zaterdag, maart 31, 2012

Uit de gatverdegatverdegatverdamme notitie DeetmanOp naar de volgende stukken,heren!
Ook U bedankt, Taartjesbakker, voor wat ik van je kreeg mede waardoor ik in staat ben mijn diepe walging te weten! Neem nog maar een bordje rijst met krenten
Archiefgegevens over het niet ingediende gratieverzoek, oktober 1958.

In onderstaande regels wordt het initiatief tot en het niet indienen van een gratieverzoek in verband met een veroordeling van seksueel misbruik van (een) minderjarige(n) aan de orde gesteld. Gegevens hierover

zijn terug te vinden in twee documenten uit het archief van de Broeders van Amsterdam: de notulen van 30 oktober 1958 van de Algemene Raad, het bestuursorgaan van de congregatie, en een brief van de
Algemeen Overste aan de Bisschop van Haarlem van 1 december 1958.

In oktober 1958 zit Broeder CSD3 in de gevangenis een straf uit van drie maanden. Hij was tezamen met een medebroeder door de rechtbank in Zutphen en door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld voor seksueel misbruik van (een) minderjarige(n). 

Broeder CSD3 betoogde – in tegenstelling tot Broeder CSD2 – dat hij onschuldig was aan wat hem ten laste was gelegd. In de Algemene Raad van 30 oktober 1958 zegt Vader Overste, dat hij de mogelijkheid open houdt dat CSD3 “inderdaad onschuldig is veroordeeld. Broeder CSDX stelt daar tegenover het feit vast, dat zij [CSD3 en CSD2] nu door 2 rechtbanken veroordeeld zijn.”
Een volgende stap in de discussie in de Algemene Raad is de mogelijkheid van een mogelijk gratieverzoek voor Broeder CSD3. “De zaak wordt moeilijker”, aldus de notulen, “nu br. [CSD3]. meent, dat hij gemakkelijk gratie had kunnen krijgen. Het gratieverzoek kon echter niet sterk gemotiveerd worden.”

Uit de later geschreven brief van de algemeen overste aan de bisschop van Haarlem (1december 1958) blijkt, dat de mogelijkheid van gratiëring ter sprake is gebracht door de advocaat van de beschuldigde broeders. Deze raadsman zei “er praktisch van overtuigd te zijn dat aan Broeder CSD3 gratie zou zijn verleend, op grond van de lichte graad van de handeling”.

In de notulen van 30 oktober 1958 is het navolgende vastgelegd over mr. V.G.M. Marijnen, op dat moment voorzitter van het bestuur van de justitiële inrichting Harreveld: “Mr. Marijnen heeft een weg gezocht, maar op advies van de Bisschop is het gratieverzoek ingetrokken.” Het bisschoppelijk advies is het gevolg van een bezoek, dat de Algemeen Overste en Broeder CSDX
medio oktober 1958 aan mgr. J.P. Huibers hebben gebracht. 

De bisschop was de toezichthouder van de diocesane congregatie van de Broeders van Amsterdam.
De bisschop, aldus in de brief van 1 december 1958, “leek [hem] geschikter” om geen gratie aan te vragen voor Broeder CSD3. Hij wilde bovendien van de Algemene Raad weten, of beide veroordeelde broeders in de congregatie konden worden gehandhaafd. 
De brief van 1 december 1958 van de algemeen overste aan de bisschop van Haarlem is teruggevonden in zowel het archief van de Broeders van Amsterdam als het archief van het bisdom Haarlem. Uit de notulen
van 30 oktober 1958 blijkt ook dat de congregatie zich bij het besluit van de bisschop neerlegt:
Broeder CSDXX, aldus de notulen van 30 oktober 1958, “verzoekt een en ander goed vast te leggen, om verwijten in de toekomst (als zou de Congregatie een kans op vrijlating verzuimd hebben) te voorkomen.”

Professor dr. J.Th.M. Bank

Remco's kat; sinaasappels van de overkant


Ik sta te dromen op de brug
en zie
dat snoertje met bloeoeoeoeoedroode kralen
elegie prenatal in
post mortem

en dan die vraag aan een ander stellen


vrijdag, maart 30, 2012

Reactie Onderzoekrk Extra nieuwsbrief - commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk

----- Original Message -----
Sent: Friday, March 30, 2012 4:32 PM
Subject: Extra nieuwsbrief - commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk Den Haag, 30 maart 2012

Hierbij ontvangt u van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (de Onderzoekscommissie) een extra nieuwsbrief. De Onderzoekscommissie bestaat sinds de laatste bijeenkomst met de slachtoffers op 17 december 2012 niet meer.

Intussen heeft de voormalige Onderzoekscommissie op 16 maart 2012 haar reactie op vragen en commentaar op het eindrapport op haar website (www.onderzoekrk.nl) gepubliceerd.

Heden hebben de oud-voorzitter en oud-secretaris van de Onderzoekscommissie gereageerd op recente berichtgeving in NRC Handelsblad. De volledige tekst van deze notitie van de voormalige voorzitter en de voormalige secretaris van de Onderzoekscommissie is te vinden op www.onderzoekrk.nl.

De voormalige voorzitter en de voormalige secretaris nemen deel aan een hoorzitting van de Tweede Kamer op 4 april 2012 om 10 uur. Tevens nemen professor dr. J.Th.M. (Jan) Bank en dr. G. (Gerrit) Valk aan deze hoorzitting deel. Zij voerden onder leiding en verantwoordelijkheid van de voormalige Onderzoekscommissie het onderzoek uit waarover NRC Handelsblad onlangs berichtte.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.P.M. Kreemers,

voormalig secretaris en onderzoeksmanager van de Onderzoekscommissie

Een volk dat voor tirannen zwicht .... laat zijn kinderen verkrachten; Walter Mixa en Ubalda's hand
AT5 Robert M.: 'Kinderporno was kunstwerk'

Tv-zender ABC, eigendom van Disney, vindt de zwart-wit promoclip voor Madonna's parfum 'Truth of Dare' ongepast. De tv-bazen eisen dat beelden van Madonna's borsten en van haar billen digitaal worden bijgewerkt zodat ze minder bloot tonen.

Zo willen ze bij ABC dat haar beha groter wordt gemaakt en haar corset langer om haar bilpartij te bedekken. De scène waarin Madonna wellustig kronkelt, moet eruit. Maar dan nog oordeelt ABC dat de reclameclip enkel na 21 uur op de buis kan, wanneer de kindjes in hun bedjes liggen.dinsdag, maart 27, 2012
bron: In smarten geboren, de geschiedenis van een broederscongregatie.

GATVERDEGATVERDAMMEHoe langer je ernaar kijkt
hoe misselijker je ervan wordt

die zin ...de reden is dat "de casus onlosmakelijk verbonden is met een naar een persoon herleidbare beschijving "

En dan die Bank. Ons werk is nog lang niet af.
Prachtig toch dat besef van een van neerlands hotemetoten. Maar of dat nu voor een historicus echt een verbijsterende ontdekking is of gewoon een open sollicitatie?
Maar, tot voor kort waarde heer Bank,wat mij nu veel meer interesseert dan je open sollicitatie is wat je verder hebt gedaan met je besef?

Ik heb tenminste nergens gelezen: Em. Prof besluit: dit kán niet,hier zijn nog steeds levende mensen direct bij betrokken en stapt naar de pers.
Nu kan ik natuurlijk iets over het hoofd hebben gezien,maar uh....
hoe langer ik ernaar kijk hoe misselijker ik ervan wordt.

En daar, Jan Bank, hou ik mijn mond niet over dicht en tot mijn vraag is beantwoord kan ook jij de boom in. Wat heb je gedaan met je besef? Wat deed jij met je kennis dat Gregorius van Buuren naar Canada ging en Gregory werd en je kennis dat juist Gregorius Gregory gewaardeerd werd als zo'n ,ik citeer : voortreffelijk organisator was?

Was er een bespreking met Deetman of met wie dan ook: luister Deet, of wie dan ook, deze casus is onsmakelijk verbonden met een naar een persoon herleidbare beschrijving en bij die vent hoorden opnieuw zorgafhankelijken ? Hoog tijd dat er eindelijk een steunbewijs komt.

Want waar ik heel bang voor ben, nationale hotemetote em.hoogleraar, is dat we binnenkort prachtige rapporten hebben en slachtoffers van criminaliteit weet ik veel hoevelen opnieuw aan een nieuwe bureaustoel hebben geholpen, maar het nog steeds niemand ene flikker kan schelen.
En dan met een stalen snuffert slachtoffers van machtsmisbruik - mits een steunbewijs overlegd kan worden - met een royaal gebaar.....

GATVERDEGATVERDAMME

Die veeartsen schijnen tenminste nog een plaatje te hebben opgezet zodat die in de gang op hun beurt wachtende jongens niet al te zenuwachtig werden terwijl hij zijn misdeden bedreef

Niet persoonlijk worden?
Aan me dooie nooit niet. Er is met de ballen van zorgafhankelijken gespeeld !!

En wat de kamer wil weten... beslissen ze daar maar.
Ik wil weten wat jij hebt gedaan met je besef. Hoe jij als hotemetoot onderzoeker hebt beschikt over het leven van anderen.
Want ik voel mij besodemieterd na bijna 2 jaar Deetman. En ik wil weten door wie. En wie er nog meer besodemieterd werd. Tenslotte heb ik meer dan portie geweldadige confrontaties en de gevolgen daarvan in die bijna 2 jaar cadeau gekregen.
Dus niks geen clericale trucs van verschuilen achter Deetmannen meer. Wat heb jij gedaan?

maandag, maart 26, 2012

Oproep; operatie Blauwe Knoop "An intelligent man is sometimes forced to be drunk ..."citaat:
"Iedereen kent onderhand mijn standpunt in deze. Het is een eenmans actie van de heer Houben. Er is geen enkel slachtoffer gevraagd of er al behoefte was aan dit “momument” en de plaats van de plaatsing daarvan. Het maakt mij kwaad dat geen enkele slachtoffergroepring hierin is benaderd of gekend, maar dat Houben denkt gewoon zijn eigen plan te kunnen trekken. Hij passerd en schoffeerd hiermee zijn medeslachtoffers en doet ze hiermee onnodig veel pijn!!!
We hebben als slachtoffers nog een hele “oorlog” uit te vechten met de RKK, dus zou het zeer wel gepast zijn daar eerst het eindresultaat van af te wachten alvoren te denken over een monument!.
Dat Kardinaal mrg. Eijk dit “monument” onthult, maakt het nog eens extra pijnlijk voor de slachtoffers. Als iemand nimmer enige emphatie of ruitelijke spijt heeft betoond, is het wel deze Kardinaal!!! Als ik er te lang over nadenk, wordt ik er letterlijk kotsmisselijk van!!! Laten we het dan maar houden volgens f.n. op een 1 april grap, al kan ik de lol er niet van inzien!!! HET IS GEWOON STUITEND DAT DE RKK HIER OOK NOG EEN PODIUM KRIJGT!!!!!
HIERBIJ ROEP IK MIJN MEDESLACHTOFFERS OP, DEZE UITNODIGING VOLLEDIG TE NEGEREN EN ER DAAROM OOK NIET NAAR TOE TE GAAN!!!!!! LAAT *(OP DEZE SITE)* EVEN WETEN ALS U NIET GAAT.
Bij voorbaat mijn dank!
m.vr.gr."* Crispina: toegevoegde haakjes tussen haakjes dit is niet mijn oproep waarmee het op deze site noch deel uitmaakt van de oproep noch om gevraagd wordt. Maar mocht ook U/jij op die betreffende site - conform slachtoffereman cipatorische redenen - je reactie niet mogen geven: weh de kerkmuis die slechts 1 gaatje kent.toegevoegd 28-3-2012
29-3:

May the force be with you.
Én na afloop is er koffie met broodjes

lumen Sotherby's en Christie's

deo's grazias
Ave Maria

Thanks giving
project millstone


toegevoegd 6-4-2012

Gregorius Gregory van Buuren, Deetman

Koning, wij willen uw zege bevechten
Ik durf het haast niet te vragen,maar uhh...Pierke om een hesp en een ton bier hoe zat het met die missie op Nieuw Guinea?
En je gaat me nou toch niet vertellen dat een van die Hongaren ontheemd geraakte doordat hij als kind werd achtergehouden door de rector van de Goede Herder, hu?

Dat heb je zo met die Jezuiten
Jan boven Jan

bron
De Limburger

Pleisterplaatsen voor de zoekende mens; Publicatie over stilteplekken zoals de kapel van Karel Houben

Onrustig is ons hart Pleisterplaatsen voor de zoekende mens
Redactie: Jo Straver cp
Haastrecht – 2007 / ISBN 978 90 902 1815 1
Dit boek kan besteld worden bij het provincialaat van de passionisten in Haastrecht.
Prijs: 11.95 euro (exclusief verzendkosten).

voor meer informatie zie www RK Nieuwsnet
Eensgezindheid
bron
zondag, maart 25, 2012

Portugal Oficinas de S José (de la Salle)


Na Oficina de S. José, no Porto, viviam 30 jovens em 2010
Oficina de S. José, que acolheu a maioria dos menores envolvidos na morte da transexual Gisberta, no Porto, foi o palco dos casos de maus tratos e abusos sexuais. Julgamento arranca dia 27.
Agressões reiteradas de monitores, abusos sexuais entre alunos e até menores vítimas de prostituição. Seis anos depois de um grupo de alunos da Oficina de S. José, no Porto, ter chocado o país com o seu envolvimento na morte da transexual Gisberta, a Justiça levanta o véu sobre o dia-a-dia que se vivia na instituição tutelada pela Diocese do Porto, que acolhia então mais de 60 rapazes. Em Julho de 2010, a notícia destes casos, ainda em investigação, precipitou o encerramento do lar que, na altura, já só albergava 30 jovens.

Os nove inquéritos que o PÚBLICO consultou nos tribunais mostram como os maus tratos e os abusos marcavam a vida da instituição e nem os holofotes do caso Gisberta, morta em Fevereiro de 2006 num parque de estacionamento do Porto, esbateram a violência e a negligência que pareciam enraizadas na Oficina de S. José. O padre Américo Aguiar, porta-voz da Diocese do Porto, diz desconhecer os inquéritos e enfatiza que a Oficina era apenas uma das centenas de instituições tutelas pelo Bispo do Porto. "O que a diocese deseja é que a Justiça cumpra o seu papel", afirma Amério Aguiar, recusando, que a Igreja tenha um papel fiscalizador destas instituições que, insiste, são autónomas. "Não temos logística, nem meios para isso. Esse papel cabe ao Estado, nomeadamente, à Segurança Social", completa.

38 crimes em seis anos

Entre 2004 e 2010, os menores da oficina terão sido vítimas de 38 crimes (24 de maus tratos, oito de abuso sexual de crianças, três de acto sexual com adolescente e três de recurso à prostituição de menores) que em breve chegarão aos tribunais. Um deles, que envolve um homem de 54 anos acusado de abusar de dois dos rapazes institucionalizados (um de 12 anos e outro de 15) a troco de sandes, dinheiro e tabaco, já tem data marcada. O julgamento começa a 27 deste mês nas Varas Criminais do Porto.

Conhecido como padrinho de um dos jovens internados, de quem já abusaria, o empregado de mesa foi conseguindo abordar os seus colegas com quem contactava telefonicamente para marcar encontros. E estes saíam frequentemente da Oficina de S. José, sem controlo, como testemunhou uma das técnicas da instituição. O indivíduo seleccionava preferencialmente jovens com deficiências cognitivas evidentes com quem fazia amizade e, mais tarde, conquistava sexualmente. Referenciado pelas autoridades por ter já cumprido mais de vinte anos de prisão por tráfico de droga e furto qualificado, terá, segundo a acusação, procurado dois menores da Oficina, um de 12 e outro de 15 anos, entre Fevereiro de 2008 e Março de 2010, com quem manteria relações sexuais em casas devolutas, entre outros sítios. Ali, o arguido aliciava os jovens, beijava-os e consumava sexo anal e oral. Para além disto, o homem pedia aos jovens para se beijarem mutuamente e para "manterem ambos relações de sexo anal". Nesses casos, apenas assistia, abeirando-se depois até assumir um papel nos actos. "Não utilizava preservativo, nem consentia que os menores o fizessem", refere o Ministério Público (MP). Como recompensa, "oferecia-lhes pastéis, sumos e quantias entre cinco a dez euros".

A acusação concretiza dois casos entre Janeiro e Fevereiro de 2010, mas salienta que os abusos ocorreram "inúmeras vezes". De acordo com o MP, o arguido procurava habitualmente os jovens junto às escolas que frequentavam ou combinava encontros perto de sua casa.

João (nome fictício) poupava na sedução. O jovem, agora com 21 anos, vivia na Oficina de S. José e usaria a superioridade física para criar terror nos colegas mais novos. Em 2008, na altura com 17 anos, abusava frequentemente de dois colegas de 10 e 15 anos. Por isso está acusado de cinco crimes de abuso sexual de crianças, punidos com prisão entre três e dez anos, e de três de acto sexual com adolescente, arriscando, neste caso, um máximo de três anos de cadeia por crime.

Oferta de cigarros

Num dos episódios, relatado na acusação, ordenou que um dos colegas baixasse as calças num quarto de banho. O MP diz que a vítima foi depois obrigado a praticar sexo oral e anal para satisfazer os "instintos" do abusador. A situação repetiu-se mais quatro vezes, em Dezembro de 2008, sempre no interior da Oficina, ora numa casa de banho, ora um quarto. O isco era a oferta de um cigarro que acabava em sexo oral, anal e em masturbação forçada.

As vítimas eram sempre avisadas de que não deveriam dizer nada a ninguém e o agressor usava a sua ascendência na instituição para assegurar o silêncio dos jovens. O caso, que chegou recentemente ao tribunal, aguarda a marcação de um exame psicológico ao arguido para seguir para julgamento.

Mas estes não seriam os únicos crimes cometidos na instituição. Várias denúncias de maus tratos feitas tanto por alunos como por familiares haviam sido condenadas à irrelevância após a recusa dos encarregados de educação em apresentar queixas. Mas, em 2008, uma carta anónima enviada ao Tribunal de Família e Menores do Porto e remetida para o Departamento de Investigação e Acção Penal do Porto inicia a investigação da Polícia Judiciária. Várias outras queixas acabam por ser incorporadas num inquérito que deu origem, em Dezembro passado, à acusação de dois monitores da Oficina, acusados, respectivamente, de 20 e quatro crimes de maus tratos, punidos, cada um, com pena de prisão de um a cinco anos.

Na acusação são descritas inúmeras bofetadas na cara, socos na cabeça, pontapés e insultos, que entre 2004 e 2008 terão integrado os hábitos da instituição fundada em 1883 para acolher crianças pobres e lhes dar um ofício. Algumas crianças terão sido agredidas mais de quatro anos. Isso mesmo aconteceria com Carlos (nome fictício) que era acordado "com estalos na cara e murros na cabeça" sempre que adormecia na sala de estudos ou Vasco (nome fictício) que desde os 10 anos era vítima de bofetadas e pontapés a que se somavam insultos como "filho da puta".

Um dos "prefeitos", como eram conhecidos na Oficina, acompanhou os menores mais de oito anos, entre Abril de 2002 e Julho 2010, altura em que a instituição encerrou. "[Os arguidos] sabiam que os menores acolhidos na Oficina de S. José estavam especialmente fragilizados ao nível dos afectos e, mesmo assim, quiseram provocar-lhes lesões na sua integridade física e psicológica", escreve a procuradora na acusação. E acrescenta: "Bem sabendo que com tal conduta estavam a provocar-lhes um sofrimento profundo, já que o mesmo era causado por aqueles que, de alguma forma, constituíam a referência de protecção contra a situação que os levara ao acolhimento na instituição".

Bispo do Porto: Era inevitável fechar Oficinas de S. José

23-3-2012
DN

zaterdag, maart 24, 2012

Gregorius Gregory van Buuren Novo Scotia New Glasgow Mabou Canada ; CBC As it happens: Dangerous import interview with Bishop Brian DunnNovo Scotia
Last month, Lahey announced the multimillion-dollar settlement and formally apologized to the victims and their families.
""Ron Martin and Bishop [Raymond] Lahey had the courage … "