donderdag, april 18, 2013

Stemmingen moties seksueel misbruik minderjarigen

16-4-2013

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Eerste monitorrapportage
(voormalige) Commissie Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk,

te weten:


- de motie-Van der Steur c.s. over de afwikkeling van de klachten (33400-VI, nr. 96);

- de motie-Van der Steur c.s. over het beëindigen van de zwijgcultuur (33400-VI, nr. 97).

(Zie vergadering van 4 april 2013.)

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (33400-VI, nr. 96).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van der Steur c.s. (33400-VI, nr. 97).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.


10-4-2013
3-4-2013

Geen opmerkingen: