vrijdag, augustus 31, 2018

erf goed

                                 Personal Bill of Rights 
I have the right to freedom of speech
I have the right to be heard
I have the right to be respected
I have the right to accept and own my own power
I have the right to not disclose unless I am comfortable
I have the right to feel my emotions
I have the right to say no
I have the right to challenge the status quo
I have the right to ask questions
I have the right to be me
I have the right to own my own ideas
I have the right to my values and beliefs
I have the right to laugh

Dr. Alicia A. Dunlop, Toronto


" Het is verbazingwekkend hoe, ondanks alle ideologische manipulatie, er niets verdwijnt uit het geheugen."
Václav Havel 
                             
Een geschiedenis en een tel raam : werelderfgoedwoensdag, juni 20, 2018

Fiscal Arias por incautación de documentos eclesiásticos: “En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria” Chilean law enforcement question Vatican sex abuse envoy at airportSANTIAGO (Reuters) - Chilean prosecutors said on Tuesday they questioned the Vatican’s top sex abuse investigator as he prepared to fly out of the country following a fact-finding and reconciliation mission ordered by the Pope.Raúl Guzmán, a prosecutor based in the capital Santiago, said he “interrogated” Archbishop Charles Scicluna of Malta in the police station at Santiago airport in relation to an abuse case involving 25 Marist brothers and 30 alleged victims.

“We arranged an interview with Charles Scicluna that took place in the offices of the investigative police in the airport before his flight,” he told journalists.

At a press conference hours earlier, Scicluna said the Vatican was committed to working with the Chilean civil authorities to get justice for the victims.

Asked whether he would make public a 2,300-page report he had produced following an earlier visit to Chile in February, Scicluna said the decision was up to Pope Francis, adding that the Church’s “freedom and autonomy” should be respected.

“Every demand and petition must be sent to him who as the leader of the church ... has jurisdiction,” he told reporters.

The latest events come as the Church and the state address a growing abuse and cover-up scandal that has damaged the reputation of the Andean country’s most popular religion.
.....
...


maandag, juni 18, 2018

Rudi Kross rieten rokje : Institutional abuse survivors urge senators to reject national redress scheme;

en nu maar gauw om het kampvuur dansen....

Groups representing survivors of child sexual abuse say the Federal Government's redress scheme is fundamentally flawed and should be rejected by the Senate.

Beyond Abuse, and Survivors and Friends, have written an open letter to senators, who will begin debating the bill this afternoon, urging them to reject it in its current form.
All the states and territories, along with the Catholic Church, Scouts Australia, the Salvation Army, YMCA Australia and the Anglican Church, have committed to the redress scheme recommended by the Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse to compensate people who were sexually abused in state institutions.

zondag, juni 17, 2018

Verwegistan Terre des hommes stopt kindersekstoerist Van kindersekstoerisme Nepal verdachte psychiater Makkinga krijgt ontslag


Bezorgde
cliënten verdachte kinderpsychiater mogen politie of instelling bellen


www.meldkindersekstoerisme.nl  werd door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM) onder de hoede genomen om aan een meldbehoefte te voldoen. Internationale reizigers, die zich zorgen maken om het gedrag van buitenlanders jegens kinderen op bekende kindersekstoerisme hot spots kregen hiermee een mogelijkheid hun zorgen te melden in de wetenschap dat er nader onderzoek zou plaatsvinden.
Het EOKM draagt genoemd meldpunt nu over, omdat het zich meer wil richten op zijn oorspronkelijke kerntaak: het bestrijden van kinderporno (www.meldpuntkinderporno.nl ) en het helpen van minderjarigen, die last hebben van grooming of van wie expliciete afbeeldingen online zijn geplaatst (www.helpwanted.nl). ECPAT International is een wereldwijd netwerk van organisaties in meer dan 90 landen. ECPAT werkt, evenals en vaak naast Terre des Hommes, aan het elimineren van alle vormen van seksuele uitbuiting van kinderen. ECPAT neemt de meldingen op www.meldkindersekstoerisme.nl aan. Terre des Hommes onderzoekt de meldingen, vanuit haar observatie en actie-unit. Betreft de melding daadwerkelijk activiteiten van Nederlandse kindersekstoeristen dan delen ECPAT en Terre des Hommes hun bevindingen met de kindersekstoerisme specialisten van de Nederlandse politie.
Een internationaal probleem

Kindersekstoerisme is een zorgwekkend internationaal probleem. De daders, vaak al veroordeeld voor kindermisbruik in eigen land, reizen naar buitenland locaties, waar niemand hen kent en de armoede vaak extreem is. Voor enkele dollars misbruiken zij minderjarigen, families en politiefunctionarissen worden dikwijls omgekocht om te zwijgen of een andere kant op te kijken.
ECPAT en Terre des Hommes stonden in Nederland aan de wieg van de internationale campagne tegen kindersekstoerisme Don’t look away, samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Koninklijke Marechaussee, de politie, de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen), TUI Benelux, Meldpunt Kinderporno, Plan Nederland, en Free a Girl.
Nederlanders die zich aan kindersekstoerisme schuldig maken zijn strafbaar in Nederland, ook als het misbruik in het buitenland plaatsvindt en het daar niet strafbaar is.


Werkgever Therapeuticum uit Joure heeft zijn kinderpsychiater, de vermeende Makkingaster sekstoerist, op non-actief gezet en zal het contract met de zzp'er ontbinden.
,,We gaan kijken hoe we zijn afspraken de komende weken kunnen invullen'', zegt directeur Dorine Abbink. De Makkingaster werkte ruim vijf jaar voor Therapeuticum en zou volgende week terugkeren van zijn vakantie in Nepal.

Hij stond bekend als een ,,heel goede kinderpsychiater.'' De kans dat hij zich in de Jouster praktijk aan kinderen heeft vergrepen, lijkt Abbink klein. ,,Wij werken standaard met zijn tweeen, omdat het complexe zaken zijn.''
Ze heeft nooit klachten over hem binnengekregen. Ook naar aanleiding van zijn aanhouding meldden zich nog geen verontruste ouders. Wel krijgt Therapeuticum meelevende reacties, varierend van 'wat erg voor jullie'  tot 'dit hadden we nooit achter hem gezocht'.

Ongelooflijk geschrokken

De medewerkers van Therapeuticum kwamen zaterdag bijeen. ,,We zijn met zijn allen ongelooflijk geschrokken'', aldus Abbink. ,,We zijn een klein team en hebben een enorme vertrouwensband.''
De man vertelde zijn collega's met enthousiasme over zijn trips naar Nepal en de dingen die hij financieel ondersteunde.
Ook justitie, politie en de burgemeesters van De Fryske Marren en Ooststellingwerf zaten vanwege de arrestatie van de vermeende kindersekstoerist in Joure rond de tafel.

Twee gezichten

De Makkingaster had mogelijk twee gezichten, liet de officier van justitie weten. Een uitgestreken in Nederland, terwijl het buitenland zijn perverse kant te zien kreeg. De man werd donderdag op zijn hotelkamer in de Nepalese hoofdstad Kathmandu betrapt terwijl hij seks had met een vijftienjarige jongen.
In gemeentehuis Herema State is een hulplijn opgezet, waar bezorgde ouders van cliënten terecht kunnen. Er achter zit een team van de GGD.
De man werkte eerder onder meer voor GGZ Drenthe en GGZ Friesland.

KLIK

Toen de Slegte nog bestond; Weet je nog wel oudje, pakpapierToen de Slegte nog bestond
De abortusdiscussie kan in Nederland weer oplaaien. Volgens Iki Freud is het goed om in gedachten te houden wat de gevolgen zijn van ongewenst ouderschap, ook voor het kind.Pro-leven is weer actueel, vanwege het Ierse referendum van afgelopen maand. En ook in de VS, waar subsidie voor abortus door Trump is afgeschaft. We zijn ook in Nederland, als het aan de christelijke partijen ligt, weer terug bij af wat betreft toegang tot legale abortus en andere verworvenheden en vrijheden van de moderne vrouw.

Het is een vanzelfsprekend geloofsartikel dat 'het leven' heilig is. Maar dat leven is helaas een abstractie, geen persoon. Voorstanders van dat heilige leven hebben er niet goed over nagedacht wat voor soort leven dat zal zijn. Hoe (on)gelukkig zijn de gevolgen van een afgedwongen ongewenst leven voor het betrokken kind of de betrokken ouder(s).

Ik heb in mijn lange praktijk als psychoanalyticus-psychotherapeut al te vaak te maken gehad met ongewenste kinderen. Dat was tot voor kort een gewoon verschijnsel. Kinderen wilde je niet, kinderen kreeg je, al of niet van God. Het gevolg van ongewenst zijn betekent helaas beschadiging van het gevoel van eigenwaarde. Zelfvertrouwen wordt vroeg in het ­leven gevormd en is later niet meer goed te ­repareren. De kwaliteit van de moeder-kind­relatie is daarbij cruciaal.

Heilige taak
Vroeger was kinderen krijgen een heilige taak onder druk van de kerk, de dominee, de pastoor en de geldende christelijke ­moraal. De mensen hadden weinig in te brengen over hun eigen lot. Veel ex-katholieken zijn nog altijd verontwaardigd over de rol van de pastoor die regelmatig langs kwam met de boodschap 'dat pa hem er vooral dieper in moest steken'. Seksualiteit diende de voortplanting en niet de lust of het genot, laat staan het geluk van de mens.

Moeders kregen soms tien, vijftien of zelfs twintig kinderen. Dat was niet wat die moeders zelf per se wilden, het maakte ze regelmatig boos en ongelukkig. En voor de kinderen zelf was het vaak ook verdrietig. Die kinderen konden geen aanspraak maken op de liefde en aandacht die een kind idealiter verdient. Ze zorgden vaak voor elkaar. Vooral het oudste meisje, dat moeder moest helpen, was de dupe. Zij besloot vaak later zelf geen kinderen op de wereld te zetten. Ze had schoon genoeg van de taak die haar ten onrechte was toegevallen.

Stel dat een vrouw te onvolwassen, te arm, of anderszins ongeschikt is om (al) moeder te zijn. In dat geval gaat het ongewenste kind een ongewisse toekomst tegemoet. En het leven van de moeder wordt geofferd aan de zorg voor een kind dat zij niet verkoos te krijgen. Rancune en boosheid zal de relatie met het kind meestentijds ernstig verstoren, met ongelukkige mensen als gevolg. De beslissing om al of niet te aborteren heeft ook veel te maken met schuldgevoel. In ons onbewuste geldt abortus als moord. ­Zeker als de antiabortusactivisten op schuld en boete blijven hameren.
Misplaatste schuldgevoelens
In dat verband is er nog een thema relevant: het te vroeg geboren kind dat riskeert een toekomst met veel mentale en fysieke tekorten en afwijkingen tegemoet te gaan.

Hoewel ouders misschien wel zijn geneigd de verstandigste koers te kiezen, worden ze daarvan afgehouden door christelijke dogma's over 'het leven' en vanwege misplaatste schuldgevoelens. Terwijl zij toch het volste recht hebben om veel ellende voor hun kind en voor zichzelf te willen voorkomen. Maar ouders durven vaak niet voor beëindiging van een té ongewis leven te kiezen. Ook hier speelt de christelijke moraal en schuld­gevoel een rol.

Elke neonatoloog zou moeten worden opgeleid om ouders bij dit psychologisch duivelse dilemma bij te staan. Namelijk door het met hen te bespreken, dit al of niet bewuste idee een moordenaar of egoïst te zijn, als ze besluiten het ­leven van een nauwelijks levensvatbaar kindje te laten beëindigen.

Dat brengt mij op mijn laatste punt. Denken pro-levenactivisten weleens na over de invloed op de rest van het gezin van een kind met een ernstige verstandelijke of lichamelijke handicap? Dit heeft niet alleen gevolgen voor de ouders die levenslang verantwoordelijk blijven voor iemand die nooit zelfstandig zal kunnen functioneren.

Schuld geen goede raadgever
Zulke ouders krijgen allicht het gevoel dat ze niet mogen sterven, want hoe moet het dan met de verantwoordelijkheid voor hun hulpbehoevende kind? Dat is niet het enige. In een gezin met meerdere kinderen gaat de meeste 'liefde' en aandacht steeds naar het meest hulpeloze kind. Niet alleen omdat dat nodig is, maar ook omdat de ouders zich ten onrechte schuldig voelen een minder levensvatbaar kind op de wereld gezet te hebben. De balans slaat dan 180 graden om van onbewuste doodswensen en haat (ja, dat bestaat) naar overdreven liefde.

Deze gevoelens zijn dusdanig taboe dat een totale omkering plaats vindt en het ongelukkige kind geïdealiseerd wordt, terwijl de andere kinderen aandacht tekort komen. Kinderen uit een gezin met zo'n probleemkindje krijgen het moeilijk omdat de balans zoek is. Zij voelen zich verantwoordelijk voor een beschadigd broertje of zusje. Mogen zij wel slagen terwijl een broertje of zusje hopeloos in ontwikkeling achterblijft?

Dat christelijke moraal en schuldgevoel nauw met elkaar verbonden zijn, moge uit het voorgaande duidelijk blijken. Schuld is een machtige motor, maar niet altijd een goede raadgever.

Het Parool
Opinie
Wordt 't geen tijd die toeristen 's van het Begijnhofhof te slaan?
Wanneer je nu een boek wilt lezen....

woensdag, juni 13, 2018

Te recuerdo, Amanda? “In Chile, everyone is subject to ordinary justice,” knibbel, knabbel, knuisje wie krabbelt er aan mijn kruisje?
Chile prosecutors raid Catholic Church offices amid sex abuse probe

Aislinn Laing, Dave Sherwood

13-6 SANTIAGO (Reuters) - Chilean police and prosecutors on Wednesday launched separate and unexpected raids on Roman Catholic Church offices to seize documents relating to mounting claims of sexual abuse and cover-up.


12-6 Vatican team returns to Chile to 'ask forgiveness' 

for clergy sex abuse, cover-upsThe raids came just hours before Vatican abuse investigators sent by Pope Francis met the country’s top prosecutor to discuss collaborating on civil and canonical probes.

Archbishop Charles Scicluna of Malta, a special envoy from the Vatican, told reporters that it was “very important” that Church and state work together to protect children alleged to have been abused by priests and clergymen.

“The canonical process should in no way impede the right of people to exercise their right to civil justice,” he said at a news conference in the capital Santiago.


 " there was all the collaboration in the delivery of the background that counted in the court order, it is a lot of documentation seized , both here and in Rancagua , which I now intend to immediately address to analyze to be able to decree proceedings" .
Ministerio Público hace histórica incautación en sedes de la Iglesia por casos de abuso

Cerca de las 11.00 de este miércoles un fuerte rumor comenzó a circular entre los asistentes al seminario de capacitación sobre prevención de abusos sexuales, organizado por la Conferencia Episcopal, en la Casa Central de la Universidad Católica. Entre los presentes se encontraban los enviados papales Charles Scicluna y Jordi Bertomeu, quienes iniciaban allí las actividades de su segundo día de misión en Chile. Llamados telefónicos y comentarios de pasillo alertaban que el Ministerio Público ingresaría a diversas dependencias de la Iglesia Católica en busca de información relacionada con investigaciones eclesiales sobre abusos cometidos por sacerdotes.

El mismo asombro se vivía a esa hora en la sede de la Conferencia Episcopal. Allí estaban el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, y el obispo auxiliar, Fernando Ramos, quienes también recibían mensajes y llamados de alerta sobre la situación.


Finalmente, el rumor se materializó. A las 11.19 horas se dio inicio a un operativo histórico para la Iglesia Católica chilena. El fiscal regional de Rancagua, Emiliano Arias, en compañía de efectivos del OS-9 de Carabineros subieron al séptimo piso de Catedral 1063, en Santiago, para allanar las dependencias del Tribunal Eclesiástico.

En simultáneo, lo mismo ocurría en la Región de O’Higgins. Allí, el fiscal Sergio Pérez ingresó al Obispado de Rancagua.

A las 12.00 las campanadas de la Catedral Metropolitana no solo advertían el mediodía. También se sincronizaban con la salida del fiscal Arias desde el Tribunal Eclesiástico rumbo a un nuevo destino, a pocos metros: el Arzobispado de Santiago. En ese lugar culminaron las labores emprendidas y amparadas bajo la orden firmada por la jueza de garantía de Pichilemu, América Rojas.

En el caso de Rancagua, la fiscalía solicitó las investigaciones previas realizadas por la Iglesia en contra de religiosos de aquella diócesis acusados de abuso sexual contra menores. Aunque las denuncias fueron contra 14 religiosos, la documentación allanada por los persecutores excede a estos casos.

Lo requerido en Santiago fue más acotado y solo obedecía a la indagatoria contra el excanciller del arzobispado Óscar Muñoz Toledo (ver notas secundarias). La causa en contra del sacerdote se inició luego de que se autodenunciara en enero por supuesto abuso y acoso contra menores en la Región de O’Higgins. En menos de un mes, los resultados eran elevados por la diócesis al Vaticano.

“Se trata de diligencias simultáneas, tanto en Santiago como en Rancagua, referidas a la incautación judicial de una serie de elementos necesarios para continuar con la investigación de hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra menores de edad”, indicó el fiscal Arias.

El persecutor aseguró que su actuar no está dirigido contra la Iglesia Católica, sino a ciertas personas naturales que han cometido delitos.


Fiscal Arias por incautación de documentos eclesiásticos: 

Schietgebedje

bron de Touwladder


Één groepje maar, lieve Heer, eentje maar.....
opdat we weten wanneer we de vrije dagen moeten plannen
om in een rolling van het lachen te kunnen gaan

het groen groen groen knolle knoilleland "waar bemoeit U zich mee? " Sinterklaas werft polen voor oogst meiknollen

KLIK


V

V


nou, we schieten al aardig op, besloot  Marianne en ging koffie zetten


Reclaimed Voices " Als mijn verhaal er voor zorgt dat een of twee kindjes de moed hebben om te praten, dan heb ik al gewonnen." Hadassah werd 10 jaar lang misbruikt door Jehovah's getuigen

KLIK


1V Een Vandaag
12-06-2018
Tien jaar lang seksueel misbruik door een oom en tante: het had grote gevolgen voor Hadassah, die opgroeide als Jehova getuige. 

 "Van buiten was ik altijd aan het lachen, maar van binnen ging ik kapot. Dat is je leven, je moet continu op je hoede zijn wat je wel en niet kan zeggen."

Als Hadassah achttien is, breekt ze. Ze ontmoet iemand die haar helpt te praten. Het balletje begint zo te rollen: haar ouders komen te weten wat er gebeurd is en op die manier komt het ook bij de organisatie van Jehovah’s Getuigen terecht. 
Geen veroordeling
Binnen de Jehovah’s begint een ‘comitézaak’, een rechtszaak die binnen de gesloten gemeenschap van Jehovah’s Getuigen plaatsvindt. Hierbij worden ouderlingen van de Jehovah’s ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. Uiteindelijk kan besloten worden een beschuldigde te straffen, bijvoorbeeld door restricties (iemand mag bepaalde functies niet meer uitvoeren), ontheffing uit een officiële functie binnen de Jehovah’s, of uitsluiting. Dat laatste is de zwaarste straf die Jehovah’s opgelegd kunnen krijgen en houdt in dat ieder contact met de uitgeslotene vermeden dient te worden. 

Uitsluiting kan ongedaan gemaakt worden als een veroordeelde berouw toont naar de gemeenschap. In de zaak van Hadassah worden haar oom en tante een tijdje uitgesloten, maar binnen een paar maanden weer opgenomen in de gemeenschap omdat ze berouw tonen. 
...

compleet

dinsdag, juni 12, 2018

Diabetes bv Nederland dient klacht in tegen rode duivelsVerzuchting Europarlementariër "En als je niet uitkijkt moet je nog voetballen ook"

KLIKEn 1890 se creó en la casa el “Asilo Correccional de Mujeres” por iniciativa del entonces Ministro de Justicia Juan María Gutiérrez, quien entregó la dirección a la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor

Esa congregación que se encargaría de la gran mayoría de los institutos penales de mujeres de América latina y Europa. 

Por 85 años, las monjas mantuvieron la dirección del penal. Aproximadamente en 1974, las religiosas se retiraron y el Servicio Penitenciario Federal se hizo cargo del Asilo Correccional. 

Tres años después, las mujeres fueron trasladadas al actual Instituto Correccional de Mujeres (U. 3), en la localidad de Ezeiza. A fines de la década del ’70, se instaló en el edificio la Academia Superior de Estudios Penitenciarios y, el 4 de diciembre de 1980, se inauguró el Museo Penitenciario Argentino “Antonio Ballvé”.

maandag, juni 11, 2018

Ze lopen gewoon met me mee

da's mogelijk salpeter
bron

klik
 wikipedia 
CLIQUEBron

sla met suiker; liesje leerde lotje in pruisisch blauw lopen door de russische bergen

klikNew South Wales has become the second state to finally give child sex abuse survivors the power to sue institutions such as churches for compensation.

Under sweeping changes to NSW's civil litigation laws, survivors of child sexual abuse will now be able to sue organisations, including churches.
The state's attorney general, Mark Speakman, announced on Sunday the changes would remove legal barriers that have stopped victims from seeking justice, following the recommendations from the Royal Commission into institutional child sexual abuse.
"The Royal Commission found many survivors felt let down by the current civil litigation system which made it difficult for them to seek damages and hold institutions to account," Speakman said.
"These reforms will provide access to new avenues to allow survivors to pursue compensation so they can focus on recovering and moving forward with their lives.”

Federal Attorney-General Christian Porter has expressed support for changes to the law that would force priests to report suspicions of child sex abuse arising from the confessional.
The changes, which would fall to state and territory governments, are among the most contentious of the recommendations from the royal commission into child sexual abuse.
Speaking on the ABC’s Insiders program on Sunday, Mr Porter said the Council of Attorneys-General – which includes himself and state and territory counterparts – was working on harmonised laws.
“My personal instincts are protective and that, ultimately, the need to protect people from sexual abuse, but particularly children, is something that should take some precedence,” he said.
Last week the ACT became the first jurisdiction to introduce laws forcing priests to break the seal of confession in cases where child abuse is disclosed.

vrijdag, juni 08, 2018

Jantje zag eens pruimen hangen: de annalen van Goofy en Cleta en Wanjka die Iwan heette

Als je later een dame bent 
met hooggehakte schoentjes
en hoedjes met pompoentjes
en een jurkje van zij
denk dan ook nog eens 
aan mij


KLIK ic sie die bloemkens hanghen,

des is mijn hert verblijt.


w.v.