zondag, april 06, 2014

Compensatiecommissie

06042014 21.28 uur: Dit- berichtheader én ondertekening inclusief- werd NIET geplaatst door mij zijnde de persoon die onder gebruik van de fictieve naam Crispina (die ik al z'n jaar of 10 op het internet tbv. deze discussies gebruik!)c.q. verantwoordelijk voor dit weblog Slechts deze afwijzing en beide illustraties werden , om voor de hand liggende redenen, door mij toegevoegd

De onderstaande tekst werd door kennelijk een of andere borstroffelaar, die even wil laten zien wat ie aan technische mogelijkheden heeft.....het kan hets technische macht laten zien: tarzanhetje kan in mijn webblog.

Nou, bij deze dus: geweldig, roffel ze, maar wat mij betreft ben je jaren te laat!

Crispina, gewoon Ik dus.
Zie Dr. Alicia A. Dunlop's Personal Bill of Rights
 

 

 Compensatiecommisie behandelt 86 aanvragen

Geplaatst door onze redactie op vrijdag 6 april 2012 om 15:35u (Bron: KLOKK)

In deze 10 zaken vinden met name uitkeringen plaats binnen de categorieën 2 (7.500 Euro) en 3 (tussen de 10.000 en 20.000 Euro) en een enkele keer binnen categorie 1 (maximaal 5.000 Euro). Er zullen spoedig ook uitkeringen volgen binnen de categorieën 4 (25.000 Euro) en 5 (maximaal 100.000 Euro), maar veelal dient in die zaken nog een aantal vragen te worden beantwoord zoals hieronder aangegeven. De commissie werkt permanent aan het uitwerken van uitspraken zodat een volgend reeks uitspraken nog deze maand zal worden verzonden.

In ca 25 aanvragen heeft de commissie inmiddels per brief aan de aanvrager van compensatie nadere informatie gevraagd over de omvang van de geleden materiële schade en het oorzakelijk verband tussen deze schade en het geconstateerde seksueel misbruik. Dit is overeenkomstig artikel 19 van de Compensatieregeling. Van die 25 zijn er zeker 12 waar sprake is geweest van uitzonderlijk misbruik en die vallen definitief in categorie 5 van de regeling. In 13 zaken heeft de commissie nadere informatie gevraagd aan de voorzitter van de Klachtencommissie met betrekking tot de aard en omvang van het misbruik (artikel 15 van de Compensatieregeling).

De commissie heeft in 4 bijeenkomsten sinds haar oprichting eind vorig jaar, ruim tijd besteed om vast te stellen in welk van de 5 categorieën van de Compensatieregeling slachtoffers zouden moeten vallen. Daarbij zijn vragen aan de orde als: welke rol speelt de leeftijd van slachtoffers, hun ten tijde van het misbruik reeds aanwezige kwetsbaarheid, de ernst van het misbruik, mogelijk fysiek geweld en/of letsel, de duur van het misbruik, en of bijvoorbeeld sprake is van één of meer daders, al dan niet behorend tot dezelfde kerkelijke instelling. Ook kan bij de beoordeling meespelen dat de omgeving van bepaalde zaken geweten moet hebben. Inmiddels is er voldoende ervaring opgedaan om de te verwachte stroom van aanvragen binnen de gestelde termijnen naar behoren te behandelen.

1 opmerking:

crispina zei

Dit bericht werd NIET geplaatst
door Crispina !


Maar door kennelijk een of andere borstroffelaar, die even wil laten zien wat ie aan technische mogelijkheden heeft.....

Nou, bij deze dus.
Roffel ze!