zondag, maart 28, 2021

" ...., en dat zoveel te meer, als gij ziet dat de dag nadert''
Hebreeën 10:25 

 

krankzinnigenZorg
Geen opmerkingen: