donderdag, maart 26, 2015

Nachtmerries van Deetman; de Hildegardis en SFL/SFR* Rotterdam Wie heeft nog foto´s ?Stadsarchief  Rotterdam

Stadsarchief Rotterdam

ZEER DRINGEND || Kapelaan/ Priester (Naam onbekend) - Rotterdam / IJsselmonde

Mevrouw Mr. Michaëla Kaaij te Nijmegen vraagt voor haar cliënte steunbewijs inzake de navolgende persoon die in verband wordt gebracht met zeer ernstig en langdurig misbruik.

Aangeklaagde: Kapelaan of Pater/Priester (naam onbekend) - Hildegardisparochie /Hildegardisschool Rotterdam

Kenmerken aangeklaagde: Wat lange slanke man, grijs haar met baard (ook grijs) en brildragend

Kerkelijke functie: Wereldheer / Kapelaan / Pater / Priester

Orde/congregatie: Wereldheer óf een pater/priester van de Congregatie van het Heilig Hart van Jezus (ScJ), waaraan de Kath. Jeugdzorg zorgverlening toevertrouwde.

Locatie: Klaagster woonde in de periode van het misbruik in Rotterdam en bezocht de St. Hildegardisschool in de Hildegardisparochie te Rotterdam.

Via de katholieke jeugdzorg en gezinswerk (SFL/SFR*) kwam aangeklaagde (ook) bij het gezin van
klaagster veelvuldig thuis, waar het misbruik wekelijks plaatsvond gedurende enkele jaren. Zo werd aangeklaagde een goede huisvriend en verleende hulp aan het gezin.
 Toen het gezin naar IJsselmonde verhuisde bleef dit zo.

Uit het misbruik is op 14-12-1970 een levenloos kind geboren
 Geslacht onbekend. Ook is onbekend wat er met dit kind is gebeurd.

Periode misbruik: 1961-1970
Dringende vraag: Wie kan meer informatie geven?

Wie heeft foto’s van kapelaans/paters/priesters uit die periode?


Reacties kunt u (ook)  richten aan secretariaat@klokk.nl
 Plaastingsdatum: 24-03-2015* toevoeging Crispina: SFL/SFR(L)
** verwijderd, hulpvragers hebben recht op (digitale) privacy 


klik
klik


Geen opmerkingen: