dinsdag, maart 16, 2021

Wat is er toch aan de hand met onze samenleving, waar is Deetman als je 'm nodig hebt?

 

it's a verb, its a verb
Klik

                                                                      

2018 corso Zundertmaandag, maart 15, 2021

de herdertjes lagen bij naaaaachte around the bay of Mexico: 25 May 1942 – 19 November 2019 José Mário Branco

 So long it's been good to know you


En vandaag feest met de meisjes

 

Pagina 4 
en toen .....

brak mijn klomp!

want 'n eigenschap van een beetje pag.4 is het bestaan van een pag 1, 
wisten ze in Alexandrie al
Maar of die nou klompen hadden?
De goden in ieder geval, naast een overdaad aan wonderen,  wél humor! 

toegevoegde klompendans


zaterdag, maart 13, 2021

7 POLITIEKE PARTIJEN ONDERTEKENEN STEMBUSAKKOORD

 

KLIK


Zie de maan schijnt 

Partijen sluiten stembusakkoord voor veilige digitalisering  met bescherming van rechtsstaat en mensenrechten.

Digitalisering móet hoog op de agenda! 

We zijn verheugd om te kunnen melden dat 7 politieke partijen vandaag op de PublicSpaces conferentie het digitale stembusakkoord hebben ondertekend! Het stembusakkoord werd opgesteld door Waag, Open State Foundation, Bits of Freedom & Amnesty International.

Vrijdagmiddag 12 maart 2021 is op de PublicSpaces conferentie in Amsterdam officieel het Digitale Stembusakkoord ondertekend door een brede samenstelling van politieke partijen. Onder andere D66 (Hind Dekker – Abdulaziz), GroenLinks (Andrew Harijgens), PvdA (Barbara Kathmann), SP (Tiers Bakker), Partij voor de Dieren (Sebastiaan van Pruissen), Volt (Itay Garmy), Piratenpartij (Matthijs Pontier) en Nida maken hiermee duidelijke afspraken over veilige digitalisering en bescherming van mensenrechten. 

In het akkoord staan 11 punten waar ondertekenaars zich aan committeren voor de komende regeerperiode. Zo beloven de partijen zich de komende tijd onder meer in te zetten voor strenger toezicht op algoritmes naar aanleiding van de toeslagenaffaire en voldoende middelen voor de autoriteit persoonsgegevens om burgers te beschermen. Ook staan er afspraken beschreven over het gebruik van open-source software door de overheid en een oproep tot verdere stimulering, beschikbaarheid en toepassing van versleuteling en encryptie van privégegevens.

Het stembusakkoord is een initiatief van Amnesty InternationalBits of FreedomOpen State Foundation en Waag. Tijdens het digitaliseringsdebat van 3 maart werd hier door verschillende politieke partijen de basis voor gelegd. 

De politieke en maatschappelijke urgentie voor een sterkere digitale politieke agenda is groot. Het gebruik van zelflerende algoritmes met grote gevolgen voor de rechtsstaat, de macht van socialemediaplatforms  of de wens van minister Grapperhaus om versleuteling te verzwakken en zo onze privécommunicatiete kunnen bekijken, geven daar onder andere grote urgentie aan. 

Voor het stembusakkoord zijn VVD, PVV, CDA, ChristenUnie, FvD en SGP ook benaderd, maar zij gaven geen gehoor aan die uitnodiging.busje komt zo

woensdag, maart 10, 2021

 

Rijksmuseum,  Amsterdam

The path to colonial reckoning is through archives, not museums

Returning colonial archives would allow Africans to begin constructing more accurate narratives of colonial experience.
Patrick Gathara
Aljazeera 


 TRC Yukon, Canada 

w.v.

donderdag, maart 04, 2021

Ireland's Illegal Adoption

KLIK

In weerwil van een fabeltje: ja zeker,  er zijn hele, hele domme mensen op dees'aardkloot, en er zijn hele, hele domme vragen! 
En misschien is dat maar goed ook. ook al heeft 't dan knap lang geduurd voor ik het correcte antwoord weet - dat ik dus nooit in staat was te geven - op haar wedervraag die ik nú na jaren nog steeds in mijn oor hoor toeteren: "waarom werd jij nooit geadopteerd? " !! 

Dank U, Heer Alejchem. 3-3-2021:

RTÉ Investigates:

A report on the thousands of children who have been illegally adopted in Ireland, and how decades later, they are still battling bureaucracy to find their true identities."Ik heb niets. Ik weet niet eens wanneer ik geboren ben", vertelde mevrouw Lynch aan RTÉ Investigates. 

In een ander geval heeft RTÉ onderzoekt bewijs gevonden dat prof. De Valera jr. Prenatale afspraken regelde voor een vrouw die niet echt zwanger was, om de indruk te versterken dat haar illegaal geadopteerde baby eigenlijk haar biologische kind was.

Jaren later schreef prof. De Valera jr. Eind jaren zestig een brief over de plaatsing van een andere baby waarin hij zei "gezien zijn onwettige achtergrond vonden we het het beste dat het kind bij een goed gezin werd geplaatst".

Hoewel Prof de Valera Jr. de zoon was van een van de meest dominante politieke figuren van Ierland, was hij slechts een van de vele machtige personen die betrokken waren bij het faciliteren van illegale adoptie.

Decennia lang werden duizenden andere Ierse baby's van ongehuwde vrouwen illegaal geadopteerd. 

Veel van hun geboorteakten waren vervalst om te suggereren dat hun adoptieouders hun biologische ouders waren. 

Als gevolg hiervan is hun hun ware identiteit ontzegd.

Het registreren van een kind als kind door de geboorte van iemand die niet de moeder van dat kind is, is een strafbaar feit volgens de wet die sinds 1880 van toepassing is op het regelen van geboorten en registraties in Ierland.

Maar zonder juridisch toezicht, zorgde een praktijk van ad-hocregelingen ervoor dat grote aantallen illegale adopties vrijelijk in Ierland konden plaatsvinden. 

Dat zou veranderen met de adoptiewet van 1952, die strenge eisen introduceerde rond de geïnformeerde toestemming van de moeder.

De nieuwe wet verankerde het recht van een moeder om op elk moment van gedachten te veranderen voordat haar baby zes maanden oud werd.

De wet vereiste ook dat adopties alleen plaats vonden via geregistreerde adoptieverenigingen. Elke persoon die buiten dat proces opereerde, was "schuldig aan een misdrijf" en zou een gevangenisstraf of een boete kunnen krijgen.

In werkelijkheid heeft het echter weinig gedaan om het adoptiesysteem van Ierland te veranderen of te reguleren. 

De toenmalige regering stuurde het wetsvoorstel zelfs ter goedkeuring naar de toenmalige aartsbisschop van Dublin, John Charles McQuaid, voordat het werd aangenomen.Irish Times

Archbishop pledges assistance to any inquiry into illegal adoptions

Full Government inquiry into State’s adoption practices looking increasingly likely5 -3-2021 Patsy McGarry 
Sisters of Charity call for inquiry into adoptions following RTÉ programme

‘Really upset that a mother was pursued for money in the manner shown’ on programme  
bron: DELPHER


  

DELPHER
 08-02-2021Vraag: "Is er ook een zegen voor de tsaar?"
Antwoord: "Jazeker, God zegene de tsaar en houde hem verre van ons"