woensdag, juli 01, 2015

VLAAMSE EXCUSES VOOR GEDWONGEN ADOPTIES

BRUSSEL (KerkNet) – Het Vlaams Parlement heeft unaniem zijn formele excuses aangeboden voor de slachtoffers van gedwongen adopties. Het betreft kinderen die vooral in de jaren 1970 en 1980 onvrijwillig werden afgestaan voor adoptie in tehuizen en instellingen in Vlaanderen. In het najaar komt er een open brief en een formeel en publiek moment waarin die excuses worden geformuleerd. Daarmee wordt gehoor gegeven aan aanbevelingen van het expertenpanel voor gedwongen adopties.

Lorin Parys (N-VA), Katrien Schryvers (CD&V), Martine Taelman (Open Vld), Freya Van den Bossche (sp.a) en Elke Van den Brandt (Groen) hadden samen een resolutie ter stemming voorgelegd, op basis van de eerste resolutie van 28 januari en de aanbevelingen van het expertenpanel. Katrien Schryvers van CD&V: "Deze resolutie is voor ons van groot belang, omdat dit een grote erkenning geeft aan slachtoffers. Een gelijkaardige erkenning was er ook vorig jaar al met het historische misbruik. Voor slachtoffers is dit belangrijk voor heling en erkenning."

Balsem op de wonde

Lorin Parys: “De overheid heeft decennia gewacht met het reageren op de misbruiken die aan het licht kwamen. We beseffen dat deze excuses slechts balsem op de wonde zijn, maar we erkennen voor het eerst het leed waar geboorteouders en kinderen mee moeten leven. Dat is een belangrijke stap voor de slachtoffers. Daarnaast blijven we voor ondersteuning van slachtoffers zorgen en passen we vandaag ook de adoptieregels aan zodat dit niet meer kan gebeuren.”

Vlaams afstammingscentrum

Het Vlaams Parlement vraagt tevens aan de Vlaamse Regering om de haalbaarheid van een Vlaams Afstammingscentrum te onderzoeken. Katrien Schryvers: "Als CD&V hechten wij groot belang aan de oprichting van een afstammingscentrum. Dit moet mensen helpen bij hun zoektocht. Wij willen dit centrum ruim opvatten, zodat dit niet beperkt blijft tot gedwongen adopties. Mensen zullen in het algemeen terecht kunnen met vragen over afstamming en zij zullen er tevens een beroep kunnen doen op een anonieme dna-databank."

Aan de Vlaamse regering wordt eveneens gevraagd om de mogelijkheid te onderzoeken van een portaalwebsite met alle informatie voor ongewenst zwangere vrouwen.

In het verleden werden ook kinderen in Rwanda, Burundi en Congo van hun moeder gescheiden en naar België overgebracht. Ze worden metiskinderen genoemd.
 “Wij voorzien voor hen dezelfde hulp en ondersteuning als voor de gedwongen adopties. Wij vragen de Vlaamse regering om samen te werken met de herkomstlanden en de geboorteouders”, vertelt Martine Taelman (Open VLD). “Wij vragen de regering om een tastbare herinnering te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een tentoonstelling.”
(Kerknet)

Geen opmerkingen: