vrijdag, februari 27, 2015

Leuker kunnen we het niet maken: uw Rijksoverheid presenteert

bron
                                                                                          

 Slachtoffers van delicten krijgen straks bij hun eerste contact met politie en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de mogelijkheden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte verloopt. Dit staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De nieuwe regeling zet de Europese richtlijn 'minimumnormen voor slachtoffers' om in Nederlands recht. In Nederland heeft het slachtoffer al een stevige rechtspositie, maar die wordt nu verder uitgebreid.

Doel van de richtlijn is ervoor te zorgen dat slachtoffers van strafbare feiten straks in alle EU-lidstaten passende informatie, ondersteuning en bescherming krijgen en aan het strafproces kunnen deelnemen. Dan gelden binnen de Europese Unie voor slachtoffers dezelfde minimumrechten. Als een Nederlander in een andere lidstaat slachtoffer wordt van een misdrijf, kan hij in dat land een beroep doen op dezelfde minimumrechten, zoals het recht op een tolk of taalkundige ondersteuning bij de aangifte en kosteloze toegang tot slachtofferhulp.

Daarnaast kunnen slachtoffers meer informatie krijgen over het opsporingsonderzoek door politie en Openbaar Ministerie. Bij een besluit van de officier van justitie om een verdachte niet te vervolgen, heeft het slachtoffer recht op informatie over de motivering van deze beslissing. Ook zal het Openbaar Ministerie bij elke delictsoort het slachtoffer op de hoogte brengen van de vrijlating van de verdachte of veroordeelde. Nu gebeurt dat nog bij een beperkt aantal (zwaardere) misdrijven. Verder kan de officier van justitie het slachtoffer in kennis stellen van de maatregelen die genomen zijn om hem te beschermen tegen een verdachte of veroordeelde die is vrijgelaten of ontsnapt.

Nieuw is ook dat de politie voor elk slachtoffer een individuele beoordeling maakt om na te gaan of er specifieke beschermingsmaatregelen vereist zijn. Bijvoorbeeld als vergelding dreigt, of als het slachtoffer tijdens het voorbereidend onderzoek of de terechtzitting het risico loopt te worden geïntimideerd. Het slachtoffer krijgt het recht zich te laten bijstaan door een persoon naar keuze om morele en praktische steun te verlenen, bijvoorbeeld een vriend of vriendin of iemand van Slachtofferhulp Nederland. Ook kan hij bijstand vragen van een advocaat of wettelijk vertegenwoordiger. In de praktijk gebeurt dit al, maar het wordt nu in de wet vastgelegd.

Het wetsvoorstel kent een verplichting voor de officier van justitie en de politie om slachtoffers te verwijzen naar een organisatie voor slachtofferhulp. Familieleden van slachtoffers krijgen een wettelijk recht op hulp en bescherming. Alle praktijkbeoefenaren die in contact komen met het slachtoffer van een delict moeten hiervoor worden opgeleid.


De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


 

woensdag, februari 25, 2015

O salutaris Hostia, quae cæli pandis ostium


klikbron
.....
Als die letzten Töne verklungen waren, erhob sich Benedikt und schritt mit der päpstlichen Geste aufgespannter Arme auf Chor und Orchester zu, als wolle er die Künstler umarmen.
.....  


ein tönendes Geschenk aus der Heimat klik

mediathek  ARDmaandag, februari 23, 2015

# 29 weer bericht

klik... (bron)

Door technische ontwikkelingen, overheidsmaatregelen en commerciële belangen is het recht op privacy onder druk komen te staan.

Door de gebeurtenissen van nine eleven en door de economische crisis nam de behoefte aan veiligheid en transparantie toe. De snelheid waarmee de it zich ontwikkelt, maakt het mogelijk om steeds meer gegevens van burgers te verzamelen en op te slaan.

De Amerikaanse rechtsgeleerden Warren en Brandeis (1890) zagen ruim een eeuw geleden de bui al hangen. Zij vroegen aandacht voor wat zij noemden the right to be left alone. Lang voor het it-tijdperk waarschuwden zij dat moderne uitvindingen zoals fotografie privacy konden aantasten. Zij vonden toen al dat dit wettelijke geregeld moest worden.
klik
2 Zestig jaar later, in 1948, legden de Verenigde Naties het recht op privacy vast in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

3 Daarna kwamen er ook verschillende nationale en internationale wetten en regelingen.

 De naleving daarvan wordt door overheidsinstanties bewaakt.
In Nederland bestaat daarvoor het College Bescherming Persoonsgegevens. Alles goed geregeld dus, zou je denken. Maar nee. Anders dan Cerberus, die Griekse hellehond die alles zag en nooit sliep, doen de privacywaakhonden van de overheid nog wel eens een dutje. Dat levert problemen op. Ik zal mij in deze bijdrage concentreren op de medische privacy

Foto Dave Hunt, bron

# 29 you have a right to know 


vrijdag, februari 20, 2015

Midalgan

OPMERKELIJKE SPIJTBETUIGING IN HILDESHEIM

BRUSSEL (KerkNet/KNA/RadVat) – Bisschop Norbert Trelle van Hildesheim (Duitsland) heeft tijdens de viering op Aswoensdag zoals aangekondigd een spijtbetuiging uitgesproken over de fouten die het bisdom in 1.200 jaar geschiedenis gewild of ongewild heeft gedaan.

De bisschop vroeg daarbij uitdrukkelijk vergiffenis voor het geweld en het seksueel misbruik door priesters en kerkelijke medewerkers tegen kinderen. "Wij hebben te lang onze ogen gesloten en de slachtoffers aan hun lot overgelaten. Vandaag beseffen wij dat wij de weg van de liefde niet hebben bewandeld en hebben nagelaten om het goede te doen. Vandaag staan wij voor de barmhartige God. Wij staan voor U en voor alle mensen, gebukt onder de oude schuld. Wij vragen om vergiffenis."

De bisschop van Hildesheim sprak eerder ook al een spijtbetuiging uit over de geloofsverkondiging met geweld in de Middeleeuwen, de aflatenhandel, de heksenverbranding, het schisma van de Reformatie en de Dertigjarige Oorlog.
(Kerknet)

bron

donderdag, februari 19, 2015

naar Judithbron

ver Ontschuldigen

Uitzending: woensdag 18 februari 2015, 23.00 uur op NPO 2
Herhaling: donderdag 19 februari, 19.40 uur, NPO DOC

Documentaire waarin een groep slachtoffers van seksueel misbruik voor het eerst openhartig vertelt over wat hun door leden van de rooms-katholieke ‘Broeders van Maastricht’ ( Brothers FIC)  is aangedaan.

Na meer dan vijftig jaar doorbreken ze hun zwijgen. In de documentaire Misbruikte mannen vertelt een groep slachtoffers van seksueel misbruik voor het eerst openhartig over wat hun door leden van de rooms-katholieke ‘Broeders van Maastricht’ is aangedaan. Gezamenlijk zijn ze begonnen aan een ingewikkelde strijd voor genoegdoening. Regisseur Doret van der Sloot volgde vier jaar lang dit proces met haar camera. Haar verslag wordt woensdag 18 februari om 23.00 uur op NPO2 door de NTR uitgezonden.
In hun strijd om erkenning komen pijnlijke details op tafel: “Als ik eenmaal in de donkere kast zat, pakte de broeder me stevig vast en duwde me tegen de muur. Verkrachtte me. Die ene keer dat ik me verzette, greep hij me bij de keel en dreigde me te wurgen. De angst die zich van mij meester maakte zit nog steeds in mijn lichaam, na 50 jaar.” In Misbruikte Mannen zoeken de slachtoffers allemaal naar een manier om het leed draaglijk te maken. Een van hen, nu 61 jaar, besluit terug te keren naar het internaat in Amersfoort waar hij langdurig werd mishandeld.

Trauma’sHet waren vrijwel allemaal weerloze jongetjes van 7, 8 en 9 jaar. Vijftig jaar later spreken ze over de gevolgen van hun trauma’s: claustrofobie, mislukte huwelijken, vliegangst en een altijd aanwezig gevoel van waardeloosheid. Gezamenlijk hebben ze zich bij de Broederschap gemeld voor erkenning, vergelding en financiële compensatie. In emotionele gesprekken doen ze uit de doeken hoe de daders gebruik maakten van de hobby’s van de kinderen om hen op onbewaakte momenten te isoleren. De documentaire bevat intieme omschrijvingen van wat heeft plaatsgevonden in schimmige kamertjes en op donkere plaatsen van de katholieke internaten. Hoe kon dit alles onopgemerkt blijven? En wat was de rol van de ouders?
Doret van der Sloot: “Mannen zijn niet snel geneigd hulp te zoeken. Daarom wilde ik deze zoektocht naar erkenning vastleggen. Ik wil ook graag laten zien dat het misbruik niet alleen een enorme impact heeft op het leven van de slachtoffers,  maar ook dat van hun partners.”

KorrelatieNa de uitzending kunnen mensen die daar behoefte aan hebben contact opnemen met hulpverleners van Korrelatie, tel. 0900 1450 (€0,15 per minuut).
Korrelatie is een landelijke hulplijn voor mensen met psychische en psychosociale problemen. www.korrelatie.nl.dinsdag, februari 17, 2015

Jezuitengeintje de hemel in prijzen STOKMAN 2klikHaben Sie das gemacht?
Nein, sie


paarspotigen en uitbreiding Kinderrechtenverdragen

bron
en overigens, mijnheer de voorzitter ben ik van mening, dat ieder Kind het Recht toekomt geconfronteerd te worden met het gebruik van Het Korset.

´t zou wel ´s een miljardenbesparing kunnen zijn.Welke aanbeveling in ieder geval met onmiddeijke ingang weer  ´n kalasnikov heeft uitgespaard!
Alle beetjes helpen, niewaor?

oh uh ennuh, mijnheer de voorzitter, durf het haast niet te vragen, maar uh mocht dit voorstel het halen mag ik dan aub dank u wel de eerste zijn die de onwaarschijnlijke randidioot die voorlichters op ministeries traint opdat burgers hun recht op informatie kunnen gebruiken een verschrikkelijke draai om zijn oren te geven?
Dank u.

maandag, februari 16, 2015

zondag, februari 15, 2015

Hulp gezocht: Raalte Pastoor Franciscus Hermanus Jozef Stokman, RK Parochie van de H. Kruisverheffing (voordien o.m. Almelo, Utrecht, Oldenzaal)

BRON
tekst straatspandoek: ps 8:7

Mevrouw Mr. I. Bruls-van Strien te Nijmegen (klik) 
vraagt voor een van haar cliëntes steunbewijs e/o nadere informatie over de navolgende persoon i.v.m. seksueel misbruik:


Aangeklaagde: F.H.J. Stkmn. Pastoor in de Parochie van de H. Kruisverheffing te Raalte.
Functie: Pastoor in de Parochie H. Kruisverheffing te Raalte (gewijd tot priester op 15-08-1911)
Uit dien hoofde gaf aangeklaagde godsdienstlessen op de Lagere School waar klaagster zat. De school lag tegenover de H. Kruisverheffingskerk te Raalte.

Plaats: Raalte

Periode: 1945-1952

Bevoegd gezag: Aartsbisdom Utrecht

Toedracht: Pastoor F.H.J. Stkmn. misbruikte klaagster voor het eerst op het kerkhof bij de kerk, in een soort tuinhuisje. Daarna werd klaagster gemiddeld twee keer per week door aangeklaagde uit de klas gehaald en werd zij misbruikt in dit tuinhuisje op het kerkhof, in de parochie en soms in de kerk zelf (H. Kruisverheffingskerk te Raalte).


zaterdag, februari 14, 2015

Restorative justice, die rijst op gouden bordjes


Zou je daar nou echt geen dispensatie voor kunnen krijgen?
En als je nou ´s  een bestaand niet bestaand  papiertje in je rugzak meeneemt, je eigen pakkie boter én afziet van gezwavelde krenten, Diarmuid ?
Een eeuwigheid is lang, hoor
Dit is de eerste aanblik van begrijpen van de beslissing, 
die direct naar de functie in de kerk, 
om te waken over de correcte rechtsbedeling of regio.

Magst mie leuven of naitDie Philosophen haben die Welt nur

Emily-Sky Collins
think global, recycle local: bewerkte kwispeldoor

Carol Pye, a clinical and forensic psychologist in Nova Scotia who has looked at restorative justice in sexual assault cases, said not enough research has been done on its impact. For example, women who have been assaulted may be harmed by bringing them together with the accused. “Looking at restorative justice from the perspective of a scientist, we are in the infancy of evaluating who is it good for,” Dr. Pye said.
>¨The people identified as affected by a student's actions will be contacted directly by the case manager. At that time, a full explanation and an opportunity for questions will take place. Participation is completely voluntary, however the affected party will be invited to participate.
You are encouraged to bring a support person but if you don't wish to participate, a spokesperson may represent you at the table.¨<vrijdag, februari 13, 2015

tja

bronmarqueritjes¨....en de hele familie was arm 
en de butler was arm en het dienstmeisje was arm 
en de chauffeur was arm ¨

Arme mensen
Lobo Antunes

donderdag, februari 12, 2015

Je hulp is nodig: Broeder St. Louis te Amersfoort , FIC Broeders van Maastricht, BNS Voorhout ( Broeders van Amsterdam, Blauwe koorden, OLV 7 Smarten )

Broeder (klein, dik, en kalend) - Amersfoort / Voorhout

Mr. Gerben van Oijen uit ’s Hertogenbosch vraagt voor een van zijn cliënten meer informatie en mogelijk steunbewijs tegen de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met seksueel misbruik:

Cliënt verbleef: van 1965 tot en met 1967 in Pensionaat St. Louis te Amersfoort (Broeders van Maastricht)

En: van 1967 tot en met 1970 op de Bisschoppelijke Nijverheid School (BNS) te Voorhout (Broeders van Amsterdam, = van de Blauwe Koorden, =  OLV 7 Smarten)

Signalement van de aangeklaagde:

Broeders van Maastricht

foto´s St Louis
Cliënt weet zich te herinneren dat het ging om een kleine, dikke, kalende broeder, die o.m. een donkergrijs colbert droeg.Klager werd door aangeklaagde meegenomen
naar de slaapkamer van aangeklaagde om hem daar vervolgens zogenaamd seksuele voorlichting te geven.Hulp nodig: Steenen Trappen Roermond

Zuster Wrnr | Zuster Btrx | Monseigneur W.P.A. Dlhfn | Monseigneur Bisschop P.J.A. Moors - Roermond

Mevrouw Mr. Ilse Bruls-van Strien vraagt steunbewijs voor een van haar cliëntes is de navolgende zaken:

Aangeklaagde: Zuster Wrnr. (burgerlijke naam: A.L.C. Mns.)
Functie: Zuster W. had eveneens de leiding over groep B, waarin klaagster geplaatst was maar in een eerdere periode nl. 1962-1965
Locatie: Internaat De Steenen Trappen

Aangeklaagde: Zuster Btrx. (burgerlijke naam: E. Vrbst).
Functie: De zuster had de leiding over groep B., waarin klaagster was geplaatst
Periode: 1966-1970
Locatie: Internaat de Steenen Trappen te Roermond

Aangeklaagde: Mgr W.P.H. Dlhfn.
Functie: De Monseigneur droeg de H. Missen op in de periode dat zij daar verbleef. Als klaagster gezongen had in het koor, moest zij met hem mee. Hij was tevens Rector van internaat De Steenen Trappen
Periode: 1966-1968
Locatie: Internaat de Steenen Trappen


Aangeklaagde: Mgr Bisschop  Petrus Johannes Anthonius Moors
Functie: De Bisschop bereidde de H. Communie voor van klaagster toen zij in Internaat De Steenen Trappen verbleef.
Tijdens de gesprekjes die zij met de bisschop in het gebouw tegenover het internaat De Steenen Trappen moest hebben vond het misbruik plaats.
Periode: 1968


Caritas ex Deo:  Biografisch woordenboek van Nederland 3