vrijdag, maart 25, 2016

De betere tijden komen er aan.

Slotoverweging: De komende twaalf jaren zullen de jongeren die nu op de banken zitten van het basis- en secundair onderwijs zich aanbieden op de arbeids- en studiemarkt. Het gaat dan om 4 generaties bachelors en 3 generaties masters die zullen afstuderen. Zij zullen gedaan maken met de debatten van wijsneuzen, en zoals Abou Jahjah in de Afspraak van 23/03/2016, een frisser geluid laten horen, geargumenteerd en gedecideerd. De betere tijden komen er aan.

BuG 316 – Bericht uit het Gewisse – 24 maart 2016

Ook minder vergoede werklozen bij jongeren
in het Brusselse dan in het Vlaamse gewest

Daling UVW Werklozen + Volledige Leefloners 15-24 jaar
zet zich in alle gewesten door maar het sterkst in Brussel.

Dat Vlaanderen kampioen was in aantal vergoede werklozen mocht geen opzien baren, evenmin dat nu vastgesteld wordt dat ook bij de jongeren van 15-24 jaar (de -25 jarigen of 'jongeren') de vergoede werkloosheid voor het eerst in de geschiedenis hoger ligt in het Vlaams dan in het Brussels gewest.

Jamaar zal men zeggen, ze zijn allemaal doorgeschoven naar het leefloon. Spijtig, maar als de UVW-werklozen (volledig uitkeringsgerechtigd werkzoekende werklozen) samengeteld worden met de volledige leefloners blijft de daling in het Brusselse gewest aanhouden en stellen we in Brussel de grootste vermindering vast.

In de tabel Werkloosheid 15-24 jaar 2001-2015 per gewest kan men alle evoluties, elk statuut in de werkloosheid, de samentelling met de Leefloners in tabellen en grafisch exploreren. Het is teveel om alle beschikbaar materiaal in een BuG ten toon te spreiden. In de tabel liggen ze zomaar om te rapen, zonder dat men nog moet selecteren, kopiëren of plakken, neen, enkel de bladzijden in de exceltabel aanklikken en de wondere wereld van nieuwe inzichten komt open.

Dat deze gegevens voor het grijpen liggen voor elke burger, onderzoekscentrum, politieke studiedienst, journalist of denktank en dat er, behoudens de gemeenplaatsen, de werkloosheid daalt, vooralsnog weinig of niets mee gebeurt, is een uitnodiging, vooral voor de aankomende golf van nieuwe generaties met migratieachtergrond, om er dan wel wat mee te doen. Anders worden ook zij voorbijgestoken door de werkelijkheden.

Lees BuG 316 on-line - Tabel Werkloosheid 15-24 jaar 2001-2015 per gewest

Jan Hertogen, socioloog

Geen opmerkingen: