woensdag, maart 23, 2016

"Maar dan moet er wel geluisterd worden" Sorry zeggen verwijst naar de norm23-3-2016

Komen mensen die zich hebben misdragen van excuses maken weer in het gareel? Of is zo’n straf te gekunsteld voor Nederland?

Rotterdam

Jongeren die zich tegenover de wethouder moeten verontschuldigen voor de vernieling van een bushokje of andere vormen van ‘slachtofferloze criminaliteit’? Socioloog Bas van Stokkom vindt het niet eens zo’n slecht idee.

Mits er geen publieke happening van wordt gemaakt – gericht op de vernedering van de wetsovertreders. ‘Want dan raakt de proportionaliteit tussen het vergrijp en de sanctie snel uit zicht.’

Maar tegen een vermanend woord van de wethouder in de beslotenheid van diens werkkamer – ‘een mediation-achtige setting’ – kun je in gemoede geen bezwaar hebben.


Geen opmerkingen: