donderdag, januari 14, 2021

Tel uit de winst

  
KB DELPHER

"Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant".
 's Hertogenbosch, 1920/09/28 00:00:00,
Geraadpleegd op Delpher op 14-01-2021 p007 
"Efter retssagen kom der også debat om, at de uansvarlige mødre og fædre måtte tage deres del af skylden og ansvaret. Det gav stof til eftertanke, at det fra mange sider blev nævnt, at samfundet måtte påtage sig et langt større ansvar for den store gruppe af børn, som blev født uden for ægteskab. Der var således et akut behov for mødrehjem, hvor det offentlige skulle føre tilsyn. Loven om tilsyn med plejebørn tog sit udspring direkte fra Dagmar Overbys handlinger. Nu ændredes loven til, at alle børn født udenfor ægteskab fik et tilsyn, og denne lov var i kraft helt til 1965."

[Google vertaalt: Na het proces was er ook een debat dat de onverantwoordelijke moeders en vaders hun deel van de schuld en verantwoordelijkheid moesten nemen. 
Het gaf stof tot nadenken dat van veel kanten werd gezegd dat de samenleving een veel grotere verantwoordelijkheid moest nemen voor de grote groep buitenechtelijke kinderen. Er was dus dringend behoefte aan een kraamhuis waar de publieke sector toezicht op moest houden. De wet op het toezicht op pleegkinderen vloeide rechtstreeks voort uit het handelen van Dagmar Overby. Nu werd de wet gewijzigd zodat alle buitenechtelijke kinderen toezicht kregen, en deze wet was van kracht tot 
1965 .

Geen opmerkingen: