donderdag, mei 29, 2014

de vioolkist met de 46 maagden Holy Mary full of grace let the chickens have their race


´t Aloysius,  Amsterdam. foto: Wiel van der Randen  Geheugen van Nederland

Trix en Fix en de kuikentjes; Hemelvaartgedachte (bron: Vita Vera)

wat ruiuiuiuiuischt daar door het struiuiuiuiuiuikgewas
en toch, Germana, had ook ik mijn kerk boek keurig gekaft!

wist ik veel dat het verschil tussen een kerk en een kapel niet je jas was

woensdag, mei 28, 2014

wasknijperkrab


Geheugen van Nederland

Geheugen van Nederland centsprent 

serious requestSerious Request 2014 voor slachtoffers seksueel geweld
Bewerkt door: redactie − 27/05/14, 01:50  − bron: AP, Reuters
© reuters. Paus Franciscus praat in zijn vliegtuig journalisten toe

'Ramen en deuren gingen open'

bron KNR
27-5-2015

ETTEN-LEUR - Dat is de titel van het boek dat op 27 mei is gepresenteerd in huize San Francesco.

De auteur is zuster Victima de Klijn van de congregatie der Zusters Franciscanessen van Etten-Leur, een echte onderwijscongregatie. Op het hoogtepunt telde de congregatie 650 zusters en ruim 300 leerlingen. De titel verwijst naar Vaticanum II, waarin paus Johannes XXIII gelovigen opriep zich niet langer te isoleren binnen de eigen gemeenschap, maar om de deuren en ramen te openen. Zuster Victima de Klijn, oud algemeen overste van de congregatie en historica, vertelt in het boek op levendige wijze hoe zij en haar medezusters inhoud en vorm gaven aan hun religieus leven.

De opzet van het boek is drieledig. In de eerste hoofdstukken boekstaaft zuster Victima de laatste vijfenzeventig jaar van de congregatie. Ondanks de noodzakelijke afbouw op tal van terreinen blijven de zusters werken vanuit een opbouwmentaliteit. Ze ondergaan de 'verliezen' niet als een noodlot, maar gaan er beleidsmatig creatief mee om. In de volgende drie hoofdstukken staat het antwoord op de vraag centraal wie deze zusters als kloosterlingen zijn. Het boek eindigt met het besef van de eindigheid van de congregatie, een gedachte waarmee de zusters geleidelijk vertrouwd zijn geraakt. Zuster Victima schrijft: 'Van een vermoeden, werd het een weten en van een weten een ervaren en aanvaarden.' 

Uit het aanvaarden van de sterfelijkheid ontstond de behoefte om de waarden, waaruit de zusters hebben geleefd, het geestelijk erfgoed, door te geven. De zusters doen dat in de lijn van paus Franciscus, die evenals zijn voorganger Johannes XXIII zijn kerk de opdracht gaf 'deuren en ramen open te zetten'. 

Nu niet, zoals indertijd in de jaren zestig, om de geest van de wereld binnen te laten komen, maar om de geest van de zusters de wereld in te sturen.

Tijdens de presentatie van het boek kwamen verschillende personen aan het woord. Naast de auteur zelf waren dat bestuurslid mevrouw Ria Verrest-van Haperen, algemeen overste zuster Ancilla Martens, mevrouw burgemeester H. Van Rijnbach, familieleden mevrouw A. Schwarz van Manen en de heer J Scholten, medezuster Paula Copray. Er klonken ook verschillende liederen, een daarvan was speciaal voor de gelegenheid geschreven door medezuster Monique Luykx.

De regionale pers liet zich niet onbetuigd. BN De Stem publiceerde op 27 mei een groot interview met zuster Victima. Het boek is voor slechts 15 euro te koop bij de zusters. T: 076 - 5020920 (tijdens kantooruren).

zondag, mei 25, 2014

¨it happened..............this is the core of what we have to say¨ Primo Levi

bron

¨Dat wat jou ontmenselijkt, zal onontkoombaar ook mij ontmenselijken¨

(Desmond Tutu)    

zaterdag, mei 24, 2014

Lombardi: probeer die stoel eens te tillen; de integriteitsdeskundige die ondernemingen adviseert transparant te handelen.
Ja daar draait een Amsterdamse betonmolen overuren. Beetje verwaarloosd?
donderdag, mei 22, 2014

Driehuis Missiehuis en de Johannes (ook Wustelaan, Santpoort): Pater P. Ritchie Oproep . Mét toegevoegde buiging naar Kierkegaards wasserij

Pater P. Ritchie - Driehuis


Mr. M.J.A. Nijssen te Leiden

klik

info@nijssenadvocatuur.nl

071 - 888 13 80 

zoekt voor haar cliënt steunverklaringen in de door hem geformuleerde klacht. Zijn klacht is gericht tegen Pater Paul Ritchie in de periode 1965-1969. Pater P. Ritchie verrichte indertijd werkzaamheden op het Kleinseminarie te Driehuis en gaf les op de nabijgelegen MULO. Het Kleinseminarie behoorde tot de Congregatie van het Heilig Hart (MSC).

Reacties kunt u ook richten aan secretariaat@klokk.nl


Oproep via KLOKK

Met een toegevoegde buiging naar Kierkegaards wasserij:

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: FYI 1:2
Datum: Thu, 22 May 2014 14:06:36 +0200
Van: Crispina
Aan: secretariaat@klokk.nl


met groet:

..................

 op 22-05-14 14:06, Mail Administrator schreef:
This Message was undeliverable due to the following reason: 

Each of the following recipients was rejected by a remote mail server.
The reasons given by the server are included to help you determine why
each recipient was rejected.

  Recipient: 
  Reason:  5.7.1 Service unavailable; Client host [--.---.---.--] *


* IP adres door mij hier verwijderd


met groet !

zondag, mei 18, 2014

roodborstje tikt tegen raam. Want Tijsje Wijs die ging op reis

dag na dag

na dag

na 


dag
Nazim Hikmet
groetjes

Berend 

vrijdag, mei 16, 2014

Je raakt wel ´s wat kwijtTrouw

Het melden van seksueel misbruik in de katholieke kerk blijft ook na 1 juli mogelijk. Maar vanaf die datum behandelt de klachtencommissie alleen nog zaken die niet verjaard zijn en tegen mensen die nog in leven zijn.
 • Voor sommige slachtoffers kan het van levensbelang zijn dat ze na 1 juli nog naar buiten kunnen komen.
  De organisatie van misbruikslachtoffers Klokk
Dat liet de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland vandaag weten in een reactie op de wens van de organisatie van misbruikslachtoffers Klokk om melden langer mogelijk te maken. De bisschoppen praten maandag met de voorzitter van Klokk.

Volgens de bisschoppen is vorig jaar samen met Klokk afgesproken om vanaf 1 juli te stoppen met het behandelen van verjaarde klachten en klachten tegen overleden religieuzen. Vanaf november zijn slachtofers opgeroepen om zich tijdig te melden. Klokk erkent de afspraak, maar heeft ontdekt dat er nog tientallen mensen zijn die zich nog niet hebben gemeld. 'Voor sommige slachtoffers kan het van levensbelang zijn dat ze na 1 juli nog naar buiten kunnen komen', stelt de voorzitter.


Minder verjaarde zaken

Het is sinds 2007 mogelijk om verjaarde zaken en zaken tegen overledenen te melden. Reden om er nu mee te stoppen is dat er steeds minder van dergelijke zaken zijn. Vaak is er niet eens voldoende om een zitting van de klachtencommissie mogelijk te maken, aldus de bisschoppen.

Zij en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR)
vinden het daarom niet langer verantwoord daarvoor geld uit te trekken.
Volgens de Rooms-Katholieke Kerk blijft het met het oog op hulpverlening altijd voor alle slachtoffers mogelijk om met een bisschop of een andere overste te praten over seksueel misbruikbron? click

Het Openbaar Ministerie heeft misbruikzaken van katholieke priesters en geestelijken opzettelijk laten verjaren. De zaken werden opgeborgen in een kastje in het Paleis van Justitie in Den Bosch.
Dat blijkt uit een rapport over de afhandeling door het OM van kerkelijke misbruikzaken in het verleden. Het is geschreven door voormalig procureur-generaal Dato Steenhuis op verzoek van het College van procureurs-generaal. Het rapport is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Resistência ao vivo


RuiLourenco
filiptc

de dolkstootlegende Spitting in public

Snoskommers; vrijheid geef je door en Jezus greep z´n keybord en schreef op het internet Laat de Kinderen tot mij komen. Maar dan moet er wél geluisterd worden

"Op zekere zomerdag nam een kraai twee wilde eenden tot vrouw. Zij hadden veel voedsel en ze waren genesteld op een goede plaats. 
In de herfst brak de tijd aan voor de grote trek. 
De kraai wilde met zijn gezellinnen mede vliegen, maar de eenden zegden dat het land waar ze heen gingen zeer ver was en de vlucht zeer vermoeiend.
"Bekommer u niet om mij, ik zal hoog vliegen, en zal me lang in gestrekte vlucht kunnen houden"
Ze vertrokken, maar weldra bleef de kraai achter, groter en groter werd de afstand tussen de eenden... zo groot dat, toen de eenden omzagen, zij hun kameraad niet meer opmerkten. Zij daalden neer op een meertje om te wachten.
Toen de kraai aankwam, gingen ze naast elkaar liggen. De kraai daalde neer en rustte uit op hun rug.
Toen hij uitgerust was stegen ze alle drie op om de reis voort te zetten. 
Voor de zoveelste maal gebeurde het weer eens dat de eenden moesten neerstrijken op het water om te wachten. Maar toen de kraai zich wilde neerzetten op hun rug, weken de eenden uiteen. 
De kraai riep: Ïk zink!"
Een der eenden vroeg: Tot waar?"
"Juist tot aan mijn benen."
"En tot waar nu?"
" Juist tot aan mijn dijen."
" En tot waar nu?" vroeg de andere eend.
" Ik zink," riep de kraai, "juist tot aan mijn vleugels."
" En tot waar nu?" vroeg de andere eend.
" Ik zink juist tot aan mijn bek..."
Pas had de kraai dit geroepen, of hij verdween onder het water; een paar belletjes lucht kwamen aan de waterspiegel openspringen. Dat was alles...

 uit: Vitipik, Frans van de Velde OMI
Einddatum voor klachten

BUITENLAND 
Het adviespanel voor seksueel misbruik van paus Franciscus gaat “duidelijke en effectieve” richtlijnen opstellen die het mogelijk maken bisschoppen en andere geestelijken die misbruik niet melden hiervoor te straffen. Dat hebben leden van het panel vanmiddag gezegd.

Slachtoffers en mensenrechtenorganisaties uiten al langer kritiek op het Vaticaan omdat de kerk medewerkers die kinderen hebben verkracht of misbruikt hiervoor niet straffen. In veel gevallen verborg de katholieke kerk de misbruikschandalen zelfs opzettelijk. Het verantwoordelijk houden van geestelijken die over de schreef zijn gegaan wordt gezien als een belangrijke test voor het adviespanel, schrijft persbureau AP.

HUIDIGE WETTEN VOLDOEN NIET VOLGENS KARDINAAL

Kardinaal Sean O’Malley, de aartsbisschop van Boston, zei vanmiddag in een toelichting tegen journalisten dat geestelijken met behulp van de huidige wetten van de kerk verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor misbruik, maar dat de wetten in de praktijk niet voldoen en dat daarom nieuwe richtlijnen nodig zijn:
“Vanzelfsprekend is het onze zorg om zeker te stellen dat er duidelijke en effectieve richtlijnen zijn die we kunnen gebruiken in situaties waarin geestelijken hun verplichting om kinderen te beschermen niet hebben vervuld.”

De commissie werd in december door Franciscus in het leven geroepen na herhaalde kritiek op de katholieke kerk voor het negeren van de stroom aan pedofilieschandalen. In maart werden de leden van het panel benoemd, vier mannen en vier vrouwen. De leden kwamen afgelopen week voor het eerst bijeen.

Einddatum voor klachten

- In het NRC van woensdag 14 mei wordt bericht: ‘Organisatie slachtoffers wil langere meldprocedure’. Voorzitter Guido Klabbers van KLOKK geeft in het bericht aan hierover te zullen spreken in een overleg met kerkleiders. Maandag ontmoeten de voorzitters van de Bisschoppenconferentie, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) en KLOKK elkaar tijdens het reguliere overleg dat zij hebben.
Op 19 november 2013 maakten de Bisschoppenconferentie en de KNR bekend, dat vanaf 1 juli 2014 de mogelijkheid zou vervallen om klachten van seksueel misbruik in te dienen tegen overledenen en klachten van seksueel misbruik dat verjaard is. De Bisschoppenconferentie en de KNR riepen slachtoffers toen op om deze klachten vóór 1 juli 2014 te melden, indien zij dit nog niet hadden gedaan.
Later, op 16 december 2013, werd die oproep herhaald in een interview van kardinaal Eijk en broeder Van Dam in De Telegraaf en regionale dagbladen. De voorzitters van de Bisschoppenconferentie en de KNR spraken in het interview over de einddatum van 1 juli 2014.
Het was het unieke van de aanpak van de Kerk: strafrechtelijk verjaarde zaken of klachten tegen overleden personen konden worden behandeld bij de Klachtencommissie Seksueel Misbruik RKK, terwijl dat naar Nederlands of kerkelijk recht niet mogelijk is.

Zeven jaar

De Kerk heeft bijna zeven jaar lang de mogelijkheid geboden om klachten van seksueel misbruik in te dienen tegen overledenen en klachten betreffende seksueel misbruik dat is verjaard. In 2007 werd deze mogelijkheid gerealiseerd door de Stichting Hulp en Recht, de voorganger van de Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland,  onder de auspiciën waarvan sinds 2011 klachten van seksueel misbruik worden behandeld.
De genoemde datum van 1 juli 2014 werd overeengekomen in het Voorzittersoverleg, van kardinaal Eijk als voorzitter van de Bisschoppenconferentie, broeder Van Dam als voorzitter van de KNR en Guido Klabbers als voorzitter van slachtofferkoepel KLOKK.
Na 1 juli 2014 blijft de mogelijkheid bestaan om een klacht in te dienen wegens seksueel misbruik, mits dat niet verjaard is en de aangeklaagde nog in leven is.
De reden waarom met ingang van 1 juli 2014 de mogelijkheid vervalt om klachten van seksueel misbruik in te dienen tegen overledenen en klachten van seksueel misbruik dat verjaard is, is de afname van dergelijke klachten. Het wordt door deze afname steeds moeilijker om voldoende klachtenbehandelingen te plannen voor de zittingen van de Klachtencommissies. Daardoor is het niet langer verantwoord om de huidige omvang van de Stichting Beheer en Toezicht inzake seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland te continueren. 

0-meting


Een onderzoeksrapport (de “0-Meting”) dat werd opgesteld op verzoek van de

bron: KNR


voorzitter van de Bisschoppenconferentie, de voorzitter van de KNR en de voorzitter van slachtofferkoepel KLOKK, signaleerde dat het bepalen van een einddatum voor het indienen van klachten wenselijk was (zie p. 17-18 in het rapport dat daarover is gepubliceerd). Dit rapport werd op 10 oktober 2013 gepubliceerd en op 5 november 2013 overhandigd aan minister Opstelten. Zie:  http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=37

De bisschoppen en hogere oversten blijven bereid om in gesprek te blijven gaan met slachtoffers met het oog op hulpverlening.  

Eerdere berichtgeving

Op 19 november 2013 maakten de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) de datum van 1 juli 2014 bekend. Zie hierover:‘Sluitingsdatum seksueel misbruik overledenen en verjaarde zaken’

Voor het onderzoeksrapport waarin wordt geadviseerd een einddatum in te stellen, en dat op dinsdag 5 november 2013 werd aangeboden aan minister Opstelten: ‘Publicatie onderzoek naar uitvoering adviezen ter zake seksueel misbruik’ Zie: http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=37 en
http://www.rkkerk.nl/nieuws.php?id=30
Voor meer informatie zie op de website van de Kerkprovincie: ‘Dossier Misbruik: Persberichten’ en op de website van de KNR: Dossier Misbruik: persberichten 

Norit

donderdag, mei 15, 2014

Kritiek op stopzetten regeling melden kindermisbruik RKK

ANP-10652850-568x378
Foto ANP/ Koen Suyk
BINNENLAND
Organisaties van misbruikslachtoffers in de Rooms-Katholieke Kerk hebben kritiek op het per 1 juli stopzetten van de regeling om kindermisbruik te melden. Dat zeggen KLOKK, de grootste organisatie van misbruikslachtoffers, en het Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik (VPKK) vandaag in NRC Handelsblad.
KLOKK was in eerste instantie nog akkoord gegaan met het voorstel van de bisschoppen en de oversten van congregaties om de regeling stop te zetten, maar eist nu toch dat slachtoffers langer klachten kunnen melden. Het VPKK is nooit akkoord gegaan.

verbod op doorspoelen goudvissen Duitsland van kracht

Trouw
15-5-2015
Het auteursrecht van goddelijke openbaringen ligt niet bij God, maar bij zijn profeten. Ook als de profeet beweert dat hij slechts een willoos werktuig in Gods handen is.
Dat heeft de hogere strafkamer van Frankfurt besloten. Ze stelt daarmee de Amerikaanse psychiater die de zaak heeft aangespannen in het gelijk. Zij publiceerde eerder een tekst die ze in 1975 tijdens een openbaring van Jezus zou hebben ontvangen.

Auch Geistesgestörte und Hypnotisierte könnten Urheber sein. 
en een buiging voor de ouders van Gerd Leers

woensdag, mei 14, 2014

2

Hoogleraar forensische psychologie Maastricht berispt voor doorspoelen goudvis

Hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter is door het tuchtcollege berispt omdat zij met haar gedrag en advies een vechtscheiding heeft doen escaleren. Ze heeft valse beschuldigingen van een moeder die beweert dat haar ex-man hun zoon heeft mishandeld en misbruikt, zonder wederhoor opgenomen in een rapport.
 • © anp.
  Kinderombudsman Marc Dullaert sprak dinsdag in de Tweede Kamer over vechtscheidingen.
Het is dezelfde zaak als waarover emeritus hoogleraar Arnold Heertje onlangs voor RTL Nieuws een column schreef. Hij schreef dat Bureau Jeugdzorg het jongetje van zijn school 'ontvoerde' zonder medeweten van de moeder. Vorige week voerde Bureau Jeugdzorg een kort geding tegen Heertje.

Uit het dossier in deze zaak blijkt dat de moeder van de nu 7-jarige 'Bram' een reeks deskundigen inschakelde in de strijd tegen haar ex-man. Een van hen was Corine de Ruiter, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en vaak als deskundige opgevoerd in de media. Met haar rapportages probeerde de moeder de vader het ouderlijk gezag te ontnemen.

Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert, die dinsdag in de Tweede Kamer sprak over vechtscheidingen, komt dit vaak voor. 'Juist hoogopgeleide ouders trekken juridisch alles uit de kast. Dat gaat van absurde beschuldigingen van seksueel misbruik tot het elkaar om de oren slaan met verklaringen van allerlei zelfbenoemde experts.'

'Serieuze aanwijzingen'
In een 'deskundigenbericht' over Bram schrijft De Ruiter dat er 'frequente en serieuze aanwijzingen zijn voor het bestaan van een ernstig vermoeden van meerdere vormen van kindermishandeling in deze zaak. Meer specifiek gaat het om signalen van seksueel misbruik, lichamelijke mishandeling en lichamelijke en emotionele verwaarlozing.'

De hoogleraar baseerde zich uitsluitend op informatie van de moeder. Ze sprak niet met Bram of zijn vader. Uit het dossier blijkt echter dat er buiten de verhalen van zijn moeder geen aanwijzingen zijn voor mishandeling of misbruik.

Omdat de moeder elk contact van haar zoon met zijn vader jarenlang frustreerde, heeft het gerechtshof het gezag over Bram onlangs eenzijdig aan haar ex-man toegekend.

Het medisch tuchtcollege stelt dat De Ruiter met haar rapportages 'ernstig in gebreke is gebleven'. Door haar 'vereenzelviging' met de mening van de moeder is de vechtscheiding volgens de tuchtrechter 'geëscaleerd en op scherp gesteld'.

De Ruiter werd ook verweten dat zij tv-programma Zembla waarschuwde toen de redactie de vader wilde interviewen over vechtscheidingen. Volgens de tuchtrechter is 'aannemelijk dat zij daarbij heeft gezegd dat het om een misbruikzaak ging en niet een vechtscheiding'. Dat had zij niet mogen doen. Het tuchtcollege berispte haar.
Hoger beroep
De Ruiter heeft hoger beroep aangetekend en wil niet reageren. Wel stelt ze dat dit soort zaken niet bij een tuchtcollege voor de gezondheidszorg thuishoort. 'Dit was een gedragskundige rapportage, waarbij je een analyse maakt op basis van het beschikbare dossier. Dat is iets anders dan een individuele behandelrelatie van een therapeut met een cliënt.'

Eerder kreeg De Ruiter al eens een waarschuwing van het tuchtcollege, omdat zij rapporteerde over de psychische gesteldheid van een moeder die ze nooit had gesproken.

De Ruiter is niet de enige die struikelde over de zaak van Bram. Ook arts Paul Pollmann concludeerde, zonder vader of zoon te spreken, dat er sprake is van mishandeling.

Pollmann is wegens zijn ondeugdelijke rapportages in deze en andere zaken door het tuchtcollege op de vingers getikt. Hij mag nooit meer als arts werken.

Vandaag in de Volkskrant: 'Ineens kwam ze met een rapport van deze arts die ik niet kende. Ik zei: hoe kom je hierbij, hoe komt die arts hierbij? Ik had die hele man nog nooit gesproken.'