woensdag, maart 16, 2016

TER INFORMATIE: borstroffelaar(s)ter info:
zoals ook op dit weblog al is gebeurd, is mij vanavond gebleken dat er een of andere borstroffelaar
zichzelf wenste te demonstreren, en daarvoor zoals te zien is kennelijk in januari 2016 ook één van mijn andere weblogs heeft uitgekozen voor zijn/haar  knap gestoorde   kijk mij eens geweldig zijn.
door  middel van een inbraak een aantal boodschappen achter te laten
En dankzij een ordinaire inbraak die heeft kunnen ondertekenen.

Zoals altijd het geval bij borstroffelaars zijn de boodschappen flauwe kul en ook niet anders dan bedoeld dan als king kong gebral.
Bijzonder vervelend hierbij is echter dat king kong in haar/zijn agressieve demonstratie   een simpele fatsoensregel naar nog andere personen overtrad.
Dat spijt mij bijzonder voor hen.
Maar de correctie mogelijkheden hiervan ontbreken mij op dit moment

Rest de constatering dat simpele boerenfatsoensregels natuurlijk niet voor niets bestaan.
En die  werden al overtreden vér voor het borstroffelaartje  dankzij een beetje techniek zijn/ haar gang kon gaan.

Ubuntu* is een keuze
Geweld en borstroffelen ook,  tegen jezelf.

*

"Ubuntu is erg moeilijk uit te leggen in een westerse taal.Het draait om het wezen van het mens-zijn. Als we iemand de hoogste lof willen toezwaaien zeggen we "yo,u nobuntu" "he,die en die heeft ubuntu." Dat wil zeggen dat je genereus bent, gastvrij, vriendelijk, zorgzaam en meelevend. Je deelt wat je hebt. Het wil zoiets zeggen als : Mijn menselijkheid is verweven, is onlosmakelijk verbonden met die van jou, wij behoren tot hetzelfde pakket. We zeggen "een mens is mens door andere mensen" Het is niet: "Ik denk, dus ik besta" Het is eerder:"Ik ben mens omdat ik erbij hoor. Ik doe mee, ik deel".

Een persoon met ubuntu is open en toegankelijk voor anderen, is positief over anderen, voelt zich niet bedreigd doordat anderen kundig en goed zijn, want hij of zij is zeker van zichzelf omdat hij of zij beseft tot een groter geheel te behoren en wordt slechts gekrenkt in deze eigenwaarde wanneer anderen worden vernederd of gekrenkt, wanneer anderen worden gemarteld of onderdrukt, of wanneer ze worden behandeld als minder dan zij zijn.

Harmonie, vriendelijkheid en gemeenschapszin zijn een groot goed. Sociale harmonie is voor ons summum bonum- het hoogste goed. Sociale harmonie is voor ons summum bonum- het hoogste goed.
Alles wat dit kostbare goed aantast en ondergraaft, moet gemeden worden als de pest.
Woede, wrok, wraaklust, maar ook succes als uitkomst van agressieve concurrentie hollen het uit.

Vergeven is niet zomaar altruistisch zijn.
Het is de beste vorm van zelfbelang.

Dat wat jou ontmenselijkt, zal onontkoombaar ook mij ontmenselijken.
Het geeft mensen weerstandsvermogen, het stelt hen in staat te overleven en menselijk te blijven ondanks de pogingen hen te ontmenselijken."Desmond Tutu : Neurenberg of collectief geheugenverlies? Een derde weg

Zie  bv. hier

Het levert in ieder geval glimoogies i.p.v. pijn op je borst op ! 

gegroet 

Mosquita 

Geen opmerkingen: