woensdag, juni 10, 2020

Opinie burgemeesters, gemeenten en Veiligheidsberaad: optreden van Tweede Kamer tegen Halsema was onbehoorlijk
De Nederlandse burgemeesters zijn zeer ontstemd over de wijze waarop de Tweede Kamer commentaar levert op hun collega, Femke Halsema van Amsterdam. ‘Dit past niet in ons democratische bestel.’ 


......
.....

De bestrijding van het coronavirus is een kwestie van lange adem, die ­gebaat is bij het voortzetten van het optreden als één overheid. Daar gaan we mee door, opdat de Nederlandse samenleving zo optimaal mogelijk wordt beschermd tegen het corona­virus. De bevolking van Nederland mag van de overheid verwachten dat wij onze rol en taken in de bestrijding van het coronavirus verantwoordelijk uitvoeren, naar eer en geweten. Met alle partners. Zij aan zij. 

Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG),
Liesbeth Spies voorzitter van het Genootschap van Burgemeesters, 
Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, de 25 veiligheidsregio’s.

Geen opmerkingen: