vrijdag, juli 04, 2014

-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: Fwd: klachtbehandeling resp. niet-nakomen uitdrukkelijk gemaakte afspraken
Datum: Fri, 04 Jul 2014 13:45:08 +0200
Van:  * .......
Aan: Secretariaat Meldpunt Misbruik RKK


Hoewel mijn internet-naam/adres bij U inmiddels voldoende bekend is en mijn naam en adres (alsme het door uw toegende nummer) in onderstaande email
vermeld   is het natuurlijk weinig handig mijnerzijds een fout mbt. mijn emaildresgebruik over het hoofd te zien
hierbij dus met mijn verontschuldigingen alsnog deze email vanaf mijn reguliere adres 

*


nr. 2010 - **-------- Origineel bericht --------
Onderwerp: klachtbehandeling resp. niet-nakomen uitdrukkelijk gemaakte afspraken
Datum: Fri, 04 Jul 2014 13:30:35 +0200
Van: Crispina <>
Aan: Secretariaat Meldpunt Misbruik RKK


Geachte Dames en heren ook,

Maandag 30 j.l. is met mij in een mij schokkend en buitengewoon 
onaangenaam telefonisch gesprek met uw medewerkster Mevr. B
expliciet afgesproken dat ik vandaag, vrijdag 4-7 TUSSEN 10.30 en 12.00 
uur teruggebeld zou worden door uw medewerkster Mevr. M. afdeling 
hulpverlening.

Dit ivm. de hulp welke ik nodig heb tbv. de afhandeling van mijn 
melding/klacht sedert 2003 (bij u o.a. bekend onder nr. 2010 - **
zoals Mevr. B mij op één van mijn vragen ten antwoord gaf)

Dit nadat ik reeds 2 1/2 (dag***) ter goeder trouw en begrip voor Uw ongetwijfeld 
drukke werkzaamheden tgv. de sluitingtermijn voor klachten door Uw 
medewerkster te Zwolle - met wie ik dd 25 juni door Uw meldpunt 
automatisch werd doorverbonden
vele malen uitdrukkelijk verzekerd en toegezegd werd dat ik - 
aanvankelijk door
een medewerkster in Utrecht, later in het gesprek door de Heer 
Brenninkmeijer zou worden teruggebeld op dit contact had zitten wachten.

Gelukkig had Uw medewerkster X. te Zwolle, na de nodige onduidelijkheid 
en omtrekkende bewegingen/geweigerde antwoorden naar eigen zeggen 
werkzaam op een call centre, mij ook geinformeerd dat ik een nummer van 
mijn melding c.g. klacht diende te hebben (ontvangen), hetgeen mij 
volslagen onbekend was (geweest) zodat ik tenminste dát aan Mevr. 
B kon vragen.

Want gebeld werd ik niet.

Zodat ik zelf, mede met het oog op die sluitingsdatum en de daarbij 
behorende publiciteit (zoals over verzekering van positieve bejegening 
en faciliterende ontvangst/begeleiding) hernieuwd contact opnam.

Om daarbij te moeten constateren dat er een kennelijk misverstand lijkt 
te bestaan over die positieve bejegening en faciliterende ontvangst/hulp 
waarvan in publicaties sprake is gezien de uiterst grove werkwijze - 
inclusief haar tot minstens 4 maal toe uitgesproken (gezien de 
sluitingsdatum) bedreiging
¨dit gesprek te zullen beeindigen¨

kon mij toegezegd worden dat Mevr. M, met wie ik eerdere diverse malen 
een contructief contact had gehad zoals mij al maanden bekend was nog 
slechts op dinsdag en vrijdag beschikbaar was mij vandaag zou bellen

waarbij uitdrukkelijk is afgesproken dat ik -gezien mijn agenda 
prioriteiten/urgente afspraken met derden- niet VANAF  10.30 
beschikbaar kon zijn maar beschikbaar zou zijn TUSSEN 10.30 en 12.00 ****

Het is nu 13.19 en ik ben ondanks al deze toezeggingen en mij redelijk 
verbazende -inmiddels (alweer )ronduit schokkende behandeling - niet 
gebeld, noch ontving ik enige email ter communicatie (het adres is bekend)

Zodat ik nu de deur uit moet en hernieuwd door Uw meldpunt - en bepaald 
niet voor de eerste maal - het bos in werd gestuurd.
Behalve buitengewoon grof en kwalijk inmiddels na 10 jaar en alles wat 
daarin gebeurt is hilarisch in de vertoonde minachting tov. klagers van 
criminaliteit bedreven tov. destijds kinderen mensen wiens Leven er 
kennelijk behalve in de kerkelijke PR en de politieke legitimatie nog 
steeds niet toe schijnen te doen.

Daar ik kennelijk verschil van mening verschil van mening over de waarde 
van (mijn) Leven in onze samenleving van de toekomst zal ik later op de 
dag hernieuwd contact opnemen,

*

nr. 2010 - .... **
 
*eigen naam hier weggehaald
** mij inmiddels (kennelijk sedert 2010 -Deetman procedure -toegewezen dossiernr, mij dankzij X van call ventre Zwolle bekend
hier gedeeltelijk verwijderd 
 
*** correctie op in oorspronkelijke tekst weggevallen woord 
**** correctie op foutief  weergegeven met Mevr. B overeengekomen tijd

Geen opmerkingen: