donderdag, april 27, 2017

Kinderen met bloedarmoede


De Belgische katholieke kerk excuseert zich bij de metiskinderen voor de rol die katholieke ordes en instellingen hebben gespeeld in die koloniale periode. Dat heeft de Antwerpse bisschop Johan Bonny namens de Belgische bisschoppen gezegd tijdens een colloquium in de Senaat over de kwestie.
Wie zijn de metissen?
In Congo, Rwanda en Burundi was er onder Belgische voogdij geen plaats voor metissen of "halfbloedkinderen", met koloniale blanke vader en een zwarte moeder. Blank en zwart moesten in die periode strikt gescheiden leven. Afrikaanse moeders van metissen werden onder druk gezet om hun kinderen af te staan. De "kinderen van de zonde" kwamen dan in katholieke instellingen terecht, zoals dat van de Witte Zusters in Save, in Rwanda.
Eind jaren 50 werden honderden kinderen uit die instellingen overgebracht naar België, waar ze in weeshuizen of bij pleegouders terechtkwamen. Ze groeiden in ons land op, maar hadden vaak geen geboorteakte. Hun nationaliteit werd hen ontnomen en ze hadden geen banden meer met hun ouders of familie in Afrika, van wie ze zelfs de identiteit niet kennen. Verenigingen van metissen vragen al langer dat de Belgische staat hun lijden erkent en acties onderneemt om iets goed te maken.

Bonny: "Verschil tussen iets vaag weten en persoonlijke verhalen"

De Belgische kerk heeft nu tijdens een colloquium met getuigenissen in de Senaat zijn excuses aangeboden aan de metissen. De bisschoppen roepen alle katholieke instellingen in België, Afrika en Rome op om alle documentatie die ze in hun bezit hebben en die metissen kunnen gebruiken om ouders of afstamming in Afrika terug te vinden ter beschikking te stellen.


"Het verhaal van de metissen valt middenin onze Belgische geschiedenis, en die van onze kerk. Deze kwestie is pas de laatste 2 jaar aan de oppervlakte gekomen. Er is een verschil tussen iets weten, en de dag waarop feiten naar buiten gekomen gesteund door cijfers en getuigenissen", zegt bisschop Bonny daarover in "De ochtend".


woensdag, april 26, 2017

Cardinal The Rise and Fall of George PellGeorge Pell is the most recognisable face of the Australian Catholic Church. He was the Ballarat boy with the film-star looks who studied at Oxford and rose through the ranks to become the Vatican's indispensable 'Treasurer'. As an outspoken defender of church orthodoxy, 'Big George's' ascendancy within the clergy was remarkable and seemingly unstoppable.

The Royal Commission into Institutional Responses to Child Abuse has brought to light horrific stories about sexual abuse of the most vulnerable and provoked public anger at the extent of the cover-up. George Pell has always portrayed himself as the first man in the Church to tackle the problem. But questions about what the Cardinal knew, and when, have persisted.

The nation's most prominent Catholic is now the subject of a police investigation into allegations spanning decades that he too abused children. Louise Milligan is the only Australian journalist who has been privy to the most intimate stories of complainants.

She pieces together a series of disturbing pictures of the Cardinal's knowledge and his actions, many of which are being told here for the first time.

Conspiracy or cover-up? Cardinal uncovers uncomfortable truths about a culture of sexual entitlement, abuse of trust and how ambition can silence evil.
KLIK
About the author
Louise Milligan is an investigative reporter for ABC TV's 7.30 and Four Corners. She has covered the Royal Commission into Institutional Responses to Child Abuse. Milligan is Irish-born and was raised a Catholic.
klik

Borst roffelende gorilla

D'een of d'andere klootzak is kennelijk weer 's niet in staat geweest om - zoals een normaal mens doet -  even de wandelschoenen aan te trekken, op zijn/haar/hetjes fiets te stappen en even naar het  Weteringscircuit te gaan en daar die fiets te parkeren, diep adem te halen en daar net zo lang als zij/haar/hetje dat wenst rondjes te gaan lopen........Maar moest zo nodig zijn/haar/hetjes macht bewezen.
Een anonieme lafbek wiens fikkies dankzij een paar technische trucjes op zijn borst kan roffelen: kijk mij eens geweldig zijn, ik ben in staat -  (wie weet "wel weer") jouw blog te kraken en daar op te gooien wat ik wens........

en dat heeft ie, zoals ik net ontdek, dus gedaan: Roffel de Roffel, Me Tarzan, you jane.

Een goed moment me een vent te herinneren, knap grote met een ander stel mensen met waarschijnlijk de nodige technische kennis die voor de microfoon en het geluid zullen hebben gezorgd zodat die oproep dwars door RAI kon klinken:

EN WILLEN WE NAAR DE DAM DAN GAAN WE NAAR DE DAM

en dat ukkeltje wat op mijn schouder zat en demonstreerde dat ie precies wist wanneer je moest klappen.en joelen.


Het een was een knap staaltje hersenwerk
Dat op mijn schouders wippende ukkeltje een knap roerend staaltje veiligheid.
En dikke lol. In een knap staaltje wat is democratie waarin techniek ook wel handig is.
Pakjes appelsap, krentebollen en een thermosfles koffie ook.

en een staaltje zieke gorilla borstgeroffel.
Tja


dinsdag, april 25, 2017

Vrouw (89) vier jaar de cel in voor doodsteken echtgenoot

Het Parool 
24 - 4 -2017

De hoogbejaarde Antonia M. doodde de man met wie zij 68 jaar samen was in januari 2015 met een messteek. Hoewel de dame 89 jaar oud is, moet zij van de rechtbank vier jaar de gevangenis in.

De Amsterdamse rechter heeft geen twijfel dat het de kleine, breekbaar ogende Antonia M. was die op een winteravond in 2015 een keukenmes in de zij van haar 88-jarige echtgenoot Evert stak, kort voor het avondeten. 

[...]

De hoge leeftijd van Antonia M., die volledig toerekeningsvatbaar is, is reden om haar straf iets te matigen, 'omdat detentie haar naar verwachting zwaar zal vallen.' In de gevangenis zal M. naar alle waarschijnlijkheid op een afdeling terechtkomen voor zorgbehoevende gedetineerden

compleetmaandag, april 24, 2017

Visie van de groep Broeders van Liefde in België op euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie

Maart 2017

Deze tekst formuleert de visie van de groep Broeders van Liefde in België op euthanasie bij psychisch lijden van patiënten met een psychiatrische aandoening in een niet-terminale situatie. De tekst is gebaseerd op de voortschrijdende reflectie en op eerdere documenten over het onderwerp. Deze visie kan met de nodige wijzigingen ook toegepast worden in de sectoren ouderenzorg en welzijn. Eerst geven we de ethische visie, daarna een praktische uitwerking ervan in de tweetrajectenbegeleiding, de zorgvuldigheidsvereisten, en ten slotte de besluitvorming en toetsing.

PDF

BRONNEN
Deze synthese is gebaseerd op de voortschrijdende reflectie en op eerdere documenten over het onderwerp in de groep Broeders van Liefde, waarvan de onderstaande nota’s de belangrijkste zijn:

 • Begeleidingscommissie ethiek GGZ Broeders van Liefde, Begeleiding van psychiatrische patiënten met een verzoek tot euthanasie in een niet-terminale situatie, 2006, zie:
http://www.fracarita.org/document/ethiek/Ethisch%20advies%20GGZ%20- %20%20Euthanasie%20060111.pdf

• Raad van Bestuur vzw Provincialaat der Broeders van Liefde, Standpunt euthanasie bij psychisch lijden van psychiatrische patiënten in een niet-terminale situatie, Gent, Onuitgegeven Beleidsnota Provincialaat der Broeders van Liefde, 2012.

 • Centrale Supportgroep Levenseinde, Zorgvuldigheidsvereisten voor euthanasie bij patiënten met een psychiatrische aandoening in een niet-terminale situatie, Onuitgegeven nota, 2014.

Andere belangrijke documenten met betrekking tot euthanasie en psychisch lijden:

• Wet betreffende euthanasie, 2002, zie: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2002052837& table_name=wet

• Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis, Utrecht, De Tijdstroom, 2de herziene editie, 2009, zie: http://steungroeppsychiaters.nl/wp-content/uploads/Richtlijn-hulp-bij-zelfdoding_NVvP- 2009.pdf.

• Werkgroep Metaforum, Euthanasie en menselijke kwetsbaarheid, KU Leuven, 2013, zie:
https://www.kuleuven.be/metaforum/docs/pdf/wg_9_n.pdf


zaterdag, april 22, 2017

Tiels pleegkind wil lotgenoten seksueel misbruik verenigen

De Gelderlander

TIEL - De Tielse Dominique (32) werd als baby door de overheid bij haar moeder weggehaald. Ze kwam al snel in een pleeggezin waar ze haar hele jeugd werd mishandeld en misbruikt. Nu wil ze lotgenoten van seksueel misbruik verenigen.

In de nasleep van de commissie Samson, die misbruik in de jeugdzorg onderzocht, kreeg Dominique een schadevergoeding van 15.000 euro. De commissie concludeerde in 2012 dat de overheid en Jeugdzorg tekort zijn geschoten in het bieden van een veilige omgeving. Er kwamen twee regelingen voor schadevergoeding, de indieningstermijn sloot vorige maand. De Tielse vindt dat er te weinig gebeurt om de duizenden slachtoffers echt te helpen.

Luxe en duur

De aangewezen lotgenotenorganisatie Skip heeft volgens haar te nauw met Jeugdzorg samengewerkt en forse steken laten vallen in het behartigen van de belangen van de slachtoffers. Met een groepje lotgenoten wil de Tielse daarom zelf een lotgenotendag organiseren.
Lotgenotendag  Neerbosch

Dominique: ,,Ik ben op verschillende bijeenkomsten en lotgenotendagen geweest. Vaak was alles heel luxe en duur. Dan waren er heel veel mensen, waarvan maar een paar lotgenoten. Feestjes van de hulpverlening die reclame komen maken voor hun behandelingen.

Steeds meer mensen verloren de hoop en haakten af. Op de laatste bijeenkomst stond ik met een lotgenoot te praten en dachten we: 'waar is iedereen nou?'. Toen kwam het idee om zelf wat te organiseren.’’Seksueel misbruik

De Tielse dag moet daarom alleen voor lotgenoten zijn: alle slachtoffers van seksueel misbruik. Zo zijn er ook mensen betrokken die met de commissie Deetman te maken hadden, die misbruik binnen de katholieke kerk onderzocht. Dominique denkt dat er zo'n 150 mensen zullen komen. Na de eerste aankondigingen op Facebook hebben zich 30 mensen aangemeld.

Taboe

Als particulier initiatief blijkt het echter erg lastig om een bijdrage of medewerking te krijgen. Aanvragen bij het ministerie en de stichtingen Skip en KLOKK zijn afgewezen. Dominique kan de kosten voor de bijeenkomst en vervoer voor mensen die dit niet kunnen betalen niet zelf op zich nemen. De dag staat daarom op losse schroeven, maar ze legt zich er niet bij neer. ,,We blijven gewoon doorgaan. Ik wil het taboe doorbreken en ons een krachtige stem geven. Maar vooral bij elkaar zijn en een goede dag hebben. Gezellig wat eten en drinken. Ervaringen en tips uitwisselen, elkaar steunen: bij welke therapie heb je baat gehad, hoe ga jij er mee om, trucs om de nacht door te komen.’’

Fouten

In haar achterhoofd hoopt ze vanuit deze groep invloed uit te kunnen oefenen op de commissie De Winter die momenteel onderzoek doet naar geweld in de jeugdzorg. ,,Ik hoop dat ze nu niet weer dezelfde fouten maken en de slachtoffers en hun belang echt voorop stellen. Kinderen zijn nu nog steeds het slachtoffer. Dat mag niet zo zijn."Een uitgebreid interview met Dominique in De Gelderlander van zaterdag.

VPKK: Regeling voor nagekomen melders RKK-N


Stichting Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik - VPKK

21 - 4- 2017
5:29

Twee jaar na hun belofte aan de regering om ook nieuwe melders van seksueel misbruik binnen de rooms-katholieke kerk erkenning te bieden en in 'schrijnende gevallen' coulance te betrachten bij het toekennen van een gepaste compensatie, blijken de voorzitters van de Bisschoppen Conferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen de melders nu achter de schermen een regeling aangeboden te hebben.

In deze regeling wordt niet meer over erkenning gesproken, maar wordt 'nagekomen melders' slechts de mogelijkheid geboden 'om één of meer gesprekken te voeren met een onafhankelijk functionerend team van twee of drie ter zake deskundigen'. Het doel van dat gesprek zou zijn begrip te tonen voor 'ervaren leed'.
In 'schrijnende gevallen' kan men vervolgens een (uiterst bescheiden) compensatie aanvragen. Dat laatste klinkt coulant, ook als is de compensatie wel erg mager.
 Het zal je maar gebeuren dat je als kind jaren lang ernstig bent misbruikt, een leven lang onder een posttraumatische stress-stoornis hebt geleden en nauwelijks ooit in je eigen levensonderhoud hebt kunnen voorzien – en dan de maximale 'compensatie' van € 5.000 aangeboden krijgen.
Maar omdat het team van deskundigen in het geval dat je een compensatie aanvraagt ook moet beslissen over de authenticiteit van de melding, kan zo'n uitspraak je tenminste het idee geven dat je eindelijk wordt geloofd en dat gaat, anders dan een gesprek waarin je begripvol wordt aangehoord, enigszins in de richting van erkenning.

De rk-kerk heeft vanaf de sluiting van de Klachtencommissie op 1 mei 2015 achter de schermen twee jaar lang overlegd en het aantal nieuwe melders verzwegen. BC en KNR stellen nu dat de uitspraak van de rechter in het door het VPKK aangespannen kort geding de kerk geen ruimte laat voor een overtuigender regeling, waarbij ook passende genoegdoening gegeven zou kunnen worden. In werkelijkheid heeft de rechter slechts beslist dat de kerk de sluiting van de Klachtencommissie op 1 juli 2014 ongedaan moest maken en tot 1 mei 2015 open moest houden. De rechter heeft – vanzelfsprekend – de kerk niet de vrijheid ontnomen na 1 mei 2015 klachten over seksueel misbruik te erkennen en de klagers een passende compensatie te bieden.

Hoewel aartsbisschop Eijk in het openbaar steeds zegt dat er openheid moet zijn met betrekking tot het gepleegde seksueel kindermisbruik, gaf hij in de Zembla-uitzending van 24 februari jl. opeens toe die openheid helemaal niet te willen.
 'Openheid is niet mogelijk,' verklaarde hij in een schriftelijke toelichting, 'omdat de klachtenprocedure voor zowel slachtoffer als aangeklaagde anonimiteit garandeert'.

Zo'n garantie kennen wij in het geheel niet.
Wel is het zo dat de adviezen van de Klachtencommissie geanonimiseerd gepubliceerd zijn zoals dat ook met strafvonnissen gebeurt, maar dat houdt geen garantie van anonimiteit in en al helemaal niet een verplichting voor wie dan ook om over gegrond verklaarde klachten te zwijgen. 
Ondertussen verbiedt Eijk parochies wel om binnen de parochie het daar gepleegde misbruik openlijk te bespreken.

Het ontbreken van een overtuigende regeling voor erkenning van klachten over kindermisbruik en de weigering parochies toe te staan openheid van zaken te geven maakt dat slachtoffers voor erkenning van hun klacht wéér afhankelijk zijn van individuele pastoors of oversten, die lang niet allemaal de moed zullen opbrengen om tegen de instructies van de kerkelijke hiërarchie in daadwerkelijk openheid te bieden. Een gesprek met een paar 'terzake deskundigen' die begrip tonen voor 'ervaren leed' kan daarin weinig veranderen. Vrijwel alle 'nagekomen melders' staan weer in de kou, en daarmee handelen voorzitters van BC en KNR in strijd met de belofte aan de regering.

Namens het VPKK,
Annemie Knibbe
Maud Kips

13 april 2017

Kerk wist dat kinderpornopastor op minderjarige jongens viel. Dank de heer voor Verwegistan

SCHIPHOL De Oud-Katholieke kerk heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat ze wisten dat de opgepakte priester Nico S. op minderjarige jongens viel. Hij vertelde dat achttien jaar geleden tijdens zijn priesteropleiding tegen de toenmalige bisschop.
KLIK
De priester werkte tijdens jeugdkampen ook al met kinderen. Als S. hulp zou zoeken mocht hij wel met zijn opleiding doorgaan. Hij werd vervolgens in de gaten gehouden door de kerk, maar de monitoring faalde, aldus de kerk.
Nico S. werkte ruim twintig jaar als groepsleerkracht en godsdienstleerkracht op de Fabritiusschool in Hilversum.  Hij werd gisteren in Cambodja aangehouden op verdenking van het produceren van kinderporno.


Geert Looyschelder, directeur-bestuurder van Stichting Primair Openbaar Onderwijs Hilversum, waar Fabritius onder valt, laat weten dat er tijdens de periode dat de pastor voor de school werkte nooit signalen of meldingen over seksueel misbruik zijn binnengekomen. "Mocht dat wel zo zijn geweest, dan hadden we natuurlijk actie ondernomen", laat hij weten. 


Schorsing
Ook het bestuur van de Oud-Katholieke Kerk, waar de pastor voor werkte, zegt nooit dergelijke signalen ontvangen te hebben. Het kerkgenootschap heeft Nico S. op basis van de berichten over zijn aanhouding per direct geschorst.
Het Openbaar Ministerie heeft de arrestatie bevestigd maar weet nog niet hoe de aanklacht precies luidt. Indien nodig kan hij steun verwachten vanuit het consulaat in Cambodja.
Naaktfoto's
Nico S. werkte sinds 2013 als pastor op Schiphol en stond daar onder andere nabestaanden van de slachtoffers van de ramp met de MH17 bij. Volgens de Cambodia Daily zou hij minstens twintig jongens een dollar per naaktfoto hebben betaald. Hij zou de jongens tijdens die fotosessies niet aangeraakt hebben. 

--------------------------- Persbericht 19 april 2017 ------------------------------------

*
Het Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland is geschokt door het bericht van de arrestatie van priester Nico Sarot door de politie in Cambodja, waar hij op vakantie was.
Volgens de berichten die ons vanochtend bereikten zou er op zijn digitale camera en iPad kinderporno zijn aangetroffen. De bisschop van Haarlem, onder wiens pastorale bevoegdheid Sarot als priester werkt, heeft hem in afwachting van verdere ontwikkelingen met onmiddellijke ingang geschorst als luchthavenpastor op Schiphol en als dienstdoend geestelijke in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland. De kerk verleent zoveel als zij kan medewerking aan een onderzoek naar de beschuldigingen tegen priester Sarot en zet zich in voor een eerlijke rechtsgang.
Noch vanuit de parochie waar priester Sarot werkte, noch vanuit het bestuur van het Schiphol-luchthavenpastoraat zijn signalen gekomen die aanleiding gaven tot vermoedens betreffende vermeend seksueel misbruik door priester Sarot.
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland is lid van het oecumenische initiatief ‘Seksueel misbruik in pastorale

relaties’ (SMPR). In de opleiding en nascholing van de geestelijken hanteert zij de nodige preventieve maatregelen ter bescherming van kinderen en kwetsbaren in pastorale relaties en kent een procedure voor de behandeling van klachten.
Amersfoort 20 april 2017
Namens het Collegiaal Bestuur,
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem, voorzitter
Miranda Konings-Roobol, secretaris----------------------- Press release april 19 2017 -----------------------------
The Bishops, priests and lay members of the Executive Committee of the Old Catholic Church of the Netherlands are shocked by the announcement of the arrest of priest Nico Sarot by the Cambodian police, while on holiday in Cambodia. 

According to the news we received this morning, photographic material identified as child pornography was said to be found on his digital camera and iPad. The Bishop of Haarlem, under whose pastoral oversight Nico Sarot works, suspended him with immediate effect both as an airport pastor at Amsterdam Airport Schiphol and as a licensed minister in the diocese of Haarlem, pending further developments. The church grants as much cooperation as possible towards investigations into the accusations against priest Sarot, and pleads for a fair trial.
No previous signals had been received that have given rise to suspicions of sexual abuse by priest Sarot, either from the parish where he used to work, or from the board of the Schiphol Airport pastoral team.
The Old Catholic Church of the Netherlands is a member of the ecumenical initiative 'Sexual abuse in pastoral relations' (SMPR). In ministerial education and training, the church applies the necessary preventive measures to protect children and vulnerable adults in pastoral relationships, and participates in an ecumenically agreed procedure for handling complaints.
KLIK

* tip: drink eens een kelkje  van 't een of ander met Stan Meeuwisse, 
dikke kans dat die óók weet waar die Kerk 2000 in hemelsnaam vandaan kwam 

Pastor calls for national action against fake ministers of the gospel

Source: Ghana I Nhyira FM I Ohemeng Tawiah
The President of the Northern Ghana Union of the Seventh-Day Adventist Church has called for a national discourse on the exploitation of the vulnerable in the name of religion.
Pastor Kwame Kwanin Boakye advocates severe punishment for people whose activities breach the laws of the state to serve as a deterrent.
He says the growing tendency for some pastors to hide behind the cassock to amass wealth and perpetrate sexual and other forms of abuse against the citizenry must stop.
According to Pastor Kwanin, the modern self-seeking minister of the gospel has instituted a system which lures and preys on church members into accepting deceit for prophecy.
Some pastors, he notes are even resorting to occultism to dupe their own congregation.
Pastor Kwanin Boakye says Ghanaians must be concerned about the present state of the church.
“I’m much worried about how people are abusing themselves in the ministry because of wealth; because of sex and because of power...Christ must be internalized in the minister.
"Pastors can go to the extent of taking water from even the mortuary for their congregation to grow. Is that the gospel? he quizzed.
He adds, “in a way they [fake pastors] put systems in place such that they can lure you by telling you that I have a vision concerning you”.
Pastor Kwanin Boakye spoke with Joynews on the sidelines of church leaders’ retreat and ordination at Ntonso in the Ashanti Region.
Though he is against state regulation of church, he wants ministers of the gospel who flout the law to be seriously dealt with.
According to him, reverend ministers should be held responsible for actions that run contrary to state laws.
“ If as a pastor, I commit any crime, the state would have to deal with me according to the state laws but not coming to manage how I  do my ministry. There’s religious liberty fine; everybody will have the right and the opportunity to worship his God or her God but if any minister, any pastor commits crime against the state, then the state has the audacity to come and make some arrests,” Pastor Kwanin Boakye stressed.

Stil maar wacht maar alles wordt nieuw ik heb de zak zien zonnen in de zee
«Terwyl hy by het graf van Engelmont den gront
Der Roomsche weiden en Florenses stroom en haven
Elk aenprees, daer hy eerst dien jongeling zagh draeven
Te paerde, dien alomme op ’t heiligh hoogh altaer
De wierook wordt gezwaeit wel twalefmael in ’tjaer;
Die ook de zorgen van zyn welgelaede fchaepen
Uitheemschen toebetrout en Nederlantsche knaepen.»de wonderverhalen" 't Is veel mooier dan je denkt
en als je denkt
is het nog veel mooier "


het werkt poolse herders

AMSTERDAM De ouders van een minderjarige jongen, met wie een leidinggevende van het Openbaar Ministerie (OM) tegen betaling ontucht zou hebben gepleegd, hebben daarvan zelf aangifte gedaan. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag na de voorgeleiding van de geschorste topman van het OM.
Zij meldden zich in januari 2017 bij de politie naar aanleiding van berichten die zij in de telefoon van hun zoon hadden aangetroffen.
De van ontucht verdachte leidinggevende van het Openbaar Ministerie is vandaag op vrije voeten gesteld. Dat gebeurde na voorgeleiding aan de rechter-commissaris. Het gaat om de plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L.
Volgens de rechter-commissaris bestaan tegen hem ernstige verdenkingen, maar is dat onvoldoende grond om hem langer vast te houden. Net als een tweede verdachte is hij daarom vrijdag in vrijheid gesteld.

vrijdag, april 21, 2017

Belarusian food. Khaladnik pictures with recipe Belarus in puzzles. Беларусь в пазлахKLIK
KLIK
The Grodno State Medical University has trained foreign students for more than 20 years. Education services with English as the language of instruction have been available for over 15 years. At present two thirds of foreign students at the Grodno State Medical University are instructed in English during the entire six-year period of education.Tape

AD
Voormalig slachtoffer: Mark Vangheluwe Brief aan de paus

KLIKwoensdag, april 19, 2017

Lotgenoten Hoe doe je mee met die gratis trekking van de Staatsloterij, en is dat eigenlijk wel slim?

klik
ieze wieze waaie
handjes samen
oogjes toe
zo gaan wij naar de hemel toe


Binnen een week hebben 800 duizend mensen zich aangemeld voor de gratis trekking van de

Staatsloterij op 27 mei.

18-5-2017

bron

bron Amsterdams stadsarchief