vrijdag, juli 31, 2015

Communicerende vaten klinken het hardst

Personal Bill of Rights 
I have the right to freedom of speech
I have the right to be heard
I have the right to be respected
I have the right to accept and own my own power
I have the right to not disclose unless I am comfortable
I have the right to feel my emotions
I have the right to say no

 I have the right to challenge the status quo
 I have the right to ask questions
I have the right to be me
I have the right to own my own ideas
I have the right to my values and beliefs
I have the right to laugh


Dr. Alicia A. Dunlop, Toronto

ivm geklooi met de datum (vooruit dateren) en gebrek aan voldoende interesse in techniek en het toch nog maar een jaar bijtekenen staat de laatste versie van het standaard bovenste bericht plus reacties donderdag 24 juni 2010 - vrijdag, juni 24, 2011 nu hier. back to the future hier 25-10-2012: voor ambush-marketing


howdie


Mazzel en brooche voor de hele misjpoge
Hoe waaien zijn rimpels al heen en al weer; oren op kussen

bronHet ministerie van Veiligheid en Justitie vaart zaterdag 1 augustus voor de eerste keer mee met een eigen boot in de grachtenparade van de Amsterdamse Gay Pride. Het thema van de VenJ-boot is ‘Share Justice – Security & Justice 4 all’. Met de deelname aan de Canal Parade benadrukt het ministerie het belang van de aanpak van homofoob geweld en het tegengaan van discriminatie op grond van seksuele oriëntatie of genderidentiteit.


Een brede vertegenwoordiging van het domein van Veiligheid en Justitie zal meevaren. Het gaat om politieagenten, gevangenispersoneel, medewerkers van de brandweer en de IND, ambtenaren van het ministerie, officieren van justitie en rechters. Ook het Meldpunt internet discriminatie is aan boord. Op de achterkant van de boot staat een oproep om melding te maken van discriminatie op internet.


Het ministerie van Veiligheid en Justitie werkt actief aan het verbeteren van de veiligheid en de juridische positie van LHBTI’s. Het gaat daarbij om onderwerpen als: de Transgenderwet, de wet Lesbisch ouderschap, het landelijk uitrollen van Roze in Blauw binnen de Politie, eenvoudiger aangifte kunnen doen, aandacht voor ouders van gelijk geslacht bij adoptie en het beter beoordelen van asielaanvragen van LHBTI’s.

donderdag, juli 30, 2015

Das Buch “ALLES MUSS RAUS” von Norbert Denef ist ein dokumentarischer Rückblick zum Thema sexualisierte Gewalt von 1994 bis 2015.
Hinter den Kulissen spielen sich oft Dinge ab, die der Zuschauer nicht mitbekommt. Denef beschreibt unter anderem wie er zwei Jahre lang brauchte, bis ‘DER SPIEGEL‘ seine Geschichte am 5. Dezember 2005 veröffentlichte.
Was er vor und nach den Fernsehsendungen „Nachtcafé“„Unter uns“„Menschen bei Maischberger“„Johannes B. Kerner“ oder „Hart aber fair“ erlebte, könnte von allgemeinem Interesse sein.
Er beschreibt was hinter den Kulissen bei seiner Rede beim Bundesparteitag der SPD im Dezember 2011 ablief und berichtet über die Hintergründe seines 46 tägigen Hungerstreiks – dies und vieles mehr…
Das Buch steht kostenfrei als PDF zur Verfügung. Bei Interesse senden Sie bitte eine E-Mail an: info [at] netzwerkb.org
Auszug aus dem Kapitel:
“Wenn Du Dich ärgerst guck bei Dir nach”
…Im letzten Drittel meiner Ausbildung war es dann soweit; immer mehr erkannte ich die Ursachen meiner vielen seelischen Störungen – die Leiche in meinem Keller nahm Gestalt an, meine erlebte sexualisierte Gewalt wollte bearbeitet werden. Ich las mein erstes Buch zu diesem Thema, viele weitere folgten. Als ich am 29. Juli 1993 feierlich meine Urkunde zum ärztlich geprüften Gesundheitsberater persönlich vom ‘Senior‘ überreicht bekam, hatte ich bereits schon einige Monate vorher beschlossen: Alles muss raus!


The United Fruit Company: gillende keukenmeiden

its kwakoe time 


bron
bron

     


maandag, juli 27, 2015

zondag, juli 26, 2015

generaties kinderen van foute ouders tip tap top

Dit album is van mij
zolang ik hoop te leven
De naam van mijn grootmoeders
van mijn ouderlijke stam
door mijn ouders mij gegeven 
in die stad waar ik ter wereld kwam.

*  *  * * * 
Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar mijn oudoom Dirk Siebe 
Een jongen die een verkeerde keuze heeft gemaakt

Koos voor een verkeerd leger 
Met verkeerde idealen
Vluchtte voor de armoede
Hoopte op een beter leven

Geen weg meer terug 
Als een keuze is gemaakt
Alleen een weg vooruit
Die hij niet ontlopen kan

Vechtend tegen Russen
Angst om zelf dood te gaan
Denkend aan thuis
Waar Dirk z’n toekomst nog beginnen moet
Zijn moeder is verscheurd door de oorlog 
Mama van elf kinderen, waarvan vier in het verzet zitten
En een vechtend aan het oostfront
Alle elf had ze even lief

Dirk Siebe kwam nooit meer thuis

Mijn naam is Auke Siebe Dirk
Ik ben vernoemd naar Dirk Siebe
Omdat ook Dirk Siebe niet vergeten mag worden.


tip tap top de datum heeft een mutsje op.


 Werner Holzwarth & Wolf Erlbruch

Trix en fix Commissie-Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg en de pedagogische tikAls kind heeft u misschien een tijd doorgebracht in een pleeggezin. Misschien ook wel heeft u in een jeugdinstelling gezeten.
Aan die periode uit uw leven heeft u mogelijk nare herinneringen overgehouden. Anders dan dat het geen leuke tijd was; er was toen iemand die u heeft geslagen, getreiterd of vernederd.

U wilt er liever niet meer aan herinnerd worden.

Het is best mogelijk dat u er nog steeds last van heeft, dat het moeilijk uit uw gedachten is te wissen.
Eind 2014 vond de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat er iets gedaan moest worden voor de groep mensen die vroeger in hun jeugdjaren het slachtoffer zijn geworden van enigerlei vorm van lichamelijk geweld of van pesterijen, die diep doorwerkten in de psyche van het toenmalige kind.
bron

In de zomer van 2015 heeft het kabinet een commissie van onafhankelijke professoren benoemd, die verstand hebben van opvoeding en van alles wat daarmee samenhangt. 

Deze hoogleraren kregen de opdracht om eerst eens uit te zoeken of er nog wel voldoende gegevens zijn te vinden waaruit zou kunnen blijken wat zich vroeger heeft afgespeeld in jeugdinstellingen en pleeggezinnen.

Het is natuurlijk nog maar de vraag of er nog archieven zijn van die instellingen. En of er nog genoeg mensen in leven zijn die in de jeugdzorg hebben gewerkt. Zij waren immers minstens vijftien tot twintig jaar ouder dan de kinderen die aan hen waren toevertrouwd. De onderzoeksperiode begint al in 1945. Het is dus heel goed mogelijk dat er over de jaren voor 1975 niet zo heel veel meer is te achterhalen.

Het is dus om deze reden dat het kabinet heeft gezegd ‘Zoek eerst eens uit of er wel wat te onderzoeken valt’ op een zodanige wijze dat het wetenschappelijk verantwoord is. Want de uitkomsten van zo’n onderzoek moeten natuurlijk wel kloppen en niet gekleurd worden door allerlei belangen.


De commissie kan zich goed voorstellen dat u – indien u zelf slachtoffer bent – graag uw verhaal wilt vertellen. 

Hoewel wij nog geen meldpunt hebben, kunt u wel alvast uw verhaal vertellen in een e-mail: info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of in een brief die u kunt sturen naar: 
Commissie-Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg, Postbus 556, 2501 CN te Den Haag.
“a nose bone fracture needs 10 days to heal, 


a rib needs 20 days,


 a forearm needs 30 to 40 days, 
 and a femur needs 50 to 120 days.” Uitzending gemist? Getekend, veteranen in therapie

'Getekend, veteranen in therapie' is een film over de diepe sporen die oorlog soms achterlaat in de ziel. 
Aansluitend een interview met regisseur Coen Verbraak.


http://www.npo.nl/npo-doc-op-2/26-07-2015/VPWON_1245191

http://www.npo.nl/2doc/31-08-2014/KN_1661104DVD (E 19, 50) is  te bestellen door
email aan
Zuidenwind Filmprodukties

maschazuidenwind@gmail.com>
Ter Beschikking Gesteld
“Papa heeft lang geleden een kastje in zijn hoofd gebouwd en daar alle nare herinneringen
Daarna heeft hij alle laatjes dicht gedaan en op slot gedraaid.

Papa heeft dat kastje niet zo goed in elkaar gezet. De laatjes gaan nu vanzelf open en dan komen de herinneringen die papa niet zo leuk vindt weer in zijn hoofd.
Hij probeert ze terug te doen in de laatjes, maar die willen dan niet meer dicht.

De mensen waarmee papa nu aan het praten is, gaan papa helpen om een goed kastje te bouwen.
Een kastje waarbij papa zelf kan bepalen welke laatjes hij openmaakt en weer dichtdoet. En ze gaan hem helpen zodat hij zich niet meer zo

boos, bang of verdrietig voelt als hij die nare herinneringen heeft.”

Bronzaterdag, juli 25, 2015

Banstraat ; drijfsijsies in de Blaauwe AmereetsiaDie altijd weet, van waar het waait, 
maar met geen kind ter wereld draait
haalt madame jeanette naar binnen 
en zet een stokkie naast de zonnebloem woensdag, juli 22, 2015

Huize St Joseph te Heer: pater P(iet) H.J. Denis, priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus, medewerking tbv. steunbewijs gevraagd

CriminoCorpus
Mevrouw Mr. N. Geraads ( klik) te Eindhoven vraagt voor een van haar cliënten steunbewijs als onderstaand beschreven:
oproep: 
Client heeft in de periode van ongeveer 1957 tot ongeveer 1962 verbleven op Huize St. Joseph. Cliënt is daar seksueel misbruikt onder meer door pater Dns., de directeur van Huize St. Joseph. Cliënt moest naar pater Dns. toe als hij uit het cachot kwam. Het seksueel misbruik heeft bestaan uit het betasten van cliënt’s achterste. De volledige gegevens van pater Dns. zijn: Pater P.H.J. Dns. Hij is geboren op 11 februari 1908 en overleden op 24 juni 1996. Volgens het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK is er geen steunbewijs tegen pater Dns. bekend, vandaar deze oproep.
Plaatsingsdatum:  21-07-2015
reacties kunt u ook richten aan: secretariaat@klokk.nl

24-3-1971
Het gebouwen de bijbehorende terreinen van Huize St. Joseph waren oorspronkelijk gelegen op het grondgebied van de voormalige gemeente Heer. Als gevolg van de annexatie van Heer in 1970 door de gemeente Maastricht werden alle eigendommen van Huize St. Joseph overgeheveld naar de (toenmalige) gemeente Cadier en Keer. De bewoners waren niet langer Heerdenaren maar Keerdenaren.

bron
20-1-1975
Voor de vervangen trappen zie deel II BRON
"De Onderzoekscommissie is bij het onderzoek naar Huize St. Jozef in Cadier en Keer, bediend door de priesters van het Heilig Hart van Jezus (s.c.j.) gestuit op excessieve vormen van geweld. Gewelddadig gedrag, zo heeft de Onderzoekscommissie de indruk, maakte intrinsiek deel uit van de leefwereld binnen Huize St. Jozef. Deze instelling kan als hard en onherbergzaam getypeerd worden."


klik


blijft natuurlijk mooi staan
dat ik nog steeds niet weet wat een kiezelkoele is.....


maandag, juli 20, 2015

hema ontwikkelcentrale in grootvaders kastje

klik

Gemakkelijk en veilig de lekkerste biologische wijnen online bestellen

Zegt de ene bisschop tegen de andere
en hij had er nog wel zo graag een boek van gemaakt     


bron