dinsdag, juni 02, 2020


> ---------- Oorspronkelijk bericht ----------
> Van: aanvragen@archief.amsterdam
> Aan: .......
> Datum: 29 mei 2020 om 2:05
> Onderwerp: Stadsarchief Amsterdam – digitaliseringsaanvraag afgerond
>......
> Uw digitaliseringsaanvraag is afgerond en de scans staan nu online op onze website: https://archief.amsterdam/archief/488.A/22
> Archief: 488.A - Inventaris van het Archief van het Rooms-Katholiek Maagdenhuis en Sint Nicolaas Gesticht: eerste aanvulling
> Inventarisnummer: 22 - Stukken betreffende overeenkomst met het bestuur van het gesticht 'de Voorzienigheid' omtrent de opname van kinderen
> We wensen u veel succes met uw onderzoek.
> Met vriendelijke groet,
> Stadsarchief Amsterdam

> ---


Geen opmerkingen: