donderdag, juni 30, 2011

Extra nieuwsbrief van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (30 juni 2011)

----- Original Message -----
From: Reactie Onderzoekrk
Sent: Thursday, June 30, 2011 2:30 PM
Subject: Extra nieuwsbrief van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (30 juni 2011)


Adviezen en onderzoeken over seksueel misbruik
Met deze extra nieuwsbrief brengt de commissie- Deetman u op de hoogte van een aantal adviezen en publicaties dat is uitgebracht omtrent seksueel misbruik van minderjarigen. In deze nieuwsbrief staan de verwijzingen naar deze publicaties vermeld.

De commissie- Deetman gaat zich vanaf 1 juli toeleggen op de opstelling van haar eindrapportage. Uiteraard blijft de commissie communiceren met nieuwsbrieven.

Onderzoek van de heer Steenhuis over de manier waarop het OM is omgegaan met zedenzaken tegen Rooms Katholieke geestelijken
Op 29 juni heeft de heer Steenhuis onderzoek uitgebracht aan de minister van Veiligheid en Justitie over de manier waarop het OM is omgegaan met zedenzaken tegen Rooms Katholieke geestelijken. Het advies staat gepubliceerd op de website van Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Misbruik.

Advies van de Gezondheidsraad over de behandeling van de gevolgen van kindermishandeling
Op 28 juni heeft de Gezondheidsraad advies uitgebracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de behandeling van de gevolgen van kindermishandeling.
Het advies staat gepubliceerd op de website van de Gezondheidsraad.

Advies van de heer Bandell over Hulp en Recht
Op 24 juni heeft de heer drs. R.J.G. Bandell advies uitgebracht over de uitvoering van de aanbevelingen van de commissie- Deetman voor een verbetering van de hulpverlening en voor een verbetering van het functioneren van Hulp & Recht. Dit advies staat gepubliceerd op de website van Hulp en Recht.

Bericht Movisie
Op 24 juni heeft Movisie, het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor maatschappelijke ontwikkeling, het bericht gepubliceerd dat het College Bescherming Persoonsgegevens akkoord gaat met een registratiesysteem voor leden van vrijwilligersorganisaties die gesanctioneerd zijn wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit bericht en achtergrondinformatie staan op de website van Movisie.

Bericht commissie Samson
Op 22 juni heeft de commissie- Samson een vierde bericht gepubliceerd over de meldingen die zij tot dan toe heeft ontvangen. De commissie- Samson doet onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn geplaatst in instellingen of pleeggezinnen. Het bericht staat gepubliceerd op de website van de commissie- Samson.

Advies van de commissie-Lindenbergh over compensatie na seksueel misbruik
Op 20 juni heeft de commissie-Lindenbergh de bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen geadviseerd over compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen. Het advies staat gepubliceerd op de website van Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Misbruik.

Herhaling Nieuwsbrief van de commissie van onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk (24 juni 2011)
De adviezen van de heer Bandell en de commissie-Lindenbergh
Op 20 juni heeft de commissie-Lindenbergh de bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen geadviseerd over compensatie na seksueel misbruik van minderjarigen. Binnenkort verwacht de commissie-Deetman de rapportage over de uitvoering van haar aanbevelingen voor een verbetering van de hulpverlening en voor een verbetering van het functioneren van Hulp & Recht. De heer drs. R.J.G. Bandell is hiermee aan de slag. Op 1 juli begint de commissie met de herevaluatie van Hulp & Recht en de hulpverlening. Begin juli start zij met gesprekken hierover met onder anderen de heer Bandell. Zij heeft inmiddels ook al enkele slachtoffers gesproken en zal ook na 1 juli met slachtoffers spreken.
De eindrapportage
De commissie gaat zich vanaf 1 juli toeleggen op de opstelling van haar eindrapportage. Uiteraard blijft de commissie communiceren met nieuwsbrieven.

met vriendelijke groeten,
dr. H.P.M. (Bert) Kreemers
secretaris en onderzoeksmanager
commissie onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk
Postbus 556
2501 CN Den Haag
telefoon 070-3765962

Geen opmerkingen: