dinsdag, juli 01, 2014

Op naar Deetman 3: Inschrijving geopend wil jij ook een deskundige zijn en heb je nog niet uit de ruif meegevroten?


Bijna 1600 klachten over seksueel misbruik katholieke kerk

Trouw

In totaal 1585 klagers hebben zich voor de sluitingstermijn op 30 juni aangemeld bij het Meldpunt Misbruik Katholieke Kerk. Het gaat om 1309 mannen en 276 vrouwen die zich hebben beklaagd over seksueel misbruik door functionarissen van de rooms-katholieke kerk, blijkt uit een overzicht van het meldpunt.
448 klagers hebben inmiddels een schadevergoeding ontvangen van gemiddeld 30.693 euro. In 160 ernstige gevallen werd gemiddeld ruim 60.000 euro uitgekeerd. Tot dusver is 13,7 miljoen euro uitbetaald aan de slachtoffers.

Vooral in de laatste weken voor de sluitingsdatum was het opmerkelijk druk met nieuwe meldingen, aldus een woordvoerder van het meldpunt. Deze klagers hebben nog tot 1 oktober de tijd om hun melding te onderbouwen met een klaagschrift.

Meeste daders overleden
Alleen voor nog levende daders en niet verjaarde zaken kunnen ook in de toekomst klachten worden ingediend. De meeste daders zijn echter overleden, aldus het meldpunt.

Niet alle klagers zetten hun melding van seksueel misbruik overigens door. In de afgelopen tijd hebben 157 mensen hun klacht weer ingetrokken. Met 141 anderen werd een schikking getroffen zonder de gehele klachtprocedure te doorlopen.

Het meldpunt wil zich niet uitlaten over de indiening van ongefundeerde klachten. Wel wordt gewezen op de zorgvuldigheid van de procedure, waarbij klagers over misbruik steunbewijs en getuigen moeten aanleveren om hun klacht te onderbouwen. Het meldpunt heeft een voormalig politierechercheur aangesteld om zaken te verifiëren.

Er is volgens de woordvoerder voldoende geld beschikbaar om ook de 489 slachtoffers die nog wachten op afhandeling van hun misbruikklachten schadeloos te stellen.


Geen opmerkingen: