woensdag, juli 08, 2015

Medewerking nodig: het Raphael Santpoort--->  KLIK 

Mevrouw Mr. Simone van Schaik uit Uden vraagt voor een cliënt   (klik) steunbewijs tegen:
Aangeklaagde: Onbekende naam
Functie: Rector, priester
Plaats: Santpoort
Locatie: Instelling Sint Raphael
Verantwoordelijke congregatie: Zusters van het Arme Kindje Jezus (p.i.j.)
Periode misbruik: 1965 - 1969
Plaatsingsdatum  KLOKK  03-07-2015
Reacties kunt u ook  richten aan: secretariaat@klokk.nl

Voormalig slachtoffer seksueel misbruik in de instelling: St. Raphaël Santpoort Noord tussen 1970 en 1974  is op zoek naar lotgenoten of getuigen van seksueel misbruik in deze instelling.

Als u informatie hierover kunt geven, stuur uw reactie dan naar: annemie@vpkk.nl Zat je hier?? 

Balkie van de slijterij "
Vanaf 2013 gebruikt OCK het Spalier trots haar nieuwe pay off
 Onontkoombare bezuinigingen In 2013 zijn, met de gemeenten in Midden – en Zuid Kennemerland, transitiearrangementen afgesloten. Hierin werden de eerste afspraken over ombouw - van intensieve zorg naar ambulante begeleiding - en bezuinigingen vastgelegd. Naar aanleiding van deze arrangementen bereidde OCK het Spalier in 2013 een reorganisatie voor. Deze leidde tot een bezuiniging van 1,4 miljoen euro, maar helaas ook tot boventalligheid van zeventien collega’s.
 In 2014 wordt opnieuw hetzelfde bedrag bezuinigd"  
 Bron: Jaardocument OCK Het Spalier 2013 


foto Nico Vermeer 27-8-2014

 SANTPOORT-NOORD - Bij jeugdzorginstelling OCK het Spalier in Santpoort-Noord is voor ruim twee miljoen euro verduisterd.Dat stelt een voormalige werknemer van de instelling in een exclusief interview in deze krant.


juli 2015
Met gepaste trots vermelden wij dat OCK het Spalier per 1 juli 2015 fuseert met de Jeugdriagg. Vanaf deze datum heten wij: Kenter Jeugdhulp.


klik

Geen opmerkingen: