een oproep aan slachtoffers om een lotgenotengroep te gaan vormen. Daarop is op 12
maart 2012 één reactie gekomen van een zekere Paul. Eén van de slachtoffers met wie p. Van den
Eijnden gesproken heeft, heeft hem verteld door KLOKK te zijn benaderd om lid te worden van de
Slachtoffergroep Franciscanen. Hij heeft laten weten daar geen behoefte aan te hebben. Geen van de
slachtoffers met wie p. Van den Eijnden tot nu toe gesproken heeft, heeft contact met KLOKK.
Buiten zijn lidmaatschap van de Contactgroep om heeft p. Van den Eijnden geen contact met KLOKK.
Wel heeft hij een gesprek gehad met een delegatie van Mea Culpa. In dit gesprek heeft hij o.a.verhelderd dat de Minderbroeders Franciscanen geen bemoeienis hebben gehad met Maria terEngelen in Bleijerheide en dus niet aanspreekbaar zijn op wat daar is gebeurd. Tegen de rector vanBleijerheide, die wel een franciscaan was, lopen twee klachten, waarop uiteraard wel is gereageerd.
De orde is niet betrokken bij mediationtrajecten.
..."

Jongens van Heel


Plan voor monument dode jongens Sint Joseph
Nabestaanden van één van de 37 jongens die in 1953 onder verdachte omstandigheden in Huize Sint Joseph in Heel stierven, willen een monument oprichten.
Nichtje Angelien van de in 1953 in Huize Sint Joseph overleden Frederik Gazan (óom Freek), wil er geen misverstand over laten bestaan: het monument dat zij en enkele familieleden ter nagedachtenis aan de 37 overleden 'jongens van Heel' willen oprichten, moet géén uit wrok gekapte gedenksteen worden. "Wij willen gewoon een herinnering aan het feit dat die jongens van Sint Joseph toen onder verdachte omstandigheden zijn overleden. Een plek om ze te blijven herinneren, zonder negatieve gevoelens”, vertelt Angelien, die ervoor pleit dat het monument op of bij het terrein van Sint Joseph - tegenwoordig stichting Daelzicht - komt. Over dat laatste vindt nog overleg plaats met Daelzicht, en de gemeente Maasgouw. Ook het bisdom Roermond zou bereid zijn om medewerking te verlenen. Freek is een van de 37 namen die voorkomen in het onderzoek dat het Openbaar Ministerie(OM) een jaar lang uitvoerde naar de onverklaarbare sterftepiek in Huize Sint Joseph, in de periode 1952-1954. Concrete aanwijzingen dat de jongens - veelal gehandicapt - actief om het leven zijn gebracht heeft het OM niet kunnen vinden, maar vandaag de dag zou justitie de ziekenbroeder en de huisarts die destijds verantwoordelijk waren voor de pupillen wel als verdachten hebben aangemerkt.

De initiatiefnemers zijn nog op zoek naar nabestaanden van de andere overleden jongens. 

Dure gezinscentra van Rouvoet blijken flop

NRC 
28-9-2012

Van de inlooppunten van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wordt weinig gebruikgemaakt. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs locaties in de grootste steden.
De centra, in 2007 bedacht door minister Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie), waren bedoeld als vast loket waar ouders hun opvoedvragen kunnen stellen. Aan het opzetten van de centra en het ontwikkelen van lokaal jeugd- en gezinsbeleid gaf het Rijk tot nu toe 1,2 miljard euro uit. Maar ouders blijven weg van de inlooppunten.
Haagse gezinscentra krijgen per dag “een handjevol” ouders over de vloer, in Rotterdam komen er wekelijks zes ouders naar een inloopspreekuur. Amsterdamse inlooppunten zien 5 tot 10 ouders per week. In gemeenten als Eindhoven en Breda worden de inlooppunten helemaal niet meer gebruikt om vragen van ouders te beantwoorden. Wethouder Saskia Boelema van Breda:
“We hebben die inlooppunten gesloten omdat het gewoon niet werkt, de bezoekersgetallen vielen enorm tegen”.
De stad gebruikt nu interne begeleiders op basisscholen als aanspreekpunt voor ouders met hulpvragen.
De Algemene Rekenkamer constateerde in juni al in een kritisch rapport dat er imagoproblemen zijn met de centra. Het centrum “is vooralsnog geen plek waar iedereen zonder schroom binnenloopt”, aldus de Rekenkamer. Veel ouders associëren het centrum met Bureau Jeugdzorg, dat bij zware problemen in actie komt.
Lees meer in het NRC Handelsblad van vanmiddag (digitale editie).donderdag, september 27, 2012

ILO convention adopted World Recognizes Decent Work for Domestic Workers; Minister Kathleen Lynch says calls for Magdalene apology 'premature'

The 100th International Labour Conference (ILC), held from 1 to 17 June 2011 at Geneva, Switzerland has adopted a Convention supplemented by a Recommendation on Decent Work for Domestic Workers. Mr.Matjila, the Chairperson of the Governing Body of the ILO declared open the ILC. His Excellency, Robert Nkili, Minister of Labour and Social Security, Cameroon presided over the Conference. The theme of the Conference was ‘Building a future with decent work’.

It is to be remembered that the Governing Body of the International Labour Organization (ILO) took a decision to have a double discussion on Domestic Work at the ILC in June 2010 and 2011. In the first discussion in June 2010 the Conference adopted proposed conclusions in the form of a Convention and Recommendation. In August 2010, the ILO published Report IV (1): “Decent work for domestic workers” (the so called ‘brown report’) and invited governments to send comments to the ILO on the proposed text of a Convention and Recommendation. Of the 90 countries, including Brazil, Mexico, Argentina, US, Canada, China, Indonesia and India, 89 countries expressed support for a Convention supplemented by a Recommendation, while Malaysia supported for a recommendation only. In March 2011 the ILO published Report IV (2), “Decent work for domestic workers” (the so called “blue report”). This was a two-part report consisting of: Report IV (2A): which compiled the replies of the governments’, employers’ and workers’ organizations to the questions put forward by the ILO in the Brown report and Report IV (2B): which contained the final draft texts of the Convention and Recommendation that was used as a basis for negotiations in June 2011.

For the Conference in June 2011 a total of 43 delegates from India (19 Govt. + 9 Workers’ + 9 Employers’ + 6 NGO) were among the about 3000 participants from 183 Member States. The final draft texts of the Convention and Recommendation (brown report) were discussed (1-10 June 2011) and adopted (13 June 2011) by the Tripartite Committee on Domestic Work. On 16 June 2011 the delegates registered their votes in plenary sitting to bring the final texts of the Convention and Recommendation to effect. A total of 396 votes, including India were registered for a Convention supplemented by a Recommendation while 8 countries voted only for a Recommendation. The decision of the Government of India to vote in favour of the Convention and Recommendation was significant as the Government of India did not favour the Convention on Domestic Work during the first discussion in June 2010.

The decision of the ILC in favour of a Convention supplemented by a Recommendation on ‘Decent work for domestic workers’ is noteworthy, for a number of reasons: firstly, a long awaited battle has been won by domestic workers, for in 1965 the ILO first called for a standard setting to protect the rights of domestic workers. Secondly, it is for the first time, there is an international standard that goes into the informal economy. Thirdly, it is applicable to the 100 million domestic workers world wide.

The Convention supplemented by a Recommendation on “Decent work for domestic workers” adopted by the ILC on 16 June 2011 is a milestone in the history of unorganized labourers world wide, particularly domestic workers. Domestic workers whole over the world, for centuries, have been subject to deprivation, exploitation and exclusion. Their struggle and cry for justice, to be recognized as workers and to be treated with dignity is finally heard and recognized as just and legitimate by the international community. The Convention and Recommendation is in deed, the greatest gift that world can offer to its 100 million domestic workers.

Being part of this process at Geneva, Fr. Chetan IMS, the State Coordinator of the National Domestic Workers Movement, Jharkhand feels that the merits of this Convention and Recommendation lies in the fact that: (1) the Convention recognizes the significant contribution of domestic workers to the global economy, (2) The Convention invites the Member States to respect and ensure effective promotion and protection of the human rights of all domestic workers including child domestic workers with respect to freedom of association, collective bargaining, decent working conditions, protection against all forms of abuse, harassment and violence, social security benefits, access to courts and tribunals etc. This is a dream almost come true for every domestic worker.

Article 19 of the Constitution of the ILO says that in case of a Convention, the obligation lies with each of the Members of ratify the convention within a period of one year at most or if it is impossible owing to exceptional circumstances to do so within a period of one year, then at the earliest practicable moment and in no case later than 18 months from the closing of the session of the Conference, bring the Convention before the authority or authorities within whose competence the matter lies for the enactment of legislation or other action.

Given the fact that a large number of people, most of whom are women are employed in domestic labour in India (4.2 million according to the ILO analysis of the micro-data of the 2004-05 Employment and Unemployment Survey, NSSO, India) and their poor living and working conditions, on behalf of the domestic workers, we appeal to the Government of India to ratify the Convention at the earliest and to make Decent Work for domestic workers a reality in India.

Prepared by
Fr. Chetan IMS

food of love Art. 31


ACCEPTANCE SPEECH DELIVERED BY SR. JEANNE DEVOS:

Respected Chief Guest Shri Ghulam Nabi Azad , Guests of Honour and Special Guests,
Mr Nanik Rupani Chairperson and co and vice chairpersons and managing committee members

Dear Friends,
Thank you for this Ramakrishna Bajaj Memorial Global award. It is an honour to me and to the National Domestic Workers Movement for being recognized for our contribution to humanity. It means a lot to me and all our Domestic workers and leaders in whose name I accept it as an appreciation of their service, their strength and perseverance and for the creativity of children in domestic work. Together for 27 years we have travelled the long journey of collective struggle to get dignity and justice for domestic work and domestic workers.

Domestic work is one of the oldest and most important occupations for millions of
women in India . It is rooted in a history of slavery, bonded labour, colonialism, caste, feudal relationships and other forms of servitude. It was reinforced from generation to generation as a form of slavery.
In contemporary India domestic work is in high demand and the fastest growing job, but
domestic workers remain a vulnerable group, underpaid and unprotected, victims of exploitation, discrimination, physical, emotional and psychological and sexual abuse.

Trafficking of women and children for domestic work is still very common. The trafficking takes different forms of buying and selling by agents, false promises of good jobs, care etc.

2012 has been mentioned as the year of dreams. We at NDWM would never have dreamed of a Pryadarshni award. The 27years journey with NDWM has proved that in a process of working with participation, change is possible.

All over India in different states and languages NDWM has thousands of action groups of domestic workers and parliaments of children still working as domestic workers and trying education as well.
In collective strength we work for dignity of work and persons, for rights and for empowerment.
We achieved dignity and a name for domestic work and workers; we have empowered lakhs of domestic workers to fight for their rights and dignity. We were instrumental in Lobbying with the Central Government for the inclusion of domestic workers in the Sexual Harassment at Workplace Bill 2010 voted by the Lok Sabha a few weeks ago. Enacting the Sexual Harassment Bill is a boost for the lakhs of domestic workers to protect them from abuse at the work place.

Participation in the National Advisory Council and Task Force of the Ministry of Labour to frame National Policy for domestic workers is our landmark contribution.

And in 2011 the ILO convention 189 on Decent Work for Domestic Workers (ILO Convention) was adopted by 183 countries at theILO Labour Conference in Geneva and supported by our Indian government, opening it up to ratification by states.

Two countries Philippines and Uruguay have ratified the convention

With the Convention still in its beginning stages, it needs further ratification and implementation especially by Indian Government.
At the National level a policy for domestic workers has been presented by NAC and uploaded on the website of the Ministry of Labour and employment. The Central Government has sent it to the state governments to get their opinion before

At state level some 8 states have passed the Minimum Wage Act. Two States have constituted a welfare board for the unorganized workers. The Government of Maharashtra has set up a Domestic Workers Welfare Board and has been registering domestic workers to provide social security provision.
NDWM endeavors to protect child domestic workers from abuse, exploitation, and slavery. We provide crisis intervention, bridge schooling, and rescue of victims. We run transit shelter homes to give the victims of child labour and child trafficking a new chance of life.

The anti trafficking for forced labour campaign gets momentum at the source area as well as destination area.
A lot has been achieved through collective struggle .A wonderful power leads our movement and takes it beyond ourselves. With meaning we said yes to every step and more and more we realize all had meaning .
Today we thank you for the support and encouragement of Priyadarshni Academy and all supporters.

But a lot has still to be done. We count on your support and believe that together we can bring justice to all domestic workers and child domestic workers and all children. That will make our world a world of peace

Potloodje - géén Glycyrrhiza glabra.- tussen je tanden; laughter therapy and the idiocy of having a dream Recipients of Global Awards 2012

Priyadarshni Academy’s internationally recognised Global Awards for the year 2012 honours the following eminent personalities who have made significant contributions in their respective fields.

Click on the link  to view the profile of the Awardees in detail ...

Mary Raftery fund

 

THE LATE campaigning journalist Mary Raftery (below) is being honoured with a new journalism fund that aims to support “investigative coverage in the media of Irish social issues”.
The fund, an initiative of Raftery’s family and friends, will “help shine a light on three elements of Irish society – mental health, migrant rights and children’s issues” - and will initially be supported by the One Foundation. Full details will be announced on September 26th.

Raftery, who died in January aged 54, has been hailed as “a voice for the voiceless” and the “finest exemplar” of investigative journalism who faced much institutional opposition in her pursuit of justice for abuse victims.

She was best known for the 1999 documentary series States of Fear that revealed the extent of physical and sexual abuse suffered by children in industrial schools managed by religious orders on behalf of the State.
It led to then taoiseach Bertie Ahern apologising to victims of institutional abuse on behalf of the State, as well as the establishment of the Ryan Commission and a confidential committee which heard the stories of victims of institutional abuse.

The setting up of the Mary Raftery Journalism Fund follows the Sunday Times’s launch of the Marie Colvin Scholarship in honour of its foreign correspondent who was killed earlier this year on assignment in Syria.
Applications for the one-year Colvin scholarship close on September 30th. Candidates must have practical experience of print journalism and digital media, a proven interest in foreign affairs, and be 26 or younger.

 

maandag, september 24, 2012


De Nationaal Rapporteur Mensenhandel pleit vandaag voor overheidsregistratie van orgaanhandel. Ook stelt zij voor onderzoek te doen naar de mogelijkheid orgaandonatie te stimuleren door middel van een ‘persoonsgebonden’ beloning zoals een levenslange vrijstelling van ziektekostenpremies.
De Volkskrant schrijft dit vanochtend in een artikel waarin de rapporteur, Corinne Dettmeijer, stelt dat het onder dwang afstaan van organen of baren van andermans kind onder mensenhandel valt, indien hiervoor betaald wordt. Dit geldt volgens haar ook wanneer dit onder dwang gebeurt.

‘We dachten dat het niet bestond’

Een nog in het leven te roepen instantie moet dit soort illegaliteit en uitbuiting gaan registreren. Tevens moet het voorlichting gaan geven over misbruik van draagmoeders.
Wensouders die op de hoogte zijn van dit soort praktijken zijn ook strafbaar, zegt Dettmeijer. Daarom is het volgens haar hoog tijd dat er overheidcontrole komt:
“De reden dat gedwongen orgaandonatie en gedwongen draagmoederschap in de Nederlandse statistieken niet voorkomen, is omdat we er niet naar kijken. Het is net als met uitbuiting buiten de seksindustrie: vroeger dachten we dat het niet bestond. Nu we er bewust op rechercheren, zie je het probleem steeds pregnanter worden.”
klik

‘Ministerie moet orgaanshoppen als probleem gaan zien’

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel wil dat het ministerie van VWS onderzoek doet naar het ‘orgaanshoppen’ waardoor patiënten soms plotseling van een wachtlijst verdwijnen. De rapporteur verwacht dat ‘shoppen’ in organen “mogelijk groter is dan je zou denken en in ieder geval toeneemt” als gevolg van de mondialisering en internet.
Volgens de Volkskrant zijn in Iran en Pakistan organen legaal te koop. Op het internet zijn advertenties te vinden van mensen die bijvoorbeeld een nier te koop aanbieden. “Op dit moment ziet VWS deze handel niet als een probleem’, constateert Dettmeijer, “en dat zou wel moeten.”

Abraham en z'n mosterd. Convicted priest Oliver O’Grady/Stockton Diocese named in new abuse suitMany California victims born after 1977 still may have legal rights to expose abuse, get justice and keep kids safe right now.

bijzondere verdiensten met een mondiale uitstraling

1
2
3

5

Eloísa Cartonera ha transformado el libro de un objeto inalcanzable a una fuente accesible de placer, conocimiento y desarrollo personal. Más de 60 editoriales cartoneras operan en países de toda Latinoamérica.
Los Premios Príncipe Claus se conceden anualmente a 11 personas u organizaciones cuyas acciones culturales tienen un impacto positivo en el desarrollo de sus sociedades.
El Premio Principal está dotado con la suma de 100.000 euros. S.A.R. el Príncipe Constantino de Holanda hará la entrega del mismo el 12 de diciembre de 2012 en el Palacio Real de Ámsterdam.


Fuente: DyN