donderdag, februari 28, 2013

There was that goat


Midden op het grote plein

staat het stalletje van Katrijn

duifies duifies
kom maar bij gerritje

groetjes aan  Hurkmans en kardinaal Pell

x
x
x ,  doei,

Jufvrouw Annie

MFA

Hemetjelief, noem dat maar 's geen wijze man!


Snoekduik van de jacobsladder

Hopend op een telefoontje van X
Niet dus
Dag Mevrouw, wat heeft u een leuke stem
En jij blijkbaar een goeie bui
Bent U degene die u in huis gaat over de energie?
Ja, en ik ben spaarzaam dus wat wilt U
Ik ben van essent en
en u gaat mij dus nu uitleggen hoe gelukkig ik word wanneer ik u aan een pot pindakaas help en lid word van uw club? Kunnen we daarvoor niet beter samen de kroeg ingaan?
Als u gelukkig wilt worden kunt u beter naar de kerk gaan

22
Bûter, brea en griene tsiis moge het vanmiddag pinda's regenenOnsterfelijk; hallelujah trail met ikea gehaktballetjes

"Men hoopt dat rond het vierde tientje het geluid zal opklinken van een draaiende propeller, ten teken dat de Heilige Vader in aantocht is."

bron RKK.nl 


nicasius

knijnen; we've got the whole world

't Was weer zover
de kalkoenen waren dood

Straatnaambordjes bloesje1
3

woensdag, februari 27, 2013

accepted the resignation presented by Auxiliary Bishop Gerard Clifford of the Archdiocese of Armagh, Ireland, in accordance with canon 401 para. 2 of the Code of Canon Law.

- accepted the resignation from the pastoral care of the Archdiocese of Liverpool, England, presented by Archbishop Patrick Altham Kelly, in accordance with canon 401 para. 2 of the Code of Canon Law.


bron: NRC door Danielle Pinedo en Anouk Eigenraam


ROERMOND (RKnieuws.net) - Het bisdom Roermond is ernstig nalatig geweest in een ontuchtzaak in de jaren vijftig en zestig. Het slachtoffer van de ontucht, een nu 73-jarige vrouw, krijgt 100.000 euro compensatie. Dat is het maximale bedrag dat kan worden
De vrouw werd van haar twaalfde tot haar zesentwintigste structureel verkracht door een kapelaan. Ze meldde het misbruik drie keer bij het bisdom, maar dat deed er niets mee. De kapelaan werd zelfs gepromoveerd tot pastoor in Heerlen. Hij overleed in 1994.

Het slachtoffer werd niet geloofd. Ze kreeg daarom elektroschoktherapie en daaraan heeft ze epilepsie overgehouden. Het bisdom erkent dat er vroeger 'grove fouten' zijn gemaakt.

De advocaat van het slachtoffer spreekt van een uitzonderlijke zaak. 
De vrouw is tevreden met de uitkering.Kerk aangeklaagd voor zware mishandeling

BREDA (RKnieuws.net) - Een man van 59 jaar, erkend slachtoffer van seksueel misbruik, stapt naar de rechter om de kerk aan te klagen voor zware mishandeling. Hij wil ook erkenning en compensatie krijgen voor het fysiek geweld dat hem als tiener jarenlang is aangedaan door meerdere priesters op een Limburgs internaat.Ik ben een keer oraal verkracht, maar kreeg bijna dagelijks klappen en trappen. Ik ben vijf keer letterlijk het ziekenhuis in geslagen. Maar over de mishandeling geeft de congregatie niet thuis, zegt hij in een interview met de Volkskrant.

Het is voor het eerst dat een misbruikslachtoffer een rechtszaak begint over mishandeling. Zijn advocaat Martin de Witte heeft een verzoek tot een voorlopig getuigenverhoor voor de Bredase rechtbank gedaan, dat op 11 maart wordt behandeld. Als de rechtbank het verzoek inwilligt, zal onder anderen ook Wim Deetman als getuige worden opgeroepen. Deetman was voorzitter van de onderzoekscommissie die seksueel misbruik in de katholieke kerk onderzocht.

De man zat in de jaren zestig op Huize Joseph in Cadier en Keer, een katholiek internaat voor moeilijk opvoedbare jongens. Voor het seksueel misbruik heeft hij inmiddels compensatie gekregen van de congregatie van de priesters van het Heilig Hart van Jezus: 25 duizend euro. Je hebt een pedagogische tik of niet, Mijnheer de Voorzitter, in mijn samenleving ...

Boefje en de financieel adviseur --> bestuursvoorzitter van Harreveld
Je zou er haast emotioneel van worden.


OEPS verkeerde burgemeester
Sorry Deetman.

Of was 't nou de verkeerde krant?IKON - pastoraat IKON en ZvK ontslaan meer dan helft medewerkers Hoera we krijgen Slachtofferhulp


IKON en ZvK ontslaan meer dan helft medewerkers
RK Nieuws

27-2-2013

Het IKON Pastoraat is nog in gesprek met enkele externe partijen voor een mogelijk, wellicht gedeeltelijk, voortbestaan.


Als dat hele KNR ook maar voor een halve meter serieus te nemen valt stoppen ze hun geld in de expertise en de medewerkers van dat IKON pastoraat wat in de loop van de afgelopen jaren, itt de KNR niet slechts wél betrouwbaar maar ook  deskundig is gebleken.


En niet alleen op het historisch kerkelijk seksueel misbruik al jaren bezig is, maar zelfs de motivatie om realistisch te zijn en dus de volgende fase van het seksueel misbruik, dat via het internet, al jaren geleden te hebben onderkend.

En dat is meer dan je van die hele RKK (-N) kunt zeggen.
Die hebben, aantoonbaar, het misbruik - met kennis van dat hele zooitje op dat aartsbisdom Utrecht - olv. "Ich habe nichts gewusst"-Simonis Rentinck en zijn priesters en (Hulp en Recht) Maria Miscalculatie in zelfreinigend vermogen naar de laatste berichten meevallertje van 30 miljoen. - slechts mogelijk gemaakt en gelegitimeerd.

Waarbij niet slechts slachtoffers zijn gemaakt, maar vooral 10 jaar lang nieuwe misbruik-mogelijkheden zijn aangeboden en ontwikkeld voor de realiteit van zingevingszoekers het internet. "Internet" priester Father Roderick (Vonhögen) op kop.

Een niet te verantwoorde handelaar met een doos speelgoed, meer dan walgelijk produkt van de calculerende Kerk en haar Levensminachtende collateral damage
wat in normaal nederlands gewoon een bordeel met souteneurs heet.

Geen afkoopsom voor Houbens Kwispeldoortje of Iers gejat liturgisch feestje Cannot we all be just friends Jezus redt aan de voordeur dat er tegen op kon.

Slachtoffers daarvan konden - binnen iedere integriteit en verbluffende gemotiveerdheid op het ontwikkelen van deskundigheid én instrumenten terecht bij dat IKON- pastoraat.


Net zozeer als het netwerk van maatschappelijk betrokkenen waarop het IKON pastoraat een beroep kan doen
op dit moment juist voor de groep slachtoffers van historisch misbruik en geweld in de tehuizen van onschatbare waarde kan zijn in een deel van de voor mensen noodzakelijke antwoorden

Behalve mensen is er niet slechts de (net zo historische) expertise tot het ontwikkelen van instrumenten, er is bovenal de motivatie.

Het is levensgevaarlijke idiotie om de (noodzaak) van zingevingsvragen van misbruikslachtoffers te ontkennen
Onderwijl misbruikslachtoffers in hun afhankelijkheid gebruikend van de volgende produkten van mensenhandel, voortzetting van het beroerdste van wat RKK cultuur- en traditie heeft geleverd in elkaar naaien.


De cynische minachting van de RKK die denkt dat zij daar - voor nog levende generatie(s) slachtoffers van dat historisch misbruik van God als legitimering - een belangrijke rol anders dan het mogelijk maken dat anderen dat wél kunnen - zouden kunnen spelen.En dat is niet slechts de cynische minachting voor slachtoffers van dat door en binnen de RKK gepleegde (sexueel) misbruik.
Het is de minachting voor Leven van zoveel kwetsbare en Zorgafhankelijken over die hele wereld heen.
En de minachting van eigen Gelovigen, haar eigen grootheid en reden tot voortbestaan
Haar eigen boodschap.
En dat je dit wellicht in andere taal zou moeten zeggen opdat het doordringt?
Me neus!!

Daarvoor is mijn ontzetting én mijn diepste walging te groot. En mijn keuze vrijheid !

Er bestaan geen woorden die dat ooit zullen kunnen weglikken.

Er bestaan de volgende stappen. En de noodzaak tot kiezen. En het opluchtend weten.
Dat ik in ieder geval de eeuwigheid niet heb!


KNR : Slachtoffers niet in de kou

 25-2-2013
KNR
 WvdV.

S-HERTOGENBOSCH - Naar aanleiding van uitspraken van de voorzitter van de Klachtencommissie, mr. Wiel Stevens, over klagers wier klacht bij gebrek aan steunbewijs ongegrond verklaard wordt, is aan de KNR een aantal vragen voorgelegd. Eén van deze vragen luidde of de KNR deze slachtoffers ‘in de kou’ laat staan. Ons antwoord bleek in de media niet goed overgekomen te zijn, vandaar dat we het hier nog eens willen herhalen en toelichten.
 
De KNR laat geen mensen in de kou staan. Dat is de reden waarom hogere oversten vanaf het begin gezegd hebben, met de bisschoppen, dat verjaring niet telt. Waar slachtoffers bij de burgerlijke rechter nul op het request zouden ontvangen, krijgen bij de procedures van de Klachtencommissie alle klachten, hoe oud of verjaard ook, een kans. En waar slachtoffers bij de burgerlijke rechters een hoge bewijslast opgelegd zouden krijgen, is deze bij de procedures voor de Klachtencommissies teruggebracht tot het aannemelijk maken van de klacht. Het kan desondanks zijn dat klachten in de ogen van de Klachtencommissie niet aannemelijk zijn – om welke reden dan ook. Het idee dat er werkelijke slachtoffers zijn van seksueel misbruik wier klacht ongegrond wordt verklaard, is in de ogen van de KNR onverdraaglijk. Juist daarom is de Klachtencommissie de opdracht gegeven de lat van de aannemelijkheid zo laag mogelijk te leggen.

Desondanks blijft de mogelijkheid bestaan dat er misbruik heeft plaatsgevonden zonder dat dit aannemelijk kan worden gemaakt. De KNR onderkent dat deze groep ‘slachtoffers’ in dubbele zin slachtoffer is. Zij zijn misbruikt én hun misbruik wordt niet erkend door gebrek aan steunbewijs. Voor deze mensen is het van het grootste belang dat er opnieuw naar hun verhaal geluisterd wordt buiten allerlei juridische en mediation-procedures om – immers, juristen en ook mediators kijken toch eerst naar de vraag of de klacht aannemelijk kan worden gemaakt.

De KNR heeft de pers laten weten dat wij al lang voordat de vraag aan ons werd voorgelegd met deze problematiek bezig zijn. Wij hebben de pers geïnformeerd dat we buiten de procedures bij de Klachtencommissie om met zo’n 400 slachtoffers in gesprek zijn. Aan dit feit is geen aandacht geschonken. Onder dezen bevinden zich velen wier klacht ongegrond verklaard werd. De KNR laat deze mensen niet in de kou staan. Tot nu toe zijn er door hogere oversten van de KNR meer dan 2.000 gesprekken gevoerd met slachtoffers. Daarin wordt gezocht naar mogelijkheden van erkenning, herstel en heling. Ook aan dit feit is in de pers geen aandacht geschonken.

Onmiddellijk vanaf het bekend worden van de grote aantallen van seksueel misbruik heeft de KNR zich open opgesteld naar mogelijke slachtoffers. Reeds in maart 2010  is er een meldpunt ingericht, een e-mailadres en zijn er telefoonlijnen opengesteld. Daarvan is ruim gebruik gemaakt. En nog steeds bestaat de mogelijkheid voor slachtoffers die zich door mediation of door juridische procedures onrecht voelen aangedaan, zich tot de KNR te wenden. Het signaal in de pers dat de deur dicht is en slachtoffers in de kou blijven staan, is dan ook in het licht van het bovenstaande, pertinent onjuist.
 

dinsdag, februari 26, 2013

omarmend gedicht


BRON
De co o o o ninck van Hispanje heb ik altijd vereert
zo gaat de hele stam te keer
laat dan zijn rimpels waaien
je weet tenslotte maar nooit
dat heb je zo
met haartjes op een kippenvel

Mag het een onsje meer zijn?


dweilen met de kraan open

Kind van de rekening een verboden bestaan, George Berben

Mei 2013
BRON
" Ik heb het boek geschreven om een steun in de rug te geven aan alle mensen die hun leven voor een deel in kindertehuizen hebben moeten door brengen en zich zeker hierin zullen kunnen herkennen.
Het betekent dat je niet alleen deze ervaringen hebt moeten doormaken ,maar samen met tienduizenden anderen/
Het boek wordt ondersteund door een hoogleraar adoptierecht die ook het voorwoord schreef.
Ik heb het boek niet geschreven om er rijk van te worden,maar om dit onderwerp bespreekbaar te maken en mogelijk het verdriet en soms de schaamte weg te nemen over ons verleden want kinderen waren niet schuldig. Tot nu toe heeft het mij alleen maar een flink bedrag gekost om het te schrijven en gelukkig een uitgever gevonden (via deze hoogleraar) die achter het boek staat.,daar ben ik tevreden mee. De waarheid hoe er met kinderen is omgegaan is belangrijk en de kosten neem ik dan graag op de koop toe.
vr.gr. aan iedereen die Roos of mij kent en hou het hoofd omhoog,niets is er om je voor te schamen.
Het ga jullie goed!


Dank je wel, George,  fijn dat jij er ook bent.maandag, februari 25, 2013

Hurkmans, Den Bosch, spreekt amputaties tegen


Bisschop Hurkmans laat nu veel werk over aan zijn hulpbisschop Rob Mutsaerts. "Een leider werkt niet te hard, die denkt na. Ik ben er echt nog helemaal, ook al ben ik niet in elk debat aanwezig", aldus Hurkmans
Gezond hoor, die  RKKN


De een verklaarde al niet autistisch te zijn maar had de boodschap uit Rome over communicatie kennelijk nog niet gehad,  een ander is er echt nog helemaal maar had een probleem met de pauselijke communicatie

Zou Hurkmans nu, gedachtig aan dat helpende oog van de meester,  als getuigedeskundige ingeschakeld worden door de rechtbank  met drie heren? 


BRON
kardinaal Norberto Rivera Carrera
Dan zouden die nog wel 's een probleem kunnen krijgen met
dat eerder bewezen strontje in zijn oog wanneer het over grenzen gaat A Roman Miracle (?) -Author Unknown

From: Babylon Mystery Religion, by Ralph Woodrow.


Na het eigen ontslag van paus Benedictus stapt nu de Britse kardinaal en aartsbisschop O'Brien op. De aartsbisschop van St. Andrews en Edinburgh zou volgende maand vertrekken vanwege zijn leeftijd, maar stapt na beschuldiging van ongepast gedrag drie weken eerder op.
O'Brien is de hoogste katholieke geestelijke in Groot-Brittannië. Hij zou naar Rome gaan voor het conclaaf om een nieuwe paus te kiezen. Het is niet duidelijk of er iemand in zijn plaats gaat.

(reactie MCU) Het gaat goe! Hoeveel jongens blijven er nog over? Mag ik in zijn plaats?
"Please tell us where you heard it"


 

 

 Clerical Whispers

15-4-2011

Archbishop Diarmuid Martin slams Irish Americans sentimentality

In an interview with the Boston Globe, Dublin Archbishop Diarmuid Martin discussed Cardinal Sean O’Malley’s assignment to assess the clergy abuse crisis in the Irish Catholic church and assist the church in its response.


There was this goat; hoofden in blik en korenmaten

Hagen, 2002
CartoonStock.com


Wil jij niet meezingen, je zingt vals  ?


Katjangs en Katanga

février 16, 2013

Des Maï-Maï tigres ont attaqué le mercredi 13 février dernier la localité de Lukafu dans le territoire de Kasenga au Katanga. Des témoins rapportent que les assaillants ont pillé et incendié les biens des habitants ainsi que ceux de la mission des prêtres catholiques de la congrégation de Franciscains.
A en croire le curé de la mission, père Raoul De Buisseret, les miliciens ont été chassés de la localité plus tard dans l’après-midi lors d’un assaut des militaires congolais qui ont tué deux Maï-Maï et capturé deux autres.
Craignant une contre-attaque des miliciens, la population s’est réfugiée dans des localités voisines.

Radio Okapi:
Copyright Radio Okapi

Op de stoep blijven, schat

Mijn moeder wil dat ik ook jurist word

zondag, februari 24, 2013

AB-C dekens; Keiensnijder of piskijker is géén beschermde titel. Pappie Deetman - buiten huiselijke kringen - ook niet.

BRON
ervaringsdeskundigheid
Balkenbreien
Play again

Kruidvat


onverskrokke kyk ek elke donnerse brander
in sy gut voor hy breek
die rots sidder onder my sole

Ek moet beken dat ek ’n woord in reël 10 verander het.
  Skies, Antjie, jy moet my maar aankla van onregmatige of wederregtelike peutering.

piepshow; wee de muis

Geachte Heer Stevens, hou je poot stijf!