maandag, oktober 23, 2006

Misbruik van volwassen vrouwen

Wat is een sekte

Katholieke Universiteit Leuven

Nog meer Belgie:


Citaat: Hierin wordt in een vlotte vertelstijl verslag gedaan van haar 20 jaar binnen Het Werk. Zoals het sexueel misbruik, wanneer zij als dienstmeisje in Vaticaanstad (14u tot 18u per dag!!) is 'gelegerd'. En van de vele misstanden, van de absoluete geheimhoudingsplicht en over hoe zij, samen met alle anderen binnen Het Werk, worden gechanteerd. Zij worden aangemoedigd (bijna verplicht) om anderen te verklikken. Dat levert 'bonuspunten' op en maakt het eigen leven draaglijker.

Bottom line: het dienend personeel (en zij is in 20 jaar opgeklommen tot een respectabele positie!) binnen Vaticaanstad wordt uitgebuit, misbruikt en dat alles onder het mom van 'zalving na de dood'. Geheimhouding is normaal, een arbeidersstatuut niet. Zij zijn niet 'in dienst' en blijven onverzekerd. Mochten ze het voor elkaar krijgen onder het juk van Het Werk (of de R.C. kerk) vandaan te komen, dan zijn ze ten eerste helemaal gehersenspoeld en flink wereldvreemd en ten tweede totaal rechteloos op de arbeidsmarkt. Want ze hebben compleet geen enkele staat van dienst opgebouwd.Met de groeten R. aan de digi-pausen! , bisschoppen, priesters , dominees en ander noodlijdend eigenvolk-eerst deelnemers.

zaterdag, oktober 07, 2006

Onderzoek bisdom Roermond tegen ex-deken Gulpen gekraakt

Geplaatst op 6/10 '06 om 14:53u
Door Theo Borgermans (Bron: Limburgs Dagblad)

SITTARD (RKnieuws.net) - Het onderzoek door het bisdom Roermond naar de verduistering van kerkgelden uit de armenkas door ex-deken Joep Haffmans van Gulpen is niet onafhankelijk. Door het onderzoek te laten uitvoeren door de oud-econoom die belast was met de controle op het fonds waaruit Haffmans geld zou hebben weggesluisd, wekt het bisdom de indruk iets te willen toedekken.

Dat zeggen kerkhistoricus Peter Nissen (professor kerkgeschiedenis aan de Radboud Universiteit) en de kerkjuristen Ad van der Helm (hoogleraar kerkrecht in Leuven) en Cor Mennen (docent kerkrecht aan het grootseminarie in Den Bosch). Zij noemen de handelwijze van het bisdom onverstandig en de aanpak van het onderzoek amateuristisch. De onderzoeksopdracht is mondeling verstrekt, de wijze van rapporteren niet vastgelegd. Nog niet vaststaat of de uitkomst openbaar wordt.


Interessant genoeg kwam ook deze hele rotzooi naar buiten doordat een vrouw haar mond opendeed. Na een jarenlange relatie met deze kerkelijke functionaris of zich liet misbruiken. Dat oordeel is aan haar. Aan buitenstaanders slechts het oordeel over de houding van dat bisdom ook hierin!
Een bisdom dat iets toe zou willen dekken?
Ondenkbaar toch.

Die Nissen, van der Helm en Cor Mennen zouden ze gewoon moeten ontslaan!

En deze poster? Excommuniceren!

Amateuristisch of niet, het Bisdom heeft toch aangifte gedaan en de zaak is als het goed is nu onder de rechter. Waar maken we ons dan nog druk over?Als Justitie er haar tanden in zet wordt het tot de laatste (euro)cent uitgeplozen.Gepost door .......gisteren om 17:56u

Tja...waar zou je je druk over maken? Zolang je maar vertrouwen hebt in Justitie hoef je dat natuurlijk helemaal niet te hebben in een Bisdom met hoofdletter.

Nog effe, zou ie dan zelfs door kunnen krijgen dat dat nou precies datgene is dat wereldwijd velen al hebben moeten concluderen wanneer het gaat over een heel wat ernstiger misdrijf dan het geld jatten uit de armenkas:

Zich het lijf toe-eigenen van kinderen door kerkelijk fuctionarissen, hun macht legitimerend met God.

Laurentius:

Forum: Traditie in debat Geplaatst op 5/10 '06 22:20u. Onderwerp: RK-Priesterschap innig verbonden aan de Katholieke Mis van altijd


.....Je vergeet dat de priester goddelijke macht heeft : namelijk Consacreren en Zonden Vergeven. In die zin participeert de priester aan de hypostatische verening van de God-Mens.Dat hebben noch kunnen zelfs de engelen niet.Daar had ik het over.En we beseffen heel goed dat - het van God komt en - dat wij dat niet waardig zijn, maar we bezitten het WEL, dat is de werkelijkheid. Het zou een valse nederigheid zijn om dat te loochenen. Het zou een leugen zijn en niet met de waarheid overeenstemmen.De Heilige Pastoor van Ars sprak daarover en zei dat hij onmiddellijk van bewondering zou sterven moest hij tenvolle beseffen wat het H Sacrament van het Katholieke Priesterschap is.

Een FSSPX priester.


Het plezierige van een extremistische flapdrol is dat het zo veel duidelijk maakt! Dergelijk waanzin is tenslotte niet pas gisteren uit die hemel komen vallen.

Maar inderdaad, waarom zou je je als gelovige daar druk over maken?

Kan die collecte-schaal weer even door?


Port Barre Priest Arrested, Placed on Leave(KATC) - There is shock and dismay in the Saint Landry Parish town of Port Barre Friday. The priest at Sacred Heart Catholic Church was arrested with 84 counts of theft.
Father Charles Trahan is accused along with church secretary Romana Speyer of stealing more than 63,000 dollars from church coffers over the last two years.

.........

Accused priests put hundreds of thousands in failed scheme
....
The Revs. John A. Skehan and Francis B. Guinan were accused last week of diverting $8.7 million from St. Vincent Ferrer Catholic Church.

Along with financial charges, the police report outlines allegations of heavy drinking, gambling trips, collections of rare coins and romantic affairs for the two men, whose priest duties have been suspended by the Catholic Diocese of Palm Beach.
Their friend and the third partner in SHAG, Michael Hickey, a priest assigned to several parishes in Southwest and Central Florida, had a long history of drunken driving. Hickey racked up five DUI convictions between 1979 and 1999 in Collier, Sarasota and Lee counties, records show. His driver license was revoked permanently in 1999.
....
In fact,
Skehan admitted several times that he misdirected money from the church, but told investigators he saw himself as the CEO of a multimillion-dollar company who wasn't properly compensated, the warrant shows.
"Skehan gave his opinion that he was never properly paid by the diocese, he was running a big business and getting nothing for it," the search warrant says. ". . . He took what he had coming to him, as the diocese was cheap and never paid for his education."

.....he was arrested for DUI a few years ago. Guess who was in the car with him at the time? His girlfriend. The church saying they did not know there were issues with him is a lie.


Laurentius Forum: Traditie in debat Geplaatst op 7/10 '06 11:34u. Onderwerp: RK-Priesterschap innig verbonden aan de Katholieke Mis van altijd (posts: 243, views: 6834)
...........Er is geen sprake van zelfvergoddelijking, ik ben een arme zondaar, die weliswaar van de erfzonde is afgeraakt door het H Doopsel, dus door de genade van OHJezus Christus, maar nog een heel leven te vechten heeft tegen de drievoudige begeerlijkheid die nog achtergebleven is na het doopsel. Vervolgens heb ik ontelbare zonden op mijn geweten, die weliswaar door de H Biechten zijn vergeven, dus weer uitsluitend door de genade van OH Jezus Christus, maar waar ik nog niet alle schuld van heb uitgeboet, dus waarvoor mij nog een vagevuur wacht. Ten minste als ik de staat van genade tot het einde van mijn leven weet te laten bewaren met Gods hulp en Maria, waarvoor ik dag en nacht bid, zoniet wacht mij zelfs de hel.

Ik hoop dat dit klaar is.

Nochtans zou het Jezus Christus zelf tekort doen, moesten wij zijn geschenken niet naar waarde achten. Het sacrament van het priesterschap verleent goddelijke macht, volgens de Traditie, dus er heeft een vergoddelijking plaats, niet in het zijn, dat gebeurt in het doopsel : daar worden we kinderen van God, dus participeren we aan Zijn goddelijke natuur, maar de participatie vindt plaats in het DOEN, in het KUNNEN, dus in de macht : om te consacreren en zonden vergeven. Dingen die alleen God kan. Hij deelt dus zijn goddelijke macht mee.Dus geen zelf-vergoddelijking, dat is satanisch, maar God zelf vergoddelijkt ons, uit goedheid.

Wat is de hemel anders dan een deelnamen aan zijn godheid ?

"Gij zijt goden" zegt de psalm

(een FSSPX priester)