dinsdag, oktober 31, 2017

Oele poele paddestoele; het zal je kind maar wezen   
bron Konininklijke Bibliotheek
Wist jij dat je een bartender erg ongelukkig maakt als
je een lepeltje bestelt bij jouw Irish coffee?

Niet elk kind met een snotneus werd een stageaire , elke stageaire was ook een kindNRC

Vergoeding advocaat Meldpunt RKK 1250,- 
(bron: Meldpunt RKK)

[voor welk bedrag zij niet hoeven te kunnen lezen]
bron: Slachtofferhulp Nederland

vrijdag, oktober 27, 2017

A no fu yu kuku, ano fu yu sopi, ma mi kon versteri yu


        
                                                      


donderdag, oktober 26, 2017

woensdag, oktober 25, 2017

ZEMBLA: Seksueel misbruik onder verstandelijk gehandicapten groot onzichtbaar probleem in Nederland

Micha de Winter van de commissie geweld Jeugdzorg: ‘daders en slachtoffers wonen vaak samen in een huis.’
25 - 10 - 2017

“Het is qua cijfers misschien wel het grootste misbruikschandaal van Nederland.” 
KLIK

Dat zegt orthopedagoog en klinisch psycholoog Aafke Scharloo over mensen met een verstandelijke beperking die slachtoffer worden van seksueel geweld. “Daders en slachtoffers wonen vaak samen in een huis. Want er zijn te weinig gespecialiseerde plekken in Nederland”, concludeert hoogleraar Micha de Winter. Hij is ook voorzitter van de Commissie De Winter die in opdracht van de overheid onder andere onderzoek doet naar misbruik en geweld onder licht verstandelijk beperkten. “Het is eerder regel dan uitzondering dat plegers en slachtoffers elkaar op instellingsterreinen blijven tegenkomen”, vult Scharloo aan. Bijna alle experts vinden dat het ontbreekt aan aandacht voor het probleem. Opmerkelijk want de cijfers liegen er niet om. 
De ZEMBLA-uitzendingVerkracht onder toezicht’ geeft een schokkend beeld van instellingen in Australië waar verstandelijk beperkten slachtoffer zijn van geweld en seksueel misbruik en er in de afhandeling van die meldingen allerlei zaken misgaan. Scharloo is gespecialiseerd in de hulpverlening van mensen met een verstandelijke beperking. En was lid van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Haar eerste reactie op de uitzending: “Die film had je hier ook kunnen maken”.
KLIK
Micha de Winter: "Het kan ook in Nederland voorkomen."
De brancheorganisatie van de instellingen, VGN ( Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) noemt de situatie in Australische instellingen diep verontrustend, maar zegt erop te vertrouwen dat in Nederlandse gehandicapteninstellingen veel zorgvuldiger en professioneler met slachtoffers van seksueel misbruik wordt omgegaan.
Onderzoek bevestigt: kans op misbruik is groot
De voorloper van de Commissie De Winter; de Commissie Samsom, oordeelde jaren geleden al dat voor verstandelijk gehandicapte kinderen de kans op misbruik drie keer zo groot is als bij andere uit huis geplaatste kinderen. Uit onderzoek van Rutgers WPF en Movisie uit 2011 blijkt dat in Nederland 61 procent van de vrouwen en 23 procent van de mannen met een beperking seksueel misbruik heeft meegemaakt. Toch meldden zich tot nu toe slechts acht slachtoffers bij de Commissie De Winter. Het is een onzichtbaar probleem.
KLIK
 “Het is heel moeilijk. Mensen zijn vaak niet in staat om het te vertellen”, legt De Winter uit.
“En worden vaak niet bereikt via de gangbare kanalen, want ze kijken niet naar het journaal en lezen meestal geen kranten”, zegt Scharloo.
Femke Halsema van de brancheorganisatie voor de instellingen VGN laat in een reactie weten:  "Als meneer De Winter concludeert dat er een onzichtbaar probleem is, gaan we meteen met hem om tafel."
Josefien Tenbült richtte acht jaar geleden met financiële hulp van de Commissie Samson een lotgenotengroep voor slachtoffers met een licht verstandelijke beperking op en ze herkent dat beeld:
Tenbült: "Ze zijn angstiger dan andere mensen. Ook worden ze vaak niet gehoord of gezien. Daarbij kunnen ze zich moeilijker uiten en dat maakt ze boos en soms agressief."
Tenbült werd zelf als 13-jarig meisje drie jaar lang misbruikt door een arts in de jeugdinstelling Heldringstichting. ‘Je moeder is overleden, dus je mist een knuffel’, zei de arts tegen haar en zo begon het misbruik. Tot ze op 16-jarige leeftijd wegliep en in het pooierscircuit in Amsterdam belandde. Ze kreeg haar leven weer op de rit. “Acht jaar geleden ben ik met therapie begonnen en heb ik besloten om erover te spreken. Nu wil ik iets betekenen voor de meest kwetsbare groep van allemaal: mensen met een verstandelijke beperking.” Soms ligt ze ’s nachts wakker van wat de slachtoffers haar vertellen. “Dan is een verhaal herkenbaar, maar ik heb er voor gekozen om dit onderwerp open te breken. Dus dat accepteer ik.”
‘Dit is het topje van de ijsberg’
Ze spreekt nu 21 slachtoffers. “Dat is het topje van de ijsberg. Er zijn er veel meer.” Dat beaamt Scharloo: “Als een instelling trots zegt maar 6 meldingen van seksueel misbruik en geweld per jaar te hebben, is er iets goed mis. Een grote instelling die er goede aandacht voor heeft, krijgt jaarlijks misschien wel 150 meldingen van seksueel misbruik en geweld. Dat weten we uit ervaring. Instellingen moeten het probleem ook durven zien.”
De daders zijn soms begeleiders, maar vaak ook medebewoners van een instelling. Daarom zou volgens veel deskundigen voorlichting over seksualiteit, weerbaarheid en de ontwikkeling van seksualiteit hoog op de agenda moeten staan in instellingen.
Gedragsdeskundige Wilma Scheres: "Ook gehandicapten moeten zich seksueel kunnen ontwikkelen. En bij sommige instellingen is er onder begeleiders soms handelingsverlegenheid. Bij de opleiding is daar te weinig aandacht voor."
Dan loop je het risico dat iemand met een verstandelijke beperking waarbij het testosteron door het lijf giert, zelf dingen gaat proberen. “Terwijl er allerlei middelen zijn die je kunt inzetten. Zo kun je iemand regelen van stichting SAR. Zij zorgen er op professionele wijze voor dat mensen in hun behoeften worden voorzien.”
Seksuele voorlichting belangrijk
Willy van Berlo van Rutgers werkte in 2011 aan het onderzoek naar het misbruik. Ze praat deze week in een interdepartementaal overleg op het ministerie over seksuele rechten van mensen met een beperking. Daar hoort seksuele voorlichting en voorlichting over seksueel misbruik bij. “Er moet beleid komen wat daarop toeziet. In het speciaal onderwijs moet meer voorlichting komen. Ouders van verstandelijk beperkten en professionals moeten handvatten aangereikt krijgen. Veel mensen vinden het een lastig onderwerp.”
Seksuele voorlichting is belangrijk, erkent Scharloo, maar daar los je het misbruik niet mee op. "Als je dat denkt, wed je op het verkeerde paard. Seksueel misbruik gaat niet over seks maar over misbruik. Hoe kan je nee zeggen tegen iemand die macht over je heeft? Dat gaat niet. Misbruik vindt altijd plaats in een ongelijke machtssituatie. Daar zit het probleem. Mensen met een verstandelijke beperking zitten bij uitstek altijd in de positie van degene met de minste macht."
Dat voorkom je volgens Scharloo door bewust te zijn van de dynamiek van je organisatie en elkaar scherp te houden. Ook moet je niet twee uiterste groepen gehandicapten van een totaal verschillend niveau en problematiek bij elkaar zetten op een instellingsterrein."Dat gebeurt wel in Nederland. En op een of andere manier vinden we dat oké en vinden we het raar als het vervolgens misgaat", aldus Scharloo.
Volgens Scheres gaat het vooral om verschil in weerbaarheid dat je moet zien te voorkomen: “Als mensen weinig weerbaar zijn en er komt een weerbaar persoon binnen, is dat heel ingewikkeld. ‘Nee’ en ‘ja’ kunnen zeggen is cruciaal.”
Dader en slachtoffer in hetzelfde huis
De Commissie Samson oordeelde destijds dat een dader die overgeplaatst wordt naar een andere groep, vervolgens niet altijd de adequate hulp krijgt die nodig is om herhaling te voorkomen. Dat probleem blijkt nog steeds te bestaan, maar de situatie blijkt schrijnender dan dat. Dader en slachtoffer keren volgens de deskundigen vaak terug in dezelfde voorziening. “Ik schrik daar iedere keer van als ik dat van een slachtoffer terug hoor”, zegt Josefien Tenbült.
De Winter: “Het probleem is dat er wachtlijsten zijn voor gespecialiseerde plekken waar goede begeleiding beschikbaar is voor daders. Er is te weinig plek. Daar moet iets aan gebeuren.”
Henriette van der Aa is GZ-psycholoog bij gehandicaptenzorginstelling Reinaerde. Zij vindt dat er vooral maatwerk nodig is. Dat kan betekenen dat een dader wel weg moet uit het huis van een slachtoffer, maar dat kan soms best binnen dezelfde instelling op een andere locatie.
Van der Aa: "Maar dan moet er vervolgens wel goede hulpverlening zijn. De hulp voor de dader is nu een ondergeschoven kind. En dat is zonde want de kennis is aanwezig. Instellingen moeten daar meer een beroep op doen. Dat moet veranderen."
Vervolging
Zowel Scheres als Van der Aa vinden dat de samenwerking met politie en OM bij het verhoren en de vervolging van daders met een verstandelijke beperking veel verbeterd is sinds de commissie Samson daar aandacht voor vroeg. Er is meer deskundigheid bij de politie en het contact tussen gedragsdeskundigen, instellingen en het justitiële apparaat verloopt soepeler. Scharloo is kritischer en vindt dat het nog steeds aan deskundigheid ontbreekt, zeker als het om geweld gaat. “Dan is er doorgaans geen speciale studio waarin een deskundige iemand met een verstandelijke beperking verhoort. Die is er nu alleen voor zedenzaken.”
Ook in het voortraject gaat het volgens Scharloo en Tenbült op de verkeerde manier: “Instellingen onderzoeken een melding eerst altijd zelf en stappen vaak niet meteen naar de politie. Ik heb soms het idee dat ze het vooral binnenskamers willen houden”, zegt Tenbült.
Scharloo:"Eigenlijk zou er altijd een externe onafhankelijk persoon in die commissie moeten zitten. Nu ervaren veel ouders het als de slager die zijn eigen vlees keurt."
Meest kwetsbaar
Er gaan dus nog veel zaken niet goed en verbetering lijkt essentieel. De Winter hoopt dan ook dat meer misbruik- en geweldsslachtoffers met een verstandelijke beperking zich bij de commissie melden. “Het gaat hier om de meest kwetsbare groep van Nederland. Ook mentoren, begeleiders of voogden die informatie over misbruiksituaties hebben, sporen we aan zich te melden bij ons meldpunt. Het is van groot belang.”
Brancheorganisatie VGN laat weten dat er sinds de uitkomsten van het onrustbarende onderzoek van Rutgers maatregelen zijn genomen om het aantal slachtoffers terug te dringen en de nazorg voor slachtoffers te verbeteren. Ook is de richtlijn dat dader en slachtoffer direct uit elkaar worden gehaald als dader en slachtoffer beiden cliënt zijn, uit de woning of zo nodig van de locatie gehaald.
Over de uitlatingen van De Winter zegt VGN:  "Met Micha de Winter delen wij de grote zorg dat het probleem van seksueel misbruik onzichtbaar blijft omdat de betrokkenen zich moeilijk kunnen uitdrukken of niet weten hoe zij om hulp moeten vragen. Dat betekent dat wij elk advies van De Winter en andere experts dat ons helpt om de bescherming en de weerbaarheid van cliënten te verbeteren graag overnemen."
KLIK
De Commissie De Winter komt in januari 2019 met de bevindingen. Vooruitlopend daarop, oordeelt De Winter nu al dat er meer onderzoek nodig is. “Er zijn wel verbeteringen doorgevoerd. Maar werken ze in de praktijk en hoe zit het nu? Ik ben niet gerustgesteld. Je moet dit blijven monitoren. Dit zijn geen dingen die je los moet laten.”
KLIK


Aan de hoek van een ronde tafel; Lot genoten KInderbescherming en Autoriteit Persoonsgegevens


Het jaar 2017 is bijzonder, omdat dit het laatste jaar is dat de Wet bescherming persoonsgegevens geldt. Vanaf 25 mei 2018 is nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing. Veel bedrijven en overheden zijn al bezig zich voor te bereiden op deze nieuwe wetgeving. Hierover voorlichting geven staat daarom bovenaan de agenda van de AP, zodat organisaties weten wat ze straks moeten doen.
Het reguliere werk van de AP gaat ondertussen ook door. De belangrijkste thema’s voor de AP in 2017 zijn naast de nieuwe EU-privacywetgeving: profiling, bijzondere persoonsgegevens en beveiliging van persoonsgegevens. 

Nieuwe Europese privacywetgeving

Vanaf 25 mei 2018 geldt er in heel Europa nog maar één privacywet. Dit is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Organisaties krijgen onder de AVG meer verplichtingen. Zo kunnen zij verplicht zijn een  functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
Maar hier staat ook wat tegenover. Bijvoorbeeld dat organisaties met vestigingen in meerdere EU-landen nog maar met één privacytoezichthouder te maken krijgen.Oliver O'Grady Rotterdam


" A fish rots from the head down"


vrijdag, oktober 20, 2017

Mr. van Soeten, de vliegende dildo's en hun nonnen, hum, tiedeldum tiedeldum

bron

#metooUT

‘Zoals heel veel (alle?) vrouwen in de wetenschap ben ik ook meerdere keren slachtoffer geweest van ofwel expliciete seksuele intimidatie vanuit een scheve machtsverhouding of impliciete intimidatie vanwege ‘gebrek aan sociale vaardigheden’. 

Meissies, meisies, kalm an, niet allemaal tegelijk, ik heb helemaal niet om steunbewijs gevraagd, dus uh, nu effe geen bombardement asublief, maar deze is natuurlijk wel heel mooi..."gebrek aan sociale vaardigheden".....zo zeg je dat dus als je professor bent, tja
Nog effe dan moet ik me zelfs af gaan vragen of misschien was dan toch die ingehuurde juffer groepsbegeleidster van Amstelstad die het met de jongens moest doen terwijl de orthopedagoog en z'n maatjes achter het spiegelraam zaten toe te kijken hoe Pietje Puk, pupil, het in hun hokkie dan toch wel dee, toch niet zo'n heel smerige diefstal als ik het vond toen Heer Orthopedagoog het me vertelde .... en er nog trots op was ook....

Ben ik effe blij dat ik het - en vanuit de grond tussen mijn tenen ook -  die hele smerige diefstal vond. En ben ik effe blij met wat ik zag vanachter mijn raam toen ik volstrekt toevallig uit het raam had gekeken en daar die 2 mensenkinderen zag lopen. maar geen behoefte had 'm op te vreten, dat heb ik tenslotte bij de nachtwacht op het Rembrandsplein of zo, ook helemaal nooit. 


Moge mijn snotneus uit de tuinen van Topekapi een geweldige marathonloper zijn geworden en bij iedere medaille net zo hard aan zijn trainer Sinan  terugdenken als ik dat aan hem doe.
klik

En dat alles terwijl je redelijk verdaasd bij zit te komen van weer zo'n bericht van en over hotemetoten en die toverspreuken van de stam, stricta stricta klappergebit
Er zijn beroerdere zaken om de slappe lach over te krijgen!
Zoals er ook van die dagen zijn om heel gelukkig te worden van Hugo Pos' lik op stuk beleid

The truth will set you free
but first it pisses you off

Justice  Murray Sinclair  

Moge de liegende nonnen " daar hebben we nog nooit van gehoord" nog steeds de volkskrant lezen en er een rolling aan over houden en dat hele bisdom erbij,
Ja zeker, die bezwaarprocedure ga ik aan!
Bedankt Mevrouw de professor, mooie woorden  "gebrek aan sociale vaardigheden"
tja....
Hoe verzin je het
God wat ik ben blij dat ik wetend mijn mond heb dichtgehouden
Bedankt Germana, mens wat een schorem!
printerest


woensdag, oktober 18, 2017

Archief: 181 - Archief van de Vereniging Pro Juventute; zonder mijn spijt vriendelijke groet terugOnderwerp: [3N-F2AIxrOMW] Verzoek tot digitalisering #57794 afgewezen
Datum: Tue, 17 Oct 2017 
Van: Archief.Amsterdam Archiefbank NOREPLY


Haarlems Huwelijk
Geachte ...,

Tot mijn spijt moet ik u informeren dat uw aanvraag tot digitalisering
is afgewezen.

Aanvraag ID: ...
Archief: 181 - Archief van de Vereniging Pro Juventute
Inventarisnummer: 963 - Administratieve gegevens ten behoeve van het
Nederlands Verbond der Vereningingen "Pro Juventute"
Gebruikersnaam: .. [de vrolijke Duikelaar]..

In dit inventarisnummer bevindt zich materiaal waar een
openbaarheidsbeperking op rust. In een aantal gevallen is het mogelijk
dat de openbaarheidsbeperking wordt opgeheven. Meer informatie daar over
vindt u hier:

https://archief.amsterdam/uitleg/niet-openbaar_archief/index.nl.html

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Archiefbank

--
Archiefbank NOREPLY Archief.Amsterdam
mailto:noreply@archief.amsterdam
http://archief.amsterdam/


****
Onderwerp: [3N-F295ST3w0] Verzoek tot digitalisering #57793 afgewezen
Datum: Tue, 17 Oct 2017 
Van: Archief.Amsterdam Archiefbank NOREPLY
Aan:  ...


Geachte ...

Tot mijn spijt moet ik u informeren dat uw aanvraag tot digitalisering
is afgewezen.

Aanvraag ID: ...
Archief: 181 - Archief van de Vereniging Pro Juventute
Inventarisnummer: 961 - Algemene correspondentie betreffende
voogdijzaken
Gebruikersnaam:  .. [de vrolijke Duikelaar]..


In dit inventarisnummer bevindt zich materiaal waar een
openbaarheidsbeperking op rust. In een aantal gevallen is het mogelijk
dat de openbaarheidsbeperking wordt opgeheven. Meer informatie daar over
vindt u hier:

https://archief.amsterdam/uitleg/niet-openbaar_archief/index.nl.html

Met vriendelijke groet,
Medewerkers Archiefbank

--
Archiefbank NOREPLY Archief.Amsterdam
mailto:noreply@archief.amsterdam
http://archief.amsterdam/Conclussie: i.t.t. de betreffende bisschop had míjn vader géén stront in zijn ogen.
Betreffende * bisschop kennelijk wél toen hij een briefje kreeg uit Uitrecht of uit Rome: 
hé joh, die huwelijksdispensatie's van je, die mot je effe in een register bij houen, 
doei kusjes, 
de paus, Petrus en hun canonieke hoogweledel-gestreng geleerde ordedienst van vreemdelingen 
en andere stamwetgeving.
dankzij welke zij de mooiste van 't dorp, stad en ommelanden kon blijven  
terwijl d'een 't wél  
en d'ander 't niet dee. 

dinsdag, oktober 17, 2017

SPEECH TO THE FEDERATION CHAMBER: NSW GOVERNMENT DENIES VICTIMS OF CHILD SEXUAL ABUSE ACCESS TO POLICE GAZETTES

CANBERRA
MONDAY, 16 OCTOBER 2017
THE HON JASON CLARE MP
SHADOW MINISTER FOR TRADE AND INVESTMENT
SHADOW MINISTER FOR RESOURCES AND NORTHERN AUSTRALIAMEMBER FOR BLAXLAND
Can you imagine growing up without a mum or dad.
Imagine never meeting your brothers or your sisters. Never knowing that they even existed.
Imagine being alone in a big orphanage and being neglected, being hurt, being abused, being monstered by the people who were supposed to look after you, who were supposed to protect you.
This is not a Charles Dickens story.                                                        
It’s what happened here in Australia.
100,000s of Australians, neglected and abused in homes and orphanages, many of whom are still with us today.
Over the last decade their stories have slowly come out of the shadows.
First there was a Senate Inquiry.
Then there was an apology by this Parliament.
More of what happened to these helpless boys and girls has now been revealed in the chilling oral and written evidence provided to the Royal Commission.
It’s done an extraordinary job in shining a light on a dark and terrible part of our past.
I’m hoping that this week the Government will finally introduce legislation to establish a National Redress Scheme.
It is a key recommendation of the Royal Commission and one that’s long overdue.
No amount of money can properly compensate for the brutality that many of these children suffered or repair the damage that was caused to them, but it will help.
And that compensation should be paid for by the Governments and by the organisations that ran the places where they were harmed.
But some people will still struggle to get access to this scheme because the records of their time in an orphanage have been destroyed.
For some people the only way to prove that they were ever there are the police records that showed that they absconded, that they ran away and that they were picked up by police and were brought back to the place where all of that harm was happening. These records are in Police Gazettes.
Some States and Territories provide access to these Gazettes, but others don’t. One of those is NSW, you can’t access to the Police Gazette until 70 years have passed.
The practical impact of this is that some people can’t get access to the sort of services offered by the NSW Government.
Things like counselling services, help with family reunions or help finding their own parents graves’.
I have written to the NSW Police Minister asking him to make the Police Gazette available, but he said no.
I think that’s appalling.
We are talking about kids who were flogged and raped and ran away, and they can’t prove they were ever there because police won’t provide the records that show it.
So I ask the NSW Government to please reconsider this genuine request.
Given everything that’s happened to these poor people, I think it’s the very least that we can do.

Bron: CLAN

zaterdag, oktober 14, 2017

Sound job, Joe !13 - 10 - 2017 RTË

[ 53. 27 ] Ordained at 45, Fr. Joe McDonald has long called for a more open and welcoming Catholic Church in Ireland and will discuss a controversial book he has recently penned, titled Why The Irish Church Deserves to Die.
He’ll also be telling viewers why he believes the Irish Church has failed Jesus and the Gospel; what could be done to rescue it and why he feels the survival of the Church is by no means absolute.

vrijdag, oktober 13, 2017

donderdag, oktober 12, 2017

Belgen, mop


Britse historica Catherine Nixey, dochter van een monnik en een non, schreef een boek over de oude christenen
Ze slachtten andersgelovigen af, verbrandden boeken en verwoestten tempels. Catherine Nixey schreef een schokkend boek over de vroege christenen, die de rijke klassieke oudheid met razend geweld wegvaagden.
exclusief voor abonnees


maandag, oktober 09, 2017

de aal in de emmer met snot : " Wat ik het meest zal missen is de onderlinge solidariteit"

De Volkskrant 
9-10-2017 


De zaak kwam voor de rechter doordat de legerleiding zelf aangifte deed. De vrouw weigerde dat te doen omdat ze bang was als 'matennaaier' te boek te komen te staan.

 Twee militairen die ook in de kamer aanwezig waren, maakten  foto's en filmpjes .


Hendro Munsterman
 Je maintendrai 

Het dankbare vaderland 

klik
klik

bron

toegevoegd 12/10