maandag, januari 06, 2014

^^ drie % poesie ^^
BuG 209 - Bericht uit het Gewisse - 01 januari 2014Iedereen nu gelijk in de EU, welkom Roemenen en Bulgaren,
met opgave gemeenten volgens Roemeense en Bulgaarse aanwezigheid
  
Tabel:
% migratieachtergrond per nationaliteit in alle gemeenten in België
De kerstman heeft onze brief, ook letterlijk langs Bpost bezorgd aan Zijn Majesteit Koning der Belgen, Filip I, en wij zullen niet nalaten elkeen op de hoogte te brengen van z’n antwoord. Björn Soenens van de VRT heeft dat trouwens al gedaan, “Dank. We gaan nog beter ons best doen in de toekomst”. Dat klinkt welgemeend en belooft veel, toch van de nieuwe hoofdredacteur van ‘het Journaal’ op één. Alhoewel het met de agenten van Ben Weyts weer prijs was.

En onze beste wensen voor 2014 willen we niemand onthouden, ook al krijgen sommigen ze voor de 2de maal.

 2000-14 om te zien

  1. Afghanen erkend
  2. De liefsten verwend
  3. Een kleinkind erbij
  4. Syrië vrij
  5. De ‘linksen’ vooruit
  6. De ‘rechtsen’ geen fluit
  7. België floreert
  8. Voor wie zekerheid eert
  9. Genoeg lucht
10. Voor wie vlucht
11. Breek de muur
12. Van het zuur
13. En beste wensen
14. Voor alle mensen
En dan nog de Roemenen en Bulgaren. Na de welkomstwens voor 2,7 miljoen nieuwe Belgen en hun nageslacht vorig jaar zeker ook een hartelijk welkom voor Roemenen en Bulgaren die eindelijk als gelijke burgers in Europa behandeld worden en in België willen bijdragen tot de welvaart, de bevolkingsgroei, culturele diversiteit en politieke democratie.

Europa viert in 2014 haar verkiezingsfeest, en Herman Van Rompuy put zich uit om een positieve instelling voor Europa uit te lokken. Zeker in een geopolitiek perspectief is de eenheid van wie onder druk komt van groter belang dan de interne, ‘nationalistische’ weerstand en kritieken. Het moet wel een Europese eenheid van het volk en de burgers worden, en daar is nog wat aan te doen. Vandaar dat we nog altijd op zoek zijn naar een partij die me als 'individueel lid van Europees links’ kandidaat wil laten stellen voor de verkiezingen, op welk niveau ook. Het is nog altijd wachten op een positieve respons. Anders is het voor 2019, ook al zijn we dan 72 jaar.

Hoeveel Roemeense en Bulgaarse medeburgers (reeds) in onze gemeente


....
....
 www.npdata.be 
Jan Hertogen, socioloogprofit data 

Geen opmerkingen: