donderdag, mei 21, 2020

Die wilde in mijn hamak: het dashboard en de autodafee blik op de ElandsstraatKLIKDe zedelyke deugd kan niet altoos het onmiddellyk en regtstreeksch oogmerk van het Tooneel zyn, gelyk alle deszelfs verdedigers, die ter myner kennis zyn gekomen, te voorbaarig, dunkt my, hebben toegegeeven
Maar houdt het daarom op een nuttig, ja een noodig, vermaak te verschaffen?

C. van Engelen


"dit is véél veiliger" Het Parool mei 2020

Dát deed dat mensch dus op mijn trap,
De EngelKrukrecht
 
voor dashboarden zie hier 

varia varia -Blik op de Elandsstraat - de deur stond open  Geen opmerkingen: