zaterdag, april 19, 2014

Karlijn Demasure gaat internationaal centrum voor misbruik in de kerk leiden

19 april 2014

BRUSSEL (KerkNet) – De Vlaamse Karlijn Demasure, verbonden aan de Saint Paul University (Canada), gaat in Rome een internationaal centrum voor seksueel misbruik in de Kerk leiden. Dat heeft de openbare omroep ‘VRT’ gemeld. Het betreft een centrum van de jezuïeten aan de Gregoriaanse Universiteit, dat werd gestart in 2012. Het legt zich toe op online opleiding in 4 talen met betrekking tot de preventie van misbruik en bescherming van kinderen. Het centrum richt zich voornamelijk tot mensen die actief betrokken zijn bij de preventie van misbruik van kinderen. Met het centrum gaat ze verantwoordelijken binnen de Kerk opleiden rond seksueel misbruik, maar ook het fenomeen wereldwijd nog verder onderzoeken.

Karlijn Demasure is geboren op 18 mei 1955. Zij is gehuwd en moeder van vier kinderen. Zij werd licentiaat in de godsdienstwetenschappen aan de KU. Leuven in 1977. Na een studieverblijf in Duitsland, enkele opdrachten in het middelbaar onderwijs en na een tijdje als zelfstandige werkzaam te zijn geweest, ging ze halfweg de jaren negentig opnieuw studeren. Zij behaalde het licentiaatsdiploma in de theologie aan de KU. Leuven en werd nadien assistente aan de Faculteit Godgeleerdheid (van 1998). Zij doctoreerde over ‘Pastorale begeleiding van daders en slachtoffers bij seksueel misbruik van kinderen’. In 2003 werd zij door de Belgische bisschoppen benoemd tot nationaal verantwoordelijke van de Interdiocesane Dienst voor Gezinspastoraal. Daar werd zij in 2008 opgevolgd door Annemie Dillen. Demasure maakte ook deel uit van de commissie Adriaenssens die slachtoffers opving na de zaak-Vangheluwe. Zij verhuisde in 2007 naar Ottawa, waar zij professor en decaan werd bij de faculteit Humane Wetenschappen van de Saint Paul University.

De Belgische theologe zei in 2010 aan het weekblad ‘Tertio’: “De vaststelling dat seksueel misbruik evenveel in gezinnen voorkomt als in de Kerk, ontslaat de Kerk niet van haar verantwoordelijkheid. Net zoals in het gezin de patriarchale structuren moeten worden aangepakt die aanzetten tot misbruik van de kinderen, zo moet ook de Kerk de structuren durven bijstellen die mee aanleiding kunnen geven tot seksueel misbruik van kinderen.”

Geen opmerkingen: