woensdag, januari 13, 2016

advocaten


Bron VPKKKIJK UIT MET WELKE ADVOCAAT JE MOET SAMENWERKEN, DIE JE KRIJGT AANGEWEZEN VAN HET MELDPUNT SEKSUEEL MISBRUIK. MIJN ADVOCAAT WERKTE SAMEN MET DE TEGENPARTIJ. ZIE MIJN ARTIKEL!!
Mijn advocaat moest mij verdedigen; kreeg 'n dolk in mijn rug!

Ik vertrouwde hem in eerste instantie voor 100%.

Ik vertrouwde destijds mijn toegewezen advocaat, die aan mij werd gekoppeld door het RK - meldpunt seksueel misbruik te Utrecht; echter die in een later stadium bewust voor mijn ondergang zorgde. Het verraad raakte trof mij diep in mijn hart en ziel! Ik was nog onbekend met de wetten des oordeel! Ik kende niet de valse spelletjes en was niet op de hoogte van het vele handjesgeklap met de verdediging; oftewel het heulen met de vijand. Achteraf gezien was ik al veel eerder - tijdig op de hoogte gebracht, dat het een en ander niet klopte aan de goede man. Maar ik negeerde bijna alle tekenen, die wezen op onraad en verraad. Ik waande mij als een naïef en speels meisje in de nabijheid van mijn advocaat,waarop ik kon bouwen. Hij voelde aan - als een rots in de branding! Hij vertelde mij wat ik zoal moest doen om mijn geloofwaardigheid een flinke oppepper te geven, want ik deed alles om mijn gevoelige ziel tot rust te brengen. Even leek het erop dat ik vriendschap begon te voelen voor enkele bijzondere (menselijke) karakter-eigenschappen, die de goede man ten toon wist te spreiden......maar niet voor lang.

Mijn advocaat speelde de duivel des oordeel.

7c1f224ca65db89423f483bc887bd847_medium.

Ja, ik vertrouwde hem op zijn woord! Ik geloofde in zijn goede intenties om de complexe zaak tot een goed einde te brengen. Maar hij kreeg het steeds drukker met andere zaken en tussendoor ging hij regelmatig op vakantie. Ik kon hem steeds moeilijker telefonisch of per mail bereiken, laat staan in levende lijve. Op een keer kreeg ik een vreemde droom waarin de betreffende advocaat een hoofdrol speelde. Ik zag, dat hij op een paard reed met nog iemand anders.......en plotseling werd alles donker en schoten lichtflitsen de hemel in. Het paard van de advocaat begon te steigeren en gleed weg door zijn poten de weg op. Ik zag vervolgens hoe hij van het paard werd geslingerd. Toch stond hij op met de arm uit de kom. Toen ik 's morgens wakker werd, wist ik dat het 'echt' was gebeurd. Ik heb wel vaker last van voorspellende dromen........alleen vergat ik deze droom op de juiste wijze te duiden/interpreteren. Deze droom moest als een waarschuwing gelden! Toen ik hem vlak na het ongeluk ontmoette zat zijn pijnlijke rechterarm goed verpakt in een mitella en ik had toen onmiddellijk moeten weten, dat zijn gevoelskant (tijdelijk) beschadigd was en dat hij beïnvloedbaar zou zijn voor onbetrouwbare krachten, die stevig in mijn nadeel zouden werken. Ik gaf hem even het voordeel van de twijfel! Maar toen kreeg ik opnieuw een waarschuwing!

't Moment dat ik de aangeklaagde werd;

in plaats van het slachtoffer.

97ffea6b6833bf8cefb915b65d7f1a8b_medium.

In een andere droom zag ik mezelf als onschuldige aangeklaagde voor een rechtbank verschijnen. Vreemd genoeg veranderde ik op dat moment in Lucy B, die ooit schuldig werd bevonden van een aantal moorden op onder meer kleine, afhankelijke kinderen. Ik kon duidelijk waarnemen dat Lucy B onschuldig was, en ten onrechte werd veroordeeld door de vele fouten en blunders, die werden gemaakt aan de kant van een verwoestende en leugenachtige tegenpartij. Allerlei insinuaties, valse verdachtmakingen, grove fouten en tegelijkertijd het verduisteren en vervalsen van documenten, die konden aantonen, dat Lucy B. onschuldig was; het werd bijna haar ondergang (net als bij mij). Pas na acht jaar werd Lucy B. door een officiële rechtbank onschuldig verklaard, dankzij de uitmuntende en sublieme inzet van haar trouwe en vededigende advocaat en nog enkele andere rechtschapen mensen. Ik ben inmiddels drie jaar verder! In eerste instantie werden al mijn klachten (3x) gegrond verklaard. Ik mocht even blij zijn......maar al gauw begon het ruwe en onsportieve spel ......................en werden mijn klachten in tweede instantie drie keer ongegrond verklaard. Waarom? De betreffende advocaat speelde een spel waartegen ik niet opgewassen was.........................Hij speelde de duivel des oordeel! Hij zag en hoorde alleen nog 'tellende kassa's' rinkelen! Het grappige is dat kassa-teller verwijst(rijmt) naar de betreffende advocaat.

Wat een gespleten advocaat:

'hij stak mij zijn dolk in mijn rug',

119c023a8200190f0518c58fbeb81592_medium.Hij zei: 'ja, ik heb die commissies (mevrouw de voorzitter) misschien nog voor andere zaken nodig'. Ik voelde me verbijsterd...................woedend...........................maar ik gaf hem een hand en zei, terwijl ik hem diep in de ogen aankeek: 'denk je dat ik jou kwaad wil doen'? Wetend wat hij tijdens het commissieverhoor mij geflikt had: zijn mond houden en flirten met mevrouw de voorzitter. 'Nee, zei hij met een 'verdwaasd kinderlijke stem. Maar ik wist op dat moment,dat hij mij zijn dolk in m'n rug had gestoken. Tijdens de tweede commissie sprak hij geen enkel woord, terwijl ik enkel en alleen werd aangevallen alsof ik de aanklager was.........................De advocaat schreef zelfs géén verdediging in tweede instantie op papier......... wat zeer gebruikelijk is en noodzakelijk is, wil er een spaan heel blijven van de integriteit van de cliënt, terwijl ik er expliciet om had gevraagd. 'Nee, hij had mijn mail niet goed gelezen, mailde hij toen ik mijn verbijstering liet blijken, over zijn laakbaar gedrag. Hij kreeg €16.000 euro uitbetaald voor 100 uren werken! En dat blijft mijn grote en dringende vraag: ' heeft hij werkelijk 100 uren voor mij gewerkt?' Ik heb nooit zijn declaraties gezien, die rechtstreeks naar het Meldpunt Seksueel Geweld te Utrecht waren gestuurd. Ik weet absoluut niet wat hij in die 100 uren voor mij zou hebben gedaan. Eerlijk gezegd, kan ik hierop zeggen, dat hij eerder een vlijtige 'kassa-teller' wasdan een goede advocaat.

Om opnieuw in hoger beroep te kunnen gaan, moet ik het uit m'n eigen geldbuidel betalen.

5f4dc277095b4220398904745e744a53_medium.

Als ik opnieuw een herzieningsverzoek wil aanvragen met een andere advocaat zijn de kosten voor mijn eigen rekening. U allen weet dan wel, dat ik dit niet kan betalen van een kleine uitkering! Maar misschien win ik een lotje in de loterij! In ieder geval is het herzieningsverzoek ingediend en wordt behandeld: 

Men gaat dan bekijken of het terecht is, dat er een nieuw herzieningsverzoek is aangevraagd. 

2-1
De attitude van mijn advocaat was vergelijkbaar met een ongelooflijke idioot.

Wat is het verschil tussen een slechte advocaat, een goede advocaat en een advocaat die zo'n ongelooflijke idioot is, dat hij de tegenpartij helpt om de zaak rond te krijgen. Het meest interessanste van de kern is het nederige en tamme verlies van het echte slachtoffer door toedoen van een eigen (toegewezen) advocaat; die mede door 'onnozele dommigheid' in combinatie met lafheid z'n eigen cliënt schoffeert/slachtoffert ter glorie van zijn eigen zegen of spottende nederlaag. (wat dat in de praktijk inhoudt - weet ik niet precies - maar het betreft meestal geld). Had de betreffende advocaat doelbewust gekozen voor een 'ondergrondse' samenwerking met de tegenpartij,omdat hij eventueel onder druk werd gezet door rooms katholieke commissieleden en het bestuur, waarvan de cliënt uiteraard  niet op de hoogte werd gebracht. Dus de cliënt moest onwetend worden gehouden! Ben je dan een: 
  • gladjanus of een lafbek;
  • slechte advocaat;
  • of zo'n ongelooflijke idioot, die de tegenpartij helpt de zaak rond te krijgen?
Of was er méér aan de hand? Waarom werd het slachtoffer uiteindelijk als schuldige (dader) aangewezen? Het bewijsmateriaal van het slachtoffer was best goed te noemen - en het authentieke verhaal wat werd afgelegd door slachtoffer tijdens het eerste verhoor - bevestigde alleen nog maar de ondergane traumatische waarheid. En het resultaat was ronduit goed en juist: 'drie gegrond verklaringen'. Maar waarom ging het dan toch zo rampzalig fout? Waarom werd in tweede instantie de waarheid afgewezen in het voordeel van de tegenpartij? De advocaat W. had zitten te slapen toen hij gevraagd werd mevrouw Janne-Martha in tweede instantie te verdedigen (hiervoor kreeg hij immers uitbetaald!). Hij deed helemaal niets! Nog niet één letter verscheen op papier! En de tegenpartij suggereerde hiermee, dat zelfs advocaat W. niet meer geloofde in het waarheidsgehalte van de drie ingediende klachten. En klaar was KEES!
Dat bedoel ik nou met....er is een verschil tussen een slechte advocaat, een goede advocaat en een advocaat die zo'n ongelooflijke idioot is, dat hij de tegenpartij helpt de zaak rond te krijgen/winnen.

Ik sprak naar helder vermogen de waarheid.


Misschien kwam ik als getuige 'zwakbegaafd' over, omdat ik mijn tranen de vrije loop liet gaan aan de herinneringen van verschillende traumatische ervaringen tijdens het rechtelijk verhoor? En af en toe zo werd ik zo overtuigend boos - wanneer de tegenpartij probeerde de rollen om te draaien - want zo stelde zij (de tegenpartij) ik was degene die de genoemde volwassenen (nonnen) als kind had weten te verleiden tot seksueel misbruik. En mijn advocaat liet zich steeds vaker overhalen tot het ongeneeslijk, kinderlijk flirten met de tegenpartij. Misschien, omdat hij dan meer zaken toegeschoven zou krijgen door de rooms katholieke kerk en daardoor méér inkomen? In werkelijkheid heb ik meegemaakt, dat hij zoveel toegewezen 'zaken' van slachtoffers moest verstouwen, dat ik hem bijna niet meer kon bereiken op welke manier dan ook, want hij had geen tijd meer! Hij kreeg uit valse dankbaarheid van de tegenpartij alle nederige 'slachtoffers-zaken' toegeschoven, zodat een volwaardige verdediging van mijn zaak uiteindelijk een ondergeschoven kindje werd -zoals ik me altijd al gevoeld had; een verwaarloosd en vooral onzichtbaar gedrocht(je)

Het slachtoffer werd als irritant nest beoordeeld.


De tegenpartij koos zo nadrukkelijk partij voor de rooms katholieke partij, dat de advocaat geen keus meer had dan met ze mee te gaan. Tegen dergelijke valse sluwheid was zelfs ik niet bestand, want al na 20 minuten liet ik mij verdrijven naar een kamertje - waar letterlijk  twee afvalcontainers stonden, waar ik me net zo goed meteen in had kunnen verstoppen, zodat ik het volgende uur ongemerkt op de grote stort gegooid zou kunnen worden van al die onschuldige slachtoffers (net als ik), die in de praktijk als daders werden gekenmerkt - in de ogen van de almachtige rooms katholieke kerk. Maar het meest interessante aspect van het hele verhaal is dat ik echt niet in de gaten had wat het verschil was tussen een goede advocaat, een slechte advocaat en één die zo'n ongelooflijke idioot was, dat hij - mijn vijand geheel onterecht hielp om de zaak te winnen en mij als grote verliezer achterliet.
Echter ik ben een strijder en ga met verve verder
....... 
f0d6816be4b4bb4d450fe752eac979fe_medium.


4 opmerkingen:

Janne-Martha de Vries zei

Dit is een artikel geplagieerd en is door mij geschreven: Janne-Martha de Vries. Dit artikel stond officieel op de schrijverssite: Tallsay. Ik hoop, dat u dit artikel wilt verwijderen..........want al mijn artikels kunt u lezen op Tallsay en nu is de betreffende pagina verwijderd, omdat het als een kopie wordt gezien.

Vriendelijke groet,
Janne-martha

crispina zei

Ha Janne-Martha

Phoe lastige vraag hoor.
En wat mij betreft - en zeker op dit moment (en dan niet eens alleen omdat ik net terug kom en meer trek heb in mijn eerste bakkie soep ) omdat ik wel wat anders aan mijn hoofd (heb) wens (te) heb (en) dan een advocaat niet uit een fles.
En dan ook nog in zo'n overdosis.

Maar wél omdat behalve die bak soep het lastige van die personal bill of rights van Alicia Dunlop, (die hier niet voor niets boven aan staan) is nu eenmaal dat je af en toe je knap hard achter je oor moet krabben om een antwoord te vinden.

Dus: ik heb je gelezen, zowel wat je nu schrijft en vraagt
als wat je eerder op de site van VPKK schreef en zei: lees mijn artikel maar.

En laat er dus geen enkele onduidelijkheid over bestaan:
Dit is geheel en al JOUW WERK, op beide sites.

(Het is echter geen kopie want ik heb er een aantal zaken uitgehaald.
gevolg van simpel boerenfatsoen)

Nu kan je natuurlijk ook nog een stapeltje advocaten uit de kast trekken over wat plagiaat is.....maar uh...tja, kijk he....
Ik ben eerlijk gezegd meer geinteresseerd in de ballen in mijn kom soep.

Kortom: eerst maar 's effe denken.
en dan zie ik wel weer verder

Ook voor jou een heel goed weekend mét een overdosisje van wat het dan maar is waar jij je goed bij voelt.

Dag

crispina zei

Oh, Janna Martha ik heb - gezien je kennelijk dringende vraag iets van mijn blog weg te halen, wat jij zelf als informatie (ervaring) ergens anders plaatste -
heb ik je vraag wel direct per email doorgestuurd naar andere betrokkenen/belanghebbenden zoals je hier onder kunt zien.

Goedenavond,

Ter informatie.
Dit vind ik net
En ik zit te denken wat ik hiermee doe: ik kom net binnen en hier zitten een paar haken en ogen aan waar ik na de soep even in rust over na wil denken
Maar één van de dingen die ik er in ieder geval mee doe, is dit dus maar even ter informatie door sturen.


Overigens reken ik er nog steeds op dat ook mijn Crispina adres niet aan willekeurig wie dan ook wordt doorgegeven
....

Hartelijke groet


SOEP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

crispina zei

ZATERDAG 23 JANUARI 2016 03:02:00 CET


" Janne-Martha de Vries
Openbaar gedeeld - 14:30

Eind goed al goed!

Hoera, ik heb mijn verdwenen artikels weer terug! - Tallsay.com
tallsay.com
Het voelde alsof ik plagiaat had gepleegd! Ik had twee voor mij twee heel belangrijke en bovenal emotionele artikels geschreven; in non-fictie stijl. Het... "


Ha Janna-Martha

Je probleem was kennelijk al opgelost blijkbaar: ik las tenminste,
en dat nog wel nog voor ik zelfs maar je berichtje en je verzoek had gevonden/gelezen.


Mooi !

Verbazingwekkend en jammer natuurlijk dat je dat na je bericht/verzoek aan mij niet even doorgaf.
Laten we het hierbij en hiermee dan maar zo houden.(PS: bedankt voor je onderstreping dat het niet zo gek was die regels van Alicia Dunlop - ze gaan me al zo'n jaartje of 25-30 geloof ik mee sinds ik ze vond - zo'n jaartje of 1000 terug ook op mijn blog te zetten :-) )
Tot slot Ik las ook dat je in je schrijven nog zoekend bent naar je eigen stijl
Misschien dat je een verhaal van de soepsteen daarbij zou kunnen gebruiken?

http://www.beleven.org/verhaal/het_verhaal_van_de_soepsteen

Op SF keet nog een andere keuze
http://www.sfgate.com/bayarea/article/Island-hospitality-Azores-style-At-Portuguese-2715144.php#photo-2173186

Zie maar, veel succes en nogmaals ook voor jou een plezierig weekend met veel goeds gewenst.

Dag.