donderdag, april 18, 2013

Uitsmijter het bericht dat ruim een derde van alle wereldwijde kinderporno op Nederlandse servers staat.


ARTIKEL 34
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen alle Staten die partij zijn met name alle passende nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:
a. een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige seksuele activiteiten;
b. kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktijken;
c. kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.


16-4-2013

Vragen van het lid Hilkens aan de minister van Veiligheid en Justitie over het bericht dat ruim een derde van alle wereldwijde kinderporno op Nederlandse servers staat.

Mevrouw Hilkens (PvdA):
Voorzitter. Vorige week verscheen het nieuwsbericht dat ruim een derde van alle kinderporno wereldwijd op Nederlandse servers staat. In de top tien van bedrijven die kinderporno op hun servers hebben staan, staan drie Nederlandse hostingbedrijven. Dit was nieuws waar ik van schrok.Geen opmerkingen: