woensdag, december 05, 2018

Dank U, Sinterklaasje "yo,u nobuntu"

Newfoundlander 
Over Ubuntu:

"...

Dat wat jou ontmenselijkt, zal onontkoombaar ook mij ontmenselijken.
Het geeft mensen weerstandsvermogen, het stelt hen in staat te overleven en menselijk te blijven ondanks de pogingen hen te ontmenselijken.

..."

 Desmond Tutu, 

in:
Neurenberg of collectief geheugenverlies? Een derde weg[...]

maar as die oue nie skuldig is nie

nie skuld bely nie
kan die nuwe natuurlik ook nie skuldig wees nie
en nooit voor stok gekry word
as hy die oue herhaal nie
alles begin dus van voor af aan
dié slag anders ingekleur

Antjie Krog, deel 10 uit: Land van genade en verdriet
Uit: Down to my last skin.
Krog, Zuid Afrikaanse journaliste-dichteres, deed verslag van de zittingen van de Zuid Afrikaanse Waarheidscommissie, waarover zij o.a. Land van genade en verdriet schreef.

Geen opmerkingen: