zondag, november 01, 2020

verkiezingen kandidaten
Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft besloten het inreisverbod onder voorwaarden te versoepelen voor het laten inreizen van geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand met de Nederlandse nationaliteit of een EU-burger die in Nederland wonen 

Grapperhaus stuurde vandaag een brief aan de Tweede Kamer, mede namens minister Blok van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. 


Het uitgangspunt van het Nederlandse beleid is en blijft het belang van de gezondheidszorg en het onder controle houden en het monitoren van het coronavirus. Tegelijk ziet Grapperhaus ook in dat het inreisverbod forse impact heeft op mensen die daardoor hun geliefde al lang niet hebben gezien. In het licht daarvan is opnieuw kritisch gekeken naar de beperkingen voor de lange afstandsrelaties, ook om te bezien of er mogelijkheden zijn om deze doelgroep tegemoet te komen.

De aangepaste regeling geldt alleen als het gaat om een bezoek voor verblijf voor een korte periode. Daarvan is sprake bij een maximale duur van 90 dagen verblijf in Nederland binnen een totaal-periode van 180 dagen. Omdat er, in lijn met de Europese afspraken over inreismaatregelen, sprake moet zijn van een duurzame relatie zullen aan de regeling de volgende voorwaarden worden gesteld

[.....]

De regeling zal per 27 juli a.s. in werking treden.
BRON


Geen opmerkingen: