zondag, juli 26, 2015

Trix en fix Commissie-Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg en de pedagogische tikAls kind heeft u misschien een tijd doorgebracht in een pleeggezin. Misschien ook wel heeft u in een jeugdinstelling gezeten.
Aan die periode uit uw leven heeft u mogelijk nare herinneringen overgehouden. Anders dan dat het geen leuke tijd was; er was toen iemand die u heeft geslagen, getreiterd of vernederd.

U wilt er liever niet meer aan herinnerd worden.

Het is best mogelijk dat u er nog steeds last van heeft, dat het moeilijk uit uw gedachten is te wissen.
Eind 2014 vond de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dat er iets gedaan moest worden voor de groep mensen die vroeger in hun jeugdjaren het slachtoffer zijn geworden van enigerlei vorm van lichamelijk geweld of van pesterijen, die diep doorwerkten in de psyche van het toenmalige kind.
bron

In de zomer van 2015 heeft het kabinet een commissie van onafhankelijke professoren benoemd, die verstand hebben van opvoeding en van alles wat daarmee samenhangt. 

Deze hoogleraren kregen de opdracht om eerst eens uit te zoeken of er nog wel voldoende gegevens zijn te vinden waaruit zou kunnen blijken wat zich vroeger heeft afgespeeld in jeugdinstellingen en pleeggezinnen.

Het is natuurlijk nog maar de vraag of er nog archieven zijn van die instellingen. En of er nog genoeg mensen in leven zijn die in de jeugdzorg hebben gewerkt. Zij waren immers minstens vijftien tot twintig jaar ouder dan de kinderen die aan hen waren toevertrouwd. De onderzoeksperiode begint al in 1945. Het is dus heel goed mogelijk dat er over de jaren voor 1975 niet zo heel veel meer is te achterhalen.

Het is dus om deze reden dat het kabinet heeft gezegd ‘Zoek eerst eens uit of er wel wat te onderzoeken valt’ op een zodanige wijze dat het wetenschappelijk verantwoord is. Want de uitkomsten van zo’n onderzoek moeten natuurlijk wel kloppen en niet gekleurd worden door allerlei belangen.


De commissie kan zich goed voorstellen dat u – indien u zelf slachtoffer bent – graag uw verhaal wilt vertellen. 

Hoewel wij nog geen meldpunt hebben, kunt u wel alvast uw verhaal vertellen in een e-mail: info@commissiegeweldjeugdzorg.nl of in een brief die u kunt sturen naar: 
Commissie-Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg, Postbus 556, 2501 CN te Den Haag.
“a nose bone fracture needs 10 days to heal, 


a rib needs 20 days,


 a forearm needs 30 to 40 days, 
 and a femur needs 50 to 120 days.” Geen opmerkingen: