woensdag, april 24, 2013

Koenens miskleun 25:1; duizend maal miljoenen kleine lichtjes, want daar was
waarschuwing

w.v.

Geen opmerkingen: