zaterdag, april 06, 2013

Aftrekken en optellen

5-4-2-13
Trouw

Het Katholiek Nieuwsblad heeft dankzij een fiscale constructie onterecht belastingvoordelen genoten. Het blad vraagt lezers al jarenlang om giften over te maken naar een eigen liefdadigheidsinstelling, Stichting Arnulfus. Die sluist het geld door naar het Katholiek Nieuwsblad. De Belastingdienst tikt Arnulfus nu op de vingers.
  • Het Katholiek Nieuwsblad had een speciale inkomstenbron. Sympathisanten waren vanwege de belastingvoordelen eerder geneigd om te doneren.
    Fiscalist Yvo Burkink van Jongbloed Fiscaal Juristen
Het steunfonds stond bij de fiscus bekend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor konden donateurs hun giften aftrekken van hun inkomstenbelasting. Ook voor Arnulfus waren giften extra interessant: erfenissen en bepaalde schenkingen waren vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting.

Geen goede zaak, vindt de Belastingdienst. Het steunfonds blijft bestaan, maar de ANBI-status en de bijkomende fiscale voordelen sneuvelen. Voor donateurs heeft deze stap grote gevolgen. Wie nu de spreekbuis van conservatief katholiek Nederland financieel wil steunen, moet zijn gift volledig uit eigen zak betalen. Lezers zijn daarom waarschijnlijk minder bereid om te doneren.

Volgens directeur François Vluggen is de ANBI-status ingetrokken omdat de regels voor goede doelen zijn veranderd. "Sinds kort voldoen we niet meer aan de criteria."

Dankzij giften geen rode cijfers
In het tijdschrift voor donateurs vertelt de redactie dat ze dankzij de giften het hoofd boven water kan houden. Zonder die extra inkomsten zou het blad rode cijfers schrijven. Van 2008 tot 2011 haalde het ruim 1,3 miljoen euro aan giften op, gemiddeld bijna 263 duizend euro per jaar.

 

18-3-2013

 Over Rorate

Rorate is een onafhankelijke Rooms-katholieke multimedia-organisatie. Stichting Rorate stelt zich ten doel vanuit haar eigen expertise op het gebied van communicatie en moderne media een bijdrage te leveren aan de opbouw van de rooms-katholieke kerk.

Bestuur stichting Rorate
Ton Huitink
Fons Eijssens
Louis van Daalen
Erik Goris

Secretariaat stichting Rorate


ANBI - Algemeen nut beogende instelling
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi).
Rorate is ANBI sinds 04-09-2008. Onder de naam �Stichting Rorate� en "Stichting Catechese.net"
Stichting Catechese.net is gestart in 1999 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel sinds 09-02-2000. Onder nummer: 30 16 25 24
Vanaf 2002 is de werknaam veranderd in Rorate..


Wat bracht het je geweld nou op, jongens?
De zegen van de pastoor van Bleijerheide en de koopsom van een kapel wellicht ?

En voor diegenen voor wie dit laatste onduidelijk is:
Ik kwam een paar maanden terug tot mijn stomme verbazing en niet geringe schrik tot de krankzinnige ontdekking  (erfenis van "mijn"  nonnen  waardoor zoals ik al eerder had gemerkt 1 plus 1 bepaald niet altijd dezelfde uitkomsten oplevert)   dat ik al jaren gesodemieter had en beklad door de figuur die (een? ) pastoor is (of in ieder geval was/schijn te zijn [geweest] ) van Bleijerheide, (voordien Amby -als ik me goed herinner- wat ook ergens bij Maastricht schijnt te liggen)  André Caldelas.
Een kerkelijk functionaris die  in zijn vrije tijd o.m. al zo'n jaartje of 10 door het goede doel Stichting Rorate speciaal gevraagd werd door de bestuurlijke oplichter -priesters  van het aartsbisdom Utrecht en hun medewerkers speciaal  gevraagd om mensen hun mond te snoeren en ware terreur (mede) mogelijk te maken 

Zo, dan is dat ook weer openlijk duidelijk, doet  er Uw voordeel mee.

Vragen hierover worden zonder enig probleem bantwoord, dat wil zeggen: door mij.
Het forum van die Stichting waar  zo'n jaartje of 10 RKK Nederlandse en Vlaamse smeerlapperij zich liet
lezen werd tenslotte niet voor niks off-line gehaald, zoals de   "rkk" kontenlikkers  met hun vermeende belangen bij netwerken - lees:  positie en baantjes -  en aanverwant schorum    al jaren graag met hun mond dicht "onschuldig" de andere kant opkijkt , niet onwaarschijnlijk al schietgebeddend  hopend hun blaren te  bedekken.

Het je maintiendrai van iedere incesteuze familie;  het vuilnis in de Kerk zijn niet slechts de pedo' s en de domme pornokijkertjes. 


Ervaring heeft duidelijk gemaakt dat in dat ziekelijk calimero-wereldje  toevalligheden niet zo heel erg toevallig blijken te zijn.Hoewel het  mij na de schok verder geen meter interesseerde werd gezien de persoonlijke belangen van slachtoffers van zowel historisch (seksueel) misbruik en  (geactualiseerd)  geweld van de RK firma  De Porceleyne Pot  - uw maat  gespecialiseerd in terreur, hypocrisie,   list en bedrog tav personen   bij het ontdekken van deze samenloop   Mea Culpa, ik geloof een paar dagen later, hierover dan ook per email geinformeerd.
toevoeging 7-4:
't nu toch-'ns- even-nazien leverde in ieder geval alweer een paar  niet verwachtte zaken op.


*  de hier besproken 2e (uit zijn ambt gezette ) priester (bisdom Roermond) is inmiddels door de burgerlijk strafrechter  wegens seksueel misbruik van minderjarigen -als godsdienstleraar -  in nog weer een andere provincie  maar naar de bajes doorgestuurd, de minderjarige druk beroddelt als zou het een prostitué zijn. Wat natuurlijk heel wat anders is dan een hiertoe,  binnen de kerkelijke hierarchie gelegitimeerde, uitgenodigde ouwehoer: de een is minderjarig en heeft Recht op bescherming, de ander is een goed doel dat je mag aftrekken en werd daartoe gevraagd: zelfreinigend vermogen. .

Geen opmerkingen: