zaterdag, januari 09, 2016

Touche pas à mon poot

8-1-2016

Een dozijn Poolse bisschoppen bekritiseert de houding en mentaliteit van de voorzitter van het Europese Parlement en de Europese instellingen in het algemeen, nadat beiden negatief reageerden op een serie maatregelen van de Poolse regering die wordt geleid door de partij Recht en Rechtvaardigheid (PiS). Voorlopig houdt de leiding van de Poolse katholieke Kerk, onder wie kardinaal Dziwsz, zich op de vlakte.

De maatregelen zouden een bedreiging vormen voor de rechtsstaat in Polen. De conservatieve regering legde recent arresten van het Grondwettelijk Hof naast zich neer en wil de macht en de onafhankelijkheid van het Hof beperken. Gisteren ondertekende de Poolse president Andrzej Duda een wet die er moet voor zorgen dat de openbare media neutraal, objectief en geloofwaardig zijn. De Europese Commissie bekijkt op 13 januari welke maatregelen zij tegen de Poolse regering kan nemen. 


Een aantal Poolse bisschoppen lijken zich echter aan de kant van de regering te scharen. Ze verwijten ministers van de vorige regering dat zij en hun partij de verkiezingsnederlaag weigeren te aanvaarden en via Brussel een eigen politieke agenda trachten door te drukken. Bisschop Wieslaw Mering van Wloclawek, in het centrum van Polen, reageert in een brief aan de sociaaldemocraat Martin Schulz bijvoorbeeld verontwaardigd op de reactie en inmenging vanuit Europa.

Bron: KAI, Kathpress.at, kath.net

'Ze doen daar alsof de wereld zich naar marxistisch voorbeeld automatisch in één richting zou moeten bewegen — naar een nieuwe mix van culturen en rassen, een wereld met alleen fietsers en vegetariërs, die alleen hernieuwbare energie willen gebruiken en iedere vorm van religie bestrijden.'


Geen opmerkingen: