maandag, april 14, 2014


Wiertz spreekt maandag over misbruik

Bisschop Frans Wiertz zal maandag, tijdens een boeteviering in de basiliek van Onze Lieve Vrouwe in Maastricht, nader ingaan op het thema van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Tijdens de kerkdienst zal ook het werk de 'Weg naar Verzoening' van kunstenaar Pierre Habets worden ingezegend.

van onze verslaggever
Roermond

De onthulling van het kunstwerk en Wiertz' voordracht daarbij zijn sinds vorige week in het actuele daglicht komen te staan van het misbruik door oud-bisschop Jo Gijsen. Het bisdom Roermond bood vrijdag twee mannen die als minderjarige jongens tussen 1958 en 1961 meermaals door Gijsen werden misbruikt publiek excuus aan. Dat gebeurde nadat de klachtencommissie voor seksueel misbruik in de katholieke kerk hun klachten gegrond had verklaard.

Bisdomwoordvoerder Matheu Bemelmans kon zondagochtend niet zeggen of Wiertz tijdens de boeteviering in Maastricht ook op de kwestie Gijsen zal ingaan. "Dat is aan de bisschop zelf, ik weet het echt niet." Op de vervolgvraag of Wiertz wellicht openlijk afstand zal gaan nemen van zijn voorganger, zoals sommige critici binnen en buiten de katholieke kerk graag zouden horen, daarop wilde de woordvoerder niet ingaan.  
   
Zondagochtend tijdens de viering van Palmzondag in de kathedraal van Roermond, waarin Wiertz voorging, werd van achter het altaar met geen woord over het misbruik door Gijsen gesproken. Voor en na afloop van de Palmzondagmis spraken diverse kerkgangers zich wél uit over het misbruik door Gijsen. Eensgezind noemden ze het een 'trieste zaak' die absoluut niet goed te praten is en waarop, volgens sommigen, door het bisdom veel te mild is gereageerd. Te zalvend vooral. Sorry zeggen is in dit geval echt te weinig en te makkelijk, oordeelden diverse gelovigen. Anderzijds benadrukten de meesten dat de kerk voor hen niet de priesters achter het altaar zijn, maar het geloof en de naastenliefde. Desgevraagd had niemand getwijfeld vandaag toch naar de kerk te gaan.
De Palmzondagmis begon met een korte processie rond de kathedraal. De priesters, Wiertz, de acolieten en enkele tientallen gelovigen droegen palmtakken mee, als herinnering aan Jezus' intocht in Jeruzalem, toen mensen hem verwelkomden met palmtakken.


  

 

Schippers keurt terughoudendheid bisdom af

 Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) keurt het besluit van de Rooms-Katholieke Kerk om niet actief naar buiten te treden met informatie over misbruik af.
door onze verslaggevers

Ze reageerde op het bericht dat het bisdom Roermond al twee maanden geleden wist dat oud-bisschop Jo Gijsen twee kinderen heeft misbruikt, maar deze informatie al die tijd bewust niet naar buiten heeft gebracht.
,,Ik vind het zelf wel kwalijk dat het allemaal zo lang duurt, dat het allemaal zo moeizaam gaat en dat je niet actief publiceert, maar dat je wacht totdat je gebeld wordt'', zei ze in het programma WNL op Zondag. De Kerk verplichten om informatie naar buiten te brengen, is volgens haar niet de oplossing. ,,Je kunt dingen verplichten, maar uiteindelijk beslist diegene die de informatie heeft of die hem geeft.''
Ook kerkhistoricus Peter Nissen en de belangenvereniging voor slachtoffers Klokk lieten zich eerder dit weekend kritisch uit over die terughoudendheid van het bisdom. Ïn feite volhardt de kerk hiermee in de doofpotcultuur", zei Klokk-woordvoerder Guido Klabbers.
"Het had niet misstaan als het bisdom, met  het respecteren van de privacy van de slachtoffers, het misbruik zelf publiek had gemaakt. Dat toont de kwetsbaarheid van de kerk en laat de feilbaarheid van grote kerkleiders zien voor de hele geloofsgemeenschap", zei Peter Nissen.

bron: Kleine de ezel 

Geen opmerkingen: