zaterdag, januari 31, 2009

een nieuwe lente en een nieuw begin

...hoe de herinnering ons tot zegen kan zijn....

Actuele zaken : Anti-apartheidsdominee Beyers Naudé overleden

‘Thath´ umthwalo Buti sigoduke balindile oomama noo bab´ ekhaya’

"-Neem je bagage, Broer, en laten wij gaan.
Zij wachten op ons, onze moeders en vaders, thuis.- "

(Vuyisili Mini, tijdens de apartheid november ´64 ter dood veroordeeld en opgehangen)


Pastoor André Caldelas (RKP)
Forum: Actuele zaken. Geplaatst op 31/1 '09 12:23u. Onderwerp: Geen actieve deelname meer aan het forum (posts: 23, views: 0)
Beste deelnemers van dit forum,
Na een week bezinning en enkele gesprekken heb ik besloten om hier algemeen mee te delen wat ik de moderatores en enkele deelnemers reeds persoonlijk heb laten weten. Afgelopen week ben ik gestopt met de actieve deelname aan dit forum.

Ruim zeven jaar heb ik eerst als AndreC, dan als RKP en de laatste tijd onder mijn volledige naam aan dit forum deelgenomen. De laatste jaren had ik me al meerdere keren willen terugtrekken, maar de oproepen van velen (ook van enkele moderatoren) heeft me steeds laten besluiten om te blijven. Aan de mensen die mijn bijdragen soms als liefdeloos hebben ervaren, vraag ik om vergeving. Ik kan u verzekeren dat ik ondanks de soms grote verschillen steeds voor u gebeden heb. Ik wil de stichting Rorate, de moderatores van nu en vroeger en alle leden van harte dank zeggen.
Soms zal ik wellicht nog een boek of een film aanbevelen en mensen kunnen mij via e-mail bereiken als ze een raad nodig hebben. Ik zou u willen vragen geen uitgebreide draad te beginnen met "blijf-hier-boodschappen".
Gods Zegen voor u allen,Pastoor A. Caldelas

Frans ter Beek Forum: Actuele zaken. Geplaatst op 31/1 '09 15:06u.
Onderwerp:
Geen actieve deelname meer aan het forum Eerwaarde pastoor Caldelas,Uw althans voor mij toch nog vrij plotselinge vertrek beschouw ook ik als een zeer groot verlies voor dit forum!Uw bijdragen getuigden van een groot en authentiek geloof, van zeer veel geloofskennis en van het vermogen om met zo weinig mogelijk woorden zo veel mogelijk te zeggen.

Hoewel u ons op deze plaats niet nader informeert omtrent de reden van uw afhaken zal deze bij degenen die u hier al langere tijd gevolgd hebben zeker wel bekend zijn.
Het is niet anders....

In het verleden heeft het toenmalige
moderatorenteam zich een tijd lang zeer ingespannen om mensen te benaderen in wier onvervalst Rooms-Katholieke overtuiging en vaardige pen zij voldoende vertrouwen hadden, dat met het doel om de katholieke identiteit van dit forum te versterken.


Deze pogingen hebben helaas slechts een marginaal resultaat gehad, uzelf stipt in uw bovenstaande afscheidsbericht dit gegeven al enigszins aan.Hoe dan ook, ik dank u voor de langdurige tijd dat u ook dit forum hebt benut om uw priesterlijk werk uit te oefenen.Ook ikzelf heb veel van u geleerd en ben u daar dankbaar voor.
U verlaat weliswaar dit strijdperk maar:"Tu es sacerdos in aeternum"


Het is het klimaat van vandaag
dat aan de bomen van gisteren
de vruchten van morgen bepaalt.


Ubuntu!


vrijdag, januari 30, 2009

Nothing to hide


"The very worst scandal of the Catholic Church isn't just the clergy sex-abuse crisis, but the catalyst behind it," says Russell Shaw, author of the newly released Nothing To Hide: Secrecy, Communication, and Communion in the Catholic Church (Ignatius, 174 p.).
Shaw, a former insider privy to the workings of the Catholic Church's hierarchy and bureaucracy, discusses in the book "the very worst scandal of our times" and what can be done to turn it around for good.

A prominent Catholic author and journalist, and former director of information for the United States Catholic Conference, Shaw uncovers the snarled bureaucratic practices that are the real culprit for the laity's mistrust. He contends that the stifling misuse of secrecy, and the immenseharm it has done in the Church, is a theological and practical problem which presents an enigma to Catholics and the rest of the world looking to the Church's example.

In Nothing to Hide, Shaw shows how the problem of secrecy goes back many centuries in the Church, and has come to be an accepted practice. Further, he shows how secrecy's abuse conflicts with the very essence and mission of Christ, encourages manipulation, contributes to ignorance about the Church and her teaching, and ultimately leads to alienation, anger, rebellion and rejection of Catholicism.

"But then, too, the laity have contributed plenty to the problem," says Shaw. "They do that by accepting the abuse of secrecy and clericalist culture as part of the god-given, intrinsic nature of the Church. Then they set up straw men to knock down in explaining why nothing can change." But Shaw's book shows that it can and should.

Though there are instances in the Church where secrecy should be maintained -- as in the seal of the confessional, or to protect people's privacy rights -- the clergy are really the "management" level in the Church, says Shaw. In that context, the abuse of secrecy becomes a typical tool of aclericalist culture. But, he says, this flies in the face of the Church's nature as communion -- where all the members of the Church are fundamentally equal in dignity and rights.

Pope Benedict XVI has stated that "we cannot communicate with the Lord if we do not communicate with each other.

"The secrecy-problem is felt in most parishes as well, even those not directly embroiled in the sex-abuse scandal.

"Financial scandals that erupt now and then in dioceses and parishes are another example," says Shaw.
"The decision making in the Church often takes place behind closed doors -- chancery doors, parish doors -- and is done by a small group of insiders. There is no consultation with the people at large, and they are simply presented with the decisions as accomplished facts: "here's how it's going to be." They are expected to accept gracefully, and contribute resources accordingly. Yet Canon Law actually delineates criteria for membership on Church councils and advisory boards, and "wouldn't putting those criteria in action be a first step in improving those organizations?" Shaw asks.

Secrecy has a number of "cousins", according to Shaw, which are just as damaging to the Church and its faithful ... like stonewalling, happy talk, spin, deception, failure to consult, rejection of accountability, and other "smooth-over" tactics. "These are all breakdowns of open, honestcommunication, which ought be the rule of the Church at every level.

"He concludes the book with some practical suggestions for resolving the secrecy problem and its stigma at all levels in the Church. Among them are:
* make media-access to general meetings the rule;

* give diocesan and parish councils a real say in policy-making and make theirmembership and meeting-minutes a matter of public record;

* liberate diocesan newspapers from being PR "house organs";

* implement honest media-relations and freedom-of-information policies in parishes,dioceses and national Church organizations;

* address the destructive impact of clericalism and take steps to root out its
attitudes, structures, and practices once and for all.

"Because the Church is a communion, not a political democracy, openness and accountability are even more crucial for its health and credibility," says Shaw.

Archbishop of Denver, Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., says, "Nothing To Hide is a provocative, important book that explores the boundary between appropriate confidentiality in the Church, and the kind of secrecy that cripples Christian community life."

"Russell Shaw makes a persuasive case that it is time, at long last, to implement the teachings of the Second Vatican Council on the rights and responsibilities of the laity in the life of the Church," says Fr. Richard John Neuhaus, editor-in-chief of First Things magazine. "Let's hope the bishops and other Church insiders recognize this important message of reform on the part of someone so committed to the Catholic faith."

"In this sobering and much-needed book, Shaw shows how some shepherds abused secrecy, and ... compounded the sex misconduct crisis with a broader crisis of trust in clerical leadership," says Notre Dame Law School professor, Gerard V. Bradley.

Met mijn grote dank aan Clerical Whispers, Fides-Libertas-Veritas, die er alweer was toen ik zocht en een amerikaan die de weg wees.

Den Haag vraagt paus negationistische bisschop expliciet te veroordelen

Geplaatst door Theo Borgermans op vrijdag 30 januari 2009 om 00:05u

DEN HAAG (RKnieuws.net) - De Nederlandse regering heeft paus Benedictus XVI donderdag opgeroepen de negationistische uitspraken van mgr. Williamson van de priesterfraterniteit Pius X uitdrukkelijk te veroordelen. Dat heeft het Franse persagentschap AFP gemeld.

Maxime Verhagen, de leider van de Nederlandse diplomatie, wil ook dat mgr. Williamson zijn excuses aanbiedt voor zijn negationistische uitspraken.

Een boodschap in die zin van M. Verhagen is overgemaakt aan de diplomatieke vertegenwoordiger van de paus in Den Haag, die beloofd heeft deze aan Rome te bezorgen.

Vorige week donderdag veroordeelde de paus al het negationisme. (tb)


Het Ich habe es nicht gewusst gaat dus in ieder geval voor díe nuntius hierover niet meer op.

donderdag, januari 29, 2009

Benedictus en WJD


"To the beloved people of Australia and to the young pilgrims taking part in World Youth Day 2008 “You will receive power when the Holy Spirit has come upon you: and you will be my witnesses” (Act 1:8) ..."

B XVI Sidney, 13. Juli 2008
25 mei 1940
Jezus’ laatste opdracht en hemelvaart

1
] Mijn eerste boek, Teofilus, ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin

2] tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen, nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen, door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.

3] Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen dat Hij na zijn lijden weer in leven was. Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.

4] Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart: ‘Ga niet uit Jeruzalem weg, maar blijf wachten op de belofte van de Vader die jullie van Mij hebben gehoord;

5] immers, Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’
6
] Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag: ‘Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’

7] Maar Hij zei tegen hen: ‘Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;

8] maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde’

Punch 1890, bron

Wierookschuivers; Floriano Abrahamowicz capo ’Gaskamers dienden om te desinfecteren’

Dank God voor de verzoeningspoging van dat Vaticaan met die PiusX mannenbroederschap van Lefebvre.
Iedereen met een beetje hersens die jarenlang naar zo'n Erik Jacqmin op een forum luisterde wist dat die club stonk, en niet zuinig ook.
Toch kon hij jarenlang zijn mond opendoen, hij werd hoogstens gezien als een van de vele bizarre rechtse afwijkingen binnen die rkk.
De smerigheid die nu dus wereldwijd naar buiten barst.

Om je kapot te schrikken hoeveel waarschuwingen er al jarenlang over dit soort wierookschuivers die wierookschuivers aanzuigen in de (niet-nederlandse) publiciteit staan.
Maar hoe duidelijk het ook was dat die club stonk en niet zuinig ook, niemand is die informatie gaan zoeken en luisterde naar wat anderen al jaren in alle openheid duidelijk maakten.


Het comfort van het "Ich habe es nicht gewusst"Naast de smeerlapperij van dat kerkelijk seksueel misbruik - met dank voor het federale onderzoek naar L.A. Mahony namens de gehele Kerk - vraag je je af wat er nog meer aan netwerkjes in die Kerk schuil gaat.

Met erkenning voor de ellende die deze uitbarsting van vuiligheid kan veroorzaken: dank God voor de verzoeningspoging van dat Vaticaan met het FSSPX.
De kans om, niet binnenskamers! af te rekenen met alweer een doodziek makend kankergezwel binnen én dankzij die RKK en haar tradities.

Heer vergeef het ons, dat we ondanks al die signalen en duidelijkheid zo blind en doof zijn geweest, onszelf zo hebben vervuild. De nacht voor zoveel kinderen hebben laten voortbestaan, hun levens hebben genomen, omdat we het de moeite niet waard vonden te kijken.

soveel verwonding vir waarheid
soveel verwoesting
so min het oorgebly vir oorlewing
.....
wat doen ‘n mens met die oue
wat so lustig saamstink in die nuwe
die ou virus beman reeds flink die nuwe kleppe
hoe herken mens die oue
met sy rassisme en slym
sy onveranderde besitlike voornaamwoord
wat is die verlede tyd van die woord haat
wat is die simptoom van gebrutaliseerde bloed
van pyn wat nie taal wou word nie
van pyn wat nie taal kón word nie
wat doen ‘n mens met die oue
hoe word jy jouself tussen ander
hoe word jy heel
hoe word jy vrygemaak in begrip
hoe maak jy goed
hoe sny jy skoon
hoe ná kan die tong tilt aan teerheid
of die wang aan versoening
‘n punt
‘n lyn wat sę: van hier af
van dié moment af
gaan dit anders klink
want al ons woorde lę naas mekaar op die tafel
bibberend van die kleur van mens
ons weet nou mekaar
mekaar se kopvel en reuk mekaars bloed
ons weet die diepste geluide wat mekaar
se niere maak in die nag
ons is stadig mekaar
opnuut
nuut
en hiér begin dit

10. maar as die oue nie skuldig is nie
nie skuld bely nie
kan die nuwe natuurlik ook nie skuldig wees nie
en nooit voor stok gekry word
as hy die oue herhaal nie
alles begin dus van voor af aan
dié slag anders ingekleurAntjie Krog
Uit: Down to my last skinPater Eric Jacqmin Forum: Actuele zaken. Geplaatst op 29/1 '09 10:23u.
Onderwerp: Distrikt-overste FSSPX Duitsland veroordeelt uitlatingen Williamson
zeer scherp (posts: 19, views: 0)
--------------------------------------------------------------------------------
Antisemitisch geurtje ? Onterecht !


Er zijn Joden priester in onze FSSPX: bvb Father Florian Abrahamowitch (niet echt een Friese of Brabantse naam, vind u niet?) werkzaam in Italië.

In onze priorij in Antwerpen hebben we een tijd een Hongaarse Jood opgenomen Iosip
Lakatos, die mij één van zijn beste vrienden noemde.

We vereren de Jood Onze Heer Jezus Christus als de ENIGE Godmens, de echte Messias, Verlosser van alle mensen van alle tijden en plaatsen, zonder enig respect voor andere
afwijkende meningen (wel voor de mensen die zulke mening hebben, maar niet voor
hun dwaling) die de Godheid van Jezus niet aanvaarden.
Hierin steken we jullie voorbij die respect hebben voor alle ook niet- en anti-christelijke
godsdiensten ("nostra aetate 3" van Vatikanum II)!

Wij preken de Mariadevotie (=Jodin) volgens de H. De Montfort als de oplossing van alle
problemen in de wereld en in de Kerk.
Veel modernistische priesters lachen hiermee als over kwezelarij.

De eerste heilige Christenen die wij vereren die waren Joden.

De stichter van de Congregatie van Mgr Lefebvre (pater van de H Geest) was een heilige Jood (Pater Libermann) waar wij allen een grote verering voor hebben. Ik heb op mijn kamer hier zijn geschriften. Op het seminarie in Econe hebben ik gedurende 3 jaar lang in totaal honderden
spirituele conferenties over Pater Libermans leer gekregen van onze directeur
Z.E.Pater Simoulin.

Wij bidden op goede Vrijdag dat de Judaïserende Joden de weg naar de hemel zouden terugvinden, dit gebed wordt elders zo niet meer gebeden.

Wij hebben bewondering voor het genie van de Joden, en weten dat God ze zal terugbrengen naar het heil voor het einde van de wereld (Romeinenbrief).

- genie -

We hebben de ondervinding in de FSSPX dat als een Jood zich bekeert, hij meestal vuriger, dieper is en met meer overleg te werk gaat dan een andere bekeerling.

Mgr Williamson zelf vind zoals wij allemaal in de FSSPX de holocaust abominabel.
Hij stelt alleen de concrete historische feiten in vraag, hetgeen hij niet had mogen doen, dat is
klaar !

Niemand stelt in vraag dat de holocaust totaal af te wijzen is zoals elke andere volkenmoord.

Als iemand bij ons de volkenmoord goedkeurt wordt hij streng ter verantwoording geroepen.

Ikzelf heb in Polen tegen sommige antisemieten (echte dan!) getwist om ze de onredelijkheid van hun stelling te doen inzien.

Moge DIT duidelijk zijn, zoniet zijn we totaal verkeerd bezig op dit forum en volledig naast de kwestie.
Priester Pius X fraterniteit: ’Gaskamers dienden om te desinfecteren’

Geplaatst door Theo Borgermans op donderdag 29 januari 2009 om 14:10u
ROME (RKnieuws.net) - De gaskamers in de concentratiekampen dienden om te desinfecteren. Dat zegt priester Floriano Abrahamowicz, verantwoordelijke van de priesterfraterniteit Pius X in het noord-oosten van Italië vandaag in een kranteninterview.

De geestelijke verklaart niet te weten of er in de gaskamers ook mensen zijn omgekomen. (tb)

Dank je, Theo Borgermans!


Italian Lefebvrite priest questions Holocaust
By JOHN L. ALLEN JR., NCR Staff
Published: Jan. 29, 2009

In the wake of a global furor triggered by Pope Benedict XVI’s decision to lift the excommunication of four traditionalist Catholic bishops, including one who cast doubt on the Holocaust, another leader in the traditionalist Society of St. Pius X has questioned whether the Nazis used gas chambers for anything other than “disinfection,” and said that people who hold revisionist views on the Holocaust are not anti-Semites.
Fr. Floriano Abrahamowicz, a pastor and spokesperson for the Society of St. Pius X in northeastern Italy, also referred to Jews as “a people of deicide,” referring to the death of Christ, and suggested that the Jewish Holocaust has been “exalted” over what he called “other genocides,” such as the Allied bombing of German cities and the Israeli occupation of the Gaza strip.
On the other hand, Abrahamowicz insisted that the traditionalist movement founded by the late French Archbishop Marcel Lefebvre is not “anti-Semitic.” Among other things, Abrahamowicz said, he himself has Jewish roots on his father’s side.
The comments came in a Jan. 29 interview with the Italian newspaper La Tribuna di Treviso. (An NCR translation of the full text of the interview appears below.)
Bishop Bernard Fellay, superior of the Society of St. Pius X, has apologized for the remarks of Bishop Richard Williamson, who in a recent interview with Swedish television claimed that the Nazis had not used gas chambers and estimated the number of Jewish deaths during World War II at no more than 300,000. Fellay has also barred Williamson from further comment. However, the Abrahamowicz interview suggests at least some degree of sympathy for Williamson’s views within the traditionalist group.
Reacting to protest in Italy over the Abrahamowicz interview, the Italian superior of the Society of St. Pius X, Fr. Davide Pagliarani, issued a press release saying that the society confirms Fellay’s earlier statement on Williamson and “reproves every single word inconsistent with it.”
Abrahamowicz is himself a well-known figure in Italy. In 2006, he gave a television interview in which he said that Erich Priebke, a German SS officer convicted of war crimes for a 1944 massacre in Rome, in which 335 Italian civilians were killed in reprisal for the deaths of 33 German soldiers, should not be seen as an “executioner” but rather a soldier who acted “with regret and a heavy heart.” In 2007, Abrahamowicz celebrated a Latin Mass for Italian politician Umberto Bossi, leader of the far-right Northern League party. Bossi and his party have sometimes been accused of xenophobia, particularly towards Muslim immigrants.

In 2008, after Cardinal Dionigi Tettamanzi of Milan had expressed support for Muslims seeking to open new mosques in Italy, Abrahamowicz said on Italian radio that Tettamanzi was an example of “infiltrators” attempting to “subvert the church from within.”

Abrahamowicz’s latest comments come just one day after Benedict XVI pledged his “full and indisputable solidarity” with the Jewish people, and recalled the deaths of “millions of Jews” in the Nazi concentration camps.
*****

La Tribuna di TrevisoInterview with Fr. Floriano Abrahamowicz, Jan. 29, 2009By Laura Canzian

Fr. Floriano, is the Lefebvrite community anti-Semitic?
It’s truly impossible for a Catholic Christian to be anti-Semitic. I myself, on my father’s side, have Jewish roots. My last name even suggests this. This entire polemic regarding the statements of Bishop Williamson concerns the existence of gas chambers, and has been strongly instrumentalized for anti-Vatican purposes. Williamson simply expressed his doubts, and his ‘denial’ is not of the Holocaust – as newspapers have falsely said – but of the technical aspect of the gas chambers.

In your view, what’s the ‘technical aspect’ of the gas chambers?
Certainly, it was imprudent of Williamson to get into technical questions. In the famous interview, you can see that the journalist was obviously leading up to this specific aspect. But you have to understand that the theme of the Holocaust is situated on a much higher level than the question of knowing whether the victims died from gas or from other causes.

What do you think? About the gas chambers, I mean.
Truly, I don’t know. I know that gas chambers existed at least for disinfection, but I don’t know if they were used to kill people or not, because I haven’t studied the question. I know that, alongside the official version [of events], there’s another version based on the observations of the first Allied technicians who entered the camps.

Do you cast doubt on the number of victims of the Holocaust?
No, I don’t cast doubt on the numbers. There could have been more than six million victims. Even in the Jewish world, the number has a symbolic value. Pope Ratzinger says that even one person killed unjustly is too many, which is a way of saying that it’s equal to six million. To speak about numbers doesn’t change anything with respect to the essence of genocide, which is always an exaggeration.

An exaggeration? In what sense?
The number [of six million] is derived from what the head of the German Jewish community said to the Anglo-Americans shortly after the liberation. In the heat of the moment, he fired off a number. But how could he know? For him, the important point was that these victims were unjustly killed for religious motives. If there’s a criticism to be made of the way in which the tragedy of the Holocaust has been handled, it’s in giving it a supremacy with respect to other genocides.

To which other exterminations are you referring?
If Bishop Williamson had gone on television to deny the genocide of 1.2 million Armenians by the Turks, I don’t think that all the newspapers would have talked about his statements in the same terms they’re using now. Who has ever talked about the Anglo-American genocide in the bombing of German cities? Who has ever talked about Churchill, who ordered the phosphorous bombing of Dresden, where there were not only many civilians, but also many Allied soldiers? Who has spoken about the English air force, which, in the bombing of the cities, killed hundreds of thousands of civilians? And the Israelis certainly can’t tell me that the genocide they suffered from the Nazis is less serious than that of Gaza, simply because they’ve taken out a few thousand persons, while the Nazis took out six million. This is where I fault Judaism, which exasperates rather than honoring the victims of genocide decently. It’s as if there were only one genocide in history, that of the Jews during the Second World War. It seems like you can say anything you want about all the other exterminated peoples, but no one at the global level has spoken in the terms in which people are speaking today after the declarations of Bishop Williamson.

Why do so many people still cast doubt on the Shoah? Why is it a subject that still divides people so viscerally?
Because the whole history of humanity is marked by the people of Israel, who initially were the people of God, who then became the people of deicide, and who at the end of time will reconvert to Jesus Christ. Behind it all is a mysterious theological aspect, which is that of the people of God which rejected its Messiah and which still combats him. It’s a mystery of doctrine. Anti-Semitism is born from the illuminated liberal and Gnostic world. The church throughout history has always protected the Jews from pogroms, as one reads, for example, in Domenico Savino’s book on ritual homicide.

What do you think of [Holocaust] denial?
Denial is a false problem, because it focuses on methods and numbers and doesn’t address the substance of the problem. Those who have studied the technical data, and who have cast certain doubts on the versions that we find in history books, aren’t anti-Semites. It’s enough to recall that the first ones to find this data were also those who saved the Jews, meaning the Allies.

Do you want to offer a message to the Jewish community?
One message: As a Catholic Christian, adding that little Jewish blood that runs in my veins, I express the hope that the Jews will embrace Our Lord Jesus Christ. Amen.

Breaking News: Holocaust denier bishop gagged. Bernard Fellay's anti-semitisme.

Het Vaticaan maakte het volgende schisma in de schismatieke mannenbroederschap van Lefebvre Pius X bekend.

Maar vooral: Het Vaticaan legitimeerd zijn niet- katholieke sinister anti-semitisme van opperhoofd van die Pius X én het kennelijk gedeelde slechtste deel van de rooms katholieke kerkelijke traditie van minachting.
Waarbij de uitspraken van de paus en de afwijzingen van Williamson uitlatingen van menig ander voor joker worden gezet.
Breaking News: Holocaust denier bishop gagged
NCR
By John Allen, Jr.
Published: Jan. 27, 2009

The Vatican today released a statement from Bishop Bernard Fellay, superior of the Priestly Fraternity of St. Pius X and one of the four traditionalist bishops whose excommunication was rescinded in a Jan. 21 decree from the Congregation for Bishops.
The statement is in response to the uproar created by a recent interview on Swedish television in which another of the traditionalist bishops, Richard Williamson, asserted that the Nazis had not used gas chambers and that only 200,000 to 300,000 Jews had died in the Second World War.
The statement was released in Italian and French; the following is an NCR translation from the Italian.

Statement of His Excellency Bernard Fellay, Superior of the Fraternity of St. Pius X

We have become aware of an interview released by Bishop Richard Williamson, a member of our Fraternity of St. Pius X, to Swedish television. In this interview, he expressed himself on historical questions, and in particular on the question of the genocide against the Jews carried out by the Nazis.
It’s clear that a Catholic bishop cannot speak with ecclesiastical authority except on questions that regard faith and morals.
Our Fraternity does not claim any authority on other matters.

Its mission is the propagation and restoration of authentic Catholic doctrine, expressed in the dogmas of the faith. It’s for this reason that we are known, accepted and respected in the entire world.

It’s with great sadness that we recognize the extent to which the violation of this mandate has done damage to our mission. The affirmations of Bishop Williamson do not reflect in any sense the position of our Fraternity. For this reason I have prohibited him, pending any new orders, from taking any public positions on political or historical questions.
We ask the forgiveness of the Supreme Pontiff, and of all people of good will, for the dramatic consequences of this act. Because we recognize how ill-advised these declarations were, we can only look with sadness at the way in which they have directly struck our Fraternity, discrediting its mission.


This is something we cannot accept, and we declare that we will continue to preach Catholic doctrine and to administer the sacraments of grace of Our Lord Jesus Christ.

Menzingen, January 27, 2009

Deze mannenbroederschap-superieur vergeet kennelijk dat die Williamson niet pas in een - november 2008 al -in Duitsland! - opgenomen televisie intervieuw van de SVT blijk gaf van zijn door velen als anti-semitisme beschouwde, waanzin.
Het ontkennen van de holocaust realiteit is géén anti-semitisme.
De systematische uitroeing door het nazi-fasisme betrof niet alleen de joden!
Het was een misdaad tegen de mensheid.
De ontkenning ervan de ontkenning van een misdaad tegen de mensheid.

Maar dat die Williamson wel degelijk al jaren en heel openlijk anti-semiet is was kan die Bernard Fellay toch werkelijk niet ontgaan zijn.
Al in 2000 zette Williamson de al ruim 100 jaar bekende smerigheid van de Protokollen, waarvan ook al meer dan 100 jaar bekend is wat het is en welk doel dit geschrift had, on line op een officiele website van die mannenbroederschap.

Het is volstrekt belachelijk te vooronderstellen dat de superieur van die club niet op de hoogte was van de volstrekt gestoorde denkbeelden van die vent.
Integendeel, zijn waanzin kwam goed uit. Hij werd er rector van een mannenbroeders-opleidingsinstituut mee, op een plek waar dat anti-semitisme zéér welkom was.
Al jaren, ook al onder het Videla cs. bewind.

Bekend dus.

Zoals het Arnaud Sélégny:
the general
secretary of the SSPX General House
in Menzingen, Switzerland, said
Bishop Williamson would not prove an "obstacle in any reconciliation
with the post-Conciliar Church" and that the Society was "sure to include Mgr
Williamson if there was a reconciliation" because "everyone is allowed to have
his opinion in the Society".
He also said that the Society did not have a policy on the Protocols of the Elders of Zion and that "the Society has no duty or ability to make a pronouncement" on the document's authenticity.
According to Fr Sélégny, reconciliation with Rome "as it is" is unlikely but he hoped that "one day Rome would rediscover its Catholic tradition".


uitstekend op de hoogte was.
Maar kennelijk meende dat dit deel uit maakt van de katholieke traditie.

Dáár kon hij dan, ernstig genoeg, nog wel eens groot gelijk in hebben óók!
Bekend dus.
Williamson werd tenslotte niet zomaar benoemd tot directeur van de opleiding van de nieuwe mannenbroeders in Argentinie, waar het anti-semitisme voldoende bekend is.

Dermate zelfs dat Israel voor haar oorlog de joods Argentijnse politieke gevangen kon kopen. Zij waren handelswaar, waarvoor betaald werd, tussen het door de katholieke Kerk gesteunde generaalsbewind en de Staat Israel.
Zoals dat ook binnen de katholieke kerk bekend was.
Zelfs al wist die pauselijke nuntius daar natuurlijk van niets. Welke blindheid hij vervolgens o toeval - in de VS opnieuw had, waar de blindheid van Zijne Eminentie leidde tot het werk van zijn sekretaris: Thomas Doyle.

Het vergeving vragen door Bernard Fellay aan de Supreme Pontiff en aan alle mensen van goede wil, voor "the dramatic consequences of this act " dát is een diep anti-semitische vraag!
Hij ontkent de de anti-semitische realiteit van de kerels in die broederschap zoals die al jaren bestaat. Hij ontkent dat die mannenbroederschap kennelijk het aanzetten tot haat door haar functionarissen géén geloofswaarde vond hebben.

Bernard Fellay wil alleen maar terug vanuit zijn schisma terug in die RKK.
Niet omdat hij de geloofsleer van belang acht of achtte, maar de hieraan te ontlenen macht en inderdaad precies die legitimatie.

Voor die macht wil hij nu wel vergevenis vragen voor uitlatingen gedaan in een intervieuw, zo onverwacht.
Hij distantieert zich niet van het anti-semitisme. Hij distantieert zich niet van de ontkenning van de nazi-fascistische genocide. Hij deelt in de vanuit de rkk inmiddels al veel te bekende minachting en ontkenning.

Hij vraagt vergeving voor een gevaarlijke idioot die zijn mond open deed.
Maar daarbij ook nog eens indirect om vergeving voor het niet onder controle hebben van de communicatie, voor vrije communicatie w.o. het internet.
Zoals de paus zich, via de Italiaanse bisschoppenconferentie vorige week uitsprak tégen allerlei gebruik door leken van het internet en de netwerken die hierdoor mogelijk zijn.

Het Vaticaan had niet eerder te maken met de uitspraken van een paar ge excommuniceerden.
Zij maakten géén lid uit van die Kerk.
Je kon je veel afvragen over het opheffen van die ex-communicatie van die 4 figuren.
Het was óók een - weliswaar weinig scrupuleuze - wijze van afrekenen met die mannenbroederschap. Niet onwaarschijnlijk éém van de weinige ter beschikking staande manieren om dit gedrocht, voortgekomen uit de rooms katholieke kerkelijke ontwikkelingen, weer onder kerklegitieme controle te krijgen, in over eenstemming met in ieder geval de PR van Benedictus.

Maar met het uitgeven van deze anti-semitische verklaring van Bernard Fellay heeft het diens smerigheid gelegitimeerd en zichzelf gecompromiteerd.

Alweer.

Met deze verklaring van het Vaticaan namens Fellay was de -hiermee tegenstrijdige verklaring -van de paus door de zelfde, zijn eigen persdienst onzinnig!

De Bismarck heeft zichzelf tot zinken gebracht door een Fellay en haar persdienst, die zo nodig moesten herenigen.
Wat zal het ze spijten dat het Latijn niet meer de enige taal in die kerk is laat staan in de internationale gemeenschap is.

Die Rooms katholieke kerk? Letterlijk levensgevaarlijk en diep misdadig ten gevolge van minachting. Haar eigen traditie en haar voortgebrachte gedrochten.

De hele ellende anti-semitisch?
Ja misschien wel. De diepe smerigheid van de rkk. waarbij inderdaad het Jodendom met de haren maar even bij getrokken wordt.
Maar dan is dáárover het goede nieuws dat er inderdaad gezien de wereldwijde antwoorden het nodige daarin is veranderd.
Nu die zichzelf en haar gelovigen vernietigende tradities van die rkk nog.


No DOUBT!

woensdag, januari 28, 2009

bus stop of toch de metro maar?

malaga - madrid

Mexico
Mujer caminando
Ojo y serpiente

En op het metrostation hing jarenlang een metershoog affiche over die kat met de kolder in de kop:
verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden... ... ... ... jezelf een vraag stellen daarmee begint verzet en dan die vraag aan een ander stellen.

Die tekst klopt niet.
Daar had vrijheid moeten staan.

Breedbekkikkersmoelgrijns; Grandola
De sleutel is gebroken
en er is geen ene smid in het land
die hem ooit nog maken kan

laat doorgaan

laat doorgaan!!O! Riet fluiten
bruischend op die blanke top der duinen
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert
gij buigt, ootmoedig nijgend, neer,
en zingt al buigen 't droevig lied,
dat ik beminne ...

Het is veel mooier dan je denkt
áls je denkt is het nog veel mooier.

Dank je wel, Manuel!


Ubuntu!
Nou, vader jacob
was me dat effe
een rot eind
sjokken!

dinsdag, januari 27, 2009

De paus en google

Pastor Johny Noteboom

Forum: Oecumenisch/interreligieus debat. Geplaatst op 27/1 '09 13:55u. Onderwerp: Hoe gaat u om met de getuigen van Jehova die aan je deur komen bellen?

Ikzelf ben 30 jaar Jehovah´s getuige geweest en ben nu 12 jaar evangelisch/pinkster christen (ik hou meer van de term christen daar ik een volgeling van Jezus wil zijn ).
Ik ken hun dus zéér goed. Ik ken dus ook hoe ze geprogrammeerd worden om niet meer zelf te denken maar volledig het denken van het genootschap moeten overnemen en als ze iets in de bijbel vinden wat niet strookt met de leer wordt je uitgesloten en mag niemand meer contact met je hebben (beste methode om valse leer te bewaren).

Hier werd gesteld dat je misschien iemand naar het katholieke geloof zou kunnen brengen als je met hen in gesprek gaat...
Daar ik zolang JG geweest ben heb ik dus duizenden getuigen gekend. Uit eigen ervaring en bevindingen kan ik zeggen dat die kans bijna onbestaand is. Ik heb in al die jaren 1 JG terug katholiek weten worden.
Een 20tal zijn evangelisch geworden.
Een 100tal zijn gewoon hun geloof kwijt geraakt.
Ik heb echter wel ook een 100tal gezien die met hen in gesprek gingen en die hun katholiek geloof achter lieten om JG te worden....Wat ik dus wil zeggen is dat de kans veel groter is dat ze jouw gaan overtuigen dan jij hen!
Hun tactiek is zo opgebouwd met halve waarheden (die zijn moeilijker te weerleggen dan volledige leugens) en het steeds uit de context halen van bijbelteksten. Ze misbruiken de bijbel en halen er dingen uit die nooit zo bedoeld waren door de Schrijver.
Aan iedereen veel wijsheid toegebeden.

Residential school compensation leads to tragedy for some

Substance abuse, suicide attributed to payments, gov't documents suggest

By Jack Branswell and Ken Meaney,
Canwest News Service
January 26, 2009

Payments to Indian residential school survivors meant to compensate them for mistreatment have led to suicides, substance abuse and depression across the country, documents obtained by Canwest News Service show.
In B.C. alone, according to a member of one survivor's group, two dozen deaths have been attributed to the payments.
The Common Experience Payment (CEP) for Natives who attended residential schools was launched with much fanfare in the fall of 2007, after years of lawsuits and negotiations.
But notes from a January 2008 meeting of a group set up by the Department of Indian and Northern Affairs to troubleshoot payment issues highlighted the darker consequences.

"Rebound expected once $ (money) runs out," says notes attributed to Eric Duchesneau of the First Nations of Quebec and Labrador Health and Social Services Commission. "Suicide a concern. One community has reported four suicides connected to CEP payments."
The meeting notes also went on to say there was "one case of abandonment of a baby (that) has been connected to CEP as well."
Another note obtained under the Access to Information Act, from Peter Harrison, a former deputy minister in Indian and Northern Affairs, acknowledged the deadly fallout.
"It is true that there have been tragic examples of CEP payments contributing to the deaths of recipients," he said.

"On the whole, however, thanks to the work of the CIWG (Community Impacts Working Group), recipients, their families and communities have had the opportunity to prepare themselves well to benefit from the Settlement Agreement," Harrison added.
Notes from another meeting of the working group last May connected the payments to suicides in Native communities in British Columbia. Another organization that was part of the working group, the Indian Residential Schools Survival Society (IRSSS), sent out surveys to B.C. communities. In a report on the returned surveys it noted: "An increase in alcohol use has been recorded especially in the North; an increase in depression and suicide rates in the interior region."
The report also said "nine communities had fewer problems after the Common Experience Payments were issued. The rest had either no change or an increase in problems."

In an interview, Brenda Reynolds, who is with the survival society, cited "widespread" reports of deaths in B.C.
"In B.C., as far as we know, there are 24 deaths that different communities attribute to the Common Experience Payment," Reynolds said.
"We had many people who were happy to receive their common experience payment. Then we have stories of others who weren't prepared for such a large sum of money and ended up using drugs or alcohol. . . . We even have reports of people who died as a result of that."
Reynolds says she knows of no official statistics, but the survival society's figures come from families attributing the deaths to the payments.
"What they say is that the person received the money, and many people felt that it triggered them and so they started to drink and just kept drinking or overdosing."

The payments were to acknowledge the wrongs of the residential school system, from taking Native children out of their communities, to the physical and sexual abuse at the schools.
The Indian Affairs website on the issue includes a stark message: "This website deals with subject matter that may cause some readers to trigger (suffer trauma caused by remembering or reliving past abuse). The government of Canada recognizes the need for safety measures to minimize the risk associated with triggering."

Reynolds says it was hard to anticipate how people were going to react to the payments.
"In many instances people felt it was a validation of their experience," she said. "In other instances, some people felt that it triggered them again. And we found that to happen over and over again. Many survivors who had put it behind them were not prepared for the kind of impact it had on them. Even people who had done a lot of their healing work . . . they had a response when they received the cheque."

Ingrid Sochting, the chief psychologist at Richmond General Hospital in B.C. and an expert witness in some of the first native settlement cases there, said survivors face enormous problems because of what happened to them in the schools. Suddenly receiving a pot of money, in some cases, made them worse.
"Post-traumatic stress disorder and severe depression doesn't just magically disappear just because one has received an apology and some compensation," she said.
Assembly of First Nations National Chief Phil Fontaine says that on balance the payment process has been handled well, but he acknowledges there are issues.

"I'd be completely unfair if I argued that there wasn't one single suicide or violent death that was not a direct result of this," he said. Fontaine said the AFN had reports of deaths and suicides linked to the payment from the Yukon and it contacted Health Canada and Indian Affairs. Overall, he said, the authorities who "keep records of such matters (said) there was no spike that could be attributed to the CEP. I am talking about suicides and violent deaths."

CIWG made efforts to provide counselling for survivors. But at an October 2007 meeting, when payments were just starting to roll out, notes from that meeting state that the group's "primary foci have been: Risks related to safety (criminal issue, elder abuse) and opportunities related to money management (wills and estates, banking, investments.) Although it also recognized "the need for specific health supports."

Sochting said financial advice and counselling for many of the survivors has been inadequate.
"We need to do that (more follow up) so other groups -- and they may not be aboriginal groups -- receiving settlements might learn from (this settlement) because the problems are often similar," she said.
Indian Affairs Minister Chuck Strahl declined an interview request on the issue.

FACT BOX
As part of the resident school settlement process, payments were divided into two categories: Common Experience Payments, for all survivors who attended the residential schools and the Independent Assessment Process, which provides money to people who experienced serious physical or sexual abuse.
As of the end of last year, 96,000 applications had been received. Some 91,737 had been processed with 71,759 approved for payments, which totalled $1.3 billion. On average the payment has been just over $20,000.
Under the IAP, just over $88 million has been paid out which is separate from the CEP payments.
© Copyright (c) The StarPhoenix

maandag, januari 26, 2009

zondag, januari 25, 2009

de spruitjeslucht van dat goede mens van Sezuan

Denn wovon lebt der Mensch?


Bizarre secret cult ripping families apart
SPECIAL INVESTIGATION: WA families are being ripped apart by a self-styled cult leader whose followers believe they have repressed memories of rape.
...
Meinck, an Australian-born former monk, believes that people retain in their bodies memories of abuse that can be retrieved during intense deep-tissue massage, regressive therapy and gruelling meditation sessions lasting up to two weeks.
....
He pushes them through the pain barrier and they are trying to please Matthew by doing this.''

Prof Speelman said there were ``certainly sinister elements'' to Meinck's group, similar to other cults around the world.
"All it takes is for someone to be looking for answers to their problems and they can be attracted to this sort of thing,'' he said.

Meinck's methods appeared to be "completely dangerous'' and were a good example of why there should be regulation of people calling themselves counsellors.

rest artikel


Zolang die kerk blijft ontkennen en liegen...

blijft ze velen in leven houden!

Hornblower's Emser Depesche

Hamlet: Swear by my sword
Never to speak of this that you have heard.

Ghost: (Beneath) Swear by his sword.

Hamlet: Well said, old mole, canst work i' th' earth so fast?
A worthy pioner! Once more remove, good friends.

Horatio: O day and night, but this is wondrous strange!

Hamlet: And therefore as a stranger give it welcome.
There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.Hamlet Act 1Waarom zou een paus geen humor hebben?

Heeft die Belgische Kerk provincie eigenlijk wel een beleid?

Als ik die berichten uit Belgie lees, begin ik toch wel benieuwd te worden of ze er daar wél een kerkelijk beleid op na houden waar slachtoffers enige erkenning krijgen. In Nederland niet dus, een -beroerd of niet werkende - commissie, Hulp en Recht is tenslotte geen beleid. Ok, toegeven, ook het "wij houden het stil of maken het aangifte doen zo goed als onmogelijk en verheugen ons dan over het feit dat het niet bestaat" is een beleidskeuze,

maar hoe zit dat eigenlijk met Belgie?

Als je die berichtgeving leest wordt ik daar ook niet enthousiast van.

Een vent die bekent maar blijkbaar óók al nog jaren door mag gaan.
Waarom zou hij dan 2009 wél gestopt zijn??
Wat is er in die tussenliggende bijna 20 jaar gebeurt?

Zouden er dan ook heel veel schietgebedjes worden verzameld en missen met speciale intenties opgedragen in de hoop dat minstens zijn handjes afvallen, onderwijl hopend dat hij in die tijd computeranalfabeet bleef, of blind werd of zo, zodat hij ook het internet maar niet zou gebruiken?
Lieve Heer, help mij mijn zondige gedachten onderdrukken over
de alternatief opgelegde penintenties


Maar ook die Bruno V. heeft volgens de berichten nadat de politie hem door betrapt op internetporno, hoewel hij vond zijn parochie niet te hebben geschaad, zichzélf op non-aktief gezet.

Hoezoe ZICHZELF????

Wat overigens wél opmerkelijk goed past bij persoonlijke ervaring mbt. het buitengewoon grof weigeren van enige verantwoordelijkheid m.b.t. slachtoffers en het laffe oude-jongens-rk-krentenbrood ook van (een) belgische pastoor(s).

Maar ze schijnen daar dan tenminste nog een dame te hebben, Godelieve Halsberghe, voorzitster van "interdiocesane commissie voor de behandeling van klachten wegens seksueel misbruik in de pastorale relaties"die haar mond wenste open te doen tbv. kennelijk in ieder geval 30 slachtoffers waardoor duidelijk werd dat ook daar bij die commissie er het nodige aan de hand is en niet naar behoren functioneert.

Maar?

Mocht er iemand dit lezen die over die commissie een idee heeft, laat eens wat horen aub -zie desgewenst mijn email bij mijn profiel - ik ben toch wel erg benieuwd.
Vanzelfsprekend, mag dat óók anoniem. (Maar dan hoort daarbij óók de anonimiteit van de eventuele dader(es)).

Want het is natuurlijk toch wel goed nieuws te horen dat dáár in Belgie nog wél iets gebeurd.
Dat is tenslotte t.o.v. de Nederlandse rk bureaulades en goed-werkende ontmoedigingsprocedures al een hoop winst.


Rechtbank Namen
Advocaat slachtoffer seksueel misbruik neemt mgr. Léonard op de korrel
Geplaatst door Theo Borgermans op vrijdag 23 januari 2009 om 00:05u
NAMEN (RKnieuws.net) -

De advocaat van een slachtoffer van seksueel misbruik door een priester heeft mgr. (André-Mutien -toev. C.) Léonard, bisschop van Namen, donderdag tijdens de behandeling van de zaak door de burgerlijke rechtbank van Namen beschuldigd van passiviteit.

De priester gaf eerder al toe dat hij het slachtoffer misbruikte tussen 1987 en 1991. De advocaat van het slachtoffer betreurde dat het tot 2009 duurde tot de priester uit het kerkelijke milieu werd verwijderd hoewel de kerkelijke rechtbank het seksueel misbruik door de priester erkend had.
Het slachtoffer eist 5.000 euro schadevergoeding. De rechtbak zal pas volgende maand vonnis vellen in deze zaak. (tb)

Kindermisbruik kost pastoor 7 jaar cel
Geplaatst door Theo Borgermans op vrijdag 23 januari 2009 om 13:45u

ANTWERPEN (RKnieuws.net) - De rechtbank van Antwerpen heeft vandaag de 47-jarige Bruno V., die tot vorig jaar pastoor van Nieuwmoer (Kalmthout) was, veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor het seksueel misbruik van minderjarigen en het bezit van kinderporno. De openbare aanklager had maar vijf jaar celstraf geëist.

De pastoor mag twintig jaar geen jongeren meer begeleiden of onderwijzen en is voor tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet.

Bruno V. heeft toegegeven dat hij jaren sites met kinderporno bezocht.De rechtbank verweet de geestelijke misbruik gemaakt te hebben van zijn gezag. (tb)

zaterdag, januari 24, 2009

VN HOLOCAUST MEMORIAL DAY 2009; Die rkk geexcommuniceerde FSXXP Williamson toch.

Is het niet prachtig.
Drukke discussies op het internet, wereldwijd meer duidelijkheid over die Lefebvristen en die Pius X-broederschap er de pest in.

Geweldige oecomenische samenwerking en weer een perfecte timing van het Vaticaan, wat een regie, wat een gebruik van de media én het internet.

HOLOCAUST MEMORIAL DAY 2009

De voorbereidingen voor de Holocaust Memorial 'Week' 2009 zijn in volle gang. De plannen zijn erop gericht een zo optimaal mogelijke invulling te kunnen geven aan de resolutie van de Verenigde Naties van november 2005. Ten eerste door op of rond 27 januari (Holocaust Memorial Day) ruime aandacht te schenken aan de Holocaust.

Deze datum is door de Verenigde Naties gekozen omdat op deze dag in 1945 de bevrijding van het Duitse Nazi vernietigingskamp Auschwitz plaats vond. Ten tweede door intensief aandacht te besteden aan andere genociden. De Holocaust Memorial 'Week' 2009 zal worden afgesloten met een nationale herdenking. Deze Auschwitz Herdenking wordt nu al meer dan 50 jaar georganiseerd door het Nederlands Auschwitz Comité en vindt zoals gebruikelijk plaats op de laatste zondag in januari (25 januari 2009) in het Wertheimpark te Amsterdam, nu echter onder de naam Holocaust Memorial Day / Nationale Auschwitz Herdenking.

Voor de bron én het programma zie hier

En dat de oproep om hieraan mee te doen niet alleen naar de moslims moet gaan
bewijst rorates-huispastoor.

Pastoor André Caldelas (RKP) Forum: Actuele zaken. Geplaatst op 23/1 '09 17:35u. Onderwerp: Mgr. Williamson uitspraken over de gaskamers
--------------------------------------------------------------------------------
Ik zelf denk dat er in de kampen inderdaad gaskamers bestonden en dat er joden in gedood werden. Maar hoewel ik er van overtuigd ben, sluit ik mijn ogen niet voor de argumenten van wetenschappers, die daar anders over denken. De Nazi´s zelf hebben vele bewijzen vernietigd, de massamoord op de joden gebeurde niet in het openbaar, Hitler en zijn misdadigers hebben dit min of meer geheim gehouden. Juiste getallen zijn daarom moeilijk te noemen. Er zijn wetenschappers die beweren dat 50 % van de joden niet direct vermoord werden, maar door de slechte behandeling (gebrek aan voeding en uitputting door hard werk) stierven. Ik zelf keur het intervieuw van Mgr. Williamson af, juist omdat hij als theoloog te weinig vakman is voor dit historisch onderzoek. Maar in de historische wetenschap zal men de feiten moeten kunnen bestuderen en historici dienen deze feiten dan te interpreteren. Dat mensen dan tot verschillende inzichten komen in meer dan natuurlijk. Extreme standpunten kunnen mensen inderdaad pijn doen, maar binnen de wetenschap horen ook extreme standpunten tot het algemene proces om wetenschappelijk inzicht te verwerven.


Toch een geruststellend idee dat ondanks al die debatten of Pius XII nu wel of niet heilig verklaard moet worden omdat hij een paar duizend joden zou hebben gered - Pius zal als goed vakman vast nog beter hebben geweten dan ik dat Augustinus himself dat probleem al voor hem had opgelost: bidden voor een martelaar is hem beledigen "Injuriam facit martyri qui orat pro eo" - er steeds meer degelijk lijkend onderzoek komt dat er ook zovele christenen waren die nog steeds wisten wat mensen waren en menswaardigheid, zelfs de moed hadden daarnaar te handelen.

Slachtoffers van de holocaust, mannen en vrouwen die NEE zeiden en deden.

En wat een prachtig idee dat zo'n niet-RK priestermannenbroederschapbisschop met zijn waanzin er dan in slaagt om die rorate-forum- én die vaakfoumgebruikers te verenigen op zo'n nationale herdenking.
Het zal me de reunie wel worden. Mogen ze elkaar daarna weer verketteren

Da's natuurlijk ook wat BXVI bedoelde met zijn boodschap op Wereld Communicatie dag:
Real friends are better than virtual pals.

Nu maar hopen dat de Agnes haar tijden even aanpast aan die geweldige timing.

Noi vittime dei preti pedofili; misbruik in het doveninstituut

di Paolo Tessadri
22 gennaio 2009
L'ESPRESSO

Decine di bambini e ragazzi sordi violentati e molestati in un istituto di Verona fino al 1984. E dopo decenni di tormenti, gli ex allievi trovano la forza di denunciare gli orrori. Ma molti dei sacerdoti sono ancora lì

We victims of pedophile priests

By Paolo Tessadri

Tens of deaf children and boys were abused and molested sexually in a catholic school in Verona until 1984. And after decades of torments, the former students find the force to denounce those horrors. But many of those priests are still there.

For more than a century it has been a symbol of the charity of the church: an Institution specialized to guarantee a better future for deaf and mute children, helping them for their education and the possibility to find a job. The Antonio Provolo’s Instituion in Verona gave hospitality to the children of poor families, sons of the peasants in the north east, where the economic development hadn’t arrived yet. Until the middle of the 1980s, it represented an international model, but in the gloomy building at Chievo, half way between a seminary and a jail, terrible episodes have allegedly happened.

Only now, heartened by the words of condemnation pronounced by pope Ratzinger against pedophile priests, tens of former guests have found the force to come out in the open and denounce their dramatic experience: “ Priests and religious brothers have sexually abused us”. An accusation was underwritten by more than 60 persons, children of both sexes, who lived in the Instituion, and who now write: “We have overcome our fear and reticence”.

The alleged abuses they are referring to went on for 30 years, until 1984. They are ready to make a long list of victims and witnesses, but because of the statute of limitations those who committed those crimes can’t anymore be tried in a court. The deaf mute people who are bearing this drama affirm however of not being interested in the trials or in compensation money. In their writing they say they want to avoid other persons being put at the same risk of being subjected to the same violence: about ten of the priests they are accusing are now old, but still active in the Institution, in the offices of Verona and Chievo. For such a reason, after having informed the bishop of Verona and the higher ups of the Institution, 15 former students sent this magazine their testimony – filmed and in writing – about their experience. The documents are upsetting, and they could give a glimpse about one of the gravest cases of pedophilia in Italy: they refer to 25 priests and the victims could be about one hundred.

The charges

The former students, notwithstanding their impairments, were able to find a way to go on with their lives, keeping within themselves the traces of the horror. After the explosion of the scandals in USA which forced the church to face the problems of pedophilia, and the severe stand by Pope Benedict XVI, they, too, decided not to hide anything. They met in the premises of the Association Antonio Provolo and then they went to the curia and to the people who are responsible for the Institution. One of their last letters was addressed to monsignor Giampietro Mazzono, the judicial vicary, that’s the magistrate of the ecclesiastical tribunal of the dioceses of Verona. It was November 20th, 2008. “ The deaf people decided to inform His Eminence the Bishop what had happened. In the room serving as a confessional in the church of Santa Maria del Pianto in the Institution of Provolo, some priests took the opportunity to touch and be masturbated by the female deaf children and boys (the door was then always locked up).
The sodomite acts happened in the dormitory, in the priests’ rooms and in the lavatories both in the Institute Provolo in Verona and at Chievo. Besides that, during the summer camps, the episodes occurred in Villa Cervi di San Zeno di Montagna”. In addition to that: “As it wasn’t enough, the deaf children and boys were mistreated and beaten up, sometimes even using a stick. The deaf persons can name the priests and the lay brothers involved in those actions and offer their testimony”. There follow the signatures of 67 former students.

vrijdag, januari 23, 2009

Hemelse Vrede Tiananmen Mothers of the Plaza de Mayo

Do Penance or PerishActivist Tiananmen in gesticht geplaatst


Novum
vrijdag, 23 januari 2009(Novum/AP) - Een activist die in 1989 deelnam aan de protesten op het Tiananmen-plein in Beijing wordt door de regering al een halfjaar vastgehouden in een psychiatrische inrichting. Dat heeft een Chinese mensenrechtenorganisatie vrijdag gezegd

Wang Lianxi werd in augustus, in de aanloop naar de Olympische Spelen in de Chinese hoofdstad, samen met andere dissidenten door de politie opgepakt en naar een kliniek voor geesteszieken gebracht, zei mensenrechtenorganisatie Human Rights Defenders.

Een vriend van Wang ontdekte eerder deze week dat de dissident nog steeds in de psychiatrische inrichting zit. Een medewerker van de kliniek bevestigde vrijdag telefonisch dat Wang er inderdaad patiënt is, maar weigerde verder op de zaak in te gaan.

Wang zat na de acties voor meer democratie in 1989 al achttien jaar in de gevangenis. Aanvankelijk was Wang samen met zeven anderen ter dood veroordeeld, voor het in brand steken van militaire voertuigen, maar die straf werd omgezet in levenslang.

In 2007 werd Wang vrijgelaten.

Tiananmen Mothers

The Tiananmen Mothers is a group of around 130 human rights defenders, women and men, whose children and other close relatives were killed or injured during the military crackdown on the 1989 protestors. The Chinese government refuses to respond to long-standing calls for justice by the victims and their families.


Klik
Herdenking moorden door Psychiaters 1939 - 1948
Dames en Heren,
Vandaag worden op verschillende plaatsen in de wereld de tussen 1939 en 1948 door psychiaters vermoorde mensen herdacht.

Ik kan mij voorstellen dat wij in Nederland zuchten: wéér een herdenking. Moeten alle vermoorde groepen herdacht worden? Het antwoord is ja, want níét herdenken is herhalen.

Maar déze groep, wat hebben wíj daar mee te maken? zullen sommigen zich afvragen.

De vermoorde mensen waren hoofdzakelijk Duitsers. De moordenaars waren hoofdzakelijk Duitsers. Ja, de vermoorde mensen waren hoofdzakelijk Duitsers, maar ze werden niet vermoord omdat ze Duitser waren. Ze werden vermoord omdat ze niet voldeden aan normen die artsen gesteld hadden, normen voor gedrag, geloof, intelligentie, maatschappelijke vaardigheid, lichamelijke perfectie, en financieel functioneren.

Wanneer Joden, Zigeuners, mensen met donkere huid of homoseksuelen vermoord werden, konden sommige mensen zuchten, “Gelukkig, ik ben niet Joods, Zigeuner, donker of homoseksueel.” Maar niemand kon denken “Gelukkig, ik ben niet gebrekkig” want gebrekkigheid kan iedereen overkomen.

Het gedachtegoed van de moordenaar-artsen stopte ook niet bij de grenzen van Duitstalige landen. Ook wij zijn potentieel deel van de doelgroep van het massamoordprogramma geweest.

Daarom herdenken ook wij vandaag de vermoorden. Níét herdenken is herhalen.

Wie waren de mensen die we vandaag herdenken?

De namen van de meesten zijn ons onbekend. Hoeveel waren het? Volgens Fredric Wertham, zelf een Duitse psychiater die in 1922 naar de Verenigde Staten is geëmigreerd, gaat het in Duitsland alléén al om minstens 275.000 mensen.

In Oostenrijk werden alleen al uit één ziekenhuis in Wenen meer dan 7.500 mensen naar hun dood getransporteerd. Historici spreken over het leeghalen van meerdere Oostenrijkse ziekenhuizen. In bezet Frankrijk werden 40.000 mensen door psychiaters omgebracht. In Polen werden de bewoners van inrichtingen dood geschoten door de bezetter. Mogelijk is 400.000 een reële schatting. Zigeuners en Joden, wiens massamoord eveneens een “hygiënische maatregel” werd beschouwd door de nazi's, zijn niet bij dit getal inbegrepen.

We noemen de moord van vier of acht mensen tegelijk al “massamoord.” Getallen als 400.000 zouden ons over het hoofd kunnen doen zien dat het gaat om individuen, beroofd van het leven omdat de artsen van die tijd dat geneeskundig noodzakelijk achtten.

Die individuen herdenken wij hier vandaag, want níét herdenken is herhalen.

Wie waren hun moordenaars? Tientallen van hún namen zijn bekend. Zij waren vooraanstaande wetenschappers en artsen, hoogleraren aan universiteiten, directeuren van psychiatrische ziekenhuizen, mannen én vrouwen.

In hun privé-leven werden ze beschouwd als lieve, zachtaardige, idealistische mensen. Ze hadden de beste bedoelingen. Velen hadden publicaties op hun naam staan die vandaag de dag nóg aangehaald worden in studieboeken die jonge artsen bestuderen. Níét herdenken is herhalen.

Over de moorden bestaan misverstanden, vaak gebaseerd op wat we graag zouden wíllen geloven.

Eén misverstand is dat de psychiaters tegen hun wil hebben gehandeld. Ze zouden zijn gedwongen door Hitler, onder straffe van wat dan ook. De werkelijkheid is omgekeerd.

De psychiaters hebben bij Hitler gelobbyd om hun zogenaamd “euthanasie programma” te mogen uitvoeren. Het was een logisch uitvloeisel van het sterilisatieprogramma waaronder in Duitsland vanaf 1934 400.000 mannen, vrouwen en kinderen onvrijwillig onvruchtbaar waren gemaakt, vaak vanwege de meest triviale aandoeningen. De sterilisaties stopten in 1939. Het was een kleine stap van sterilisatie naar moord. Trouwens, het hoofd van dat sterilisatieprogramma, de arts Ernst Rüdin, werd gesponsord door de Amerikaanse Rockeffeler Stichting, niet door de nazi's. De meeste met dwang gesteriliseerde mensen zijn later vermoord. Hoewel het idee al langer bestond, vooral in Engeland en de Verenigde Staten, kreeg het massamoordprogramma gestalte in een wetenschappelijk boek geschreven in Leipzig in 1920.

De schrijvers waren de jurist Karl Binding en de psychiater Alfred Hoche, allebei hoogleraren. Binding en Hoche pleitten in hun boek om het menselijke ras te zuiveren door allerlei afwijkende mensen eruit te verwijderen. Dat er ook per ongeluk iemand zonder afwijking omgebracht zou kunnen worden erkenden zij, maar in naam van een toekomstige maatschappij zonder afwijkende mensen achtten zij dat risico gerechtvaardigd.

De ideeën van Binding en Hoche werden razend populair in en buiten Duitsland. Hoogleraren en afdelingshoofden van medische faculteiten in Berlijn, Heidelberg, Bonn en Würzburg organiseerde congressen om politiek en justitie te overtuigen van deze ideeën.

The American Psychiatric Association bepleitte adoptie van het programma in de Verenigde Staten, waar onvrijwillige sterilisaties tot in de jaren '70 nog uitgevoerd werden. De Britse Eugenics Society bestond al vóór het massamoordprogramma van de Duitse psychiaters.

Ook in Zwitserland en andere Europese landen gingen er stemmen op voor eugenetica. Van Adolf Hitler hadden Binding en Hoche toen ze hun boek schreven nog niet gehoord. Omgekeerd, Hitler werd sterk beïnvloed door de ideeën die indertijd in de psychiatrische mode waren.

Psychiaters werden niet gedwongen om mee te doen. Er zijn gevallen bekend, hoewel zeer weinig, van psychiaters die weigerden. Zij werden verder niet lastig gevallen door de nazi's of door andere artsen zo lang zij niet in het openbaar zich uitspraken tegen het programma.

Een tweede misverstand is dat de moordenaars uitzonderingen waren, enkele heethoofden, dat het ging om incidenten of excessen. Onmogelijk. Voor iedere vermoorde werden allerlei formaliteiten doorlopen, registraties, vragenlijsten in vier kopieën, commissie dít en commissie dát, beslissing zús en beslissing zó, stempel van díe en handtekening van díé. Niet één van de vermoorde mensen is lichtzinnig of achteloos omgebracht. Om het selectieproces zuiver te houden mochten psychiaters niet beslissen over de bewoners van hun eigen inrichting. We kennen trouwens vandaag de dag in Nederland nog steeds het begrip, de “onafhankelijke psychiater”, die niet de eigen behandelaar is.

De massamoorden werden gepleegd uit ideologie.

In 1941 werd in het psychiatrische ziekenhuis Hadamar de dood van de tienduizendste bewoner gevíérd. Het naakte lijk werd tijdens een ceremonie in bijzijn van de verzamelde artsen en personeel de crematie-oven in geduwd. Er was muziek bij, een parodie van een religieus ritueel uitgevoerd door een psychiater, en alle medewerkers ontvingen een flesje bier cadeau.

Een derde misverstand is dat de meeste psychiaters het zelf niet wisten of niet meededen. In feite werden slechts eminente psychiaters uitgenodigd om mee te doen. De architecten van het massamoordprogramma waren toppsychiaters. De selectie van kandidaten voor het massamoordprogramma waren psychiaters, tientallen zo niet honderden psychiaters die op al die commissies zaten. De moorden werden uitgevoerd door psychiaters. De gaskamers en crematoria werden in opdracht van psychiaters opgericht in vijf psychiatrische ziekenhuizen en een voormalige gevangenis, dat uitsluitend werd gebruikt om mensen uit inrichtingen om te brengen.

Psychiaters zelf draaide de gaskranen open, terwijl andere psychiaters door een spiekraampje in de muren van de gaskamers toekeken hoe daar mensen langzaam stikten. In inrichtingen waar geen gaskamers waren hebben psychiaters willig meegewerkt door hun bewoners op transport te zetten naar gaskamers. Of ze brachten ze om met psychofarmaca. Andere bewoners werden op een zogenaamd wetenschappelijk dieet gezet, en werden opzettelijk omgebracht met ondervoeding.

Vooral duizenden kinderen zijn met psychofarmaca en ondervoeding vermoord.

Een vierde misverstand is dat de moorden werden gepleegd uit medeleven met het veronderstelde leed van de vermoorden. Dit argument werd met succes gepleit in diverse processen die later zijn gevoerd tegen psychiatrische massamoordenaars. Nog afgezien van het feit dat de moorden bepaald niet humaan werden uitgevoerd en de bewoners van de inrichtingen niet om de dood hadden gevraagd, gíng het helemaal niet alleen om zieke mensen en zwaar gehandicapten. De criteria werden steeds breder gesteld: kinderen met niet-volmaakt-gevormde oren, kinderen die in hun bed plasten, ouderen die niet meer zo vlot waren, mensen die blind of doof waren of wel eens epileptische aanvallen kregen, veteranen van de eerste wereldoorlog die in dienst een ledemaat hadden verloren en mensen die uit gebrek aan een aantoonbare afwijking “schizofreen” werden genoemd.

Sommige mensen hadden helemaal geen afwijkingen, maar waren in de zorg terecht gekomen, als ze volwassenen waren, bijvoorbeeld omdat ze dakloos of werkeloos waren, of kruimeldieven. Voor sommige mensen bereikte een opdracht van de rechtbank om ze vrij te laten de inrichting na dat ze al vermoord waren. Sommige van de kinderen die ten prooi vielen aan de massamoorden waren opgenomen wegens problemen thuis.

Toen de inrichtingen dreigde onderbezet te raken vanwege de massamoorden, en dus de banen van de psychiaters op de tocht kwamen te staan, werden families thuis bezocht door psychiaters die hen overhaalde oma of opa naar een inrichting te brengen waar er gespecialiseerde zorg voor hen zou zijn.

Psychiaters bedreigde ouders dat ze hen uit de ouderlijke macht zouden laten zetten als ze medische zorg voor hun kinderen bleven weigeren. Die “zorg” was moord.

Het vraagstuk of de doelen van de psychiaters zuiver medisch waren, is omstreden. In hun boeken, artikelen, voordrachten and brieven, wezen ze herhaaldelijk op de economische voordelen van het massamoord programma. De natie zou de kosten van zorg voor niet-productieve mensen bespaard worden. De vermoorde mensen zouden hun bezittingen, woningen, kleren en gebruiksvoorwerpen achter laten. De lichamen zelf hadden economische waarde. Gouden tanden werden verzameld. Van het vet kon zeep gemaakt worden, tassen van de huid, matrassen van het haar, en, natuurlijk, de hersenen werden gretig ontvangen door collega artsen voor wetenschappelijk onderzoek. De winst werd zorgvuldig bijgehouden door het Centrale Bureau voor Boekhouding in Berlijn. Ik wil u eraan herinneren, dit waren psychiatrische inrichtingen. De zogenaamde concentratie- en vernietigingskampen waren pas later, in 1941 opgericht. Ik persoonlijk heb de indruk dat de psychiaters niet gemotiveerd waren door economische belangen, maar dit argument alleen hebben gebruikt voor propagandistische doeleinden.

Sommige psychiaters zijn in 1941 overgeplaatst van werk in psychiatrische inrichtingen naar werk in concentratiekampen. Tijdens het proces van één zo'n psychiater werd hij gevraagd, “Hoe kon je zomaar overstappen van het selecteren van psychiatrische patiënten naar het selecteren van gewone mensen?” Blijkbaar begreep de steller van de vraag niet, wat de psychiater wel wist. Zijn antwoord was: “Er is geen verschil.” Psychiatrische patiënten zijn evenals wij allemaal mensen.

Een vijfde misverstand is dat de psychiatrische moorden in 1941 stopten. In 1941 heeft Hitler de directeur van het massamoordprogramma, Karl Brandt, gesproken. Wát precies besproken is staat niet op schrift. De bronnen die ik heb geraadpleegd zijn verdeeld over het vraagstuk of Hitler zijn toestemming voor het massamoordprogramma introk, of alleen verzocht het programma te matigen. Ook over de reden dat Hitler dat verzoek deed zijn de bronnen verdeeld.

Sommigen stellen dat Hitler bezweek voor de publieke opinie, zoals verwoord werd door priesters, buurtbewoners van de crematoria, en dissidente psychiaters. Anderen stellen dat Hitler zich zorgen maakte over het moraal onder de soldaten, die tijdens een bezoek thuis ontdekten dat kleine zus of oma op mysterieuze wijze was verdwenen. Of de soldaten vreesden dat als ze gewond raakten, ze zelf kandidaat zouden worden voor het massamoordprogramma. Een derde mogelijkheid is dat Hitler een andere bestemming had toegewezen aan de gaskamers. Die werden immers in 1941 bij de psychiatrische ziekenhuizen gedemonteerd, verscheept naar het oosten, en weer opgericht in concentratie-vernietigingskampen.

Teams van psychiaters en verpleegkundigen reisden met de gaskamers mee om de commandanten van de concentratie-vernietigingskampen te instrueren in hun gebruik.
Maar de massamoord van gepsychiatriseerde mensen ging in 1941 en daarna door, ook zonder gaskamers.

Psychofarmaca en opzettelijke verhongering waren al massaal gebruikt om patiënten om te brengen, en werden na 1941 de hoofdmethode voor de massamoorden. Omdat de massamoorden niet meer de goedkeuring van de overheid hadden, en omdat er niet meer zoveel bureaucratie aan verbonden was, werden ze achteraf genoemd “wilde euthanasie.”

De meeste historici zijn het erover eens dat er na 1941 zelfs meer massamoorden op mensen in inrichtingen werden gepleegd dan in de twee voorgaande jaren. In 1945 hebben Amerikaanse soldaten 20 kinderen kunnen redden door de psychiatrische inrichting Eglfing-Haar met getrokken geweren te bevrijden. Tegenwoordig weten we dat de massa moorden zelfs na de val van het derde reich door gingen, tot 1948.

De namen van veel concentratie-vernietigingskampen herkennen we, omdat we de mensen die erin vermoord werden herdenken. Zonder de techniek, die dóór psychiaters vóór gepsychiatriseerde mensen was ontwikkeld, was ook de geschiedenis van de concentratie-vernietigingskampen anders geweest. Het wordt tijd dat we de mensen die in de psychiatrische ziekenhuizen vermoord werden herdenken,
want níét herdenken is herhalen

Kijk maar.


...bron (met bronnen)

(Oh, enne uh, de volgende keer, pastoor, als je bij dergelijke zaken de rkk
wenst te verdedigen tegen de OKKN?

Stuur ik hoogst persoonlijk de Leeuw van Munster, en niet
het PKN-Ikon omroeppastoraat, op je af. De paus is de enige niet die zijn genen
deelt met een paar broers. Bescherm je ballen dus maar).

Richard Sipe: hypocrasy is the greatest moral failure.