maandag, maart 30, 2015

Heeft U een rood of een blauw potlood?
Pgb-zorgverleners die nog niet zijn uitbetaald, krijgen regelmatig van de Sociale Verzekeringsbank te horen dat dat komt doordat ze hun documenten hebben ingevuld met een blauwe pen, zegt de NOS. Per Saldo is verbaasd. Een woordvoerder van de SVB zegt Het kan 'wel eens voorkomen' dat pgb-declaraties die met een blauwe pen zijn ingevuld, niet goed leesbaar zijn voor de scanner.


In de jeugd ggz mogen professionals geen gegevens over de zorg aan hun cliënten verstrekken aan gemeenten. Ook niet als het gaat om gegevens die nodig zijn voor declaraties en de financiering van de zorg. Dat stelt het College Bescherming Persoonsgegevens (bericht 27 -3) in een brief aan de minister van Justitie en de staatssecretaris van VWS.diploma media wijsheid 

Geen opmerkingen: