donderdag, november 28, 2019

055 - Apeldoorn


Irish Times
25-11-2019

Patsy McGarry


We did what we were told.
BRON
We were happy, obedient.
We had come through much.
We knew our place.
Our children beaten,
Starved, raped,
In the homes
They lived in fear of; by Mothers,
By the Brothers.
But we did what we were told.
We were obedient, clean.
Slow to thoughts of vengeance,
Uneasy saying anything.
In that house next door,
The child was beaten daily.
We saw him -- little tyke --
On his way to the school.
A bruise shaped like Ireland
On his eight-year-old face.
The reasons weren't clear.
Didn't like to interfere.
So we did what we were told.
Submissive, compliant,
And so many of us
Had been abused in our time.
So really we were frightened
There might be something to say.
So we did what we were told
And looked the other way.
And life was holy then.
In the sanctity of the slum.
Just a clip on the ear.
A punishment beating.
Oh, you'd leave your door open
In the good old days,

Before new-fangled talk
Of rights, and victims.
Authority's anointed.
And we looked where they pointed.
Never did us any harm.
Way it was in those days.
No.
It never did us
Any harm at all.
But now we find it frightening.
Yes.
Because
I know -- we know --
Who that tortured child was.
I heard nothing. Nothing.
Just the leaves as they fell

And the Angelus bell.
Spiritual.
Lovely.
Secret.
Old.
And they hid in the open.
We did what we were told.

schreef Joseph O'Connor, bijna

Met dank aan Andre Bosman!

dinsdag, november 26, 2019

zaterdag, november 23, 2019

Specifieke wensen? Wij maken uw koelwagen volledig op maat14.00 u op NPO Radio 1.


Eén van de 39 Vietnamezen die vorige maand dood werden aangetroffen in een koeltruck in Essex, Engeland, verbleef voor zijn overtocht in Nederland. Het gaat om een minderjarige jongen die ‘met onbekende bestemming’ verdween uit de beschermde opvang. Dat bevestigt een woordvoerder van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) desgevraagd aan Argos en het Algemeen Dagblad.Uit onderzoek van Argos blijkt dat het gaat om een jongen die eerder dit jaar wegliep uit een beschermde opvang in Limburg. Hij was daar geplaatst om hem te beschermen tegen mensenhandelaren. De medewerkers van de opvang mogen niet reageren, maar geven aan dat het nieuws veel impact heeft. ‘Het spreekt voor zich dat het een groot drama is’, zegt een woordvoerder van het COA namens hen. Het COA wil ‘om privacyredenen’ geen uitspraken doen over de identiteit van de jongen.

.....


Argos doet al langer onderzoek naar de verdwijningen van Vietnamese kinderen na aankomst in Nederland. Zeker zestig Vietnamese kinderen verdwenen de afgelopen vijf jaar uit de beschermde opvanglocaties die hen juist moeten beschermen. Het COA worstelt met de opvang van Vietnamese kinderen, zo blijkt uit interne e-mails. ‘Deze vluchtelingen verdwijnen altijd’, schrijft een medewerker in oktober 2017.

Staatssecretaris Harbers van Justitie (VVD) zei vorig jaar dat er ‘op dit moment bij uitvoeringsorganisaties geen informatie bekend is dat een smokkelnetwerk betrokken is bij de vermissing van minderjarige Vietnamese migranten.

Na de uitzending van Argos over de verdwenen Vietnamese kinderen, vroeg de Tweede Kamer unaniem om een onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het EMM, het expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel van de politie. ‘De onderzoeken zijn in de afrondende fase’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid. ‘De Kamer zal zo spoedig mogelijk daarna worden geïnformeerd over de onderzoeksresultaten en of de resultaten aanleiding geven om de maatregelen in de beschermde opvang te wijzigen, dan wel om andere maatregelen te nemen voor deze specifieke groep.’
KLIK .....

dinsdag, november 19, 2019

bloemen op de ramen
"Bloemen horen in een vaas", zei Haddock

De vrachtferry keerde enkele kilometers uit de kust van Hoek van Holland om en is zojuist in de Vulcaanhaven aangekomen.

Moge zij sneller zijn dan hun kleinkinderen die weten dat hen de kieteldood te wachten staat in antwoord op hun vraag: "Opa, vertel nog 's één keertje over toen jij ging varen met een muts op en die man naast je met een omgekeerd petje "

donderdag, november 14, 2019

Met m'n vlaggetje, m'n hoedje en m'n toeter, zo....

en dan hoeven we nou alleen nog maar effe te besluiten dat
- er een stuk Australisch hout waaraan een uit het Parool gescheurd stukje getimmerd aan Neerlands museale collectie getiteld zo schreed de beschaving voort wordt toegevoegd
-die fikstekende boer eerst in Amsterdam tentoongesteld gaat worden, beginnen die Drenten met het hout en ruilen we daarna weer


oordeelnummer. 2019-116 
KLIK

dinsdag, november 12, 2019

"OK boomer, sit " Mickey Mouse vs Sam Hood

klik

"What I can do, and what we can do collectively, is to make our work more accessible and to make our reasons more accessible, so that over time, the public develops a deeper understanding and knowledge of how the process works."

Chief Judge Peter Kidd 


donderdag, november 07, 2019

Vele handen

Een simpel verhaal.
Doet denken aan Borges en Joyce en de 
Bijbel. De literaire wereld is er heel wat 
rijker door -Booklist
               
                                                 

bekijk bezorgopties
familiedag Haarlem 
KLIK

dinsdag, november 05, 2019

Gezocht: mijn bretels maar vooral: waar is die Grappenhuis en die Rechtsbeschermende Dekker? Projectgroep: Protestantse Kerk moet meer doen tegen seksueel misbruik


De Protestantse Kerk in Nederland moet meer doen om misbruik in kerkelijke relaties te voorkomen. ­Zo moeten predikanten en kerkelijk werkers verplicht worden een
Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen.


Dat adviseert een projectgroep binnen de Protestantse Kerk. Twintig jaar geleden formuleerde de kerk maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen en slachtoffers te begeleiden. Een projectgroep onderzocht in opdracht van de synode hoe de kerk de afgelopen twee decennia met deze problematiek is omgegaan. Het rapport ‘Werk aan de schuilplaats!’ wordt eind volgende week besproken op de generale synode. ‘Het streven van de kerk op zowel landelijk, regionaal als plaatselijk niveau moet erop gericht zijn veiligheid te bewerkstelligen’, staat in het rapport.

‘Dit vereist niet minder dan een cultuuromslag.’

In de afgelopen twintig jaar is binnen de Protestantse Kerk veel gedaan om misbruik te voorkomen en omgang met slachtoffers en daders te verbeteren. Zo besteden theologische opleidingen meer aandacht aan de vraag wat wel en niet kan in pastorale relaties.

Ook werden protocollen en (tucht)procedures in het leven geroepen. Maar handreikingen vanuit de landelijke kerk functioneren niet automatisch in plaatselijke kerken, constateert de projectgroep. Zo staat in theorie het slachtoffer centraal, maar in de praktijk niet. In consternatie rond seksueel misbruik in het pastoraat gaat de aandacht snel naar acute problemen: hoe en wanneer te communiceren naar de gemeente? Hoe om te gaan met de waarneming van de eventueel geschorste ambtsdrager? Wel of niet een klacht indienen?

Gevolg is dat de belangen van het slachtoffer in het gedrang komen. Zij blijven zelden lid van de kerk waar het misbruik heeft plaatsgevonden.


Het rapport sluit af met tien concrete aanbevelingen, zoals een Verklaring Omtrent het Gedrag. Die moet niet alleen verplicht worden voor dominees en kerkelijk werkers, maar ook voor vrijwilligers en ambtsdragers die met ‘kwetsbare mensen’ werken of leidinggevende taken hebben. De projectgroep beveelt bovendien aan dat gemeenten de verplichting krijgen vertrouwenspersonen te benoemen. Elke vijf jaar moet het kerkelijk beleid inzake seksueel misbruik worden geëvalueerd. 

In de periode 2007-2017 werd er ongeveer honderd keer een melding van grensoverschrijdend gedrag gedaan bij het Meldpunt seksueel misbruik in de kerk. Een kwart van die gevallen resulteerde in een kerkelijke tuchtprocedure bij het classicaal college voor het opzicht. De projectgroep vindt dat weinig. 

Slachtoffers zien vaak van een tuchtprocedure af, omdat ze tijdens een zitting een persoonlijke verklaring moeten uitspreken. 

Soms speelt ook loyaliteit mee ten opzichte van de dader, evenals schaamte en schuldgevoel. 

De projectgroep noemt dat begrijpelijk, maar vindt tegelijkertijd dat daarmee de ‘zuiverende werking van het opzicht voor de kerk’ daarmee op het tweede plan komt.


-0-0-0-0-
De medewerkers hebben veel last van 'de digitale schandpaal'. "Ze worden dagelijks met naam en toenaam besmeurd op sociale media en klachtenwebsites", schrijven de instellingen in de brief.
Bron NOS

zaterdag, november 02, 2019

Was I bitten by a monkey? rookgordijnen en Ere bron update

"That’s all I can say" Lewis Blayse (né Lewin Blazevich) 


EX STEROGEN 
KLIK
A former Salvation Army officer has been charged following an investigation into child sex offences alleged to have occurred at a boys' home in Bexley more than 40 years ago.
In 2014, detectives from the Child Abuse and Sex Crimes Squad established Strike Force Lehmann to investigate allegations of sexual and physical abuse at two boys' homes at Bexley and Goulburn in the 1960s and 1970s.
Following extensive investigations, strike force detectives arrested a 79-year-old man at Broken Hill Police Station about 11.30am on Thursday.

KLIK