zaterdag, april 04, 2020

Je bent een rots of je bent het niet!

Paus wil geen ‘Plaatsbekleder van Christus’ meer heten
Hendro Munsterman
3-4-2020
Sra. Giménez,  Ecce Homo 2012

‘Plaatsbekleder van Christus’, wordt de paus genoemd, en ‘Opvolger van de Prins der Appostelen’. Maar in een opvallende wijziging zijn de acht traditionele paustitels in de nieuwe editie van het ‘Annuario Pontifio’ gedegradeerd tot een voetnoot.

De pagina die jaarlijks, aan het begin van het pauselijk jaarboek, aan de paus werd gewijd begon tot en met vorig jaar plechtig en pontificaal met de lijst van acht eretitels die de paus traditioneel draagt, waaronder ‘Bisschop van Rome’, ‘Opperherder van de Universele Kerk’, ‘Soeverein van het Vaticaan’, ‘Primaat van Italië’, ‘Aartsbisschop en Metropoliet van het bisdom Rome’ en ‘Dienaar van de dienaren Gods’. Daarna volgde de naam van de paus.
Maar in de uitgave van 2020 is dat alles omgedraaid. Onder de naam en de persoonlijke gegevens van ‘Jorge Mario Bergoglio’, staat de titulatuur er onder een cursief kopje: ‘historische titels’. Het is het zoveelste teken dat Franciscus zich beetje bij beetje wil ontdoen van de in de loop van de kerkgeschiedenis gegroeide kerkelijke cultuur die op een koninklijk hof lijkt


Geen opmerkingen: