donderdag, augustus 29, 2019

Guimís ar son spiorad na crionnachta; go dtabharfar leargas d'intinn gach duine agus go dtreoraí se d'fhás in eolas agus diongbháilteacht le deireadh a chuir le gníomhartha d'fhoreigean agus mí-úsáid

woensdag, augustus 28, 2019

'Today, and from this day forward, it is my hope that you will be called the 'Remembered Australians'.

Kevin Rudd, Prime Minister
KLIK
KLIK

.....
The University of Melbourne Council and the University community join with other Australians in saying a heartfelt ‘sorry’ to those children whose personal rights were infringed by these experiments, and to all the Forgotten Australians for the suffering their institutionalisation has caused.[...]
Glyn Davis
Vice-Chancellor


dinsdag, augustus 27, 2019

Australian breakfast, oranges sunshine en gedonder: kangaroo Burgers


ABC
Former Detective Chief Inspector Peter Fox is a hero in many people's eyes. 

A police officer with 36 years' service in the Hunter region, he rose to national prominence in 2012 for his major role in speaking out for the victims of abuse within the church. He had been at the coalface fighting these heinous crimes for decades. He had worked with the victims and supported their families. He knew an enquiry was long overdue. His decision to become a whistle blower helped trigger Prime Minister Julia Gillard's historic decision to establish a far-reaching Royal Commission into the sexual abuse of children in institutions.
He had no idea what speaking up would unleash. Peter's dedication and focus cost him his career, his health and also affected his wife's health. He and his family were threatened. Former friends shunned him. But the victims and the families that he supported consider him their champion. To them he is a hero.
klik

Walking Towards Thunder
 details the cumulative horrors our police face every day, it reveals the cover ups and the way sexual predators were moved around. It shows the backlash he faced and the lengths those in power will go to avoid facing the truth. Confronting and inspiring, this is an unforgettable story.
KLIK
klik


...and we elect them again and again

maandag, augustus 26, 2019

Knabbel en Babbel: Nuts

ABC

Nut Kultureel erfgoed 140 jaar Bosatlas 

Kliklife is just a dream, maar je moet het natuurlijk wel in die tijd zien

zaterdag, augustus 24, 2019

Kamper uien, mag het een onsje meer zijn : Uitmarkt

van Dam tot Dame

'If it's white, it's business as usual. if it's dark smoke, they've picked an African or Latin American...'

Zomergasten

woensdag, augustus 21, 2019

wenkbrouwgymnastiek over Richard Sipe en de koinonia; open het dorp

https://www.youtube.com/watch?v=OhGrpbHD2vg&t=2007s

Pope at Audience: Beware of hypocrisy, actions speak louder than words

FYI George Pell ploeg van grill-advocaten schijnen onwaarschijnlijke bedragen te kosten en 
van mijnheer Mr Richter QC schijnt open en bloot bekend te zijn dat hij zo'n ten minste tussen de $12,000 en $15,000 per dag vraagt c.q. kennelijk krijgt. 

En ik ben er vooralsnog niet zo van overtuigd dat hij groepskorting aan RKK bischoppen, kardinalen  laat staan voormalige penningmeesters 
van die club waar men gewaden aan trekt  die dermate zwaar zijn dat ze belemmerd zouden kunnen worden in hun bewegingen, leidend 
tot de volkomen krankzinnige situatie dat hierover proefondervindelijk door 3 toprechters mee geexperimenteerd moest worden.   

Van de rest wens ik dat zelfs bij benadering niet eens te weten: mijn kollectieve zorgverzekeringpakket zou wel  's niet opgewassen  kunnen zijn tegen de behandeling van de gevolgen van dergelijke kennis.


My granny


My granny, a widow in her 40s with more weans than the fabled woman who lived in the shoe, concocted family recipes that not only fed her own tribe but have been gratefully passed through the generations since.

Bron: de und in het undehokkie met nekkie dr veur 

De rechters linkerhand beeft
En weet niet wat de rechter doet
De rechters rechterhand leeft
Van hetgeen de rechter doet

Herman van Veen, Helden
Haarlems Stadsrecht
klok
1. The Supreme Court of Victoria retains copyright in this footage.
2. This footage is provided for the following reasons:
  1. To enable litigants and interested persons to view the proceedings.
  2. To assist media who are unable to personally attend judicial proceedings to fairly and accurately report on those proceedings.
  3. To allow schools, universities and legal training bodies to show judicial proceedings for educational purposes.

Pietà, Caspar BergerSkin Catharijne Convent Utrecht

dinsdag, augustus 20, 2019

boem boem rumboem roembar, boem, boem, roembar, boem, boem, dahrar, boem, *

 enzovoort, met een voortdurende wisseling van toon en ritme

BRONGEORGE PELL V THE QUEEN
20 August 2019

The Court of Appeal’s judgment
in George Pell v The Queen
will be live streamed from 9.30am on Wed 21 Aug.


Liever geschuwd om mijn waarheid, dan gezocht om mijn schijn.
Met dank aan de heren Teirlinck en de Wijs die mij het woord leerde en daarmee naliet mij de wijsheden van George Pell te overhandigen. maar dat overliet aan Richard Sipe, ongetwijfeld ook  een Hr.

"plain, vanilla sexual penetration" 
 George Pell's barrister  Robert Richter
describing the acts of Pell's sexual assault George Pell's victim responds to the cardinal's conviction for child sex abuse victim 

released this statement via his lawyer:


"Thank you for your interest in this case.
Like many survivors I have experienced shame, loneliness, depression and struggle. Like many survivors it has taken me years to understand the impact on my life.
At some point we realise that we trusted someone we should have feared and we fear those genuine relationships that we should trust.
I would like to thank my family near and far for their support of me, and of each other.
I am a witness in a case brought by the State of Victoria. I have put my trust in the police and the criminal justice system.The process has been stressful and it is not over yet.

I need space and time to cope with the ongoing criminal process.
I understand this is a big news story but please don't reveal my identity.

I ask that the media respect my privacy. I don't want to give any interviews.
 Please don't come to my home. I want to protect my young family and my parents.
I don't want them swept into the spotlight.I am not a spokesperson about child sexual abuse. There are many other survivors and advocates who bravely fill this role.


I am just a regular guy working to support and protect my family as best I can.
Thank you for your support and understanding"

“The complainant was a very compelling witness,” Boyce told chief justice Anne Ferguson, court president justice Chris Maxwell and justice Mark Weinberg. “He is clearly not a liar, he was not a fantasist.”

 Mush-a ring dumb-a do dumb-a da 

Wack fall the daddy-o, wack fall the daddy-o 


donderdag, augustus 15, 2019

Wilt U vóór 15 september reageren? Tot aan mijn ter hemel opneming zowel als op mijn grafsteen aan toe *


Motto: Verborgen Verleden het barst weer 's van de preventie: 
PAK JE CANON EN DOE JE PLICHT

* deetje weetje zetje: 


- vervloekingen dienen dan ook door Petrus aan de bron(nen) op zowel autorisatie als leugens  gecontroleerd te worden,

- welk aards recht na mijn Opneming met inachtneming van de Wet op de Privacy en bijbehorende regelgeving en protocollen anno heden slechts aan mijn kinderen als mijn universeel wettelijke erfgenamen toevalt; waarbij zij in deze niet vertegenwoordigd kunnen, mogen noch zullen door een ander dan een in erfenissen [conform mijn nationaliteit geautoriseerde]  wettelijk daartoe opgeleidde en benoemd Juridisch Functionaris.

- voor  zover datgene wat er staat onder het tweede gedachtenstreepje géén juridisch correct antwoord is dient dit dan ook opgevat te worden conform het Principe van het Simpel Boeren Fatsoen bij  overlijden: in geval van twijfel handel dan mbt. de Persoon zowel als mbt. diens Kinderen tenminste in de geest van de overledene!.

Een ieder die hieruit mijn afkeer tot aan op deelterreinen mijn diepste walging  mbt. veel van de door mij opgedane ervaringen [en mijn deels verkregen inzichten] in de afgelopen 9 jaar van de onderzoeken annex de daarmee gepaard gaande en overige  paralerlle maatschappelijke ontwikkelingen en discussies in Nederland waarvan ook ik deel heb uitgemaakt - maar zeker niet pas sinds 2010! - als één van de gevolgen van het overlijden van mijn beide ouders en mijn afhankelijkheid van de {Nederlandse] [ RK Kinderbescherming/] Zorg  die daar het gevolg van was en is - voor mij en mijn kinderen - óók deze (en heel wat meer dan die 9 jaar önderzoeken] leest, is een goed verstaander!


Waarop de Commissie de Winter wat mij betreft uitzonderlijk was, waarvoor ik - op dit moment meerdere redenen zie. Dat is zeker aan (de personen en de medewerkers van) deze Commissie  en haar werkwijze te danken, als aan het feit dat de wereld - de goden zij gedankt en geprezen - groter is dan Nederland en dat  is kunnen worden ook in deze 9 jaar.
Maar vooral dankzij het feit dat mijn kinderen mijn kinderen zijn, de kleinkinderen van ook mijn ouders!
En ik, naast heel veel anderen, ook een mammoedt had!         

Zij allen waren wat mij betreft het-val-maar dood gif bestendig!!karavaanserial de Fransche Tuin
je gaat er door de ene deur in en gaat er door de andere
weer uit. 
Of dat voor mijn kinderen zo is?
Zij zijn zelf hun eigen en elkaars archieven
De rest hebben ze zelf in de hand.

Waarvoor mijn hartgrondige dank aan iedere val-maar-dood-gifbestendige[n] die dat mede mogelijk heeft [hebben] gemaakt ! Jullie waren nodig.