vrijdag, maart 10, 2006

Hemels gerecht

Het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste......

Nog even dan dringt er iets door.

Och, slachtoffers genoeg om nog jaren rapporten uit te brengen.

Aangezien dat kennelijk het enige is wat werkt wordt in de komende Nieuwe Bijbel vertaling
Matheus 18:5-6 vervangen door:
Wij zijn Kerk: Kan die collecteschaal weer even doorgegeven worden.......

Met dank aan de moed van de slachtoffers die door zetten!De amateurorganist Geplaatst op 9/3 '06 9:37u

Vanmorgen zaten mijn vrouw en ik onder het nieuws te filosoferen over de
financiële gevolgen van seksueel misbruik door priesters. Dit naar aanleiding
van Ierland.Wij vinden het heel raar dat een kerk of een bisdom financieel
aansprakelijk wordt gesteld.Ten eerste is het de priester die het doet of heeft
gedaan de eerste verantwoordelijke daarvoor. Dan misschien de bisschop. Maar je
kan een heel instituut dat toch niet toerekenen?Als er op een school een leraar
is die dit doet wordt het schoolbestuur of de school ook niet financieel
aansprakelijk gesteld.Of als dit op mijn werk zou gebeuren stellen ze de baas
ook niet verantwoordelijk.Als de sportleraar of zweminstructeur met jongens of
meisjes knoeit idem dito. Dat gaat buiten de schuld om van de vereniging.Ergens
raar dus.Ja toch?

Forum: Maatschappij en wereld Geplaatst op 9/3 '06 13:36u. Onderwerp: Waarom een kerk aansprakelijk voor seksueel misdrijf?

Volgens mij heeft het te maken met verlengde aansprakelijkheid......... daarmee bedoel ik dat een priester in de kerk (naar mijn weten) geen (arbeids)contract heeft met de kerk. Een priester heeft dan geen arbeidsverhouding met een ´gewone´ werkgever, hij leeft/geeft zijn leven in de kerk en vervult zijn/een roeping binnen de kerk. Doordat er geen directe werkgever-werknemer relatie is aan te geven geldt bij mijn weten de verlengde aansprakelijkheid. En daarmee kan de kerk financieel aansprakelijk worden gesteld voor deze misdaden.Bij bijv. een leraar, die zijn boekje te buiten gaat zullen we maar even zeggen, is er duidelijk sprake van een werknemer en een werkgever, de leraar is in dienst van de school. En het is moeilijk om echt te stellen of een priester in dienst is van de kerk...... hij is in principe in dienst van God.


Forum: Maatschappij en wereld Geplaatst op 9/3 '06 9:37u. Onderwerp: Waarom een kerk aansprakelijk voor seksueel misdrijf?
R.K.Priester Geplaatst op 9/3 '06 14:08u

Het heeft eerder te maken met fouten van de "werkgever"(bisschop). Wanneer deze kennis had van het misdrijf (seksueel misbruik), maar nalatig reageert (bijvoorbeeld de priester gewoon een ander parochie geeft) maakt de "werkgever"(bisschop) zich mede schuldig en is aansprakelijk. Maar ook zonder kennis van zaken kan de "werkgever"(bisschop) aansprakelijk worden gestelt door het principe van de risicoaansprakelijkheid, wanneer er geen goede werksfeer heerst (volgens de arbo is de werkgever verplicht om de kans op misdrijven van "werknemers"(priesters) te verkleinen). De meeste bisschoppen zullen nu wel goed reageren (ook omdat ze de juridische gevolgen kennen), het gaat dus vooral om gevallen uit het verleden.


Fascinerend zo'n openbare biecht! Kostbaar, dat wel!
Nog even gaat ie ook nog door krijgen dat in Nederland de belastingbetaler betaalt voor
Het Grote Geheim.


Catholic Church's Costs Pass $1 Billion in Abuse Cases
6/11/2005 1:47:00 PM - New York Times

Ergens in N. Ierland leeft een man ....
Mr. A, in een beschutte omgeving, hij lijdt aan schizofrenie.
Vorige week sprak het hoge gerechtshof in Manchester uit dat zijn situatie te danken was aan het misbruik als 7 jarige door een priester. De schadeloosstelling bedoreg meer dan £600,000 –

Somewhere in Northern Ireland lives a man whose mental state is so fragile that he cannot earn a living or care for himself. The man, known only as Mr A, lives in sheltered accommodation and suffers from schizophrenia. Last week the High Court in Manchester concluded that his condition was attributable to the sexual abuse he suffered from the age of seven as victim of a priest. The compensation he was given came to more than £600,000 –
Mazelen is in veel ontwikkelingslanden nog een dodelijke kinderziekte

NIEUWS EN ACHTERGRONDEN:

Aantal kinderen dat overlijdt aan mazelen is de afgelopen zes jaar bijna gehalveerd.

GIRO 121

Spaart een hoop wierook uit, ook voor Pim Fortuyn!
Want nikkertjes eten nog steeds geen zilverpapier.

Forum: Maatschappij en wereld Onderwerp: waarom een kerk aansprakelijk voor seksueel misdrijf?

R.K. PRIESTER: Wij hebben al een meldpunt seksueel misbruik in Nederland, onze bisschop heeft alle priesters opgedragen om niet alleen met één kind te zijn (klingt belachelijk, maar voor een rechter zal dit in de toekomst een belangrijk punt zijn). Ook zal een bisschop bij een melding meteen moeten aandringen op het doen van aangifte. Dan zal men een bisdom nauwelijks nog aansprakelijk kunnen stellen.
-------------------------------------


Waarde R.K.Priester deze grenzenloze ontkenning van wat kerkelijk seksueel misbruik feitenlijk is, is crimineel.

Een criminaliteit welke slachtoffers maakt en slachtoffers zal blijven maken.

Ook in digi-space, dankzij figuren als jij en rorate.com

Want dezelfde Stichting Rorate met haar zwavelbad , is al heel lang op de hoogte dat zij gebruikt wordt voor en aanleiding en gelegenheid schept van kerkelijk seksueel misbruik ten kostte van vrouwen.

Maar laat nu toch de reacties bij melding hiervan precies dezelfde zijn als bij het inmiddels overbekende "reguliere" kerkelijk seksueel misbruik:

Ontkennen en monddood proberen te maken!
De andere kant opkijken.

MOTTO: 'Dankzij angst houden wij onze oogkleppen stijf vol en dekken wij elkaar."

Dat is geen naiviteit meer, dat is de keuze voor criminaliteit, waarvoor geen excuus meer bestaat.

Ich habe es nicht gewusst hoort bij het verleden!

Ik wíl het niet weten is een keuze.
Precies dezelfde keuze welke nu overal aangetoond wordt die de RKK tot in Rome aan toe voortdurend heeft gemaakt.


DESALNIETTEMIN:
OOK OP RORATE WORDT KERKELIJK SEKSUEEL MISBRUIK GEPLEEGD,

HET RORATE BESTUUR MODERATOREN EN VOLDOENDE DEELNEMERS ZIJN HIERVAN OP DE HOOGTE.
ZIJ GEVEN ER ECHTER DE VOORKEUR AAN DIT TE ONTKENNEN, MENSEN TE BELASTEREN EN VOORAL HUN (MANLIJKE) HERSENS NIET TE GEBRUIKEN
MAAR HUN KATHOLIEK FUNDAMENTALISME TE VERSPREIDEN.

ZOALS DE VICARIS GENERAAL VAN HET AARTSBISDOM MGR. RENTINCK NET ALS HULP EN RECHT HIERVAN OP DE HOOGTE IS

MAAR DE RK KERK HECHT MEER WAARDE AAN HUN INSTRUMENT OM ZICHZELF TE VERKOPEN OP INTERNET DAN AAN GELOOFS INTEGRITEIT
EN HEEFT DAARMEE HAAR MOGELIJKHEDEN TOT KRITISCH KIJKEN NAAR HAAR TROETEL PRIESTERS OVER BOORD GEZET.

Oude jongens krentenbrood.
Business as usual!

En nu allemaal weer braaf kwezelen.
En vooral geloven dat het aan die homo's ligt.
Dat kun je volhouden zolang er nog steeds idioten zat zijn die dat willen geloven.
En kreupelen die de leugen mee in stand houden of keer op keer kiezen zich te láten gebruiken.

Maar met integriteit laat staan Geloof heeft dat niets te maken!
Wél met veerkracht van slachtoffers!


Kan die collecte schaal nog even rond?